Page 1

TÉCNICAS DE ESTUDO

mftorreira- Dpto Orientación

1


LUGAR de ESTUDO Sempre o mesmo. Tranquilo, sen ruídos ru dos. dos Ben iluminado. (A luz que entre polo lado

contrario á man coa que escribes) Ordenado, Ordenado, sen obxectos que inviten

a xogar. Con: mesa, cadeira, estantería e taboleiro

para poñer anotacións. mftorreira- Dpto Orientación

2


POSTURA 

Estudar “sentado”diante.

(nunha cadeira cómoda). 

En posición recta

Corpo lixeiramente caraAntebrazos sobre a mesa. mesa.

(non ríxido).

 Cos pés p s apoiados no chan. Debes estar relaxado e a

gusto. mftorreira- Dpto Orientación

3


CONDICIÓNS FÍSICAS Cando inicies o estudio debes estar: Sen soño Ben descansado Coa mente despexada

Pensa só no que tes que facer mftorreira- Dpto Orientación

4


MOMENTO Procura que sexa sempre

谩 mesma hora.

 A poder ser, entre as 6

e as 9 da tarde Non menos de 60

minutos. De luns a venres. mftorreira- Dpto Orientaci贸n

5


CONDICIÓNS MENTAIS ACTITUDE POSITIVA

Quero facelo MOTIVACIÓN

Gústame facelo AUTOESTIMA

Sei que podo facelo Para aprender, o máis importante é querer facelo mftorreira- Dpto Orientación

6


¿QUE FACER TODOS OS DÍAS? Facer os exercicios e os

“deberes”. Estudar o que che foron

 Se un día non tes tempo para

explicando ao longo do día.

estudar, leo polo menos tres veces. Pasar a limpo esquemas,

exercicios, traballos...

mftorreira- Dpto Orientación

7


A CLASE 

É o teu lugar de “traballo” no colexio. Debes estar cunha “postura” axeitada.

Moi atento/a e “mirando” ao profesor/a cando fala. En silencio e sen molestar aos compañeiros 

Lembra: ninguén pode axudarte na túa educación se ti non queres. mftorreira- Dpto Orientación

8


OS PROFESORES/AS 

Son as persoas que mellor te axudan a aprender. aprender.Ensinan, educan, forman... forman...

Dirixen os traballos que haiCorrixen as equivocacións. equivocacións.

que facer. facer.Aclaran as dúbidas. dúbidas.

Animan a que traballes con interese. interese.Apréciante e queren que aprendas moito. moito.

mftorreira- Dpto Orientación

9


O MATERIAL Os cadernos limpos e en orde para cada materia.

O libro e o caderno que necesitas, debe estar no pupitre cando @ profesor@ entra na clase.

Un estoxo só cos útiles básicos: bolígrafo/s, lapis, goma, afialapis,… 

Outro estoxo con: pinturas, rotuladores, tesoiras, pegamento de barra, regra...“Axenda” Axenda” para tomar as notas e deberes para casa. Dicionarios.

mftorreira- Dpto Orientación

10


TÉCNICAS DE ESTUDO 

CONSELLOS Sesións diarias

 Facer as tarefas inacabadasPrograma descansos de 5

 Estudar con música

minutos cada hora

 Levantarse con frecuenciaNon estudes con fame / sonoTen todo o material a manReparte o tempo entre todas

 Deixar as tarefas para

última hora Estudar a véspera do exame

as áreas

11

mftorreira- Dpto Orientación


TÉCNICAS DE ESTUDO HIXIENE MENTAL Beneficios do deporte (axuda a tranquilizarnos, eliminar tensións e atoparnos de bo humor) Descansa escansa de 8 –9 horas (procurar deitarse todos os días á mesma hora)Levántate evántate con tiempo suficienteCoida os teus hábitos alimenticios

 Almorza forte. 12

mftorreira- Dpto Orientación


TÉCNICAS DE ESTUDO BENEFICIOS DO DEPORTE

 Mellora rego sanguíneo. Mellora a oxixenación do cerebro. Mellora a concentración. Libera toxinas. Queima enerxías. Favorece a auto-disciplina. Facilita o esforzo e superación persoal. 13

mftorreira- Dpto Orientación


TÉCNICAS DE ESTUDO ERROS NA LECTURA REGRESIÓNS SILABEOS VOCALIZACIÓNS Ó DETENCIÓNS SEGUIR CO DEDO OMISIÓNS, ADICIÓNS, .. SUSTITUCIÓNS,.... 14

mftorreira- Dpto Orientación


MÉTODO PULSERA

TÉCNICAS DE ESTUDO Pre-lectura Urxente Lectura detida Subliñado Esquema Resumo Autocontrol (memorización) 15

mftorreira- Dpto Orientación


MÉTODO PULSERA

O fin é explorar de qué vai o tema.

Prepara Prepara o libro polo tema que toca . Mira Mira o seu título e epígrafes. Observa Observa os debuxos, gráficos e pés de foto.

Duración 5-6 minutos. mftorreira- Dpto Orientación

16


MÉTODO PULSERA

O seu fin é obter una información clara e precisa.

Fai unha lectura atenta e comprensiva de cada

apartado. Detente nas palabras descoñecidas. Pide a súa aclaración ou o usa dicionario mftorreira- Dpto Orientación

17


MÉTODO PULSERA

É entresacar as palabras-clave, ideas e datos máis importantes. Debe ter sentido.

mftorreira- Dpto Orientación

18


TÉCNICAS DE ESTUDIO VANTAXES REQUISITOS

Converte a túa lectura enDominar a lectura.

ACTIVA.Saber distinguir o

Axudarache a organizar e

fundamental do

comprender.

accesorio.Focaliza a túa atención.Axuda ao repaso.Coa práctica mellora.Capacidade de localizar as ideas principais do texto.

mftorreira- Dpto Orientación

19


TÉCNICAS DE ESTUDIO

É unha

síntese ntese

do

tema de maneira clara, organizada e ------estruturada. ---Debe ser algo persoal e creativo.

 Extensión máx. 1 folio Usa tipos distintos

letras. ---Implica entender o texto. --- ---Fai ACTIVO o teu estudio Dá unha visión global do tema

mftorreira- Dpto Orientación

20


MÉTODO PULSERA

•Consiste en reelaborar coas túas palabras o sen que falten as ideas principais.

tema,

•Facilita os repasos. •Potencia a túa atención. •Debemos coidar a expresión

escrita e a ortografía.

mftorreira- Dpto Orientación

21


MÉTODO PULSERA

Memorizar o proceso é oé proceso dede interiorizar os datos e ideas principais do tema Ser capaz de dar resposta ás preguntas que che fagan do tema. mftorreira- Dpto Orientación

22


TÉCNICAS DE ESTUDO Permite visualizar clara e rapidamente

a materia que estás estudando. Relaciona os datos e a información do

tema …. ….. ….

…. ….

….

mftorreira- Dpto Orientación

23


TÉCNICAS DE ESTUDOORGANÍZATE Non os deixes para o último día. Empeza o mesmo día que lo poñen.

A

véspera repasa tranquilamente. Descansa o suficiente. 

Na véspera terás nervios.

 Prepara

na casa o material necesario. mftorreira- Dpto Orientación

24


TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Aprende dos posibles erros.Cando cho devolvan corrixido non mires so a nota.Compara o que fixeches cos apuntes: 

O que che faltouO que fallastes.Como te organizaches.Se te expresastes

de forma

mftorreira- Dpto Orientación

clara o non 25

Técnicas de Estudo  

consellos e pautas para aplicar ao estudo