Page 1

Grup 1: María Casabó, Maria Claramunt, Leticia Mancheño, Gemma Olària, Yesmina Ros

Alumne que li peguen una pilotada al cap i cau al terra, està inconscient, i respira.

Durant el partit de futbol índi que realitzen els infants de cicle superior a la pista de bàsquet durant les activitats del matí a un nen li marquen un gol, en aquell moment surt a buscar la pilota i en lloc de recollir-la amb la mà la xutarà, de tal manera que donarà un cop al cap d’un altre company, aquest cau al terra i restarà inconscient, i respirant. Primerament fem una aproximació de seguretat, vigilant que nosaltres no puguem prendre mal en intentar ajudar a l’infant. En aquesta mateixa aproximació obrirem un espai entre els infants per tal de que no s’aglomerin i això dificulti l’atenció o els primers auxilis. La mestra s’asseguraria que un altre company o companya presti atenció a la resta de l’alumnat i els realitzi alguna activitat apartant-los de la zona en la qual ha succeït l’incident. Un cop la mestra s’ha aproximat a l’infant li donarà uns petits copets a la cara i espatlla preguntant-li amb veu alta i clara si la sent, si es troba bé, o altres preguntes per veure si l’infant està conscient. Un cop hem vist que l’infant no contesta, ni reacciona i que, per tant, sabem que està inconscient demanarem ajuda a algun altre membre del professorat que es trobi pròxim a nosaltres per tal que, d’aquesta manera, es quedi a la vora per si necessitem la seva col·laboració. A continuació mirarem si l’infant respira, aproximarem la nostra orella a la seva boca, per sentir i escoltar si respira, ens posicionarem de tal forma que els nostres ulls puguin veure si a l’infant se li infla el diafragma en respirar. Un cop veiem que si que respira trucarem al telèfon d’emergències, és a dir al 112 per tal de demanar una ambulància. A l’inici de la trucada ens identificarem, a continuació explicarem l’estat de la víctima, en aquest cas que està inconscient però respira, demanarem una ambulància amb suport vital bàsic i informarem d’on ens trobem, dient el carrer i el poble. Seguidament passarem el telefon al company per si cal repetir alguna dada. En aquest moment demanarem a un parell de mestres que vagin a cada entrada del recinte per tal de facilitar l’accés de l’ambulància. A partir d’aquí realitzarem la posició lateral de seguretat, és a dir, ens posarem de manera perpendicular a l’infant, col·locarem el braç de la víctima que estigui més pròxim a nosaltres en angle recte, a continuació situarem l’altre braç de manera que es toqui la galta oposada a aquest i, sense deixar-lo, doblegarem la cama oposada a nosaltres, d’aquesta manera podrem girar l’infant cap a nosaltres per tal de que quedi en la posició lateral de seguretat i així assegurar-nos de que l’infant no s’ofegarà. Restem


Grup 1: María Casabó, Maria Claramunt, Leticia Mancheño, Gemma Olària, Yesmina Ros atents fins que arribi l’ambulància i siguin els professionals que se n’ocupin. A partir d’aquest moment el procediment a seguir és el següent: La directora de la ZER comunicarà els fets a la direcció del servei territorial a fi que l’òrgan competent pugui prendre les mesures adients de protecció de l’alumne/a accidentat, si escau, i als pares o tutors de l’alumne o les persones perjudicades (tercers) En cas que l’alumne, o els tutors d’aquest reclamessin, caldrà que la directora del centre emeti un primer informe descriptiu de la possible lesió dels béns o drets, i posteriorment un informe detallat dels fets i les circumstàncies relacionades amb l’accident i transmetre’l als serveis territorials, per a l’elaboració d’aquest informe, la directora haurà de tenir en compte la versió dels fets donada per la mestra que tenia encarregada la direcció, la vigilància o la custòdia de l’alumne en el moment de produirse l’accident. A partir d’aquí l’Administració resoldrà l’expedient en el termini màxim de sis mesos, en notificarà la resolució al reclamant i a la junta de personal i, si s’escau, tramita l’abonament de la indemnització corresponent.

(pàgina 94 - 95)

actuacions i tramits  

practiques mon virtual