Page 1

espai C+ ANÀLISIS URBANÍSTIC DE BADIA

DIAGRAMA FLUXES DESPLAÇAMENT LABORABLES

BARBERÀ CENTRE Familiar Residencial i serveis

Badia del Vallès és una ciutat amb un gran potencial. Queda en una zona estratègica, entremig de nuclis d’interès importants i vies principals de comunicació com són l’autopista AP-7 i la carretera C-58. Tot i així i malgrat l’excel.lent comunicació pel vehicle rodat, Badia del Vallès té com a resultat d’aquestes vies tot un seguit de barreres que l’aïllen dels municipis col.lindants i de molts dels serveis que s’arremolinen al voltant, dels quals destaquem la Universitat Autònoma de Barcelona.

AEROPORT Franja d’edat de +18 anys Tipus comercial Horari matí i tarda

D’Altra banda, la manca d’una transport públic eficient no ajuda a solventar aquest problema i és un motiu més de la separació de Badia amb l’entorn. El grau d’aïllament que pateix la ciutat és el que aquest projecte pretén revertir. La primera aproximació al projecte es realitza mitjançant un anàlisis municipal i supramunicipal. Desprès es puntualitza dins del municipi de Badia del Vallès, a la zona NordEst de la ciutat, tocant la zona de teixit residencial de Barberà del Vallès, es troba l’àmbit projectual: les antigues escoles.

GRANS MAGATZEMS Franja d’edat de +18 anys Tipus comercial Horari matí, tarda i cap de setmana

POLÍGONS INDUSTRIALS Franja d’edat de 18 a 65 anys Tipus laboral Horari matí i tarda

I LES DELS SEVES IMMEDIATESES SITUACIÓBADIA OCUPACIONAL MUNICIPI BADIA DEL MUNICIPIS VALLÈS - BARBERÀ DEL VALLÈS - CERDANYOLA DEL VALLÈS BARBERÀ DEL VALLÈS 32832 hab 14%

41%

45%

DIAGRAMA FLUXES DESPLAÇAMENT NO LABORABLES

Municipi que està compost per dos teixits residencials diferenciats: centre històric i urbanizació d’habitatges tipus xalet. A més, zona industrial al polígon de Can Salvatella

BARBERÀ RESIDENCIAL Familiar Tipus residencial Horari tarda i caps de setmana

UAB Franja d’edat 18 a 30 anys Tipus estudiantil, investigació i residencial Horari matí i tarda

BADIA DEL VALLÈS 13482 hab 19% 33% 48%

CERDANYOLA DEL VALLÈS 57543 hab

11% 44%

Badia consta d’un únic teixit residencial dels anys 60 desglosat en tres tipologies d’habitatges de bloc de pisos. No consta de polígon industrial dins de la zona municipal

45%

Municipi immediat a Badia però d’accès difícil degut a les barreres que impossibiliten Badia. Consta de diversos teixits residencials així com diversos polígons industrial com el de Riviere-Can Mitjans o el de la Bòbila.

BADIA DEL VALLÈS Familiar envellit Tipus residencial i serveis Horari matí, tarda i caps de setmana

Població aturada

CERDANYOLA RESIDENCIAL Familiar Tipus residencial Horari tarda i caps de setmana

Població ocupada

ESTRATÈGIA URBANÍSTICA L’Actuació urbanística es resumeix en tres punts: -La identificació de tots els espais buits de la ciutat independentment del seu ús -Identificació de les bosses de parking repartides pel municipi i aprofitar totes aquelles bosses properes al carril bici per a incorporar-hi un aparcament per a bicicletes. -Facilitar la connexió amb la universitat autònoma i crear una nova via de connexió amb el municipi de Barberà des de les antigues escoles. Incorporació d’un carril bici per tot el municipi ( a les zones més necessàries i concorregudes ) i que a més a més s’allarga fins la universitat i Barberà.

