Page 16

ANALYSERAPPORT

Andel beskæftigede i Nordjylland fordelt på 50+ fordelt på udvalgte fag, 2009

Social- og sundhedsassistent Frisør Elektriker Mekaniker Maler Tømrer Soc.- og sundh.hj., sygehj., pl.hjemsass. Maskinarbejder Murer Snedker Tandklinikassistent Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb (ef) 0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 % 50 %

Kilde: Jobindsats.dk

Arbejdsmarkedet vil i et vist omfang tilpasse sig udbud og efterspørgsel, og strukturerne ændrer sig også. For eksempel efterspørges der færre med kontoruddannelse, men flere med akademiske uddannelser til administrative opgaver. Offentlige og private virksomheder vil finde nye måder at udføre arbejdet på ved for eksempel at anvende teknologi, ændre på organisationsformer og efterspørge alternativ arbejdskraft, for eksempel fra udlandet. Det kan reducere rekrutteringsbehovet. Alligevel vil der være brug for mange forskellige initiativer for at undgå mangel på faglærte i større omfang. Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Den offentlige sektor har nogle særlige udfordringer. Risikoen for at der kommer til at mangle velfærdsuddannede i Nordjylland, er stor. Gennemsnitsalderen i den offentlige sektor er generelt høj, men i nogle faggrupper er der en særlig høj andel af medarbejdere og ledere på 50 år og derover. Dertil kommer, at der i ganske mange fag i den offentlige sektor er en skæv kønsfordeling, som betyder, at rekrutteringsmulighederne er mere begrænsede end til andre fag. Endvidere har kvinder i gennemsnit en tidligere tilbagetrækningsalder end mænd, hvilket skærper denne udfordring. Øgede krav til uddannelsesniveau og kompetencer samt måske øget personalebehov som følge af den demografiske udvikling, spiller også en rolle.

FACTS OG FOKUS Specialfunktionen for ligestilling understøtter blandt andet jobcentrenes arbejde med at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. Se mere på hjemmesiden: www.bmligestilling.dk

16

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement