Page 1

FASES D’UN BON PROCÉS DE MILLORA

ACCIÓ 1

ACCIÓ 2

Concreció d’objectius de  millora

Autoanàlisi

Especifiquem els objectius Elaborem els criteris  d’avaluació Concretem els indicadors  d’avaluació

ACCIÓ 3

Disseny d’un Pla  d’acció Què faig / què fem ja 

en relació a aquests  Especifiquem què hem  objectius? de canviar exactament En què ens hem de  Especifiquem les  centrar ara? actuacions concretes  que haurem de posar  en marxa Comprovem que les  actuacions són  coherents en relació  als criteris i  indicadors establerts

ACCIÓ 4 Experimentació  del pla d’acció Posada en marxa de  les actuacions del pla  d’acció

Anem avaluant tot  consultant  continuament els  indicadors  d’assoliment

ACCIÓ 5

ACCIÓ 6

Avaluació de  les  actuacions

Avaluació global  del procés

Comprovem en  quina mesura  s’han assolit els  criteris  d’avaluació i els  indicadors  d’assoliment

Ens plantegem noves  preguntes i nous  objectius de millora

Aportem evidències  clares i  concretes

Especifiquem en què  estem satisfets/es

Passos del procés de millora  

Visualització dels passos a seguir per portar a terme un procés de millora

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you