Page 1


Methode 4x4, Vraag ATB Nederland................................................. pag.4 t/m 9 Methode Reflecting Team Non Verbaal, Vraag ATB Nederland............. pag. 10 t/m 21 Methode 4x4, Vraag Nationaal Tinnen Figuren Museum......................... pag. 22 t/m 33 Methode DurfTeVragen, Vraag KunstenLab................................................. pag. 34 t/m 48

Cultureel ondernemerschap is in beweging. Ook binnen de provincie Overijssel. Een belangrijk thema hierin is kennisdeling: actieve sturing op het delen van kennis binnen de culturele sector en de verbinding met andere sectoren. De provincie Overijssel stimuleert het vergroten van het bereik van culturele initiatieven en instellingen en daarmee cultureel ondernemerschap. Enerzijds wordt het netwerk binnen de creatieve sector versterkt en anderzijds wordt gestreefd naar verbindingen van de culturele sector met het reguliere bedrijfsleven. Voorafgaand aan de dag brachten externe partijen een thema of een vraag. Deze vragen werden met behulp van drie methodieken in vier groepen van voor het voetlicht gebracht. De uitkomsten van elke groep zijn oplossingsrichtingen, suggesties, antwoorden, verbindingen, projectvoorstellen op de ingebrachte vraag. In plaats van “praten over” wordt het “ervaren van” wat creativiteit en dergelijke methodieken kunnen brengen. De deelnemers kregen ervaring met elkaar, de methodieken en er werd kennis gedeeld. Daarnaast leverde de inbrenger een brede en diverse reflectie op het ingebrachte thema of vraagstuk op. Deze uitgave bevat de visuele notulen van de sessies. Alle illustraties werden op 27 november tijdens sessies door verschillende vormgevers/ illustratoren gemaakt, vervolgens uitgewerkt en direct samengevat en beschikbaar gemaakt via internet. Per sessie wordt geschetst welke methodiek toegepast werd, hoe het proces verliep en welke concrete oplossingsrichtingen ontstonden.

Visueel notulisten: Dik&Stijlloos, Mathilde Alders en Carline Huge


Methode 4x4, Vraag ATB Nederland................................................................................... .


4x4

4x4 4x4

2x2 2x2 2xminstens2

2x2

......................................................................................................................................................................................................


ONDERNEMER ? ? ? . . . .


Probleem? Communicatie. Geen goede formulering. Kern van de zaak

Al Oplossing!! Wij weten het! Alstjeblieft! Stoplicht Dweil!

Waar en hoe? Ken je markt Ken je klanten

Bedreigingen? Oplossingen! Internet - meer mensen bereiken.


Methode Reflecting Team Non Verbaal, Vraag ATB Nederland.........................................


.......................................................................................................................................................................................................


de vraag die ATB stelde was; Hoe kan ik voor mijn bedrijf een andere richting bepalen en welke is dat dan?


sessie van 2 uur.


4 personen communiceren non verbaal.


het begint te bubbelen..


INNOVATIE waar vind je innovatie?

huh? waar zijn mijn sleutels nou?


Spannend!

wat is de drijfveer?


Niet spannend met een veiligheidstouw.


is meer ruimte beter? je bent minder vindbaar. je creeert wel een imago probleem

Better safe than sorry

zijn er nog meer mogelijkheden in de comfertzone?


ANGST

overheerst


de kleur in het bedrijf is in de jaren verdwenen


Methode 4x4, Vraag Nationaal Tinnen Figuren Museum...................................................


.......................................................................................................................................................................................................


Methode DurfTeVragen, Vraag KunstenLab......................................................................


......................................................................................................................................................................................................


Ondernemen met cultuur  
Ondernemen met cultuur  

live magazine 27 november 2009, ondernemen met cultuur

Advertisement