Page 1

Duurzaamheid. Doen!

woensdag 2 december 2009

1


Welkom bij Duurzaamheid. Doen! Helaas geen seminar, maar wel een virtuele presentatie. Op deze manier willen we jullie toch op de hoogte brengen van een duurzaamheidscampagne die Axis heeft gemaakt voor de gemeente Enschede. Mocht u vragen hebben over de campagne of Axis: Maria Driessen of Debbie van Leeuwen 040-2571146 m.driessen@axis.nl d.vanleeuwen@axis.nl www.axis.nl woensdag 2 december 2009

2


Wat is Ax is? Met een te am van 45 mensen v wij een cr ormen eatief com municatie ontwerpb ureau. We realise ren comm unicatie-s marketing trategieĂŤn campagne , s, huisstijl brochures en, , eveneme nten, expo internetto sities, epassinge n, animat videoprod ies en ukties. Onze hoo fdvestigin g zit in En We hebbe schede. n daarnaa st vestigin Eindhove gen in n en Ams terdam woensdag 2 december 2009

3


Axis Eind hoven: Maria Dr i essen Creatief D i recteur A

xis

Debbie va n Lee

Commun

icatie adv i

uwen

seur

Axis Ensc hede: Directeur : Rob Diel 35 medew eman er

kers; ontw strategies erpers, on pecialiste der wijsku n , ndigen, communi internetbo catie desk uwers, vid undigen, eomakers , game ont wikkelaar s.

Axis Ams terdam: 5 mede

werkers: I nternetsp game ontw ecialisten erpers , flash en woensdag 2 december 2009

4


Axis ontw erpt voor overheid en semi-o verheid

woensdag 2 december 2009

5


Axis houd niet van g maar van ebakken l ucht echte inh oud; zoals duurzaam heid!

inhoud

woensdag 2 december 2009

6


Naar een klimaatneutraal Enschede geen campagne, maar een beweging Door: Marloes, Jasper, Bas, Michiel, RenĂŠ & Rob

Axis, november 2008 woensdag 2 december 2009

7


Duurzaamheid. Doen!

doelen • Naar een Klimaatneutraal Enschede in 2020 -

Lager energieverbruik

-

Lagere belasting milieu

-

Minder afval

-

Kortom: structureel duurzaam gedrag

• Samenhang brengen in en samenhang tonen van diverse lopende en nieuwe initiatieven

woensdag 2 december 2009

8


Duurzaamheid. Doen!

doelgroepen • Burgers -

vooral jongeren: gevoelig voor verandering

• Straten, scholen, verenigingen en clubs • Bedrijven en instellingen • En ook: De gemeente zelf -

woensdag 2 december 2009

Goed voorbeeld, doet goed volgen

9


Duurzaamheid. Doen!

strategie • Mensen in beweging krijgen door de voordelen te laten zien en ervaren -

in de portemonnee

-

welbevinden, comfort

-

goed gevoel

• Van individueel voordeel naar voordeel voor de directe omgeving (straat, school, club en vereniging) • van voordeel directe omgeving naar een klimaatneutraal Enschede in 2020 woensdag 2 december 2009

10


geen campagne, maar een beweging

woensdag 2 december 2009

11


Duurzaamheid. Doen!

concreet worden • Klimaatneutraal vertalen naar meetbare doelen • Nulmeting: De duurzaamheidsscan van Enschede • Doelstelling formuleren -

Bijvoorbeeld 20% duurzamer in 2015

• Scorebord midden in de stad en op website • Schragen met communicatie

woensdag 2 december 2009

12


Duurzaamheid. Doen!

communicatiestrategie • Prikkelen, interesseren • Informeren • Motiveren • Gewenst gedrag • Belonen

woensdag 2 december 2009

13


Duurzaamheid. Doen!

prikkelen en interesse opwekken • Acties promotieteam • Aftrap door burgemeester en/of celebrity -

Presenteren doelen

-

Onthullen scorebord

• Inzetten media: Tubantia, Huis aan Huis, RTV Enschede

woensdag 2 december 2009

14


Duurzaamheid. Doen!

informeren • Leaflet: -

Algemene doelen

-

Wat jij kan doen

-

Wat levert het jou en je omgeving op

• Free publicity • Inzetten media: Tubantia, Huis aan Huis, RTV Enschede • Website (onderdeel www.enschede.nl?)

woensdag 2 december 2009

15


Duurzaamheid. Doen!

motiveren • Voordelen tonen: -

Lagere energiekosten

-

Meer geld voor leuke dingen

-

Betere omgeving: je straat, school, club of vereniging helpen

-

Goede toekomst voor de kinderen

• testimonials BT-ers: Jan van Halst, Adje vd Berg, Kim Kötter, etc

woensdag 2 december 2009

16


Duurzaamheid. Doen!

