Page 1

GIP 2011-2012 Margot Cleeren

6 Business Economics Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Individuele opdrachten

The sun of today is the energy of tomorrow!


Voorwoord Om het secundaire onderwijs af te ronden hebben de leerlingen van 6 business economics een schooljaar lang gewerkt aan een geïntegreerde proef. De proef hield in dat we een fictief bedrijf zouden opstarten dat zich specialiseert in het produceren en verkopen van zonnepanelen. Er zijn drie zonnepanelen bedrijven gestart, aan de hand van opdrachten lieten de leerkrachten ons kennismaken met het bedrijfsleven. In vier verschillende talen hebben we onze kennis verrijkt. Het bedrijf waar ik een jaar voor heb gewerkt heet Ecsolis. Ik was Marketing directeur en samen met de andere directieleden hebben we deze Geïntegreerde proef tot een mooi resultaat gebracht. Het was een heel avontuur om met zes aan deze proef te werken maar we hebben er zeer veel uit geleerd. Dit is al een hele stap vooruit voor later. Op verschillende manieren hebben met elkaar gecommuniceerd en met succes. Voor ik u dit eindwerk laat lezen wil ik toch enkele personen bedanken. Eerst en vooral hebben we zeer veel steun gehad aan onze gip-coördinator Meneer Fierens. Het is zeker en vast niet gemakkelijk om een groep van 19 jongeren te helpen. Hij hielp ons waar mogelijk en was altijd bereid om zijn hulp aan te bieden. We hebben natuurlijk ook voor de vakken Nederlands,Frans,Duits en Engels opdrachten moeten maken. Ook daar stonden onze leerkrachten altijd paraat om ons bij te staan waar kon. Ze hadden ook begrip voor ons om testen uit te stellen doordat we vele uren doorbrachten om aan onze proef te werken. Waarvoor dank! Dan wil ik toch nog even een pluim geven aan mijn leuke collega’s waar ik een schooljaar lang vele uren samen mee heb doorgebracht. Samen staan we sterk en zonder deze fantastische klasgenoten zou ik nu niet gestaan hebben waar ik nu sta. Hier ziet u onze groepsfoto en nodig ik u uit om mijn eindwerk in te kijken.


Inleiding: De ge誰ntegreerde proef bestaat uit 3 verschillende delen. De individuele opdrachten, groepsopdrachten en bijlage. Zoals ik al vertelde in mijn voorwoord hebben we voor verschillende vakken opdrachten moeten doen. U zult deze zien onderverdeeld per vak. U zult meer te weten komen over ons bedrijf en onze manier van werken. Wanneer u dit document leest zal u zien dat wij missie en doelstellingen hebben bepaald, folders gemaakt en niet te vergeten een website. Als u nog meer wil weten nodig ik u uit om deze ge誰ntegreerde proef te lezen.

Inhoudsopgave 1

Bedrijfseconomie ........................................................................................... 5


1.1 1.2

1.3

1.4 1.5

1.6

1.2.1

Functieverdeling .................................................................................. 5 Missie en doelstellingen ........................................................................ 6 Inleiding .......................................................................................... 6

1.2.2

Marketing directeur ........................................................................... 6

1.3.1

Organongram...................................................................................... 7 Organogram in tekstverwerking .......................................................... 7

1.3.2

Organogram in presentatieverwerking ................................................. 7

1.3.3

Motivatie voor de functie van marketingdirecteur .................................. 7

1.3.4

SWOT-analyse .................................................................................. 8

1.4.1

Operationele –en financiële doelstellingen .............................................. 9 De verwachte vraag .......................................................................... 9

1.5.1

Ken je functie ................................................................................... 11 Samenvatting Marketing directeur .................................................... 11

1.5.2

Geschatte verwachte vraag .............................................................. 11

1.5.3

Formule ......................................................................................... 11

1.5.4

Toepassing formule: ........................................................................ 11

1.5.5

De verwachte vraag van onze onderneming ....................................... 11

1.5.6

Formule ......................................................................................... 11

1.5.7

Toepassing formule: ........................................................................ 12

1.5.8

Bepalen van verkoopprijs ................................................................. 12

1.6.1

Marketingmix .................................................................................... 13 Product .......................................................................................... 13

1.6.2

Prijs .............................................................................................. 14

1.6.3

Plaats ............................................................................................ 15

1.6.4

Promotie ........................................................................................ 16

1.6.5

Slot ............................................................................................... 16

1.8.1

Websites vergelijken .......................................................................... 17 Jaarrekinganalyse .............................................................................. 24 Jaarrekeninganalyse Belisol .............................................................. 24

1.8.2

Jaarrekeninganalyse Ecsolis ............................................................. 41

1.9.1

Facturatie BOB en opmaak huisstijl ...................................................... 61 Journaalposten ............................................................................... 62

1.7 1.8

1.9

1.10 Eigen website.................................................................................... 66 Een website is in deze maatschappij bijna een must. Internet is iets wat een mens in deze tijden niet meer kan missen. Ik heb mijn website opgesteld aan de hand van de positieve en negatieve aspecten die ik ervaren heb bij de opdracht websites vergelijken. Door middel van een website kan je als onderneming een breder publiek aanspreken. De site is zo ontworpen dat je in vier talen de nodige informatie kan vinden. Hier vindt u de link naar mijn website....................................................... 66 2 Duits .......................................................................................................... 67 2.1 Firmenporträt ................................................................................... 67 2.2 Lebenslauf ........................................................................................ 68 3 Engels ........................................................................................................ 70 3.1 Application letter and CV .................................................................... 70 3.1.1 Cover letter .................................................................................... 71 4 Frans ......................................................................................................... 72 4.1 La mission d’entreprise ...................................................................... 72 4.1.1 Notre mission ................................................................................. 72 4.1.2

Notre manière de travailler .............................................................. 72

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 3


4.1.3

Notre fonctionnement durable .......................................................... 72

4.2 L’offre d’emploi ................................................................................. 4.3 La lettre de sollicitation et l’entretien d’embauche ................................. 4.4 Journée découverte entreprises ........................................................... 5 Besluit........................................................................................................

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

73 74 76 77

pagina 4


1 1.1

Bedrijfseconomie Functieverdeling

Onze eerste opdracht bestond uit het schrijven van een sollicitatiebrief voor een functie binnen ons fictief bedrijf dat Ecsolis heet. Ik heb ervoor gekozen te solliciteren voor de functie van Marketing directeur. Later bleek dat ik deze functie ook mocht uitoefenen binnen het bedrijf. Hier vindt u mijn sollicitatiebrief.

1.1.1

Sollicitatiebrief

Margot Cleeren Stationsstraat 169 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Tel: 015 31 95 26 Gsm: 04 98 60 05 44 De heer Hugo Fierens Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW- WAVER Sollicitatie Marketing directeur Geachte heer Fierens Op www.vacature.com zag ik uw vacature voor Marketingdirecteur. Dat aanbod trok mijn aandacht. Graag stel ik me kandidaat voor de functie. Het beroep ligt me volledig en met vol enthousiasme wil ik van start gaan bij uw bedrijf. Als marketing directeur tracht ik een goed strategisch plan te bedenken dat binnen de commerciĂŤle ambitie van Ecoman ligt. Op deze manier wens ik een waardevolle bijdrage te leveren aan het bedrijf. Als net afgestudeerde beschik ik over het diploma handel en het attest bedrijfsbeheer. Met mijn taalvaardige kennis is internationale communicatie geen probleem. Stiptheid is voor mij zeer belangrijk. Ik eis ook van mezelf perfectie in het werk dat ik lever. Graag zou ik mijn motivatie om in het bedrijf Ecoman te werken nader toelichten in een gesprek.

Margot Cleeren Marketing directeur In bijlage

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 5


1.2 1.2.1

Missie en doelstellingen Inleiding

Marketing is een zeer belangrijk aspect voor de naambekendheid van ons bedrijf. Onze onderneming heeft als doel zoveel mogelijk marktaandeel te behalen. Door middel van reclame kan dit verwezenlijkt worden met behulp van een aangepast budget die hiertoe de mogelijkheid biedt.

1.2.2 Marketing directeur Als marketingdirecteur zal ik een marketingcampagne ontwikkelen zodat mensen ons bedrijf gaan herkennen. Ze moeten zich aangesproken voelen om zonnepanelen te kopen. Wat wil ik bereiken? Dat het bedrijf door reclame succesvol is. Er zal ook aandacht besteedt worden aan public relations. Op deze manier zal onze onderneming een goed imago creĂŤren. Dit doen we aan de hand van kleine schenkingen aan goede doelen om zo het bedrijf in een goed daglicht te plaatsen.

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 6


1.3

Organongram

De functies zijn verdeeld de volgende opdracht bestaat uit een organogram van het bedrijf Ecsolis. U ziet de directieleden en hun functies. In de opdracht zult u ook mijn motivatie lezen waarom ik marketing directeur ben aan de hand van een SWOTanalyse.

1.3.1

Organogram in tekstverwerking

Algemeen directeur: Bernd Van Roosendael

Personeelsdirecteur: Sean Wuyts

1.3.2

1.3.3

Marketing directeur:

Financieel directeur:

Productie directeur:

Logistiek directeur:

Margot Cleeren

Eline Maldoy

Jonas Lemmens

Yannick Boden

Organogram in presentatieverwerking

Motivatie voor de functie van marketingdirecteur

Het milieu is een belangrijk aspect in ons leven. We moeten hierdoor onze bijdrage leveren en ieder doet dat op zijn eigen manier. Daarom mijn keuze om voor een ecologisch bedrijf te werken. Als marketingdirecteur wil ik het bedrijf Ecoman succesvol maken op een zo een milieuvriendelijke manier. Een bedrijf heeft naambekendheid nodig om succesvol te zijn en over een groot klantenbestand te beschikken. Met mijn creativiteit en enthousiasme zal ik reclameprojecten tot een goed einde brengen. Ik ben ervan bewust wanneer investeringen moeten gebeuren en mogelijk zijn. Risico’s moeten ook genomen worden maar niet in grote mate. Reclame maken is namelijk altijd een risico. Door mijn kritische kijk op alles kan ik nuchter denken en mijn bijdrage leveren aan het bedrijf. Het bedrijf moet een goede naam krijgen en dit is mijn taak. We gaan de markt veroveren.

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 7


1.3.4

SWOT-analyse

Sterkten: -

Ik ben een zeer enthousiaste medewerker Mijn creativiteit laat ik helemaal los in mijn werk Een realistische kijk hebben op alles is voor mij zeer belangrijk Functioneren in een groep is geen probleem.

Zwakten: Niet goed uit mijn woorden bij stressmomenten. Onzeker over mijn eindresultaat. Kansen: Zelfzeker worden bij presentaties. In groep samenwerken. Goed leerproces voor later. Bedreigingen Gezondheidsproblemen. Slechte communicatie.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 8


1.4

Operationele –en financiële doelstellingen

In deze opdracht wordt de missie vertaald naar operationele wat wil zeggen concrete doelstellingen en dus ook op financieel vlak. Hier maakt u kennis met de berekeningen die nodig zijn om realistische en meetbare doelstellingen op te stellen.

1.4.1

1.4.1.1

De verwachte vraag

Totaal verwachte vraag

Formule: Totaal verwachte vraag = (Vraag van vorig boekjaar/ % marktaandeel)* 100 %* 1 + BBP Toepassing: 12596= (4076/33.33 %)* 100 % *(1+0.03) Conclusie: Zoals hierboven berekend is zal de totaal verwachte vraag 12 596 zonnepanelen per jaar bedragen. De verwachte vraag zal verdeeld worden over de 3 ondernemingen. Elke onderneming zal een marktaandeel voor ogen hebben dit zal worden uitgedrukt in een percentage.

1.4.1.2

Verwachte vraag van onze onderneming

Formule: Verwachte vraag= (Totaal verwachte vraag * verwachtmarktaandeel uitgedrukt in %) Toepassing: 4875 = (12596*0.387) Conclusie: Ecsolis wil een marktaandeelpercentage van 38,7. Ons bedrijf wil een zo hoog mogelijk marktaandeel realiseren. Dit gaan we doen door meer te produceren en onze naambekendheid uit te breiden aan de hand van reclame.

1.4.1.3

Besproken doelstellingen

In ons mission statement spraken we er al over dat we voor een hoog marktaandeelpercentage wouden gaan. In overleg met financieel directeur Eline Maldoy is er voor een budget gezorgd die onze productie kan verhogen. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat we het doel van 38.7 % marktaandeel kunnen behalen. Als marketingdirecteur heb ik mijn eisen gesteld om een bedrag van 630 000 euro te besteden aan reclame. Op deze manier kunnen we onze naambekendheid verhogen en een goede naam creëren naar de buitenwereld toe. Ecsolis zal door middel van reclame een gekend zonnepanelenbedrijf worden met een lage prijs en dus toegankelijk voor iedereen. Met het overeengekomen bedrag wil ik vooral dat onze onderneming een website heeft waar klanten zich gemakkelijk naartoe kunnen bevinden. Enkel een website is niet genoeg om klanten te lokken dit zal ook gebeuren via radiospots, affichage, en publicatie in kranten. Per maand heb ik een gelimiteerd bedrag opgesteld zodat heel het jaar door kan gewerkt worden aan de Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 9


naambekendheid van Ecsolis. Met een stevige marketingcampagne hopen wij ons geschat marktaandeel te kunnen behalen. In samenspraak met de personeelsdirecteur zullen er 9 vertegenwoordigers worden aangenomen. Zij helpen ons om de gewenste doelstellingen van het bedrijf te realiseren. Met een goede opleiding en het nodige enthousiasme zal dit een positieve invloed hebben op onze vraag. De vertegenwoordigers moeten goed ingelicht zijn om potentiĂŤle klanten goed te kunnen informeren en zodat de consument zich later vertrouwd zal voelen.

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 10


1.5

Ken je functie

In deze opdracht wordt kort samengevat wat mijn taken zijn als marketing directeur en wat er van mij verwacht wordt.

1.5.1 1.5.1.1

Samenvatting Marketing directeur Belangrijkste taken

Als marketingdirecteur is het mijn taak om de vraag naar zonnepanelen in te schatten voor het volgende boekjaar. In samenspraak met onze financieel directeur wordt er een marketingbudget samengesteld. Ook het opleidingsbudget is niet onbelangrijk samen met de personeelsdirecteur hebben wij onze vertegenwoordigers aangeworven. Het is ook belangrijk dat ik naga welke technische eigenschappen onze zonnepanelen bezitten om de klant hier zoveel mogelijk informatie over te kunnen geven. Als marketingdirecteur is het belangrijk dat ik de verkoopprijs bepaald natuurlijk in samenspraak met de andere leden van het bedrijf. Tot slot volg ik de evolutie van het marktaandeel op met de nodige verklaringen hierbij.

1.5.2

Geschatte verwachte vraag

Om de totale verwachte vraag voor volgend boekjaar te berekenen wordt rekening gehouden met: Vraag van vorig boekjaar in eenheden Procentueel marktaandeel (in eenheden) van vorig boekjaar Economische groei

1.5.3

Formule

Totaal verwachte vraag = (Vraag van vorig boekjaar/ % marktaandeel) * 1+ BBP Totaal verwachte vraag: 12596 Vraag van vorig boekjaar: 4076 % marktaandeel:0.33 BBP: 1.03

1.5.4

Toepassing formule:

12594.84

1.5.5

De verwachte vraag van onze onderneming

Om vervolgend de verwachte vraag van onze onderneming te berekenen houden we rekening met: - De totaal verwachte vraag in eenheden - Het procentueel verwacht marktaandeel (in eenheden)

1.5.6

Formule

Verwachte vraag = (Totaal verwachte vraag * verwachte marktaandeel uigedrukt in %) Totaal verwachte vraag: 12596 Marktpercentage: 0.387

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 11


1.5.7

Toepassing formule:

4874.652

1.5.8

Bepalen van verkoopprijs

Bij het bepalen van onze verkoopprijs houden we rekening met 4 factoren. De productiekostprijs van één zonnepaneel wordt hierin verwerkt. De inflatie speelt ook een zeer grote rol. We vergelijken ook met de prijs van de concurrentie. De laatste factor is dat we ook kijken naar de prijselasticiteit van de vraag om hieruit onze verkoopprijs te bepalen. Het marktaandeel van onze onderneming wordt bepaald door een goede prijs/kwaliteitsverhouding. We maken ook gebruik van een maketingcampagne die worden verkondigd door 9 vertegenwoordigers. Zij worden zeer goed opgeleid hiervoor. Dit is het succes van ons bedrijf.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 12


1.6

Marketingmix

Als marketingdirecteur van het bedrijf Ecsolis is het belangrijk dat ik met een tal van componenten rekening houd. De vier P’s (product, prijs, plaats en promotie) laten het toe om een strategie te ontwikkelen die binnen de norm van het bedrijf past. Eén voor één zal ik de componenten bespreken sommige ondersteund door een grafiek.

1.6.1

Product

De eerste P staat voor product. Er komt heel wat bij kijken om onze zonnepanelen te produceren. We bieden niet enkel het product aan maar we geven onze klant ook een goede service en garantie. Dat de klant met tevredenheid terugblikt op zijn aankoop. Ecsolis verkoopt een gebruiksgoed wat ik wil zeggen is dat dit product een zeer lange tijd zal kunnen dienen.

1.6.1.1

Assortiment

1.6.1.2

Natuur

1.6.1.3

Productlevenscyclus

Alle productvormen samen vormen het assortiment. In onze productie is het dan ook belangrijk dat we rekening houden met het samenstellen van het assortiment. We hebben geen breed assortiment want we hebben echter niet veel productgroepen. Zonnepanelen worden natuurlijk gezamenlijk aangeboden enkel is er een verschil met bijvoorbeeld de verkoop van coca-cola flessen dat je bij ons product de hoeveelheid zelf kan kiezen. Ons product behoort tot het duurzame, wij bieden een de mogelijkheid aan de consument om mee een steentje bij te dragen aan het milieu. De overheid heeft ons een lange tijd gesteund met subsidies. Wat we zeer op prijs stelde. De klant probeert op deze manier ook zijn bijdrage te leveren en vind dit een goed initiatief van de overheid om hier bij te steunen. De vorm en de lengte van de levenscyclus van een product is niet vooraf gekend, maar de verschillende fasen die een product zal doorlopen stel ik even aan u voor: Als eerste hebben we een ontwikkelingsfase waar het product dat er wordt verkocht nog in zijn kinderschoenen staat. Als het product klaar is om kennis te maken met de markt komen we aan de tweede fase de introductiefase. Mensen zullen in contact komen met ons product dat momenteel nog elementair is. Als dit veranderd en we in een fase terecht komen dat we meer diensten kunnen verlenen en ons marktaandeel gemaximaliseerd is zitten we in de derde fase namelijk de groeifase. Wanneer de omzet zeer stabiel is en we de meerderheid van het klantenpubliek bereiken dan komen we aan de voorlaatste fase de maturiteitsfase of de volwassenheidsfase. Wanneer het succes zijn tijd heeft gehad en we onze prijs zeer laag zetten komen we echter in de laatste fase terecht dat het verval heet ook wel de eindfase genoemd. Om deze tekst te ondersteunen verwijs ik naar onderstaande grafiek.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 13


Ecsolis zit in de maturiteitsfase. We hebben een hoog marktaandeel bereikt en onze klanten kennen het product. Het is aan ons om het marktaandeel te behouden en de kostprijs aan te passen dat we onze winst kunnen maximaliseren.

1.6.2 Prijs 1.6.2.1

Prijszetting

1.6.2.2

Marktvorm

Onze onderneming heeft in het begin van het boekjaar besloten dat we voor hoog marktaandeelpercentage gaan. In tegenstelling tot de andere twee ondernemingen. Zij gaan voor een hoge prijs en produceren minder. In ons mission statement staat dat we zonnepanelen voor iedereen willen produceren. We kiezen dus voor een grotere doelgroep. Waarom doen we dit, omdat zonnepanelen al een grote investering op zich is en een lage prijs dit verzacht. Ecsolis wil dat meer mensen zonnepalen kopen om een bijdrage te leveren aan het milieu. Daarom kiezen wij ervoor om onze zonnepanelen te verkopen tegen een relatief lage prijs. We zullen ook meer produceren dat lange wachttijden uitgesloten zijn. We spreken over oligopolie als we het over de marktvorm hebben van zonnepanelen. Er zijn sinds kort enorm veel zonnepanelenbedrijven dat je niet ver hoeft te rijden om er ĂŠĂŠn te vinden. Maar dit verschilt nog met de volkomen concurrentie als marktvorm. De prijs van de zonnepanelen is zeer duur maar de zonnepaneelbedrijven concurreren hard ondanks dat de verschilt de prijs erg. Bijna alle bedrijven maken gebruik van een marketingstrategie om zoveel mogelijk klanten te winnen. Kort samengevat: er zijn relatief weinig aanbieders vergeleken met bijvoorbeeld het aantal aanbieders voor brood en vlees. Er is een verschil in kwaliteit waar je uit kan kiezen wat ook een typisch kenmerk is voor oligopolie en een laatst kenmerk: een zonnepaneel is een heterogeen product. Hoe ervaart de klant de prijszetting? GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 14


Aan de hand van onderstaande grafiek maak ik u duidelijk hoe de klant onze prijszetting ervaart.

Aanbod en vraagcurve P V2 A1 V1

A2 Q

Q

In bovenstaand aanbod en vraagcurve laat ik je het resultaat zien dat de klant ervaart. Er zijn twee ondernemingen. Onderneming 1 kiest ervoor om zonnepanelen te verkopen tegen een hoge prijs en produceert minder. Onderneming 2 kiest ervoor om zonnepanelen te verkopen tegen een lage prijs en produceert meer. V1 is de vraag van de klant die voor kwalitatieve zonnepanelen kiest. V2 zijn klanten die kiezen voor iets minder kwaliteit maar voor een goedkopere prijs. Er is meer vraag doordat de zonnepanelen minder duur zijn. A1 staat voor de hoeveelheid zonnepanelen dat het bedrijf aanbiedt aan een hoge prijs. Er is minder aanbod dan bij A2. Dit komt doordat onderneming 2 ervoor kiest om zeer veel te produceren tegen een lage prijs. Het resultaat de klant ervaart dat er veel aanbod is bij onderneming 2 en dat men eerder geneigd is om daar hun aankoop aan te gaan omdat dit goedkoper is.

1.6.2.3

Invloed prijsstrategie

Doordat men aan een lage prijs zonnepanelen verkoopt moet men ook een groter budget besteden aan promotie. Waarom? Men produceert zeer veel en wil echter zo snel mogelijk een klant tevreden stellen met ons product. Daardoor is het belangrijk dat we ons bedrijf zo bekend mogelijk maken dat de klant ons herkent. Dit doen we aan de hand van affiches en dergelijke reclame. Later hier meer over.

1.6.3 Plaats Wat zo uitzonderlijk is aan ons distributiekanaal is dat wij direct zijn. Wat wil dit zeggen? Wij produceren zonnepanelen en we verkopen die rechtstreeks aan de klant. Er is geen tussenkomt van een groothandel, kleinhandel, enz.. Wij leveren ons product af aan de klant dit wordt uitgevoerd door ons logistiek team. De zonnepanelen worden vervoerd tot bij de klant met vrachtwagens. De plaatsing gebeurt door de installateurs van Ecsolis. De klant hoeft niets te doen en ervaart dit als een goede service.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 15


1.6.4 Promotie In het tiende boekjaar heb ik wat uitgeprobeerd wat de klant het meeste aanspreekt wat reclame betreft. Ik heb gebruik gemaakt van schillende doelen soorten promotie. Zoals sponsoring, tijdschriftenartikels en websites, affiches en natuurlijk ook een website mag niet ontbreken. Wat we vooral wilde bereiken is dat we vooral de aandacht van de klant wisten te trekken. Dit deden we door te sponsoren en de sympathie te winnen van de potentiële klant. Door persoonlijke verkoop via de website om mensen te doen verlangen naar zonnepanelen. Ecsolis is een bedrijf dat bewust heeft gekozen om een zo groot mogelijk marktaandeel te veroveren en dit moeten we doen door een groot bedrag te besteden aan reclame. Dit was iets minder gelukt in het tiende boekjaar maar we hadden het klantengedrag door in het elfde boekjaar. We hebben meer gebruik gemaakt van affichage. Met een mooie en aantrekkelijk affiche dat 14 dagen aan een stuk op dezelfde plaats hangt bijvoorbeeld een bushokje ga je de klant steeds confronteren met reclame en door dit te herhalen kan dit een beter effect hebben. We dit proces een tal van keren herhaalt en met succes. We hebben de aandacht en de interesse van de potentiële klant hierdoor getrokken. Ze maken kennis met het product dat wij maken en ze weten nu ook dat we bestaan. Omdat we een groot publiek willen aanspreken heb ik bewust gekozen voor radioreclame. Vele mensen gaan met hun auto naar hun welk en ontsnappen niet aan de reclame die ze horen via de radio. Hierdoor hebben we vele mensen ook kennis laten maken met ons bedrijf. In overleg met de financiële directeur is er ook een groter budget besteed aan marketing en dit heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Door het grote succes is er onderling overlegd om deze promotie strategie in boekjaar 12 te herhalen. Met resultaat: een geslaagde marketingcampagne! De klant Door onze promotievormen ervaart de klant dit als hun kennis dat wordt bijgeschaafd over zonnepanelen. Wat bedoel ik hiermee is dat mensen het bedrijf Ecsolis gaan herkennen aan bijvoorbeeld, het logo, onze huisstijl en zeer belangrijk wat we willen bereiken. Ze weten aan de hand van onze campagnes wie we zijn en waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Hun aandacht wordt ook echter getrokken doordat ze steeds opnieuw de affiches spotten. Men krijgt ook het verlangen om zich te informeren doordat ze een zekere interesse krijgen in het product. Andere informatie Door middel van een brochure kan de klant ook meer informatie krijgen over ons product. Er zijn ook een tal van vertegenwoordigers waarbij de consument terecht kan met zijn/ haar vragen over ons product of het bedrijf. Op onze vrachtwagens wordt er ook reclame gemaakt naar de buitenwereld toe wanneer zij het product naar de klant transporteren.

1.6.5 Slot Als u nog vragen hebt in verband met mijn marketingmix aarzel niet. Ik ben bereid om hier een zo goed mogelijk antwoord te geven.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 16


1.7

Websites vergelijken

Ter introductie van het ontwerpen van onze eigen sites hebben we een kritische beoordeling moeten maken van de websites van 5 gelijksoortige ondernemingen. De intentie van deze opdracht is waar je op moet letten wanneer je een eigen website gaat maken. Bijvoorbeeld de zaken die je wel en niet kan doen bij het maken van je website. Hierbij nodig ik u uit om mijn verslag te lezen. De websites die ik in dit verslag ga beoordelen zijn sterrenrestaurants in België. Site: http://www.hofvancleve.com/ Adres: Riemengemstraat 1 9770 Kruishoutem België Sector: Horeca Soort bedrijf: Sterrenrestaurant De eerste site biedt al onmiddellijk de optie om uit drie verschillende talen te kiezen. Deze onderneming stelt zich op deze manier open aan een ruimer publiek. Wat op zich zeer goed is. Een negatief punt is eens je een taal hebt gekozen dat je niet meer terug kan wanneer je per ongeluk te verkeerde taal aanklikt. De achtergrond van de homepage is zwart en zeer sober. Zie hier het

voorbeeld. Om de soberheid te verdoezelen hebben ze gespeeld met het lettertype en de manier waarop de talen worden weergegeven wat toch een originele touch geeft. Na de homepage komen terecht op de effectieve site. Het logo van het restaurant is zeer sober net als de hoe de site wordt weergegeven dus deze lijn wordt doorgetrokken. Om even te verduidelijken waar ik over spreek enige afbeelding hoe de site er na het aanklikken van de taal eruit ziet.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 17


