Page 1

Á Procura de Microbios Rexistro das observacións. 1. Descrición do cultivo en caldo nutritivo: a. Mostra_____peituga de  polo____________________________________________________ b. Incubado a  __21 e 37__ºC  durante____35___ hrs c. Presenza de turbidez:   X Si / c Non         Homoxénea:  c d. Presenza de floculacións:  c Si / X Non e. Presenza de sedimentos/posos:  X Si / c Non f.

Presenza de película superficial:  c Si / X Non

g. Cambiou a cor do medio?  X Si / c Non. En caso afirmativo: Cor do  medio logo da incubación:  amarillento__________________________________________

2. Descrición das colonias sobre Agar Nutritivo. (Usa unha liña para cada  morfoloxía diferente). Descrición morfolóxica das colonias recollidas do contorno Aparencia Bordo Elevación Cor Número Puntiforme  enteiro plana Transparente    incontable Menos de  blanquecino 1 mm Diámetro

Mostra: Dunha peituga de  polo

Incubación: 21 e 37ºC 35 hrs 1 mm  aprox

irregular

ondeante

plana

Transparente blanquecino

incontable


Mostra: Uñas e pel

Incubación: ____21ºC ___26 hrs

Descrición morfolóxica das colonias recollidas do propio corpo Diámetro Aparencia Bordo Elevación Cor Número Menos de  puntiforme enteiro plana Transparente  388  1 mm blanquecino aprox.


Cuestións: 1. Ante un tubo con medio líquido, ¿en que condicións podes dicir que hai  crecemento bacteriano? Contesta eiquí 2. ¿Cal e o número mínimo de bacterias diferentes que hai na placa que menos  bacterias ten? ¿Por que o sabes? Contesta eiquí 3. ¿Pensas que creceron sobre o agar nutritivo tódolos microorganismos  presentes na zona de recollida da mostra? Razoa brevemente. Contesta eiquí 4. ¿Qué avantaxe presenta o crecemento sobre medios sólidos fronte os  líquidos? Contesta eiquí 5. ¿Cal é a importancia da técnica aséptica? Contesta eiquí 6. ¿Que aportan as placas Petri á microbioloxía? Contesta eiquí

A PROCURA DE MICROBIOS  

mostra de microorganismos

A PROCURA DE MICROBIOS  

mostra de microorganismos