Page 10

ANALYSERAPPORT

1.2

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

NORDJYDERNE ER LIGE SÅ GODT UDDANNEDE SOM BEFOLKNINGEN I HELE LANDET Nordjylland har tidligere haft et typisk ’udkantspræg’ med lavere uddannelsesniveau og færre unge, der gennemførte en ungdomsuddannelse, sammenlignet med resten af landet. Det er ikke tilfældet længere, og Nordjylland har et godt udgangspunkt for at løfte uddannelsesniveauet yderligere. Uddannelsesniveauet i Nordjylland adskiller sig i det store hele ikke meget fra uddannelsesniveauet i hele landet5. ·· En større andel end i hele landet gennemfører en ungdomsuddannelse ·· En større andel end i hele landet har en erhvervsfaglig uddannelse ·· En mindre andel end i hele landet har en videregående uddannelse Andel i befolkningen uden kompetencegivende uddannelse (erhvervsfaglig eller videregående uddannelse) i Nordjylland i 2010 fordelt på alder og sammenlignet med hele landet 0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Alder i alt

15-24 år

25-29 år

30-39 år

40-49 år

50-64 år

65-69 år

Region Nordjylland Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, KRHFU1

5 Henvisninger: ’De unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland*, Region Nordjylland, januar 2010, ’Nordjylland de kommende år – behov for faglærte’, Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010, ’TAL om Nordjylland’, Beskæftigelsesregion Nordjylland, 2010, ’Profilmodel 2009 på regioner – fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau’, UNI-C Statistik&Analyse, november 2010.

10

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement