Page 1

PROGRAM

Framtiden i sIKTe Partilles IT-m채ssa

Onsdagen den 17 augusti 13.00-17.00 Kulturrum


Partilles IT-mässa Framtiden i sIKTe (beskrivning av mässans syfte och upplägg)

Du kan välja mellan….

Mässan kommer att vara på …….

Frågor till….

Så här anmäler du dig ...


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Liber Espresso

s. 4

Videofilma med digitalkameran

s. 4


Lena Svensson Partille skolan år 6-9

Liber Espresso

nkdkjadlasdjkldjkladjaldjkdjldjlkdjdljdldjdkjdkadjladjaskldjakdjkdjsdkjasjdjlkdjksdjksdjalkdjskldjskdl

Lennart Andersson Partille skolan fritidspedagog

Videofilma med digitalkameran

kjdkladjdjaöldjaödlajsdöjasdöasdöladöasdlasöldjasöldjdöljaöldjaöldjaöldjöldjadöljasöjdöldjasöldjaöldjaldösjadölsjdöljdösjdöd


Testar igen  

testar, publikationer