Page 1

LLANA / FELTRE DUALITAT


DUALITAT Una de les característiques que més interesants han fet la ment humana es la seva particular ambigüetat davant les coses.

Tecniques i tecnologies de les Arts treball 4 grup E1 Silvia Pallejà Porqueras


procĂŠs de treball


disposici贸 de primes capes de llana cardada una sobre les altres per anar-les enfeltrant amb aigua calenta i sab贸


enfeltant la lamina de llana aplicant aigua i sabo i exercint pressi贸.


un cop tenim la lamina de llana semienfeltrada preparem el motlle, en aquest cas de silicona, de la figura que volem aconsseguir.


un cop la lamina dins el motlle exercim pressió continuada fins que s’assequi amb un possitiu de guix.


amb l’agulla d’enfeltrar acabem de retocar i perfeccionar aquelles zones més delicades del rostre


finalitzat l’enfltratge, amb unes tisores retallem la part sobrant de llana.


quan tenim les dos mascares, una de cada color, les unim cosint amb un cordo de color neutre.


instal.laci贸


obra final

DUALITAT  
DUALITAT  

Treballant l'escultura amb material tou, el feltre.

Advertisement