Page 1

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

NORMES DE TREBALL


PRESENTACIÓ DE TREBALLS EN PAPER  FOLIS

DIN-A4  POSAR LA DATA CADA DIA  ESCRIURE AMB BOLÍGRAF BLAU O NEGRE  TÍTOLS... EN ALTRES COLORS  DIBUIXOS AMB TÍTOL I EMMARCATS  POSAR EL TEMA AL PRINCIPI  SEPARAR ACTIVITATS-RESUMS


TREBALL AMB ORDINADOR  Entrar

només a les pàgines que us demanen  Respectar el material dels altres  Respectar els drets d’autor  Tenir cura de no deixar contrasenyes ni informació personal a la xarxa


HORES b

Aula de Tecnologia  Cal

portar sempre el material.  És obligatori fer les pràctiques.  Els treballs us els emportareu a casa.  Deixareu l’aula sempre neta.  Fareu torns per netejar-la


Avaluacions  Cada

dia es pot preguntar oralment o per escrit allò que ja s’ha explicat  Cada tema s’avaluarà per escrit.  Cal

presentar en les dates programades les activitats de l’ordinador  Cal presentar dossier de totes les activitats fetes del tema en suport paper  Cal presentar-ho amb enquadernador, no amb clip ni grapes  La no presentació comportarà la possibilitat de no fer examen


MODEL DE PORTADA Tema 1 LES EINES ÀREA : Tecnologia ALUMNE/A : nom i cognoms PROFESSORA: Mª José de Cid CENTRE : INS J. BAU CURS/GRUP : 1 ESO ... DATA: (la de l’examen)

Normes del departament de Tecnologia  

Normes del departament de Tecnologia