Page 1

Treball de recerca LA COMBU STIÓ DE LES ESPELMES


1. Introducció  Quin és el comportament de la combustió d’una

espelma depenent del diàmetre d’aquesta? De

quin material està feta una espelma?

Mecanisme

de combustió


2. Objectius i hipòtesis inicials Objectiu 1: Es basa en veure si el diàmetre de l’espelma consumició.

influeix

en

el

temps

de

Objectiu 2: Construir una espelma que ens serveixi com a rellotge.


3. Pla de treball  Espelmes amb diferents diàmetres.  Variables constants: mateix ble i mateixa cera.  Vam marcar en cada espelma els diferents centímetres.  El millor mètode era amb el pes de les espelmes.


4. Materials ď Ž Materials per fer les espelmes:

ď Ž Material per dur a terme l’experiment:


5. Procediment яБо PROCEDIMENT PER CREAR LES ESPELMES:


5. Procediment  PROCEDIMENT DE L’EXPERIMENT:


6. Resultats i discussió Pes de les espelmes en grams en funció de la consumició i el diàmetre. Temps (min.)

0

5

10

15

20

25

2’5

9,16

8,01

6,30

-

-

-

3

16,56

15,83

14,36

11,9

8,38

-

3’5

21,38

20,53

18,82

16,24

9,20

3,62

4

25,21

24,38

22,73

20,57

17,38

10,38

4’5

36’01

33,88

29,55

24,39

21,06

16,00

5

44,96

44,07

42,32

39,38

35,15

28,16

5’5

51,94

51,27

49,94

46,94

43,93

37,18

Diàmetre (cm)


6. Resultats i discussió Pes que perd cada espelma en funció del temps que crema Temps (min.)

5

10

15

20

25

2’5

1,15

2,86

-

-

-

3

0’73

2,2

2,55

8,18

-

3’5

0’85

2,56

5,14

12,18

17,76

4

0’83

2,48

4,64

7,83

14,83

4’5

2’13

6,46

11,62

14,95

20,01

5

0,89

2,64

5,58

9,81

16,8

5’5

0’67

2

5

8,01

14,76

Diàmetre (cm)


6. Resultats Consumició d'espelmes segons el diàmetre en funció del temps i el pes 60 50

pes/grams

2’5 3

40

3’5 30

4 4’5

20

5 5’5

10 0 Pes inicial

5

10

15

temps/minuts

20

25


7. Conclusions  El diàmetre de l’espelma no afecta a la pèrdua

de pes.  La pèrdua de pes depèn del temps de

combustió de l’espelma.  Vam descobrir que mitjançant una espelma

podríem saber el pas del temps cada 60 minuts (espelma rellotge).


8.Comprovació  Saber els minuts que triga en consumir l’espelma, per tal

d’elaborar una espelma que ens marqués el pas del temps cada 60 minuts i que cremés durant un dia, 24h.  Procés per aconseguir el nostre objectiu: espelma

rellotge: 45 grams --------- 3 cm alçada 288 grams --------- x D=5’5cm H=3

Pesa= 45 gr.

D= 5’5 cm Ha de pesar= 288gr.

H = 19,02


9. Possibles ampliacions del treball  Estudiar que passaria en el temps de combustió

de les espelmes si canviéssim el tipus de ble i la seva mesura.  Altre seria canviar el tipus de cera.


Eli Carrasco Marta Compan Patricia G贸mez Evelyn Gim茅nez Aura Turu

Combustió de les espelmes  

Aquí podeu trobar un treball de reserca de ciències sobre la combustió de les espelmes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you