Page 1

Tidningshistoria År 130 f.Kr (Europa, Kina var tidigare) Rommerska nyhetsbrev År 0 - Medeltida munkar och trubadurer spred nyheter, dock 2-3 månader gamla nyheter År 1500 - Oregelbunden postgång, sände resenärer el privata bud(rika) med häst o vagn. År 1600 - Johan Gutenberg uppfann Boktryckaren, här satte utveckling mot tidningar igång. Under 1600 startades många tidningar i Europa. Staten censurerade, oroliga för upplyst folk. År 1700 - Många nystartade tidningar, men max 1000 ex / tidning. Många små tidn. Inte jättestor läskunnighet. Journalist ett yrke. Första svenska hette Ordinarie Post Tijender År 1766 - Första tryckfrihetsförordningen. Liberal kung + trötta på censur År 1830 - Startar Aftonbladet, ca 8000 ex År 1864 - DN Under 1800 tjänade tidningar mer på att trycka fler upplagor. - Teknisk utv. - Urbanisering - Ökad läskunnighet - Bättre postväsende - ökad marknad = Annonsörer 1870 - Pressens Guld- och Slyngelålder. Guld - gick bra. Slyngel - Mkt Lögner o förtal1914 1920 - Många konsumenter fanns 235 dagstidningar, ökade upplagor. Samtidigt rädd för konkurrens från Radion 1944 - Expressen, på 50talet 500 000 tidn/dag 50tal - framåt - Tidningsdödens årtionde. Stora ägare! 1994 - kom aftonbladet ut på webben

nwfp  

nvdsn d,sods anodps saiojo ndi naisjo ndiojwo nfosjp nfpefoe ndpiwod

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you