Page 1

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Gabinet de la consellera

Secretaria del Consell

Secretaria del Consell

Secretaria de Polítiques

Secretaria General

d’ensenyament

escolar de Catalunya

superior d’avaluació del

Educatives

d’ensenyament

Sistema Educatiu

Àrea de Tecnologies

Subdirecció General

Subdirecció General

per a l’Aprenentatge

de la Inspecció

de Llengua i

i el Coneixement

d’Educació

Plurilingüisme

Direcció General d’Educació

Direcció General d’Educació

Direcció General de Formació

Direcció General d’Atenció a la

Infantil i Primària

Secundària Obligatòria i

Professional Inicial i

Família i Comunitat Educativa

Batxillerat

Ensenyament de Règim Especial

Subdirecció General

Subdirecció General

d’Ordenació Curricular

d’Innovació, Formació i Orientació

Servei d’Innovació i

Servei d’Orientació i Serveis

Formació de l’Educació

Educatius

Secundària

Serveis Educatius

Serveis Educatius Específics

EAP

CRP

LIC

CREDA

Camps

Equip d’Assessorament Psicopedagògic

Centre de Recursos Pedagògics

Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social

Centre de Recursos Deficients Auditius

d’Aprenentatge

Juanjo

Llars d’infants

Marta

Primària

Secundària

El Sucre

Can Vidalet

Matilde Orduña

Joanot Martorell

La Mainada

Folch i Torres

Prat de la Riba

La Mallola

Montesa

Gras Soler

Canigó

Severo Ochoa

Montserrat

Isidre Martí

Montseny

SES J. Blume

Marrecs

Joan Maragall

Montserrat

Sant Just Desvern

Lola Anglada

Educació Especial Pilot Sant Just

Altres Isabel de Villena

Colegio Alemán de Barcelona

Madre Sacramento

Escola Garbí

Instituto La Miranda

Escola Natzaret

Escola Utmar

The American School of Barcelona

Organigrama