Page 1

Preflight Summary Report for: redesign_fix.pdf Profile: Sheetfed offset (CMYK) (Processed pages 1 to 5) Processed by marcl10, Date: 11-11-2010 08:53 Fixups Convert to PDF/X-1a (2001) (1 object) Remove ArtBox (5 objects) Save as PDF 1.3 (Acrobat 4) (1 object) Flatten transparency (high resolution) (5 objects) Discard all form submission, import and reset actions (1 object) Discard all external cross references (1 object) Remove all alternate images (1 object) Remove document structure compression (1 object) Compress all uncompressed objects using lossless ZIP compression (1 object) Recompress LZW as ZIP (1 object) Convert alternate color space for spot colors to CMYK (Coated FOGRA39) (274 objects) Set Title to file name if missing (1 object) Results (Summary) Warning Page description is not compressed (5 matches on 5 pages) Resolution of color and grayscale images is between 150 and 225 ppi (2 matches on 2 pages) Document information File name: "redesign_fix.pdf" Path: "E:\skole\Maria - Magasin" PDF version number: "1.3" File size (MB): 2.5 Title: "redesign_fix" Creator: "Adobe InDesign CS5 (7.0)" Producer: "Adobe PDF Library 9.9" Created: "11-11-2010 08:51" Modified: "11-11-2010 08:53" Trapping: "False" PDF/X Version: "PDF/X-1:2001" PDF/X conformance level: "PDF/X-1a:2001" Number of plates: 4 Names of plates: "(Cyan) (Magenta) (Yellow) (Black) " Environment Preflight, 9.2.0 (065) Acrobat version: 9.34 Operating system: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)


All problems according to Preflight profile Sheetfed offset (CMYK)

Magasin Projekt

redesign.indd 1

11-11-2010 08:51:53


All problems according to Preflight profile Sheetfed offset (CMYK)

Negativ stress eksisterer i særlig grad blandt de yngre kvinder

18

redesign.indd 18

AD-spiranten

11-11-2010 08:51:55


All problems according to Preflight profile Sheetfed offset (CMYK)

Brænd op

i reklamebranchen Hver fjerde medarbejdere på danske reklamebureauer lever et liv med farlig stress. Det er primært de unge kvinder på bureauerne som tilhører gruppen af medarbejdere med negativ stress. Det viser den første samlede undersøgelse af arbejdsforholdene på landets reklamebureauer. Undersøgelsen er lavet af Research International i samarbejde med Markedsføring, som her bringer første del af resultaterne.

Et af de almindeligste stressbilleder benyttet af stressforskere handler om, hvad der sker, når man putter en frø ned i gryde med vand og tænder for varmen. Frøen hopper ikke op. Den bliver siddende i vandet, indtil den eksploderer. Stress udvikler sig på samme måde. Mange ser først symptomerne, når det er for sent. I reklamebranchen lever en stor gruppe af medarbejderne et liv som en frø i kogende vand i overhængende fare for at eksplodere af stress. Eller sagt på en anden måde. Hver fjerde medarbejder har et stresset arbejdsliv uden at have energi tilbage, når de kommer hjem fra arbejde. Det viser den første offentlige undersøgelse af arbejdsforholdene på danske reklamebureauer, som Markedsføring her bringer de første konklusioner af. Undersøgelsen af gennemført af analyseinstituttet Research International, og er foretaget blandt DRRB– bureauer, der repræsenterer knap 80 procent af alle danske bureauer. I alt deltog 156 personer fra 81 bureauer i undersøgelsen.

Drænet for energi Efter et par hårde år med nedskæringer på bureauerne og pressede krav fra an-