Er zijn vier navigatieknoppen die u verder kunnen helpen. De foto van de erwten verwijst naar dat u zich op een site bevindt die zich met voeding bezig houdt. De sterren chef wordt hier ook verwezen onder het logo wat een goed punt is want hij is zeer gekend wat natuurlijk ook een schot in de roos is als je het restaurant niet kent of niet weet dat hij hier de zaakvoerder is. Als je op één van deze navigatieknoppen klikt, verschijnt er weer een andere achtergrond met nog verdere mogelijkheden tot het bereiken van andere pagina’s. Een zeer positief punt is dat dit een restaurant is dat zijn gerechten al enig blootstelt en dus de achtergrond nu om de 5 seconden verandert en dus om de 5 seconden er een divers gerecht verschijnt. De tekst is zeer duidelijk geschreven en zeer eenvoudig te verstaan. Een groot nadeel is dat je niet terug kan naar de navigatieknoppen eens je één van de knoppen hebt aangeklikt. De locatie van het restaurant wordt duidelijk aangegeven met een link naar googlemaps. Die natuurlijk werkt. Vacatures zijn ook simpel maar goed omschreven. Misschien net iets te simpel en niet in het detail getreden daarvoor moet je het restaurant contacteren. Dit is echter wel een min punt. Ook hier worden de diverse gerechten getoond aan de hand van foto’s die een achtergrond vormen. Tot zover onderneming één. Site: https://hertog-jan.com/ Adres: Torhoutsesteenweg 479 8200 Sint-Michiels (Brugge) Sector: Horeca Soort bedrijf: Sterrenrestaurant De homepage is ook zeer sober maar toch is er al enig info dat de site aanbiedt. Het logo wordt al kenbaar gemaakt. Een gsm-nummer en een emailadres worden al weergeven. Er bevindt zich ook een navigatieknop om te reserveren wat zeer direct is. Ook hier is er een optie voor verschillende talen maar op een minder originele manier aangebracht dan bij het hof van Cleve. Deze site gaat voor eenvoud en niet voor originaliteit. Hier een afbeelding van de homepage.

Bij het selecteren van de taal kom ik terecht op de pagina. Het logo wordt in de linkerhoek weergeven. Het e-mailadres en de gsm-nummer blijven op de pagina weergeven. Aan de linkerzijkant worden de navigatieknoppen weergegeven in een balk. Wat echter een negatief punt is dat deze verdwijnt en dus minder in de kijker valt om de navigatieknoppen te hanteren. Er is ook veel Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 18


meer informatie over het restaurant en de menu’s weergegeven dan de vorige site. Men heeft hier gekozen voor een foto te plaatsen die veranderd bij het aanklikken van een andere navigatieknop. De foto van het gerecht wordt minder in de kijker gezet. Deze site kiest ervoor om zeer veel informatie aan de klant weer te geven. Wat zeer goed is dat er geen enig verwarring veroorzaakt. De vacatures zijn ook meer uitgewerkt dus als men geïnteresseerd is men al verder geholpen zonder enig contact te zoeken met de zaakvoerder. Wat een zeer positief punt is aan de site is dat je bij elke pagina het contact adres ziet verschijnen en dus niet moet zoeken naar wat je nodig hebt. Je kunt altijd terug naar de vorige pagina, onderaan de site worden ook de drie talen verwezen die je reeds kan aanklikken. Hier een afbeelding van een pagina. Hoe je ter plaatse kan geraken wordt zeer gedetailleerd uitgelegd aan de hand van een route verduidelijking. De coördinaten voor een GPS worden echter ook weergegeven wat niet overal gedaan wordt.

Tot zover de beschrijving van site nummer twee. Site: http://www.dekarmeliet.be/ Adres: Lange straat 19 8000 Brugge Sector: Horeca Soort bedrijf: Sterrenrestaurant Deze homepage stelt in totaal drie locaties voor waaruit je kunt kiezen, een restaurant een bistro en een hotel. Het restaurant de karmeliet klik ik echter aan en daar wordt een prachtige homepage weergeven met hier ook de keuze uit drie talen. Het logo en de huisstijl hieraan aangepast. Het adres wordt ook weergegeven op de homepage wat zeer interessant is en nog niet voorgaand was. De huisstijl wordt doorgetrokken in de kleuren van het logo ook bij de pagina met de navigatieknoppen. Het geschrift van het logo wordt ook gebruikt in de kleur van de navigatieknoppen wat voor een mooi geheel zorgt. Hier ziet u de pagina.

De site is heel mooi uitgewerkt maar het lettertype is zeer klein waardoor het voor slechtziende moeilijk te lezen is. Dit zou moeten worden aangepast. De karmeliet kiest ook voor een zeer sobere site met weinig informatie. Er is geen Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 19


pagina voorzien met een uitleg over hoe je de weg kan vinden naar het restaurant. Dit is echter wel een negatief punt. Je kunt ook niet terug naar de homepage om naar het adres te gaan kijken. Tot zover het bespreken van de derde site. Site: http://www.tzilte.be/ Adres: Hanzestedenplaats 5 2000 Antwerpen Sector: Horeca Soort bedrijf: Sterrenrestaurant

Dit is de eerste site waarbij je geen keuze hebt tussen drie talen. De lay -out van de site is zeer verzorgd en eenvoudig. De site is zeer duidelijk en de huisstijl wordt zeer mooi verwerkt in de site. Het bovenste deel van de site blijft en dus ook de achtergrond als je op één van de navigatieknoppen drukt. De eenvoud blijft behouden bij verdere verkenning van de site. Dit is een duidelijke site die zeer gemakkelijk hanteerbaar is. Er is echter geen routebeschrijving en het lettertype van de site is aan de kleine kant. De overgang van de ene naar de andere navigatieknop is origineel en sprint in langs rechts alsof je een boek opent. Je kunt ook terug gaan naar de gewenste pagina. Geen verwijzing naar enige vacatures. Weinig slechte commentaar over deze site. Over naar de laatste site. Site: http://www.resto-nuance.be/ Adres: kiliaanstraat 7-9 2570 Duffel Sector: Horeca Soort bedrijf: Sterrenrestaurant

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 20


Het is hier niet goed zichtbaar maar als je naar de site gaat moet je zeer goede ogen hebben om het adres te vinden van het restaurant. Dit wordt in de rechterbovenhoek in een zwart lettertype verwezen wat enig zeer onduidelijk is om te lezen. Als je de navigatieknoppen hanteert loopt alles op wieltjes en kan je teruggaan naar de vorige pagina. Maar als je enige foto’s wil bekijken kan dit niet meer. Je zit vast en je kunt niet meer terug zonder terug de site opnieuw op te starten. Om het restaurant te bereiken is er een klein plannetje op de site gegeven wat het zou moeten vergemakkelijken. Er is een navigatieknop naar jobs waar de vacatures worden weergegeven maar zonder enig verdere uitleg. Dus men moet hiervoor eerst contact opnemen. Tot zover mijn bespreking over de laatste site. Hier ziet u een samenvatting van alle sites die u nu kan vergelijken: Naam Hof Hertog De ’t Zilte Nuance restaura van Jan karmeli nt cleve et Gebruik Neen, Ja, maar Ja, zeer Ja staat in Ja, de eigen wel ook nog mooi verband met kleuren huisstijl soberh sober uitgewe logo blijven eid rkt opnieu w voorko men Duidelijk Ja, Zeer Ja, Zeer Ja, heid zeer duidelijk maar duidelijk weinig weinig weinig verdere inform verdere informa atie informa tie verder tie Logo Ja, Ja wordt Ja, Ja, blijft ook Ja, maar ook wordt op de site wordt niet aangewe ook staan op site uitgew zen elke verder weerge erkt. keer op doorget geven Net site in rokken in een linkerbov in linkerho lettert enhoek huisstijl ek ype.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 21


Route uitgelegd

Zeer duideli jk uitgele gd met google maps

Route is uitgetypt en coördinat en zijn weergeg even

Vacature s

Ja, weinig verder e inform atie.

Ja, zeer gedetaill eerd uitgelegd

Kleuren

Gebrui k van foto’s dus geen huisstij l Inhoud elijk goede punten maar er mocht wel nog iets meer inform atie weerg even.

Inhoud

Route wordt niet uitgeleg d

Ja, maar waren mogelij k geen vacatur es vrij Zeer Zeer weinig mooi kleur verwerk t in de kleuren van het logo Zeer veel Heel informati sober e. Je geweest weet wat in het je te uitleg wachten geven staat van men kan verdere niet informa volledige tie. r zijn.

