Page 1

ELS ANIMALS


ALVARO I ABRIL


CARACTERÍSTIQUES DELS ANIMALS

S´ ALIMENTEN D´ ALTRES ÉSSERS VIUS. ES DESPLACEN. TENEN UN O MÉS ÓRGANS DELS SENTITS.


Ompliu el quadre posant una creu a les característiques que creieu que corresponguin a cada una d’aquests animals: Carnívor Omnívor (menja (menja altres altres animals) animals i plantes)

Herbívor Viu en un (menja medi plantes) aquàtic

Viu en un medi terrestre

Vivípar

Ovípar

Domèstic

Salvatge


ANDRES I BIEL R.


Caracteristiques dels animals 1.S´alimenten d' altres éssers vius. 2.E s desplacen. 3.Tenen un o més òrgans dels sentits.


Ompliu el quadre posant una creu a les característiques que creieu que corresponguin a cada una d’aquests animals:

Carnívor (menja altres animals)

Omnívor (menja altres animals i plantes)

Herbívor (menja plantes)

Viu en un medi aquàtic

Viu en un medi terrestre

Vivípar

Ovípar

Domèstic

Salvatge


ISABEL I RAFEL


CARACTERĂ?STIQUES DELS ANIMALS Es desplacan. Sa alimenten de a limenten de altres esers vius. Tenan un o mes organs


Ompliu el quadre posant una creu a les característiques que creieu que corresponguin a cada una d’aquests animals: Carnívor Omnívor (menja (menja altres altres animals) animals i plantes)

Herbívor Viu en un (menja medi plantes) aquàtic

Viu en un medi terrestre

Vivípar

Ovípar

Domèstic

Salvatge


JOANA Mª I RAUL


CARACTERISTIQUES DELS ANIMALS 1. S'alimenten d'altres essers vius. 2.Es desplasen. 3.Tenen un o mĂŠs organs dels sentits.


Ompliu el quadre posant una creu a les característiques que creieu que corresponguin a cada una d’aquests animals : Carnívor (menja altres animals)

Omnívor (menja altres animals i plantes)

Herbívor (menja plantes)

Viu en un medi aquàtic

Viu en un medi terrestre

Vivípar

Ovípar

Domèstic

Salvatge


JUDSON I MARTINA


CARACTERÍSTIQUES DELS ANIMALS

S ´ ALIMENTAN D´ALTRES ANIMALS ES DESPLASEN TENAN UN O MES ORGANS DELS SANTINTS


Ompliu el quadre posant una creu a les característiques que creieu que corresponguin a cada una d’aquests animals : Carnívor (menja altres animals)

Omnívor (menja altres animals i plantes)

Herbívor (menja plantes)

Viu en un medi aquàtic

Viu en un medi terrestre

Vivípar

Ovípar

Domèstic

Salvatge


JUSTIN I JOANA


CARACTERÍSTIQUES DELS ANIMALS Tenen un o més organs dels sentits. Necessiten energia per aixo s´alimentan. Es decplacen.


Ompliu el quadre posant una creu a les característiques que creieu que corresponguin a cada una d’aquests animals : Carnívor Omnívor (menja (menja altres altres animals) animals i plantes)

Herbívor Viu en un (menja medi plantes) aquàtic

Viu en un medi terrestre

Vivípar

Ovípar

Domèstic

Salvatge


AMELIE JOAN JAUME I LLUIS


CARACTERISTIQUES DELS ANIMALS

1. S` alimenten d´ altres essers vius. 2. Tenen organs dels sentits. 3. Es desplacen


Carnívor Omnívor (menja (menja altres altres animals) animals i plantes)

Herbívor Viu en un (menja medi plantes) aquàtic

Viu en un medi terrestre

Vivípar

Ovípar

Domèstic

Salvatge


MARTA R. I TONI


CARACTERÍSTIQUES DELS ANIMALS -Es desplacen. -Tenen un o més organs dels sentits. -S`alimenten amb altres essers vius.


Ompliu el quadre posant una creu a les característiques que creieu que corresponguin a cada una d’aquests animals : Carnívor (menja altres animals)

Omnívor (menja altres animals i plantes)

Herbívor (menja plantes

Viu en un medi aquàtic

´

Viu en un medi terrestre

Vivípar

Ovípar

Domèstic

Salvatge


PAULA I BIEL V.


CARACTERÍSTIQUES DELS ANIMALS

ES DESPLACEN S' ALIMENTAN D' ALTRES ESSERS VIUS

TENEN UN O MES

ORGANS DELS SENTITS


Ompliu el quadre posant una creu a les característiques que creieu que corresponguin a cada una d’aquests animals : Carnívor (menja altres animals)

Omnívor (menja altres animals i plantes)

Herbívor (menja plantes)

Viu en un medi aquàtic

x

Viu en un medi terrestre

Vivípar

Ovípar

Domèstics

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X


ROSITA I TOMAS


CARACTERÍSTIQUES DELS ANIMALS 1. S'alimenten d'altres éssers vius. 2. Es desplacen. 3. Tenen un o més òrgans dels sentits.


Ompliu el quadre posant una creu a les característiques que creieu que corresponguin a cada una d’aquests animals : Carnívor Omnívor (menja (menja altres altres animals) animals i plantes)

Herbívor Viu en un (menja medi plantes) aquàtic

Viu en un medi terrestre

Vivípar

Ovípar

Domèstic

Salvatge


VIKTOR I MARTA T.


CARACTERÍSTIQUES DELS ANIMALS 1. Tenen un o mes o´rgans dels sentits. 2. S´ alimenten d´altres essers vius. 3. Se desplacen.


Ompliu el quadre posant una creu a les característiques que creieu que corresponguin a cada una d’aquests animals :

Carnívor (menja altres animals)

Omnívor (menja altres animals i plantes)

Herbívor (menja plantes) x

Viu en un medi aquàtic

Viu en un medi terrestre

Vivípar

x

x

x

x

Ovípar

Domèstic

Salvatge

ELS ANIMALS  
ELS ANIMALS  

RECERC,ANIMALS, CARACTERÍSTIQUES I CLASSIFICACIO

Advertisement