belonen • Goed gedrag belonen -

Duurzaam investeren

-

Minder energie verbruiken

-

Minder autorijden, meer OV gebruik, meer fietsen

• Beloning individueel benutten, òf.. • Beloning naar school, straat, club of vereniging: -

woensdag 2 december 2009

zonnecellen, aardwarmte, HR-ketel

17


Duurzaamheid. Doen!

toon van de communicatie • Niet moraliserend • Geen angst aanjagen • Niet paternalistisch • Aardig, vriendelijk, menselijk • Leuk, vrolijk

woensdag 2 december 2009

18


Duurzaamheid. Doen!

samenhang brengen en tonen • Symbool en label: het Puttertje • In het Twents: Tukker • Vriendelijk, aardig • Goed te herkennen, ook zonder tekst

woensdag 2 december 2009

19


Voorbeelden toepassing Puttertje

woensdag 2 december 2009

20


woensdag 2 december 2009

21


woensdag 2 december 2009

22


woensdag 2 december 2009

23


woensdag 2 december 2009

24


woensdag 2 december 2009

25


Duurzaamheid. Doen!

‘Puttertjes’ als beloning • inwisselbare muntjes die men verdient bij duurzaam gedrag/aankopen • alleen inwisselbaar tegen duurzame goederen (individueel of voor de groep) • eenvoudig systeem, makkelijk in te zetten bij toekomstige acties • bio-afbreekbaar (bevat bloemzaadjes)

woensdag 2 december 2009

26


Voorbeelden gebruik Puttertje

woensdag 2 december 2009

27


woensdag 2 december 2009

28


woensdag 2 december 2009

29


Duurzaamheid. Doen!

Puttertjes zijn biologisch afbreekbaar en bevatten zaadjes

woensdag 2 december 2009

30


Aanpassingen na kostenoverweging medio 2009 Algemene campagne Scholenspaaractie

woensdag 2 december 2009

31


Redenen voor omzetten spaarcampagne • muntjes (nog) te duur • personeelskosten te hoog • te breed voor gewenste periode (2010)

woensdag 2 december 2009

32


Campagne Doe groen. Dat scheelt.

woensdag 2 december 2009

33


Doe groen en verdien een LED-Lamp! Verzamel 5 stempels bij onderstaande winkels, lever de spaarkaart in en krijg een LED-lamp* Winkel

Adres

Producten / acties

Antiquariaat Kruimeltje

Zuiderhagen 35 7511 GJ Enschede

Boeken, lp’s, prenten etc. Gratis kop koffie op vr en za

Bagels & Beans

Korte Hengelosestraat 33/33-A 7511 JA Enschede

Biologische melk en aantal bagels

Body Shop

Kalanderstraat 27 7511 HW Enschede

Biologische producten

Giensch

Korte Hengelosestraat 17 7511 JA Enschede

Tweedehands producten

Koopjeshuis Mago

De Heurne 53 7511 GZ Enschede

Sjaals met 30% korting

Kuupmans Kaas

Zie de stand op Enschede Duurzaam 2009

Biologische producten, diverse speciale aanbiedingen

Natuurwinkel

De Heurne 59 7511 GS Enschede

Groentepakketten 4 halen, 3 betalen

Oude Markt Enschede

Noaberhoeve

Zie de stand op Enschede Duurzaam 2009

Biologische producten

Ervaar duurzaam Enschede met o.a.

Wereldwinkel

Korte Haaksbergerstraat 20 7511 JS Enschede

Fair trade, recycle producten. Speciale etalage met gerecyclede producten

Enschede Duurzaam 2009 Zonneauto Workshops

*Stempels worden alleen in de maand oktober uitgedeeld. De eerste 100 ingeleverde stempelkaarten krijgen een LED-lamp. Inleveren vóór 15 november bij het Stadskantoor in envelop, voorzien van naam en adres o.v.v. van Stempelactie LED-lamp.

Gratis suikerspinnen Solar Cinema

Doe groen. Dat scheelt. is een initiatief van de

Rijsimulator www.doegroendatscheelt.nl Van 2 oktober 12.00 uur tot 4 oktober 17.00 uur a.s.

woensdag 2 december 2009

34


Verdien een gratis suikerspin!

