Issuu on Google+

Treball de recerca LA COMBU STIÓ DE LES ESPELMES


1. Introducció  Quin és el comportament de la combustió d’una

espelma depenent del diàmetre d’aquesta? De

quin material està feta una espelma?

Mecanisme

de combustió


2. Objectius i hipòtesis inicials Objectiu 1: Es basa en veure si el diàmetre de l’espelma consumició.

influeix

en

el

temps

de

Objectiu 2: Construir una espelma que ens serveixi com a rellotge.


3. Pla de treball  Espelmes amb diferents diàmetres.  Variables constants: mateix ble i mateixa cera.  Vam marcar en cada espelma els diferents centímetres.  El millor mètode era amb el pes de les espelmes.


4. Materials ď Ž Materials per fer les espelmes:

ď Ž Material per dur a terme l’experiment:


5. Procediment яБо PROCEDIMENT PER CREAR LES ESPELMES:


5. Procediment  PROCEDIMENT DE L’EXPERIMENT:


6. Resultats i discussió Pes de les espelmes en grams en funció de la consumició i el diàmetre. Temps (min.)

0

5

10

15

20

25

2’5

9,16

8,01

6,30

-

-

-

3

16,56

15,83

14,36

11,9

8,38

-

3’5

21,38

20,53

18,82

16,24

9,20

3,62

4

25,21

24,38

22,73

20,57

17,38

10,38

4’5

36’01

33,88

29,55

24,39

21,06

16,00

5

44,96

44,07

42,32

39,38

35,15

28,16

5’5

51,94

51,27

49,94

46,94

43,93

37,18

Diàmetre (cm)


6. Resultats i discussió Pes que perd cada espelma en funció del temps que crema Temps (min.)

5

10

15

20

25

2’5

1,15

2,86

-

-

-

3

0’73

2,2

2,55

8,18

-

3’5

0’85

2,56

5,14

12,18

17,76

4

0’83

2,48

4,64

7,83

14,83

4’5

2’13

6,46

11,62

14,95

20,01

5

0,89

2,64

5,58

9,81

16,8

5’5

0’67

2

5

8,01

14,76

Diàmetre (cm)


6. Resultats Consumició d'espelmes segons el diàmetre en funció del temps i el pes 60 50

pes/grams

2’5 3

40

3’5 30

4 4’5

20

5 5’5

10 0 Pes inicial

5

10

15

temps/minuts

20

25


7. Conclusions  El diàmetre de l’espelma no afecta a la pèrdua

de pes.  La pèrdua de pes depèn del temps de

combustió de l’espelma.  Vam descobrir que mitjançant una espelma

podríem saber el pas del temps cada 60 minuts (espelma rellotge).


8.Comprovació  Saber els minuts que triga en consumir l’espelma, per tal

d’elaborar una espelma que ens marqués el pas del temps cada 60 minuts i que cremés durant un dia, 24h.  Procés per aconseguir el nostre objectiu: espelma

rellotge: 45 grams --------- 3 cm alçada 288 grams --------- x D=5’5cm H=3

Pesa= 45 gr.

D= 5’5 cm Ha de pesar= 288gr.

H = 19,02


9. Possibles ampliacions del treball  Estudiar que passaria en el temps de combustió

de les espelmes si canviéssim el tipus de ble i la seva mesura.  Altre seria canviar el tipus de cera.


Eli Carrasco Marta Compan Patricia G贸mez Evelyn Gim茅nez Aura Turu


Combustió de les espelmes