ESTRATÈGIA URBANA LLEGENDA Nou carril bici Antic Carril bici Límit municipal Zona d’horticultura Aparcament de bicicletes Ponts i altres infraestructures

IDENTIFICACIÓ D’EDIFICIS AMB INTERÈS PEL SEU ÚS DINS DEL MUNICIPI DE BADIA DEL VALLÈS

Edifici d’Entitats S’hi fan activitats lúdiques per a tot tipus d’edat: Escacs, escola de cuina, danses, pintura... Lloguer de sales Biblioteca Vicente Aleixandre Tallers i activitats per a petits i grans: Conferències, trobades amb autors, tallers literaris, de noves tecnologies o de manualitats, clubs de lectura o audicions musicals. Auditori Activitats de tot tipus. Presentacions, conferències, actes, reunions... Ajuntamet Iniciativa “Imagina Badia”, forma part de la iniciativa europea URBACT. D’aquí es redactarà El Pla d’Acció de Badia del Vallès és un document estratègic que recollirà els resultats de tot aquest procés de millora de la ciutat, les accions necessàries a realitzar i està previst que sigui definitiu la primavera de l’any 2018. Mercat Tot tipus de productes. Hi ha mercat ecològic el 3er dissabte de cada més a Barberà del Vallès. Cooperativa de consum La Trilla de Barberà del Vallès Faciliten l’accés al consum de productes ecològics i de comerç just.

ESTRATÈGIA URBANÍSTICA Aquest precepte pretén presentar diversos conceptes i solucions de caire variat i a diferents escales.

Centre Públic de formació de persones adultes de Badia del Vallés. Ensenyaments de llengües, informàtica, formació instrumental, educació secundària per a les persones adultes, preparació per a les proves d’accès.

A escala urbana es vol representa la connexió amb els diversos serveis fora del municipi de Badia com són: l’aeroport de Sabadell, els grans magatzems (Ikea, Leroy Merlin...) i la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). Alhora es recalca la connexió amb diversos punts de la ciutat amb l’àmbit de projecte i la materialització del metabolisme de la ciutat segons l’ús i quantitat de persones.

Deixalleria Gestió de residuus. Visites a les instal·lacions.

D’aquí s’extreu amb claredat la xarxa de carrers principals i més concorreguts de Badia, Avinguda de Burgos i Avinguda del Cantàbric.

Universitat Autònoma de Barcelona Instal·lacions i equipaments de tot tipus. Ambient jove estudiantil emprenador. Projectes d’investigació i recerca.

El precepte expressa també la voluntat de comunicació amb els municipis veïns no només per interès en l’ús dels seus serveis sino també entre teixits residencials, eliminant així la barrera de límit municipal que tot i ser d’àmbit administratiu es veu plasmat en el teixit urbà de Badia respecte els seus veïns.

POLÍGON INDUSTRIAL DE LA RIVIERE-CAN MITJANS Destaquem fàbriques properes a l’àmbit projectual de les quals podem obtenir-ne algun benefici. D’aquesta manera pretenem incentivar el producte de proximitat.

D’altra banda al precepte es comença a intuir com es concretarà el projecte dins la nostra parcel.la, obtingut de l’anàlisis de la ciutat tant sociològicament com morfològicament s’extreuen tot un seguit de conclusions:

o

r

Els habitatges de la ciutat de Badia del Vallès son de Protecció Oficial (VPO) i per tant, és necessari nous habitatges que estiguin fora d’aquesta condició. És necessària una tipologia diferent d’habitatges que no siguin de moltes habitacions i puguin ser per a un individual o una parella. Degut a que la tipologia de varies habitacions deixarà de ser habitatge de protecció oficial en 8 anys. A més, degut a la proximitat amb la UAB es contempla proveir a la ciutat amb una injecció de població estudiantil.

