Page 1

Cada 24 de outubro dende 1997 celé-

Biblioteca Moisés Gómez

brase en toda España o día da Biblioteca, para recordarlle aos cidadáns o es-

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

tupendo servizo co que contamos.

Avda. Joaquín Planells, 17-19 15007 A Coruña Páxina web da biblioteca. http://centros.edu.xunta.es/ceip

No noso colexio temos

unha magnífica

biblioteca que queremos que coñezades mellor,. Se eres un asiduo dela propoñé-

wenceslaofernandezflorez/biblio2 /marcos.html Blog da biblioteca:

24 de Outubro

Día da Biblioteca

mosche que a valores, a cuides e invites http: //wencesleo.blogspot.com aos teus compañeiros a utilizala. Se todavía non vés por aquí animámoste a que a visites e participes deste marabilloso

Concurso de

recurso que está á túa disposición.

Marca-páxinas O Equipo de Biblioteca

Curso 2010/11


BASES DO CONCURSO

6. O prazo de presentación finalizará o 10 de novembro.

Con motivo do Día da Biblioteca, 24 de outu-

7.

bro, propoñémosche a realización dun marca-

esquezas de poñelo, do contrario non sa-

Este ano optamos por adicar os marcapáxinas ao tema do medo, polo que po-

zo de lecturaS

parte de atrás do marcapáxinas. Non te

dor de lectura: 1.

O teu nome e curso deberá figurar na

Biblioteca escolar, espa-

beremos a quen pertence. 8.

des inventar un lema ou slogan relaciona-

O traballo realizado deberás entregarllo ao titor/a.

do con este tema. 9. 2.

Se queres participar, solicita na biblioteca

Valorarase a orixinalidade, a calidade do debuxo, o sentido do lema, o colorido, ...

ou ao titor/a, un formato para a realización do mesmo.

10. Serán agasallados un alumno por nivel. De entre todos os finalistas elixirase un

3.

Só poderá entregarse un traballo por persoa.

4.

5.

marcapáxinas gañador do concurso que, aparte dun premio especial, terá o honor

Poderanse incluír debuxos, poemas, cari-

de ser reproducido nunha imprenta para

caturas, palabras, … que teñan relación

logo ser repartido entre todos os demais

co medo.

alumnos e profesores do colexio.

A técnica a utilizar é libre: ceras, rotulado-

Ano 2010, Ano do Libro e a Lectura en Galicia

res, lápices, etc...

¡Feliz Día da Biblioteca!

Concurso de marcapáxinas 2010  

Bases do concurso

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you