Issuu on Google+

Els nombres (1)

Quins personatges creus que tenen un problema? Què poden fer per solucionar-ho? (Escriu totes les solucions que se t’acudeixin)


Els nombres (2)

Un cop vista tota la història, ens dividim en dos grups i cadascun d’ells prepara la narració del còmic des dels diferents punts de vista: el pare i el nen


Els nombres (3)

Després de tot l’esforç del pare, continua havent problemes. Per què?


Un problema de nombres?