Page 1

MATEMATIKA: DBH 1.MAILA

                                       GUTXIENEKO EZAGUTZAK ZENBAKIKUNTZA: 1.­ ZENBAKI ARRUNTAK: 1.1 Lau eragiketekin( batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa) egindako kalkuluak eta buruketak. 1.2 Eragiketa konbinatuaak. 2.­BERRETURAK ETA ERROAK:  2.1 berrekizun  eta berretzaile arrunteko berreturak. 2.2 Eragiketak berreturekin( berrekizun zein berretzaile bereko biderkaketak eta zatiketak. Berretura  baten berretura.) 2.3 Erro karratuak 3­ ZATIGARRITASUNA: 3.1 Zatigarritasun erlazioa, multiploak eta zatitzaileak. Zenbaki lehenak eta konposatuak. 3.2 Faktore lehenetan deskonpoasatu. mkt eta zkh.Buruketak. 4­ZENBAKI OSOAK: 4.1 Zenbaki negatiboak. Zenbaki osoen multzoa. Zenbaki osoen arteko  eragiketak (batuketak,  kenketak, biderketak eta zatiketak) 4.2 Eragiketen lehentasuna eta parentesiak ondo erabiltzea.  5.­ ZENBAKI HAMARTARRAK: 5..1 Motak, eragiketak eta buruketak 6­ ZATIKIAK: 6.1 Zatikien esanahia eta baliokidetasuna. 6.2 Zatikien arteko eragiketak ( batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak) 6.3 Zatikien eragiketa konbinatuak. Buruketak. 7.­ SISTEMA METRIKO HAMARTARRA. 7.1 Magnitudeak ( luzera, masa, edukiera eta azalera )  8.­PROPORTZIONALTASUNA ETA EHUNEKOAK 8.1 Motak ( zuzena eta alderantzizkoa ) 8.2 Ehunekoak. Proportzio baten ehunekoa eta ehunekoen igoerak eta jeitsierak. ALJEBRA: 1­ ALJEBRA:  1.1 Hizkera aljebraikoa ( erabilgarritasuna ).


1.2 Monomioak (koefizientea, ltrasko atala, maila ) Eragiketak monomioekin ( batuketa, kenketa,  biderketa eta zatiketa) 1.3 Ekuazioak. Ezezagun bateko lehen mailako ekuaziak ebatzi. Buruketak ebatzi ekuazioen  laguntzaz. GEOMETRIA: 1.ZUZENAK ETA ANGELUAK: 1.1 Erdibitzailea eta erdikaria. 1.2 Poligonoetako eta zirkunferentziako angeluak. 1.3 Eragiketak angeluekin. 1.4 Angelu motak. 2. IRUDI LAUAK ETA ESPASIALAK 2.1 Triangeluak. Sailkapena. eta eraikuntza. Barizentroa Pitagorasen teorema.eta erabilerak. 2.2 Laukiak eta poligono erregularrak. 3. AZALERAK ETA PERIMETROAK 3.1 Perimetro eta azaleraren esanahiak. 3.2 Laukietako ( karratu, laukizuzena, erronbo, trapezio ) hiruki, edozein poligono erregularren eta  zirkuluaren perimetroa eta azalera. 4. TAULAK ETA GRAFIKOAK. ZORIA 4.1 Koordenatu cartesiarrak 4.2 Grafikoak interpretatu 4.3 Banaketa estatistikoak(maiztasun­.taulak)eta parametro estatistikoak(batez bestekoa, mediana  eta moda) 4.4 Grafiko estatistikoak(barra diagrama, histograma, maiztasun poligonala, sektore diagrama) 4.5 Zorizko gertaerak, Probabilitatea.

1.mailako minimoak  
1.mailako minimoak  

Ebaluatzeko erizpideak era laburrean.

Advertisement