veauet er en del højere blandt personer noncørerne sender undersøgelsen et uden børn. Stressen på de danske bualarmerende signal om, at der hersker reauer udmønter sig også fysisk blandt store interne problemer blandt medarmedarbejderne. Knap 40 procent har bejderne på reklamebureauerne, som inden for de sidste tre måneder oplevet er så psykisk belastede, at det også får ildebefindende i forbindelse med deres betydning for det kreative output. arbejde uden at kunne forklare det med Ligesom i andre kreative og pressede sygdom eller feber. brancher er stress blevet en naturlig del – Der er tale om er højt stressniveau, af arbejdslivet på reklamebureauerne. når hver fjerde medarbejder enten er på Kun 15 procent eller hver knap hver nippet til at brænde ud eller rent faktisk sjette medarbejder føler sig sjældent eler brændt ud. Det svarer til, hvad vi desler aldrig stresset. værre ofte ser i andre pressede brancher På spørgsmålet: Hvor ofte føler du - specielt i brancher, hvor kreatividig stresset i dit arbejde? Svarede tet og innovation er nøgleord, 2 % altid, 30 % ofte, 53 % uden at jeg dermed vil af og til, 14 % sjældent og Der er tale normalisere resultatet, 1 % aldrig. om er højt streskonstaterer Søren EnDet er blandt den resterende store gruppe sniveau, når hver fjerde gelhardt, account diaf stressede medarbej- medarbejder enten er på rector i Research Interdere, at problemerne nippet til at brænde ud national. Han mener, at problemerne i reklaser ud til at belaste eller rent faktisk er mebranchen bliver mere bureauerne. Mest alarbrændt ud. alvorlige af, at de stressede merende er det, at en fjermedarbejdere set over en bred dedel af medarbejderne er i den kam også skaber mindre kvalitet i deres situation, at de er meget bekymrede, arbejde end deres mindre stressede kolmens de er på arbejde, og ikke nok med leger. Sammenholder man de ansattes det, så har de ikke energi tilbage, når vurdering af deres evne til fx at være krede kommer hjem. Det er specielt kvinativ, deres tro på fremtiden og arbejdsderne og de yngre medarbejdere som er hastighed med deres vurdering af om de mest stressede, samtidig med at stressni-

AD-spiranten

redesign.indd 19

19

11-11-2010 08:51:55


All problems according to Preflight profile Sheetfed offset (CMYK)

har stress og energi tilbage efter arbejdsdagen, tegner undersøgelsen endnu engang et billede af en branche i store problemer. Der er nemlig store forskelle på, i hvor høj grad gruppen af personer med håndterbart stress og gruppen med negativ stress evner at være innovativ og have en tro på fremtiden. – Medarbejdere med negativ stress er ikke kun disponible for at deres sygdom kan eksplodere. De er også dårligere til deres arbejde, idet de ikke er så kreative eller effektive som den gruppe, der har energi tilbage, når de går hjem, siger Søren Engelhardt.

Det er lidt den samme tendens, man ofte ser i parforhold, hvor en del efter tre år vælger at gå fra hinanden, fordi de ikke lige synes den anden eller parforholdet som helhed stod mål med deres drømme

Blackout på kreativitet For Simon Svegaard, adm. dir. i Research International, taler tallene deres eget tydelige sprog. Medarbejdernes store problemer med stress viser, at der er tale om en branche med alvorlige problemer og problemer, som ikke kun skader branchen, men også branchens kunder.

– Reklamebureauerne skal leve af at skabe kreative løsninger til kunderne, men en fjerdedel af medarbejderne er så påvirkede af stress, at de ikke har energi og overskud til at være innovative. Man kan sammenligne det med musikeren eller forfatteren som er så drænet for energi, at de kun kan producere elendig musik og dårlige bøger, siger Simon Svegaard, der mener, at undersøgelsen bør resultere i. at, man på bureauerne tager situationen alvorligt. – Vores virksomhed er ligesom reklamebureauerne afhængig af medarbejdernes energi og engagement. Hvis jeg oplevede, at der på min arbejdsplads var en så stor del af medarbejderne, der led med negativ stress, ville det med øjeblikkelig virkning blive et indsatsområde, siger han.

Parforhold og job Selvom undersøgelsen viser, at en stor del af de ansatte har energi tilbage, når de kommer hjem fra arbejde, er stress et stort problem blandt de yngre medarbejdere under 30 år. Og specielt blandt kvinderne. Der er også er en tendens til, at det er de projektstyrende, som oplever stressen i højere grad end de kreative. – Negativ stress eksisterer i særlig grad blandt de yngre kvinder. Da det ofte er kvinderne, der skaber og vedligeholder de sociale netværk med familie og venner, er manglende energi og overskud i den gruppe et særlig stort problem. Kvinderne kommer til at føle, at de hverken professionelt eller privat slår til, fordi de heller ikke har overskuddet til at vedligeholde deres netværk, siger Simon Svegaard. Søren Engelhardt, tror også fænomenet med de stressede unge kvinder vil give bureauerne problemer med

20

redesign.indd 20

AD-spiranten

11-11-2010 08:51:56


All problems according to Preflight profile Sheetfed offset (CMYK)

