Page 1

COMPETÈNCIES DEL PEDAGOG * Tenir una visió global i capacitat de desposta a problemes d’educació actuals. - Descriptor: Ser conscient i coneixedor de la realitat educativa actual, així com disposar d’instruments per poder donar resposta als problemes i situacions que es poden donar. - Indicadors: 1. Esperit crític i observador 2. Formació permanent 3. Capacitat de proactivitat i de reacció *Competència per a la intervenció directa en processos o problemes educatius. - Descriptor: Capacitat d’iniciativa per resoldre de forma efectiva els processos o conflictes educatius. - Indicadors: 1. Autonomia 2. Fermesa a l’hora de la presa de decisions 3. Capacitat investigadora *Compromís per compartir processos amb altres persones. - Descriptor: Capacitat de treball en equip. - Indicadors: 1. Empatia 2. Respecte i tolerància 3. Participatiu i col·laborador

Indicadors  
Indicadors  

Indicadors d'avaluació de programes