Route wordt niet uitgelegd

Geen vacatures

Route wordt uitgeleg d aan de hand van een plannetj e Ja, maar weinig uitleg ove jobs

In de kleuren De van het logo kleuren van de huisstijl

Zeer duidelijk maar weinig. Er zou wat meer uitleg kunnen gegeven worden bij sommige navigatiekno ppen

Zeer kort en bondig mocht wel net iets meer precieze r zijn

In de les bedrijfseconomie hebben we een tal van presentaties gezien die te maken hebben met websites. Alle leerlingen hebben één voor één 5 websites vergeleken en daaruit heb ik de volgende positieve en negatieve conclusies uit getrokken. Positief Verzorgde huisstijl Originele weergave van afbeeldingen Zeer veel uitnodigende websites (je wilt de site verkennen) Gebruiksvriendelijk (niet moeilijk) Inhoud voldoet aan de Geïntegreerde proef

Negatief Slechte routebeschrijvingen Navigatieknoppen die niet werken Niet terug naar de homepage kunnen gaan Te felle kleuren Een te klein lettertype Bedrijfseconomie

pagina 22


verwachtingen Geeft goede eerste indruk als je de homepage opent Je vindt de site gemakkelijk terug via een zoekrobot Meerdere talen in optie

Contactgegevens worden vermeld

Ge誰ntegreerde proef

Vervelende reclame

Geen vermelding van laatste update Kleuren logo en huisstijl komen niet overeen met de kleuren van de site Links die niet werken

Bedrijfseconomie

pagina 23


1.8

Jaarrekinganalyse

1.8.1 Jaarrekeninganalyse Belisol Op basis van de jaarrekening van Belisol heb ik een jaarrekeninganalyse gemaakt. We kunnen dan de vergelijking maken met andere sectorgenoten zodat onze stakeholders onze gegevens kunnen raadplegen, en makkelijker conclusies trekken. We willen laten zien dat we een gezond bedrijf zijn waarop ze kunnen vertrouwen. Laten we starten met de analyse van Belisol. Belisol doet net als Ecsolis in zonnepanelen. Het bedrijf situeert zich in Hasselt. In bijlage vindt u het excel bestand vanaf pagina 7.

1.8.1.1

Horizontale analyse

Wij hebben een tabel opgesteld voor de volgende kengetallen: omzet, productie, personeel, personeelskosten, winst na belasting. Hieruit hebben wij grafieken gemaakt, zodat we onze conclusies kunnen trekken. Omzet Productie Personeel Personeelskosten Winst na belasting

2008 18.092.518,00 € 13.995.371,00 € 40 1.706.426,00 € 296.049,00 €

2009 14.051.929,00 € 9.912.187,00 € 28 1.361.482,00 € 382.905,00 €

2010 12.202.585,00 € 8.392.253,00 € 29 1.258.528,00 € 347.450,00 €

We starten met de omzet:

Omzet Omzet in euro

20000000 15000000 10000000

18092518 14051929

5000000

12202585

0 2008

2009

2010

Jaren

We merken meteen een daling op. De omzet is op twee jaar tijd 5 889 933,00 euro gedaald. In de resultatenrekening worden de cijfers van de geproduceerde eenheden niet weergegeven. Dus mogelijk kan de oorzaak zich hier bevinden doordat ze bijvoorbeeld minder gaan produceren. We gaan verder met de productiekosten:

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 24


Productiekosten 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000

13995371 9912187

4000000

8392253

2000000 0 2008

2009

2010

Deze hebben we berekend door de vaste en variabele kosten op te tellen. We zien duidelijk een sterke daling in de productiekosten. Dit is het gevolg van een zeer grote voorraadstijging in 2008 vandaar dat 2008 piekt. 2009 en 2010 zijn aan elkaar gewaagd. Door de daling van productiekosten gaan we ook een grotere winst realiseren. Personeel hebben we in twee grafieken gesplitst. We hebben langs de ene kant het aantal personeelsleden, langs de andere kant de personeelskosten. We bespreken eerst het aantal personeelsleden:

Aantal personeelsleden

Personeel 50 40 30 20

40

10

28

29

2009

2010

0 2008

Jaren

Men heeft in 2009 12 werknemers ontslagen. Dit is een heel groot aantal. In 2010 is er slechts 1 werknemer bij gekomen.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 25


We gaan het nu hebben over de personeelskosten:

Personeelskosten 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 1706426

800000

Personeelskosten

600000

1361482

1258528

2009

2010

400000 200000 0 2008

Het grote verschil tussen 2008 en 2009 is te verklaren door de vermindering van personeel. Belisol gaat van 40 werknemers naar 28 werknemers. Opmerkelijk is echter dat ondanks een personeelstoename in 2010 er toch minder personeelskosten zijn gemaakt. Ik denk dit te kunnen verklaren doordat de werknemers minder uren hebben gepresteerd. En dan nu misschien ĂŠĂŠn van de belangrijkste getallen voor onze stakeholders: winst na belasting:

Winst na belasting in euro

Winst na belasting 500000 400000 300000 200000 100000

296049

382905

347450

2009

2010

0 2008

Jaren

We zien een sterke stijging in 2009. De winst is maar liefst met 86 856,00 euro gestegen. In 2010 is er een lichte daling van 35 455,00 euro. Ondanks een lagere omzet, wordt er wel meer winst gemaakt. Dit is te verklaren doordat de kosten mee dalen.

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 26


1.8.1.2

Verticale analyse

We hebben ook eens gekeken hoe elk onderdeel tegenover het totaal staat. Hiervan hebben we ook grafieken gemaakt, zodat we onze conclusies kunnen trekken. We bekijken eerst de activazijde:

2008 activa A. Terreinen en gebouwen 73336,0

B. Installaties, machines en uitrusting

,0 1106,0 ,0

62302,0

C. Meubilair en rollend materiaal

282927,0

D. Leasing en soortgelijke rechten 1414564,0

C. Andere financiĂŤle vaste activa

541300,0 ,0

A. Voorraden B. Bestellingen in uitvoering

1140934,0 605540,0

A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 27


2009 activa 2856,0 60663,0

A. Terreinen en gebouwen

282927,0 ,0

62302,0 343068,0

B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal

888247,0

4326557,0

728262,0

D. Leasing en soortgelijke rechten C. Andere financiĂŤle vaste activa A. Voorraden B. Bestellingen in uitvoering

1958232,0 A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen IX. Liquide middelen

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 28


,0

57498,0

165106,0 13018,0

2010 activa ,0

372,0 A. Terreinen en gebouwen

321291,0

,0

B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. Leasing en soortgelijke rechten

2047239,0

845096,0

C. Andere financiĂŤle vaste activa A. Voorraden B. Bestellingen in uitvoering

128615,0

A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen IX. Liquide middelen

We zien dat de overige vorderingen in 2010 tegenover 2009 erg sterk gedaalt zijn. In elk jaar zijn de bestellingen in uitvoering 0 behalve in 2009 daar zijn ze 888 247 euro. De voorraden waren in 2008 het hoogst, daarna zijn ze met meer dan de helft gedaald in 2009. In 2010 zijn ze weer lichtjes gestegen. In 2009 waren de liquide middelen ongeveer de helft van de activa zijde. In 2010 zaten de liquide middelen hier al ruimschoots over.

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 29


We gaan nu eens naar de passivazijde kijken:

2008 passiva 247894,0 2479,0

24789,0 I. Kapitaal IV. Reserves 1417964,0

V. Overgedragen winst ,0 ,0

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten VIII. Schulden op meer dan één jaar

5181420,0

IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 30


2009 passiva

250000,0 ,0

25000,0 I. Kapitaal IV. Reserves V. Overgedragen winst

2148319,0

1798552,0

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

,0

Geïntegreerde proef

,0

Bedrijfseconomie

pagina 31


2010 passiva

,0

25000,0 I. Kapitaal

250000,0

IV. Reserves V. Overgedragen winst 1146002,0

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten VIII. Schulden op meer dan één jaar

2104247,0

IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen ,0 7177,0

We zien elk jaar dat de schulden op ten hoogste één jaar de grootste hap is uit het passiva totaal. De overgedragen winst ineemt in 2009 ook een zeer groot deel voor haar rekening. De schulden op ten hoogste één jaar zijn in 2010 met meer dan de helft gedaalt ten opzichte van 2008.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 32


En tot slot gaan we naar de resultatenrekeningen:

2008 resultatenrekening 296049,0 -15459,0

296049,0

439527,0 143478,0 143478,0 143478,0 ,0 413,0 439114,0

360375,0 94198,0

II. Bedrijfskosten ( - ) III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten V. Financiële kosten ( - ) VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

-18189157,0

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat (-)(+) XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 33


2009 resultatenrekening -8974,0

II. Bedrijfskosten ( - ) 178243,0 386587,0

12688,0

III. Bedrijfswinst ( + )

382905,0 IV. Financiële opbrengsten

561116,0 564830,0 -11703,0 259879,0

V. Financiële kosten ( - )

312940,0

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

-13738989,0

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat (-)(+) XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 34


2010 resultatenrekening 505853,0 347448,0

II. Bedrijfskosten ( - )

158405,0

347450,0 III. Bedrijfswinst ( + )

14475,0 491378,0 -10804,0 236421,0

IV. Financiële opbrengsten

265761,0 V. Financiële kosten ( - ) VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) -11936824,0 IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat (-)(+) XI. Winst van het boekjaar ( + )

We zien dat de bedrijfskosten elk jaar dalen, wat goed nieuws is voor Belisol. In 2009 zijn er ook uitzonderlijke kosten geweest. De te bestemmen winst is in 2009 met de helft gestegen. Ratio’s We hebben de liquiditeit voor het bedrijf berekend, zowel in current als in quick ratio. We berekenen de current ratio als volgt: vlottende activa / vreemd vermogen op korte termijn. Quick ratio is een beetje anders: (vlottende activa – voorraden) / vreemd vermogen op korte termijn.

