Page 1

EL FERROCARRIL Feu clic aquí per editar l'estil de subtítols del patró.

FET PER: ERIC NOLLA ZAMORA, VÍCTOR LÓPEZ MARTÍNEZ, JAVIER MORAL PICAZO I IVAN ANDRÉS ROLDÁN


El ferrocarril ĂŠs un mitjĂ de transport que circula sobre carrils, normalment d'acer, compost per un o mĂŠs vagons arrossegats per una locomotora.


EL PRIMER FERROCARRIL La primera locomotora de vapor, va circular el 21 de febrer de 1804 a Cuba. Uns anys després a l’any 1848 a Catalunya va començar a circular el primer tren europeu que anava de Barcelona fins a Mataró


El 1851 Isabel II inaugura la següent línia, que unia Madrid i Aranjuez. Al juliol de 1854 va entrar en funcionament la línia de Barcelona a Granollers. Per aquestes dates també es va construir el ferrocarril de Barcelona a Molins de Rei, perllongant el 1859 fins a Martorell.


El ferrocarril era vist com un vehicle de progrés i modernització. El desenvolupament industrial requeria que les mercaderies puguin desplaçar-se amb gran rapidesa, arribant a punts de venda més allunyats.


En 1855, després de la revolució liberal i sota el Govern d'Esparter, es va promulgar la primera Llei General de Ferrocarrils. Amb ella, es facilitava l'entrada de capital estranger. Molt aviat van sorgir grans companyies ferroviàries que impulsarien definitivament el ferrocarril.


LES PARTS DEL TREN DE VAPOR SON: LA LOCOMOTORA, ELS VAGONS, EL TENDER… etc


El funcionament basic de la locomotora de vapor es produir vapor d’aigua mitjançant un forn alimentat per carbó el cual escalfa un diposit d’aigua. El vapor a pressió es canalitzat als cilindres on es produeix el moviment del pistó que produeix el moviment de les rodes.


El 1854 es va construir el ferrocarril d’aquesta foto que enllaçava la província de València amb Xàtiva. Un any més tard s'havien construït ja més de 400 quilòmetres de ferrocarril.


Amb l’arribada de l’electrificació a l’any 1911 van anar desapareixent les locomotores de vapor. La ultima de elles va ser apagada al dia 23 de juny de 1975 per el rei d’España.


A LES LINIES ON NO EXISTEIX ELECTRIFICACIÓ I A LES MANIOBRES ES FAN SERVIR LOCOMOTORES DIESEL.


Amb l’entrada de la primera línea de alta velocitat a l’any 1992 de Madrid a Sevilla i les posteriors línies s’ha revolucionat el transport del ferrocarril ja que comunica grans ciutats en molt poc temps fent competència al avio.


La major velocitat asolida per un tren de alta velocitat ha estat de 515 km/h per el TGV francès.


El ferrocarril  

Presentació d'un projecte