d

n di

Badia del Vallès pateix un dèficit de llocs de treball dins de la pròpia ciutat i és necessari implementar i fomentar el moviment d’empreses al municipi. Morfològicament existeix una voluntat de mantenir els dos edificis existents i vincular-los mitjançant un element d’unió entre ells. A partir del nostre projecte plantegem que el programa que ocuparà les antigues escoles de Badia del Vallès serà: -Nova tipologia d’habitatges -Co-working -Espai públic polivalent

a

ció

c inje

a

m

i t

z

Construcciones metálicas TANESA Fàbrica dedicada a les construccions lleugeres / en sec que ens pots ser útil per al subministrament de materials. Moreda-Rivière Trifelerías (CELSA group) Material metàl.lic per a tanques


espai C+ DEFINICIÓ DELS ESPAIS

Baix

Baix

Baix

PERFILS B, C,D, E

segons horari laboral; necessitats d’espai laboral i d’espais socials; activitats culturals i activitats d’oci dinàmiques.

B’: Sales

Alt

Mig

Mig

Baix

Baix

PERFILS B, C,D, E

A

ACTUACIÓ

B

Grau d’aïllament tèrmic

Necessitats específiques

Normativa específica

Normativa específica

Agrupació d’instal·lacions

+ C

B B’

AXONOMETRIA GENERAL

PROPORCIÓ DE COSTOS DELS DIFERENTS ESPAIS

1C $ 2A $$$ 3B $$$

C

CONCLUSIONS B 40%

EL NOSTRE PROJECTE PRETÉN SER

DESCONNEXIÓ TERRITORIAL

CONNECTAR LA CIUTAT

TEIXIT MONORESIDENCIAL

RESIDÈNCIA DE CARÀCTER TEMPORAL

UN DINAMITZADOR PER A LA CIUTAT

POBRESA ENERGÈTICA RECONNEXIÓ ESPAIS INTERSTICIALS DE LA CIUTAT SECTOR COMERCIAL

COST $$$$

ABARATIM

+

PETITA ESCALA

EN CAS DE REDUCCIÓ DELS ÚSOS A I B ES CONVERTEIX EN ESPAI C I VICEVERSA. FRUIT DE LA ADAPTABILITAT DEL PROJECTE SEGONS LES NECESSITATS

C 30%

A 30%

GRAN ESCALA

SABATES + ESTRUCTURA

FLEXIBLE AMB L’ÀMBIT I AMB

$$$$

$$

ESTRUCTURA ANDAMI + APROFITAMENT C FASES

INSTAL·LACIONS

MILLORA CONDICIONS ENERGÈTIQUES

$

TABICS

IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS POTENCIALS

$

$

$

POLICARBONAT I SUBESTRUCTURA $

-

FOMENTAR OCUPACIÓ

FASES DE CONSTRUCCIÓ

[Academic use only]

ESTRUCTURADES EN FUNCIÓ DEL SEU COST DE CONSTRUCCIÓ I LES RELACIONS A B i C

UNITAT DE TEMPS

Academic use only]

PARTICIÓ AMB TABICS DELS EDIFICIS EXISTENTS

NETEJA DE LA PARCEL.LA I ELS EDIFICIS

[Academic use only]

COBERTES A LA PASSERA

CONSTRUCCIÓ DE LA SEGONA PART DE LA PASSERA

INCORPORACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ALS EDIFICIS EXISTENTS COL.LOCACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE PILARS A L’ESPAI C

FINALITZACIÓ DE LA PASSERA

CONSTRUCCIÓ DE LA PRIMERA PART DE LA PASSERA

COL.LOCACIÓ D’ENCAVALLADES A L’ESPAI C

POSSIBILITAT D’AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROJECTE

DIAGRAMES RE RE - PROGRAMACIÓ

RE - CONFIGURACIÓ

Grau d’aïllament tèrmic

Necessitats específiques

Normativa específica

-

PERFILS A, B, C,D, E

RELACIONS ENTRE ELS DIVERSOS ESPAIS

LINEALMENT

01 PÚBLIC / APROPIABLE 02 ESTRUCTURA QUE PERMET POSSIBILITATS 03 CAPACITAT TÈRMICA ºC

FLEXIBILITAT INDETERMINACIÓ PROGRAMÀTICA APROPIABILITAT

Flexibilitat en les particions

Flexibilitat en les particions

Edat avançada (65+); fora del mercat laboral; possible nucli familiar establert; necessitats d’espais d’interacció social; activitats culturals i possibles activitats d’oci de dinàmiques baixes.