Resutatenl

Current ratio 2

1,822644043

1,8 1,6

1,58553218

1,548777447

1,4 2008

2009

2010

Jaren

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 35


Met de current ratio kan je berekenen of dat een onderneming zijn schulden kan terug betalen met zijn vlottende activa. De uitkomst van deze ratio moet tussen de 1 en de 1,5 liggen. Belisol haalt dit in 2008 en 2010. In 2009 haalde Belisol deze norm niet. Dit kan te wijten zijn aan de hoge vorderingen op ten hoogste 1 jaar en in combinatie een te grote voorraad, liquide middelen.

Resultaten

Quick ratio 2

1,322338516

1,663041825

1,433114275

1 0 2008

2009

2010

Jaren

De quick ratio is een ratio om de liquiditeit van een bedrijf te meten. Met dit wil men berekenen of een bedrijf in staat is om zijn schulden op korte termijn terug te betalen met zijn vlottende activa. In tegenstelling tot de current ratio worden de voorraden nu wel afgetrokken. Dit doet men omdat met vaak de voorraden niet in zijn geheel kan verkopen omdat men anders de continuïteit van een bedrijf in gedrang brengt. Men kan ook de voorraad niet 100% naar waarde schatten. Men weet niet wat de huidige waarde van de voorraad is. De uitkomst van deze ratio moet hoger dan 1 liggen. Belisol haalt deze norm maar aan de hand van de omlooptijden hebben we gezien dat de handelsdebiteuren later betalen dan de crediteuren. Dit kan ondanks een goede score op deze ratio toch nog moeilijkheden met zich meebrengen in het bedrijf. Hieraan moet Belisol werken. Wij hebben ook de rentabiliteit van de onderneming berekend. Ook dit kan in twee ratio’s berekend worden: de rentabiliteit van het eigen vermogen, en de rentabiliteit van het totaal vermogen. We berekenen de rentabiliteit van het eigen vermogen als volgt: winst na belasting / eigen vermogen. De rentabiliteit van het totaal vermogen wordt zo berekend: (winst voor belasting + betaalde intresten + belastingen) / totaal vermogen

Rentabiliteit Eigen Vermogen Resultaten

030% 020%

024% 018%

018%

2008

2009

010% 000% 2010

Jaren

Deze ratio geeft weer hoeveel het eigen vermogen gerendeerd heeft. Het beste is dat deze ratio hoger ligt dan het percentage dat men als intrest krijgt bij bijvoorbeeld een spaarrekening. We zien dat dit getal jaarlijks stijgt, dus dit wil zeggen dat de winst steeds een groter deel gaat uitmaken van het eigen vermogen. GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 36


Resultaten

Rentabiliteit Totaal Vermogen 020%

014%

017%

019%

2009

2010

010% 000% 2008

Jaren

Deze ratio geeft weer hoe winstgevend uw ingezette werkmiddelen zijn. We houden geen rekening met het passiva. We kijken alleen naar het activa. Het passiva wordt te sterk be誰nvloed door het vreemd vermogen. De financi谷le lasten be誰nvloeden het resultaat voor belasting, dus ook de belasting zelf. Solvabiliteit is de laatste ratio dat wij kunnen berekenen. Solvabiliteit berekenen we als volgt: eigen vermogen / vreemd vermogen. Dit is ook mogelijk: eigen vermogen / totaal vermogen. Wij hebben voor het eerste gekozen.

Resultaten

Solvabiliteit 060% 040%

039%

050%

040%

020% 000% 2008

2009

2010

Jaren

Solvabiliteit wordt berekend om na te gaan hoe groot het risico is op het niet betalen van het vreemd vermogen bij faillissement. Bij faillissement gaat men proberen te liquideren (activa omzetten in cash). Solvabiliteit is vooral belangrijk voor de schuldeisers. De uikomst van deze ratio moet hoger dan 50% liggen. Deze limiet haalt Belisol in 2008 en 2010 niet. In 2009 kunnen we stellen dat Belisol zijn eigen vermogen tegenover het vreemd vermogen een goede verhouding heeft.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 37


1.8.1.3

Omlooptijden

Ik heb voor 2009 en 2010 de omlooptijden berekend. Ik heb vastgesteld dat Belisol zijn leveranciers vroeger betaald dan de klanten en de voorraad hem geld opbrengen. Dit is dus een slechte zaak. Hieronder kunt u de berekeningen na kijken: 2009: Klanten formules

Klanten 888.247

+ 2

Beginsaldo + eindsaldo 2

1.140.934

16771921 1014590,5

Omzet + BTW op verkopen Vorig resultaat

365 16,53073

365 Vorig resultaat

22,0801

Voorraad formules

Voorraad =

343.068

=

+ 2

541.300

Beginsaldo + Eindsaldo 2

9726243 442184

=

Kostprijs verkopen Vorig resultaat

365 21,99591799

=

365 Vorig resultaat

16,59398804

Leveranciers formules

Leveranciers =

=

=

=

935.685

+ 2 14541626,3 923553 365 15,7453079

911.421

Beginsaldo + eindsaldo 2 Aankopen + BTW op aankopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

23,181509

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 38


Conclusie:

actief + actief

passief

38,67408

#

actief =

= passief

15,49257 Besluit:

Belisol moet zijn leveranciers 15,49 dagen sneller betalen dan dat er geld binnenkomt van verkopen. De voorraad blijft gemiddeld 16,59 dagen in de onderneming.

2010: Klanten formules

Klanten =

845.096

+ 2

888.247

=

14701903 866671,5

=

365 16,96364

=

21,517

Beginsaldo + eindsaldo 2 Omzet + BTW op verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

Voorraad formules

Voorraad =

321.291

=

=

=

Ge誰ntegreerde proef

+ 2

343.068

8215038 332179,5

Beginsaldo + Eindsaldo 2 Kostprijs verkopen Vorig resultaat

365 24,730719

365 Vorig resultaat

14,75897

Bedrijfseconomie

pagina 39


Leveranciers formules

Leveranciers =

649.732

+ 2

=

12745252 792708,5

=

365 16,07811

=

935.685

Beginsaldo + eindsaldo 2 Aankopen + BTW op aankopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

22,7017

actief + actief

Conclusie: actief =

passief

36,275581

22,70168 = passief

13,57390334 Besluit:

Belisol moet zijn leveranciers 13,57 dagen sneller betalen dan dat er geld binnenkomt van verkopen. De voorraad blijft gemiddeld 14,76 dagen in de onderneming.

Onze eindconclusie over de omlooptijden: Belisol moet er aan werken om zijn klanten sneller te laten betalen. Nu kan het in de problemen komen doordat ze langer moeten wachten op hun geld dan ze zelf rekeningen moeten betalen. Dit kunnen ze doen door ervoor te zorgen door hun klanten aan te sporen om sneller te betalen, eventueel met korting contant. Of ze zouden ook bij hun leveranciers kunnen aankloppen om te vragen voor een betalingsuitstel. De liquiditeitsratio’s liggen goed. De omlooptijden zijn minder gunstig. De klanten moeten Belisol nog meer geld dan zijn leveranciers. Dit is wel positief. Ze krijgen meer geld binnen van klanten en voorraden dan dat ze moeten uitgeven aan hun leveranciers. Het enige nadeel is wel dat ze er lang moeten op wachten, wat toch misschien problemen kan geven.

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 40


1.8.2 Jaarrekeninganalyse Ecsolis Ik heb een jaarrekeninganalyse gemaakt, gebaseerd op de financiële rapporten die we kregen. We kunnen hiermee de vergelijking maken met onze collega’s uit de klas. We willen hiermee klanten overtuigen om bij ons zonnepanelen te kopen, leveranciers laten zien dat ze op ons kunnen vertrouwen dat we onze facturen kunnen betalen, onze aandeelhouders kunnen zien dat ons bedrijf voldoende winst maakt. We hebben eerder al een jaarrekeninganalyse gemaakt van Belisol. Belisol is een ook bedrijf dat zonnepanelen verkoopt. We hebben op dezelfde manier een jaarrekeninganalyse gemaakt, zodat shareholders Belisol en Ecsolis met elkaar kunnen vergelijken. We gebruiken identiek dezelfde berekeningen als onze collega’s, zodat een vergelijking met hun ook mogelijk is.

1.8.2.1

Horizontale analyse

We hebben net zoals de vorige keer een tabel opgesteld voor de volgende kengetallen: omzet, productie, personeel, personeelskosten en winst na belasting.

Omzet Productie Personeel Personeelskosten Winst na belasting

2010 23.029.000,00 € 15.440.000,00 € 183 7.375.000,00 € 1.620.000,00 €

2011 27.350.000,00 € 13.513.000,00 € 179 7.370.000,00 € 1.046.000,00 €

2012 26.983.000,00 € 16.196.000,00 € 206 8.577.000,00 € 3.835.000,00 €

Aan de hand van deze tabel hebben we grafieken gemaakt.

Omzet

Omzet in euro

Omzet 28000000,000 € 27000000,000 € 26000000,000 € 25000000,000 € 24000000,000 € 23000000,000 € 22000000,000 € 21000000,000 € 20000000,000 €

27350000,000 €

26983000,000 €

2011

2012

23029000,000 € 2010

Jaren

In 2011 is onze omzet gestegen met 4 321 000 euro. We hebben meer verkocht dan in 2010. Onze omzet daalde lichtjes in 2012. We moesten onze uitgeputte voorraad weer aanvullen. Wij zijn zeer tevreden over de omzet die we boekten.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 41


Productiekosten

Productiekosten 16500000,000 € 16000000,000 € 15500000,000 € 15000000,000 € 14500000,000 € 16196000,000 €

14000000,000 € 13500000,000 €

15440000,000 €

13000000,000 € 13513000,000 €

12500000,000 € 12000000,000 € 2010

2011

2012

Zoals wij eerder al vermeldden, putte we onze voorraad uit in 2011. Dit vinden we ook terug in onze grafiek. In 2011 daalde onze productiekosten en in 2012 steeg deze weer omdat we onze voorraden weer aanvulden.

