Page 1

FOTOGRAFIA ARTÍSTICA I EXERCICI Nº: 9 TEMA: El paisatge NOM: Maria Isabel Gómez Bacete ENTREGAT EL DIA: 9 de Diciembre de 2013

Curs 2013 - 2014


CICLE DE FOTOGRAFIA Curs 2013-2014 Grup: Primer Fotografia artística I Nom: Maria Isabel Gómez Bacete TEMA: EL PAISATGE EXERCICI Nº 9 Aquest exercici consisteix en presentar dotze fotografíes sobre el tema tractat a classe: El Paisatge. I el paisatge es basa en tres factors: 1- -El subjecte. 2- -No hi ha paisatge sense natura. 3- -La relació d´aquets dos. Cal realitzar una sèrie de 12 fotografies tamany 15 x 20 cm on es desenvolupi una idea mitjançant el paisatge, cal tenir en compte tots els projectes fotogràfics de diferents fotògrafs mostrats a la classe de Projectes I. Es realitzaràn com a mínim 40 fotografies. Es montarà en DIN A-4 i l´ordre del muntatge és el següent: portada, fitxa del treball, les fulles de contacte amb les dades tècniques ( nom arxiu, obturació i diafragma) de cada presa, un CD amb totes les preses, aquest CD contindrà una carpeta amb totes les imatges realitzades en format RAW, una altra carpeta en format jpg i una altra carpeta amb els arxius que portarem a ampliar al laboratori. En una altra carpeta anirà el treball en PDF. Quan s´entregui el treball vosaltres el publiqueu a la página ISSUU i m´envieu per mail l´enllaç i una imatge que vosaltres trieu del treball de 3 x 2 cm i 72 p/p. El CD anirà dintre el treball en una funda de paper o plàstic enganxat a la fulla de treball i anirà després de les ampliacions. Cada ampliació portarà l´etiqueta de les dades de la presa fotogràfica i s´enganxarà darrera la fulla on es col.loqui l´ampliació.

Criteris de correcció:

Adequació de les preses fotogràfiques al contingut de l´exercici. Presentació correcta del treball segons els plantejaments donats a classe. Correcta ampliació i tractament dels arxius pel seu positivat. Informació correcta en la fitxa del treball i de cada fotografia ampliada. Presentació en el termini proposat.

Data d´entrega: abans divendres 9 de desembre de 2013 http://www.edwardburtynsky.com http://www.xavierribas.com http://www.olivobarbieri.it http://www.aleixplademunt.com http://www.pablolopezluz.com http://alejandrocartagena.com http://www.manololaguillo.com http://www.robertsmithson.com http://www.eziodagostino.com http://www.ignasilopez.com http://salvalopez.com


El paisaje  

Ejercicio 9 de fotografía artistica.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you