Page 1

Empaques

Maria Gracia Quintero 27.668.143


Empaque de comida rápida

McDonald’s

hamburguesa

refresco

papas

postre

McDonald’s

McDonald’s


Planimetria

25cm

15cm

25cm

25cm

25cm 75cm


Empaque 3D

s’dlanoDcM


Empaque de vino 20ยบ

Diamante v i n o

d e

l a

r i o j a

Diamante v i n o

d e

l a

20ยบ

r i o j a


32cm

Planimetria

9cm

9cm

9cm 36cm

9cm


Empaque 3D 20ยบ

Diamante v i n o

d e

l a

r i o j a

Diamante v i n o

d e

l a

20ยบ

r i o j a


Empaque perfume femenino

CH HC

good girl carolina herrera

CHC H

CH HC

good girl carolina herrera


Planimetria 2cm 6cm

2cm

6cm 2cm

6cm

10cm

32cm

10cm

26cm

10cm

6cm


Empaque 3D

good girl CH HC

carolina herrera


Empaque perfume masculino

CH HC

ch chch

ch chch

ch

ch

ch

ch

chchch chchch ch chch ch chch hc hchc hc hchc chCHch chCHch chchch chchch hcHChc hcHChc chchch chchch ch chch ch chch hchchc hchchc ch chch ch chch chchch chchch hchchc hchchc ch chch ch chch hc hchc hc hchc ch chch ch chch carolina herrera carolina herrera hc hchc hc hchc


2cm 3cm

15cm 3cm 2cm

Planimetria

6cm

4cm

6cm

20cm

4cm


Empaque 3D

ch

ch

chchch ch chch hc hchc chCHch chchch hcHChc chchch ch chch hchchc ch chch chchch hchchc ch chch hc hchc ch chch carolina herrera hc hchc


Empaque ropa interior femenina


2cm

Planimetria

2cm

15cm

19cm

1cm

24cm

20cm

1cm


Empaque 3D


Empaque ropa interior masculina


Planimetria

1cm 1cm

22cm

26cm

2cm

14cm

10cm

2cm


Empaque 3D

Empaques  

Propuestas de empaques para comida rápida de la franquicia McDonalds, empaque para una edicion especial de vino, empaque para perfume Caroli...

Empaques  

Propuestas de empaques para comida rápida de la franquicia McDonalds, empaque para una edicion especial de vino, empaque para perfume Caroli...

Advertisement