Personeel

Aantal personeelsleden

Personeel 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165

206 183

2010

179 2011

2012

Jaren

We hebben in 2011 een aantal mensen op tijdskrediet gezet. We beslisten in 2012 om meer mensen aan te nemen. Er was meer vraag naar ons product. Om aan die vraag te voldoen hebben we meer personeel aangenomen.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 42


Personeelskosten

Personeelskosten 8800000,000 € 8600000,000 € 8400000,000 € 8200000,000 € 8000000,000 € 7800000,000 € 7600000,000 €

8577000,000 €

7400000,000 € 7200000,000 € 7000000,000 €

7375000,000 €

7370000,000 €

2010

2011

6800000,000 € 6600000,000 € 2012

In 2010 en 2011 zijn de personeelskosten ongeveer gelijk gebleven. Dit komt door dat personeel op tijdkrediet wordt doorbetaald. We hebben meer personeel aangenomen in 2012. Het verklaart de stijging in de kosten.

Winst na belasting

Winst na belasting in euro

Winst na belasting 4500000,000 € 4000000,000 € 3500000,000 € 3000000,000 € 2500000,000 € 2000000,000 € 1500000,000 € 1000000,000 € 500000,000 € ,000 €

3835000,000 € 1620000,000 €

2010

1046000,000 € 2011

2012

Jaren

Onze winst is in 2012 gestegen met 2 789 000 euro. Dit komt door de grote voorraadwijziging. De voorraad was in 2011 gedaald. In 2012 is de winst fors gestegen.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 43


Verticale analyse

1.8.2.2

We keken hoe elk onderdeel tegenover het totaal staat. We hebben van activa, passiva en de resultatenrekening over de 3 jaren ook grafieken gemaakt.

Activa

2010 Activa

200000,0

7032000,0 A. Terreinen en gebouwen

19504000,0 6721000,0

B. Installaties, machines en uitrusting A. Voorraden A. Handelsvorderingen IX. Liquide middelen

14033000,0

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 44


2011 Activa

3480000,0 A. Terreinen en gebouwen

8317000,0 18529000,0

B. Installaties, machines en uitrusting A. Voorraden A. Handelsvorderingen

-1000,0

IX. Liquide middelen 11227000,0

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 45


2012 Activa

10499000,0

17602000,0 A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting

7343000,0

A. Voorraden A. Handelsvorderingen IX. Liquide middelen

394000,0

12234000,0

Je kan in de grafieken zien dat ons liquide middelen in aandeel gestegen zijn over de jaren.. De terreinen en gebouwen hebben het grootste aandeel in het actieftotaal in deze 3 jaren. De handelsvorderingen hebben ongeveer hetzelfde aandeel in het actieftotaal.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 46


Passief

2010 Passiva

I. Kapitaal 8472000,0 IV. Reserves 0 17500000,0

V. Overgedragen winst VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar

16000000,0

4402000,0

0 1620000,0

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 47


2011 Passiva

1498000,0

I. Kapitaal IV. Reserves 17500000,0 16000000,0

V. Overgedragen winst VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar

6006000,0 1046000,0

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 48


2012 Passiva

2637000,0

I. Kapitaal 17500000,0 17650000,0

IV. Reserves V. Overgedragen winst VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar

3835000,0

6947000,0

De schulden op ten hoogste één jaar zijn met meer dan de helft gedaald in 2011.De schulden op lange termijn blijven in 2010 en 2011 hetzelfde. Ze stijgen in 2012. Onze reserves stijgen ieder jaar. De overgedragen winst is in 2012 het hoogst. We verkopen elk jaar meer. We hebben minder dividend uitgekeerd. In 2010 keerden we nog 1 259 000 euro uit. In 2012 was dat nog maar 105 000 euro. We houden dus meer winst in onze onderneming.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 49


Resultatenrekening

2010 Resultatenrekening II. Bedrijfskosten ( - ) 2025000,0

III. Bedrijfswinst ( + )

1620000,0

-405000,0

IV. Financiële opbrengsten

1620000,0 -3000,0

V. Financiële kosten ( - )

1000,0 VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

2027000,0

VII. Uitzonderlijke opbrengsten -1538000,0 VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) 1620000,0

-20914000,0 IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

16000,0

X. Belastingen op het resultaat ( )(+) XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 50


2011 Resultatenrekening II. Bedrijfskosten ( - ) 1341000,0 -295000,0

III. Bedrijfswinst ( + )

1046000,0

IV. Financiële opbrengsten

1046000,0 -7000,0

V. Financiële kosten ( - )

1000,0 16000,0

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten

1347000,0

-1352000,0

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

1046000,0

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat ( )(+) XI. Winst van het boekjaar ( + )

-18729000,0

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 51


2012 Resultatenrekening II. Bedrijfskosten ( - ) III. Bedrijfswinst ( + ) 3835000,0

IV. Financiële opbrengsten

-1211000,0 A. Kosten van schulden 5046000,0 V. Financiële kosten ( - ) -21700000,0

A. Kosten van schulden

3835000,0 VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

-1000,0

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

5046000,0 1000,0

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) -824000,0

3835000,0 IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

20000,0

X. Belastingen op het resultaat ( )(+)

De bedrijfskosten zijn het hoofdbestanddeel van de resultatenrekening. De bedrijfskosten nemen toe in 2012. De winst uit de gewone bedrijfsoefening en de winst van het boekjaar voor belastingen zijn in 2012 ook gestegen. De financiële kosten stijgen ook in 2012. Ik trek hieruit de conclusie dat wij elk jaar groter worden.

Ratio’s We hebben verschillende ratio’s berekend, die we nu zullen bespreken.

Liquiditeit We berekende als eerste de liquiditeit. Liquiditeit kunnen we op twee manieren interpreteren: current ratio en quick ratio.

Current ratio We berekenen de current ratio als volgt: vlottende activa / vreemd vermogen op korte termijn. Hiermee controleren we of een onderneming zijn schulden op korte termijn kan terugbetalen met zijn vlottende activa. Het resultaat van deze ratio moet tussen de 1 en de 1,5 liggen.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 52


Current ratio Resutatenl

10 5

8,20694259

7,103905954

1,706444759

0 2010

2011

2012

Jaren We zien dat onze current ratio in 2011 en 2012 abnormaal hoog ligt. In 2010 is ons resultaat maar lichtjes te hoog. De hoge resultaten komen doordat onze liquide middelen steeds verhogen, terwijl onze leningen op korte termijn volledig zijn afbetaald. Onze schuld op korte termijn bestaat alleen nog uit leveranciersschulden.

Quick ratio Quick ratio berekenen we een beetje anders: (vlottende activa – voorraden) / vreemd vermogen op korte termijn. Quick ratio wordt ook berekend om na te gaan of een onderneming zijn schulden op korte termijn kan terug betalen met zijn vlottend activa. Nu zijn wel de voorraden afgetrokken. We kunnen de voorraad niet precies waarderen. Het zou kunnen dat onze voorraad verouderd is, stuk is, … . De uitkomst van deze ratio moet hoger dan 1 liggen.

Quick ratio Resultaten

10

8,207610147

6,954493743

5 0,91312559 0 2010

2011

2012

Jaren In 2010 geraken we net niet aan 1. We hadden toen een hele grote voorraad, die het grootste deel van ons vlottend activa innam. Het jaar daarna was onze voorraad volledig uitgeput, daarom is er niet veel verschil met het current ratio van 2011. In 2012 kochten we weer voorraad aan. Het was geen grote hoeveelheid dat we aankochten. Het zorgde wel voor een daling in ons ratio.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 53


Rentabiliteit We hebben ook de rentabiliteit berekend. Ook dit ratio kunnen we op twee manieren interpreteren: rentabiliteit van het eigen vermogen en de rentabiliteit van het totaal vermogen.

Rentabiliteit van het eigen vermogen De rentabiliteit van het eigen vermogen berekenen we als volgt: winst na belasting / eigen vermogen. De rentabiliteit wordt berekend om na te gaan hoeveel het eigen vermogen gerendeerd heeft. Het resultaat zou eigenlijk hoger moeten liggen dan het percentage intrest men krijgt bij een spaarrekening.

Rentabiliteit Eigen Vermogen 014%

Resultaten

015% 010%

007% 004%

005% 000% 2010

2011

2012

Jaren

In elk jaar is onze rentabiliteit goed. Momenteel staat de intrest van een spaarrekening ongeveer op 2%. Dit heb ik nagegaan op de site van Rabobank. In 2011 kennen we een klein dipje, maar we maken dit volledig goed in 2012. Hier zien we dat onze rentabiliteit gestegen.

