Issuu on Google+

PLA D’ACCIÓ 2014 BIBLIOBÚS MONTAU María José Salmerón Delgado


1. CREAR ACCIONS DE COMUNICACIÓ I DIFUSSIÓ

1. Realització de flyers i enganxines per difondre els serveis del bibliobús

TEMPORALITZACIÓ

Material d’autoedició: Crear flyers per ficar a les agendes escolars dels nens de primària que vinguin en visites escolars

1. DISSENY DEL MATERIAL IMPRESSIÓ FLYERS IMPRESSIÓ ENGANXINES

FEBRER ABRIL ABRIL

Crear enganxines per col·locar a les agendes dels nens de infantil que vinguin en visites escolars 2. Mantenir el blog del bibliobús

2. ENTRADES AL BLOG

SETMANAL

3. CREACIÓ PANELL ABRIL CONTINGUTS MAIG - MENSUAL

Crear al menys una entrada a la setmana 3. Crear un panell digital o pantalla informativa per difondre el fons, notícies, i informacions variades relacionades amb el bibliobús i les altres biblioteques de les comarques de l’Alt Pdès i Garraf Desenvolupar continguts digitals per difondre’ls al panell Crear llistes de reproducció de booktrailers

RECURSOS 1. FOLIS, ENGANXINES I TINTA 2. CAP RECURS MATERIAL 3. PANTALLA (Ja disponible al bus)

Pla d’acció 2014. Bibliobús Montau


2. MILLORA I ADEQUACIÓ DEL FONS GENERAL

1. Elaboració

del

document

de

Política

de

Desenvolupament de la Col·lecció 2. Esporga profunda del fons general i del magatzem per adequar-lo als estàndars 3. Reforma del mobiliari per millorar la visibilitat del fons i aconseguir un ambient més agradable amb sensacio de més amplitud i comoditat pels usuaris (tallar prestatge central)

TEMPORALITZACIÓ 1. Desenvolupar PDC

FEBRER-DESEMBRE

2. ESPORGA BUS ESPORGA MZ 3. DISSENY I PRESSUPOST REFORMA ELABORACIÓ ENQUESTA RECOLLIDA DADES AVALUACIÓ ENQUESTA

MARÇ-JUNY JULIOL FEBRER ABRIL JULIOL SET. – OCT. DESEMBRE

Avaluació mitjançant una enquesta de satisfacció dels usuaris vers la reforma. Permetrà veure si la inversió econòmica ha estat positiva per la imatge del bibliobús

RECURSOS 1. CAP RECURS MATERIAL 2. CAP RECURS MATERIAL 3. SEGONS PRESSUPOST (si s’accepta)

Pla d’acció 2014. Bibliobús Montau


3. FOMENTAR L’ÚS DELS AUDIOVISUALS

1. Adequació del mobiliari per la col·lecció d’audiovisual 2. Reorganització

del

fons

audiovisual

per

millorar

l’accessibilitat

TEMPORALITZACIÓ 1. DISSENY I PRESSUPOST REFORMA 2. REORGANITZACIÓ

FEBRER ABRIL ABRIL

Avaluació mitjançant les estadístiques de préstec per tipus de material. Assolit si augmenta en un 2% el préstec de CD 2.

RECURSOS 1. SEGONS PRESSUPOST (si s’accepta) 2. CAP RECURS MATERIAL

Pla d’acció 2014. Bibliobús Montau


4. MILLORA DELS ESPAIS DE TREBALL

1. Millorar l’atenció a l’usuari Redistribució de les taules de treball per no donar l’esquena a l’usuari TEMPORALITZACIÓ 2. Adaptació de les mides del mobiliari per que resulti més ergonòmic

DISSENY I PRESSUPOST REFORMA

FEBRER ABRIL

3. Creació d’un espai per organitzar documents pendents de procés i reserves

RECURSOS 1. SEGONS PRESSUPOST (si s’accepta)

Pla d’acció 2014. Bibliobús Montau


2013 pla acció 2014 montau