Deze onderneming ondersteunt de campagne:

ch ee lt.nl

e e achterzijd agen aan d vr ij e b d in rd r o o ulde flye Beantw ver de ingev le kt r, ar ye M fl e e d van dez op de Ou innenstand spin! de suikersp roene suiker g s ti ra g n ee en ontvang

ww

woensdag 2 december 2009

w.doegroen

ts a d

35


woensdag 2 december 2009

36


woensdag 2 december 2009

37


Kenmerken Campagne • positief -

concreet verdienen in plaats van besparen

-

CO2-besparing is gevolg

-

geen beschuldigende vinger

• groen is leuk

woensdag 2 december 2009

-

nadruk op moderne dingen

-

nadruk op behouden van comfort

38


Scholenspaaractie Doe groen. Dat scheelt.

woensdag 2 december 2009

39


Spaaractie in het kort • spaarsysteem wordt digitaal • enkel voor basisscholen • leerlingen voeren individueel of groepsgewijs acties uit tegen beloning (Puttertjes) • docenten registreren de punten online • per 2500 punten 1 zonnepaneel (max. 10)

woensdag 2 december 2009

40


Ondersteuning spaaractie • kinderwebsite -

video’s uploaden

-

foto’s uploaden

-

spelletjes

-

educatieve quiz

• gemeente looft punten uit in de hoedanigheid van Putter -

kan daarmee eigen acties promoten

• huis-aan-huisbladen met highlights uit de kidssite woensdag 2 december 2009

41


Olievlekwerking • Zonnepanelen zelf leveren niet veel op, maar de neveneffecten zijn veel directer en confronterender dan welke campagne ook. • “Pa, weet jij dat onze koelkast €300 per jaar kost?” • “Wil je ons niet meer naar school brengen met de auto? Dat kost ons namelijk punten” • “Mag ik jouw baas interviewen over jullie bedrijfsafval?”

woensdag 2 december 2009

42


Scholen overtuigen • compleet startpakket bedacht vanuit docent -

voorgestructureerde formulieren

-

ondersteunende uitleg via site en op papier

-

eenvoudig, simpel en helder

-

zowel te integreren in als buiten het curriculum

-

zo min mogelijk afhankelijk van enthousiasme docent

• Eerste zonnepaneel gratis -

installatie wordt geregeld door gemeente

• Positieve publicity in huis-aan-huisbladen woensdag 2 december 2009

43


Kinderen overtuigen • Simpele en leuke acties -

van eenvoudig tot ingewikkeld

-

individueel en groep

-

eventueel als lesmateriaal

-

inkomensonafhankelijk (ieder milieu kan meedoen)

-

hoge eigen inbreng is mogelijk (reportages)

-

modern (youtube, spel, highscores)

• Positief -

je bent niet per definitie ‘schuldig’

• Publiciteit in huis-aan-huisbladen woensdag 2 december 2009

44


Resultaten tot op heden • Na algemene oproep: 3 aanmeldingen • Nadat deze het startpakket kregen: 31 aanmeldingen -

voorlopig maximum ivm aantal zonnepanelen •

40% van de scholen doet dus mee

• Puntenregistratie is nog niet begonnen

woensdag 2 december 2009

45


Vervolg mogelijkheden • De gemeente kan ten alle tijde bijsturen -

door monitoren van ingevoerde punten van scholen

-

door spontane acties veel punten toe te kennen

-

woensdag 2 december 2009

zwakke scholen stimuleren door Putter te sturen

spaarcampagne oppepper geven

mailcontact met aandachtspunten

46


woensdag 2 december 2009

47


Putteractielijst leerlingen Wat kan je doen?

woensdag 2 december 2009

Putters

Thema

Maak een Putterreportage over streekproducten en zet deze op de site (vraag juf of meester)

25

GROEN

Maak een foto van groene acties of producten en zet deze op de site (vraag juf of meester)

10

GROEN

Een week lang vegetarisch eten

10

GROEN

Gebruik de klimaatweegschaal op www.voedingscentrum.nl

5

GROEN

Mail een verstandig GROEN idee naar deputter@enschede.nl en vergeet niet je naam, klas en school te vermelden!

5

GROEN

Een week lopen of fietsen naar school

5

MOBILITEIT

Bereken het benzinegebruik van de auto van je

5

MOBILITEIT

48


punten

Puttermeter 12.500 punten

10.000 punten

7.500 punten

5.000 punten

2.500 punten

12.500 12.250 12.000 11.750 11.500 11.250 11.000 10.750 10.500 10.250 10.000 9.750 9.500 9.250 9.000 8.750 8.500 8.250 8.000 7.750 7.500 7.250 7.000 6.750 6.500 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0

Doe groen. Dat scheelt. is een initiatief van de

woensdag 2 december 2009

5.000 punten

2.500 punten

7.250 7.000 6.750 6.500 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500

49


woensdag 2 december 2009

50

Duurzaamheid. Doen!  

In het kader van het seminar Duurzaamheid.Doen! Is hier een presentatie van de campagne "Doe groen. Dat scheelt." Deze campagne is door Axis...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you