Page 1

Auxiliar d’establiments hotelers

Pla de Transició al Treball SANT FELIU

Curs 2009-2010


Index • • • • • • • • •

Que es el PTT? Què es pot trobar ? A qui s’adreça? Per a què serveix el PQPI? Estructura del model formatiu Auxiliar d’establiments hotelers Fase professionalitzadora Competencies professionals Ambit professional i ambit educatiu


Què és el PTT?

És una xarxa de programes de qualificació professional inicial (PQPI), dissenyat per proporcionar a nois i noies recursos personals i professionals perquè puguin trobar feina i/o continuar la seva formació. S'organitza en col·laboració entre el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i amb el suport del Fons Social Europeu.


Què es pot trobar ? Assessorament i pla de formació personalitzat Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa Formació general i formació professional en un perfil específic

A qui s’adreça? A nois i noies joves, d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i que, a curt termini, volen treballar i/o cursar un cicle formatiu de grau mitjà


Per a què serveix el PQPI?

El certificat acadèmic PQPI: Acredita competències professionals assolides. Permet l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat emès pel Departament de Treball. Permet, segons les qualificacions obtingudes, l’exempció parcial o total de les proves d’accés a cicles formatius de grau mig Permet la convalidació de mòduls per a l’obtenció del GESO


PQPI PQPI –– PLA PLA DE DE TRANSICIÓ TRANSICIÓ AL AL TREBALL TREBALL Durada: Un curs escolar 875h.

Mòduls B =275h.

Estructura en fases

Mòduls A = 400h + 200h de FCT Mòduls C = centres del Dep. d’Educació

1a. 1a. FASE FASE (Octubre (Octubre –– Desembre) Desembre)

2a. 2a. FASE FASE (Gener (Gener –– Juny Juny ))

Mòduls A

Formació professional específica) . Inclou 200 hores pràctiques en empresa

Mòduls B

. Desenvolupament i recursos personals

3a. 3a. FASE FASE (fins (fins11any) any)

Acompanyament i seguiment de la inserció laboral i educativa

. Coneixement de l’entorn social i professional . Aprenentatges instrumentals bàsics

Mòduls C (opcionals)

Formació per a l’obtenció del GESO. En paral·lel o posteriorment

ORIENTACIÓ, TUTORIA I ASSESSORAMENT PERSONALITZAT CERTIFICACIÓ ACADÈMICA: - Exempcions en les proves d’accés a CFGM i d’alguns mòduls per a

l’obtenció del GESO. - Certificat de Professionalitat (Dep. de Treball)


Auxiliar d’establiments hotelers

Temporalització: 675h

Continguts:

» »

Inici: 8 de gener de 2010 final: 30 de juny de 2010

• Formació qualificadora en el sector (475h) » Anglès/francès, informàtica, comunicació i atenció al client, introducció al sector hoteler i turístic, restauració, pisos, recepció i consergeria i vocabulari específic (català).

• Pràctiques en empreses del sector (200h) • Acompanyament a la inserció laboral i educativa.


Fase professionalitzadora • Crèdits bàsics:

Anglès Recepció i consergeria Comunicació i atenció al client Vocabulari específic (català) Informàtica aplicada al sector

• Crèdits d’especialització: Introducció al sector hoteler Formació teòrica en el grup NH (180 hores): Restauració, Pisos, Cuina

• Recursos personals i professionals


Competència professional • Competència general: • Realitzar, sota la direcció d’un responsable, tasques d’auxiliar en els diferents departaments d’un establiment hoteler o llocs afins.

• Competències professionals: • Col·laboració en les activitats de restauració, pisos, recepció, consergeria, i atenció puntual als clients.


Àmbit professional i de treball • Hotels i complexos hotelers • Càmpings i parcs temàtics

Àmbit educatiu •Tècnic •Tècnic •Tècnic •Tècnic •Tècnic

en en en en en

serveis de restaurant i bar cuina i pastisseria comerç gestió administrativa conducció d’activitats físico-esportives


Curs Auxiliar d’establiments hotelers Sant Feliu de Llobregat

Amb la col·laboració de:

Curs Auxiliar d'establiments hotelers  

Power de difusió de la formació PTT Auxiliar d'establiments hotelers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you