Page 13

2011

I tider med høj beskæftigelse er personer uden uddannelse med til at skabe paradoksproblemer – deres kvalifikationer svarer ikke til det, der efterspørges, og i tider med høj ledighed skubbes dem med de mindst efterspurgte kvalifikationer ud i randen af arbejdsmarkedet. Befolkningens højeste fuldførte uddannelse i Nordjylland fordelt på socioøkonomisk status. 16-66 år, 2009 Procent 60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

00 %

Grundskole

Almen gym. uddannelse

Erhvervsgym. uddannelse

Erhvervsgym. uddannelse

KVU

MVU

Bachelor

LVU

Uoplyst

Befolkning

33 %

05 %

03 %

35 %

05 %

12 %

01 %

04 %

03 %

Arbejdsløse

40 %

03 %

01 %

38 %

04 %

06 %

01 %

04 %

03 %

Beskæftigede

26 %

05 %

03 %

39 %

06 %

14 %

01 %

05 %

02 %

Udenfor arbejdsstyrken

51 %

05 %

05 %

25 %

02 %

06 %

01 %

01 %

06 %

Kilde: www.jobindsats.dk

Figuren viser, at personer, der har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, udgør 32,6 % af befolkningen men 40,5 % af de arbejdsløse i Nordjylland. De er stærkt overrepræsenteret blandt personer uden for arbejdsstyrken. Personer med erhvervsfaglige uddannelser og personer med videregående uddannelser er overalt underrepræsenteret blandt de arbejdsløse i forhold til deres andel af befolkningen. Erhvervsfrekvensen stiger, jo højere uddannelsesniveau folk har, og uddannelse i sig selv ser også ud til at øge erhvervsfrekvensen. Det betyder, at hvis befolkningen i højere grad får en kompetencegivende uddannelse, vil det i sig selv bidrage til at øge arbejdsstyrken. Uddannelse gør også arbejdsstyrken mere fleksibel. Personer med uddannelse har generelt lettere ved at skifte jobfunktion eller efteruddanne sig, og de finder hurtigere job igen, hvis de bliver ledige, end personer uden uddannelse.

13

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement