Page 1

BRO BIZZ OKTOBER 2011 SPOT

EYE FOR IMAGE EYE FOR IMAGE – dansk bureau, beliggende i København. Kunderne er primært engelsksprogede koncerner, ligesom sproget på bureauets hjemmeside o.lign. Men men men alt det er måske fuldstændig lige meget [og blot information om afsenderen], for det, jeg vil frem til, er, at reklamere for deres nyhedsbrev ’WORDSPIN’. Formatet er overskueligt og brugervenligt – artiklerne er alsidige og ikke for lange. Helt klart et kig værd!


5 HURTIGE TIL SUSANNE HEGELUND, KOMMUNIKATIONSDIREKTØR HOS LANDBRUG OG FØDEVARER: DE FØRSTE 100 DAGE I JOBBET Kilde: Dansk Kommunikationsforening

Hvilke udfordringer står en ny leder overfor, når vedkommende laver et skift fra medieverdenen til at skulle styre kommunikationen i et af landets største erhvervsorganisationer, og hvordan får man vendt naturens kræfter til noget positivt, når den sætter ind overfor det arbejde man prøver at udføre? Susanne Hegelund fortæller her om sit arbejde med at styrke og ændre branchens omdømme blandt forbrugerne og få den interne kommunikation til at slå igennem overfor medlemmerne


de 98 procent af danskerne, der ikke er i erhvervet snarere end på fødevarebranchen selv, at tænke i tydelige målgrupper, at definere os selv som nyhedsproducenter – ud over at være rådgivere, at have fokus på idéudvikling, at udfordre vores samarbejdspartnere og ikke mindst at sikre opbakning til, at kommunikation har en central plads i L&F, hvis de opgaver, som organisationen står over for, skal føres tilfredsstillende ud i livet.

Hvordan var det at komme fra centrum af medieverdenen i DR og TV2 til et af kommunikationsverdenens tungeste job? Både det samme – og helt anderledes. Ledelsesudfordringerne er identiske, uanset branche: strategi, forandring, økonomi, personale, ’plejer’ og den slags er generisk. Livet i en kompleks organisation var jeg også bekendt med fra min tid i DR. Den største forandring er nok en større autoritetstro end i mediebranchen. Jeg er vokset op med en ’to-the-point’-tilgang til alle opgaver og mennesker. I organisationsverdenen er der en række hensyn til interessenterne, der skal tages vare på.

Havde du nogen strategi for, hvordan du kommunikativt ville markere dig som leder i løbet af de første 100 dage?

Hvilke udfordringer bragte sommerens megen regn med sig i forhold til den interne kommunikation med landmændene, og hvordan håndterede du dem?

Overordnet set italesatte jeg rimelig tydeligt, at jeg var i lære. Samtidig signalerede jeg ’retning' ved i et ugentligt nyhedsbrev til kommunikationsmedarbejderne at fortælle, hvad jeg gerne så mere af. Og hvor vi – efter min mening – måske skulle skrue ned for blusset eller justere kursen. Alt sammen med udgangspunkt i daglige cases, som vi løbende kunne vende.

Regnen var slem for dem, det gik ud over. Men kommunikationsmæssigt, hvor kynisk det end kan lyde, var det ’just another day at the office’. Vi har dagligt udfordringer, der vælter ned over kommunikationsafdelingen, og hvor der naturligt forventes, at vi agerer professionelt og servicerer vores medlemmer bedst mulig, således også under de voldsomme regnskyl.

Da jeg efter de første 100 dage skulle nedfælde Den Store Plan, var det meste derfor faktisk allerede formuleret undervejs. Dermed blev strategien ikke en bombe – men noget, vi stille og roligt havde arbejdet med over nogle måneder. Med henblik på at forbedre erhvervets image handlede det blandt andet om at fokusere endnu mere på

Hvor uheldig sagen end var, tydeliggjorde den til gengæld et af de problemer, som landmænd i årevis forgæves har råbt op omkring. I en sort-hvid dagsorden har det været svært at trænge igennem med det logiske budskab, at vandløb grundlæggende er til for at få vandet til at løbe væk. Da hr. og fru Danmark i TV pludselig kunne se


oversvømmede landmænd og andre husejere kæmpe mod fuldstændig tilstoppede vandløb, var det pludselig nemmere at få opbakning bag kravet om, at der skal renses op i landets vandløb.

Hvilke tiltag har du så taget i forhold til at styrke dansk landbrug blandt danske forbrugere i en stadig mere globaliseret verden? Først og fremmest omhandler erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer ikke bare landbruget, men også en lang række fødevarevirksomheder samt virksomheder i agroindustrien med en samlet eksport på over 100 milliarder kroner – og leverer altså dermed et væsentligt bidrag til den danske velstand. Udover at jeg synes, at denne samfundsopgave giver mening, sagde jeg ja til jobbet, fordi Landbrug & Fødevarer har gang i Danmarks største forandringsledelsesprojekt. Det ville jeg gerne være med til! Under kampagnetitlen ’Fremtiden er ikke så sort, som den har været’ skal et helt erhverv gennem en turnaround, som skal flytte landmænd og fødevarebranchen fra dem, der altid er forurettede, forurener og har problemer med dyrevelfærd til nogen, der bidrager til samfundet, og som er innovative og fremadskuende. Erhvervet skal ikke ses som en byrde – men som noget, der tilfører vores samfund ressourcer og værdier.

Vi kører over tre år en stor kampagne i tv, på print og outdoor, men vigtigst af alt handler det om, at få hele erhvervet til at sætte handling bag ord og justere kursen, hvis der er problemer med miljø eller dyrevelfærd. Den bagudrettede del af kampagnen kalder vi derfor ’Handling Bag Ord’. Den kører parallelt med den eksterne kampagne. Det er her, det begynder at blive rigtig interessant – og her at betegnelsen Danmarks Største Forandringsledelsesprojekt, kommer ind. Gudskelov sidder der ansvarlige og visionære landmænd rundt om i landet, som har fokus på den del af kampagnen.

Hvordan synes du selv, du kom igennem de første 100 dage i jobbet som chef både på internt og eksternt plan? Helt godt, når jeg selv skal sige det! Det skete takket være en super modtagelse fra mine medarbejdere, chef-kollegerne og vores politiske valgte ledelse. Der var – fornemmede jeg - et cry out efter ledelse og retning. Det var bare med at klemme på – samtidig med, at jeg som sagt gjorde mig klogere på fødevareerhvervet. Nu, hvor hvedebrødsdagene er slut, handler det om at kunne fastholde det langsigtede fokus midt i hverdagens trakasserier om stort og småt. Daglig drift æder mennesker op. Foreløbig er jeg optimist!

Prøve  

det er bare fordi at jeg ikke helt hvad den kommer til at indeholde...

Prøve  

det er bare fordi at jeg ikke helt hvad den kommer til at indeholde...

Advertisement