Grau d’aïllament tèrmic

PERFIL E

Necessitats específiques

Alt

Normativa específica

Espais habitables mínims amb cuina i bany. Pensats per a una o dues persones.

Normativa específica

Espais habitables mínims amb cuina i bany. Pensats per a una o dues persones.

Agrupació d’instal·lacions

Mitjana edat (30-65 anys); en mercat laboral; possible nucli familiar establert; desplaçaments segons horari laboral; necessitats d’espai laboral i d’espais socials; activitats culturals i possibles activitats d’oci dinàmiques.

PREOCUPACIÓ

Normativa específica

CARACTERÍSTIQUES ESPAI C

PERFIL D

ANÀLISI

Agrupació d’instal·lacions

PERFILS B, C,D, E

A’: Residencial amb totes les instal·lacions

ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE

Espais habitables mínims individuals, amb bany individual i estars i cuina compartits.

Flexibilitat en les particions

PERFIL C Jove (25-35 anys); en mercat laboral; desplaçaments

Grau d’aïllament tèrmic

d’espais privatius i d’espais socials; activitats culturals i activitats d’oci dinàmiques.

Grau d’aïllament tèrmic

Mig

Necessitats específiques

Mig

Normativa específica

Mig

Normativa específica

Alt

Agrupació d’instal·lacions

Alt

Flexibilitat en les particions

Alt

Necessitats específiques

C

Flexibilitat en les particions

PERFIL B Jove (18-25 anys); molts desplaçaments; necessitats

B: Sales Sales seques per a oficines i coworking, tallers on no faci falta instal.lacions de cuina o piques (per a sales d’art). Espais equipats amb lavabos. Ús flexible amb nuclis rígids.

Normativa específica

laboral; possible nucli familiar establert; necessitats d’espais d’interacció social; activitats culturals i activitats d’oci de dinàmiques altes.

Espais habitables mínims individuals, amb bany individual i estars i cuina compartits.

Normativa específica

PERFIL A Infants i adolescents (0-18 anys); fora del mercat

A: Residencial amb espais comuns

Agrupació d’instal·lacions

DEFINICIÓ D’USUARIS BADIA DEL VALLÈS

RE - ACCESSIBILITAT

RE - ENERGITZACIÓ

A A’


espai C+ PLANTA BAIXA

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

POSSIBILITATS DE PLANTA 7.2

PLANTA PRIMERA

1.5

3

3

1.5

3

3

1.5

3

3

1.5

3

3

3

1.5

3

3

1.5

3

3

1.5

3

3

1.5

3

3

1.5

3

7.5

7.5

7.2

1.5

4.71

2.11

4.93

3

5.1

7.2

3

HIPÒTESIS 1 Mixte proporcionat d’usos entre A i B. Convivència de les tipologies en comunió amb l’espai C

4.71

HIPÒTESIS 2 Major volum d’espais B en cas que els espais A no tinguin tanta demanda. Convivència de les tipologies en comunió amb l’espai C

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

7.2

2.4

9.02

4.2

HIPÒTESIS 3 Possibilitat futura on el projecte és capaç d’adaptar-se a una situació de necessitat d’ampliació d’espais. Convivència de les tipologies en comunió amb l’espai C

*En totes les hipòtesis de plantes, es deixa espai per a una possible futura ampliació

POSSIBILITATS DE PLANTA Segons l’ordre de realització del projecte per fases, l’espai C sent el primer en posar-se en funcionament, guadeix la possibilitat de tenir més llibertat respecte dels altres espais. La posterior incorporació dels espais A i B són variables segons la demanda. Tot i així, i essent conscients d’aquest paràmetre variable, es valoren els metres quadrats de cada espai de manera aproximada:

A. A. Usos compartits

100 usuaris

Espais compartits amb B i accessos

1120 m²

20 hab - 40 usuaris

A’. Habitatges mínims

B. B. Sales seques (80 persones)

sales 13 m²

B’. Sales humides (60 persones)

2000 m²

1290 m²

1210 m²

900 m²

sales 18 m² 2000 m²

C.

