Page 1

FOTOGRAFIA ARTÍSTICA I EXERCICI Nº: 1 TEMA: Enfocament NOM: Maria Isabel Gómez Bacete ENTREGAT EL DIA: 8 d’Octubre de 2013

Curs 2013 - 2014


CICLE DE FOTOGRAFIA Curs 2013-2014 Grup: Primer Fotografia artística I Nom: Maria Isabel Gómez Bacete TEMA: ENFOCAMENT EXERCICI Nº 1 EXERCICI: Aquest exercici consisteix en realizar quatre series de tres fotografíes. Cada serie ha de ser d´un contingut diferent. Les tres fotografíes tindràn el mateix punt de vista, no es mourà la camera i l´única diferència será que una foto es farà amb un enfoc el més proper possible, l´altra a una distància mitja ( entre 3 i 5 metres) i l´última de cada serie enfocant l´infinit. Es realitzarà amb camera réflex digital, lent de 50 mm, ISO 100, i sempre s´utilitzarà el valor de diafragma 5,6. Es realitzaràn com a mínim 40 fotografies. Es presentaràn les dotze fotografíes a tamany 13 x 18 cm. Es montarà en DIN A-4 i l´ordre del muntatge és el següent: portada, fitxa del treball, les fulles de contacte amb les dades tècniques ( nom arxiu, obturació i diafragma) de cada presa, un CD amb totes les preses, aquest CD contindrà una carpeta amb totes les imatges realitzades en format RAW, una altra carpeta en format jpg i una altra carpeta amb els arxius que portarem a ampliar al laboratori. En una altra carpeta anirà el treball en PDF. Quan s´entregui el treball vosaltres el publiqueu a la página ISSUU i m´envieu per mail l´enllaç i una imatge que vosaltres trieu del treball de 80 x 120 píxels. El CD anirà dintre el treball en una funda de paper o plàstic enganxat a la fulla de treball i anirà després de les ampliacions. Cada ampliació portarà l´etiqueta de les dades de la presa fotogràfica i s´enganxarà darrera la fulla on es col.loqui l´ampliació. Criteris de correcció: Adequació de les preses fotogràfiques al contingut de l´exercici. Presentació correcta del treball segons els plantejaments donats a clase. Correcta ampliació i tractament dels arxius pel seu positivat. Informació correcta en la fitxa del treball i de cada fotografia ampliada. Presentació en el termini proposat. Data d´entrega: abans dilluns 7 d´octubre de 2013


Enfocament I  

Fotografía artística I. Exercici de enfocament

Enfocament I  

Fotografía artística I. Exercici de enfocament

Advertisement