Undersøgelser På spørgsmålet: Hvor ofte føler du dig stresset i dit arbejde? Svarede 2 % altid, 30 % ofte, 53 % af og til, 14 % sjældent og 1 % aldrig. Tallene i undersøgelsen viser at på spørgsmålet: Er du bekymret for at din arbejdsoplads bliver reorganiseret? Svare 38 % aldrig, 51 % nogle gange og 11 %aldrig. På spørgsmålet: Er du bekymret for om du kan beholde dit arbejde i fremtiden? Svarer 33 % aldrig, 58 % nogle gange og 9 % ofte. På spørgsmålet: Er du bekymret for at du ikke kan klare dit arbejde fordi du har for meget at lave? Svare 46 % aldrig, 49% Nogle gange og 6 % ofte. På spørgsmålet: Er du er bekymret for at du ikke kan klare dit arbejde pga. manglende kompetence? Svarer 59 % aldrig, 38 % nogle gange og 3 % ofte. Og på Spørgsmålet: Er du bekymret for at lave fejl? Svarer 29 % aldrig, 62 % nogle gange og 8 ofte.

personer, der forbliver enlige i en relativ høj alder. De har ikke tid til at finde en mand med mindre han arbejder på bureauet, og pludselig står de i midten af 30’erne uden at have stiftet familie, for der har simpelthen ikke været tid til den slags. Det kan blive et problem for kvinderne, men også for bureauerne, at de har en række medarbejdere, som ikke er tilfredse med deres privatliv, siger Søren Engelhardt, der understreger, at selvom balancen mellem arbejds– og privatliv generelt opleves positivt er der en markant tendens til, at medarbejdere efter tre år i branchen ønsker en bedre balance. Ifølge undersøgelsen er det først efter ni år i branchen, at balancen er fundet. – Det er lidt den samme tendens, man ofte ser i parforhold, hvor en del efter tre år vælger at gå fra hinanden, fordi de ikke lige synes den anden eller parforholdet som helhed stod mål med deres drømme. Jeg ser det som endnu et sygdomstegn, at tendensen går igen i reklamebranchen. Efter de første par år i branchen har eurofurien lagt sig, og den dårlige balance mellem privat og arbejdsliv kan blive en del af de daglige bekymringer. Det er netop efter tre år i branchen, at ens medarbejderne skal begynde at være selvkørende, men på det tidspunkt har bureauerne altså de mindst balancerede af slagsen, siger Simon Engelhardt, account director i Research international.

misforhold mellem medarbejdernes bekymringer. Branchen tvivler nemlig ikke på egne kompetencer i forhold til at skulle klare arbejdsopgaver. Derimod er det at lave fejl en af de ting som bekymrer medarbejderne i branchen og igen specielt blandt de yngre medarbejdere. Tallene i undersøgelsen viser at på spørgsmålet: Er du bekymret for at din arbejdsoplads bliver reorganiseret? Svare 38 % aldrig, 51 % nogle gange og 11 %aldrig. På spørgsmålet: Er du bekymret for om du kan beholde dit arbejde i fremtiden? Svarer 33 % aldrig, 58 % nogle gange og 9 % ofte. På spørgsmålet: Er du bekymret for at du ikke kan klare dit arbejde fordi du har for meget at lave? Svare 46 % aldrig, 49% Nogle gange og 6 % ofte. På spørgsmålet: Er du er bekymret for at du ikke kan klare dit arbejde pga. manglende kompetence? Svarer 59 % aldrig, 38 % nogle gange og 3 % ofte. Og på Spørgsmålet: Er du bekymret for at lave fejl? Svarer 29 % aldrig, 62 % nogle gange og 8 ofte. – Reklamebranchen bliver ofte anklaget for at være „selvfed” og nok ikke uden grund. I hvert fald er misforholdet mellem egne kompetencer og frygten for at lave fejl nok et udtryk for en meget indadvent branche, siger Simon Svegaard. Jesper Jürgensen jj@markedsforing,dk

Arbejde i fremtiden? Undersøgelsen viser, at der blandt branchens medarbejderne er en del bekymringer, specielt når det drejer sig om reorganisering og om man kan beholde sit arbejde i fremtiden. Det er specielt de helt unge som bekymrer sig for om de kan beholde deres job, men også personer over 40 år, som i reklamebranchen hører til blandt de ældre, har den slags bekymringer. Igen er det kvinderne der synes at være lidt mere bekymrede end mændene. Ifølge undersøgelsen eksisterer der dog et

AD-spiranten

redesign.indd 21

21

11-11-2010 08:51:56

/redesign_fix_report  

http://www.mariaclausen.dk/images/redesign_fix_report.pdf