Espai per dimensionar (EXTENSIBLE)

2900 m²

2900 m² SUP. TOTAL C A B

4000 m² 31 % 38% 31 %

S’observa que la injecció d’usuaris i usuàries connectats amb la UAB, la creació de residències de caràcter més espontani i de zones per a treball, tallers i co-working d’empreses, és una de les claus que pot revertir l’actual situació. Però fa falta també llegir la ciutat i ser-ne un complement, que s’adapti al pas del temps i a les demandes de la ciutat. La clau del projecte recau en la relació entre espais. En la convergència d’activitats i d’usuaris i usuàries, que fa que el conjunt mantingui sempre activitat i vida. És aquí on l’espai C hi juga un paper essencial. El nom ve de la diferenciació en espais A, B i C segons les seves característiques, així desvestint al màxim de significat les àrees com a estratègia per dotar de la màxima flexibilitat a cada element. Els menys flexibles són els A que comprenen les parts residencials, els B tenen una flexibilitat mitjana i són els espais de treball i taller, i el C, és l’espai més flexible, l’espai apropiable tant per usuaris de l’àmbit com de la ciutat. És vist com un espai on hi poden passar una gran varietat d’activitats, des d’exposicions, concerts, actes culturals, cine-fòrums, aules de dansa, tallers, trobades...


espai C+ SECCIÓ LONGITUDINAL. e:1/500

METABOLISME INTERIOR

ESTRATÈGIES BIOCLIMÀTIQUES

AXONOMETRIA CONSTRUCTIVA DE LA PASSERA Estructura tubolar d’andami

EFECTE HIVERNACLE Es climatitza l’espai C mitjançant l’efecte hivernacle. S’aconsegueix mitjançant la coberta de policarbonat, deixant passar la llum i concentrant la radiació en el seu interior.

Capses de fusta

TANCAMENTS DE POLICARBONAT El policarbonat cel·lular té una elevada resistència tèrmica, proporciona estalvi energètic a l’espai C. Les longituds d’ona emeses pel sol que arriben al policarbonat es denominen intensitat solar. Una part és reflexada, una altre absorbida per la placa, i una altra transmesa directament a l’interior de l’espai.

Encavallada metàl·lica

Safata metàl·lica microperforada

IL·LUMINACIÓ NATURAL La coberta de policarbonat permet una major captació solar dins l’espai. L’espai C s’il·lumina de manera natural.

Estructura tubolar d’andami AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC Els espais A, A’, B i B’ funcionen tèrmicament i acústicament de manera independent a l’espai C. L’aïllament tèrmic és de 13cm i els acabats de fusta. La fusta té unes propietats absorments del so.

VENTILACIÓ CREUADA La ventilació creuada afavoreix la renovació de l’aire per aconseguir un bon confort de refrigeració, evita el risc de condesacions per humitat i augmenta la qualitat de l’aire interior dels espais interiors. És un aspecte a potenciar tant a l’estiu com a l’hivern.

Sol e

stiu 7

[Academic use only]

n2

ver l hi

Espai C

So

Safata perforada d’acer galvanitzat 3mm

Espai A

FAÇANA NORD

Encavallada metàl·lica 1550mm longitud

Barana d’acer

Escala metàl·lica recta amb base tubolar i graons de fusta tractada Safata metàl·lica microperforada

Pilar HEB 200

Estructura tubolar d’andami Tancament de vidre abatible d’una fulla

Paviment flotant format per rajoles armades

e: 1/30

Profile for mariagaonav

ESPAI C+  

Intervenció a l'escola Antonio Machado de Badia del Vallés, actualemnt en desús. El projecte comença amb un anàlisis urbanístic de la zona...

ESPAI C+  

Intervenció a l'escola Antonio Machado de Badia del Vallés, actualemnt en desús. El projecte comença amb un anàlisis urbanístic de la zona...

Advertisement