Rentabiliteit van het totaal vermogen De rentabiliteit van het totaal vermogen wordt anders berekend dan de rentabiliteit van het eigen vermogen. We berekenen de rentabiliteit van het totaal vermogen zo: (winst voor belasting + betaalde intresten + belastingen) / totaal vermogen. Deze ratio geeft weer hoeveel winst ons bedrijf maakt tegenover het totale vermogen. Je ziet hoeveel procent de winst deel uitmaakt van al het ‘geld’ dat in Ecsolis zit. Hoe hoger dit percentage, hoe beter natuurlijk. Wanneer je onze gerealiseerde winst terug in ons bedrijf kunt pompen, word je minder afhankelijk van anderen. We mogen onze aandeelhouders niet vergeten. Wij keren ook een klein percentage winst uit aan onze aandeelhouders.

Rentabiliteit Totaal Vermogen Resultaten

015% 010%

012% 007%

006%

2010

2011

005% 000% 2012

Jaren

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 54


Onze rentabiliteit is het beste in 2012. Zoals bij de rentabiliteit van het eigen vermogen kennen we in 2011 een dipje. We kunnen zeggen dat onze rentabiliteit zeer goed in orde is.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 55


Solvabiliteit Als laatste ratio hebben we solvabiliteit berekend. We berekenen solvabiliteit als volgt: eigen vermogen/vreemd vermogen. Solvabiliteit wordt berekend om na te gaan hoe groot het risico is op het niet betalen van het vreemd vermogen bij faillisement. Bij faillissement gaat men proberen te liquideren (activa omzetten in cash). Solvabiliteit is vooral belangrijk voor de schuldeisers. De uitkomst van solvabiliteit moet rond de 50% liggen.

Solvabiliteit Resultaten

150% 100%

140%

139%

2011

2012

096%

050% 000% 2010

Jaren

We zitten ieder jaar ruimschoots over de 50%. Dit betekent dat wij zeer vlot met ons eigen vermogen ons vreemd vermogen kunnen terugbetalen. We kunnen dit hoog percentage verklaren omdat ons eigen vermogen ieder jaar stijgt door onze reserves en onze winst, en ons vreemd vermogen daalt omdat onze schulden op korte termijn volledig afbetaald worden. Wij zijn zeer tevreden over onze solvabiliteit.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 56


Omlooptijden 2011 Klanten 7.032.000

Klanten formules + 2

8.317.000

Beginsaldo + eindsaldo 2

33.093.500 (21%) 7674500

Omzet + BTW op verkopen Vorig resultaat

365 4,3121376

365 Vorig resultaat

84,6448

Voorraad formules

Voorraad =

6.721.000

+ 2

=

18.729.000 3360000

=

365 5,574107143

=

Ge誰ntegreerde proef

-1.000

Beginsaldo + Eindsaldo 2 Kostprijs verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

65,4813391

Bedrijfseconomie

pagina 57


Leveranciers formules

Leveranciers =

=

2.400.000

+ 2

1.498.000

Beginsaldo + eindsaldo 2

9.169.380 (21%) 1949000

=

365 4,7046588

=

77,582672

Ge誰ntegreerde proef

Aankopen + BTW op aankopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

Bedrijfseconomie

pagina 58


2012 Klanten formules

Klanten =

8.317.000

+ 2

=

7.343.000

32.649.430 (21%) 7830000

=

365 4,169786718

=

87,534453

Omzet + BTW op verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

Voorraad formules

Voorraad =

Beginsaldo + eindsaldo 2

-1.000

+ 2

=

21.700.000 196500

=

365 110,43257

=

Ge誰ntegreerde proef

394.000

Beginsaldo + Eindsaldo 2 Kostprijs verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

3,305184

Bedrijfseconomie

pagina 59


Voorraad formules

Leveranciers =

1.498.000

+ 2

2.637.000

=

11.075.130 (21%) 2067500

=

365 5,3567739

=

Beginsaldo + Eindsaldo 2 Kostprijs verkopen Vorig resultaat 365 Vorig resultaat

68,13803

actief + actief

Conclusie: actief =

passief

90,839637

68,13803 = passief

22,70161109 Besluit:

Wij moeten onze leveranciers 22,70 dagen sneller betalen dan er geld binnenkomt. De voorraad blijft gemiddeld 3,31 dagen in de onderneming

Conclusie: Wij moeten sneller onze klanten betalen. We krijgen niet snel genoeg geld binnen, dan ze uitgeven. We kunnen dit verhelpen door onze klanten aan te manen sneller te betalen. We staan er voor bekend dat we goed communiceren met onze klanten en onze leveranciers. We hopen dat deze goede communicatie met onze shareholders word beloond.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 60


1.9

Facturatie BOB en opmaak huisstijl

Deze opdracht bestaat uit twee delen. Het eerste deel was een groepsopdracht. We hebben in totaal 6 verkoopfacturen opgesteld en verzonden naar onze klant. Nu is het echter aan ons om deze verkoopfacturen en aankoopfacturen te boeken in het boekhoudpakket BOB. Als eerste vindt u de journaalposten die later zijn verwerkt in de aankoop-en verkoopdagboeken ook het financieel dagboek is geboekt. De dagboeken vindt u in bijlage op pagina 7.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 61


1.9.1

Journaalposten

1.9.1.1

Aankoopboekingen bij Solarise

A/P +/- D/C Volgnr K/O

Rek nr

K A K P

+ + +

D D C C

1

60400 41110 60402 44000

K O A P

+ + +

D D D C

2

60400 74600 41110 44000

K A A P

+ + + +

D D D C

3

60400 41110 41800 44000

Rekeningen

Bedrag in EUR D C

16/04/2012 Aankoop handelsgoederen 101584,00 Aftrekbare btw 20692,66 @Handelskorting op Ap (-) 3047,52 Leveranciers 119229,14 D=C AF/1 -Solarise 16/04/2012 Aankoop handelsgoederen 101584,00 Doorgerekende kosten 17,00 Aftrekbare btw 21336,21 @Leveranciers 122937,21 D=C AF/2- Solarise 16/04/2012 Aankoop handelsgoederen 101584,00 Aftrekbare btw 21332,64 Terug te sturen verpakking 14,00 @Leveranciers 122930,64 D=C AF/3 - Solarise

Dit zijn de Aankoopboekingen die Ecsolis heeft verricht voor hun aankopen bij het bedrijf Solarise. In bijlage vindt u de aankoopfacturen. Als wij binnen de 8 dagen de eerste aankoopfactuur betalen krijgen we een financiĂŤle korting van 2%.

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 62


1.9.1.2 A/ P K/ O

Aankoopboekingen bij Solartec

+/ D/ Volgn Rek nr C r

Rekeningen

Bedrag in EUR D

C

17/04/2012 K

+

D

A K

+ -

D C

P

+

C

K A A

+ + +

D D D

P

+

C

K A A

+ + +

D D D

P

+

C

1

60400

Aankoop handelsgoederen

41110 Aftrekbare btw 60402 @Handelskorting op Ap (-) 44000

2

60400 41800 41110 44000

3

60400 41110 ? 44000

95970,0 0 19158,1 1 2879,10 112249, 01

Leveranciers D=C AF/01 -Solartec 17/04/2012 Aankoop handelsgoederen Terug te sturen verpakking Aftrekbare btw @Leveranciers D=C AF/02- Solartec 17/04/2012 Aankoop handelsgoederen Aftrekbare btw Transportkosten @Leveranciers D=C AF/03 - Solartec

19194,0 0 20,00 4034,94

32055,0 0 6721,05 14,00

23248,9 4

38726,0 5

Dit zijn de Aankoopboekingen die Ecsolis heeft verricht voor hun aankopen bij het bedrijf Solartec. In bijlage vindt u de aankoopfacturen.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 63


1.9.1.3 A/ P K/ O

+/ -

Verkoopboekingen aan Solarise D/ Volgn C r

Rek nr

Rekeningen

Bedrag in EUR D

C

1/04/2012 A O

+ -

D D

1

O

+

C

70400

P

+

C

45110 Verschuldigde btw D=C VF/01 -Solarise 1/04/2012

A

+

D

O P

+ +

C C

70400 48800

P

+

C

45110 Verschuldigde btw D=C VF/02- Solarise 1/04/2012

A

+

D

O

+

C

70400

P

+

C

48800 Transportkosten

P

+

C

45110 Verschuldigde btw D=C VF/03- Solarise

1

1

40000 70402

40000

40000

Handelsdebiteuren Handelskorting op Vp (-)

18557,1 2 460,09

@Verkopen handelsgoederen

43972,3 0 36330,0 @Verkopen handelsgoederen 0 Terug te betalen verpakking

15570,0 0 3220,66

Handelsdebiteuren

13,00 3220,66

81659,2 7 67470,0 @Verkopen handelsgoederen 0

Handelsdebiteuren

17,00 14172,2 7

Dit zijn onze verkoopboekingen aan onze klant Solarise. Als zij binnen de 30 dagen de eerste factuur betalen ontvangen zij een financiĂŤle korting van 3 %.

GeĂŻntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 64


1.9.1.4 A/ P K/ O

+/ -

Verkoopboekingen aan Solartec D/ Volgn C r

Rek nr

Rekeningen

Bedrag in EUR D

C

1/04/2012 A O

+ -

D D

1

O

+

C

70400

P

+

C

45110 Verschuldigde btw D=C VF/01 -Solartec 1/04/2012

A

+

D

O P

+ +

C C

P

+

C

A O

+ +

D C

P

+

C

48800 Transportkosten

P

+

C

45110 Verschuldigde btw D=C VF/03- Solartec

1

40000 70402

40000 70400 48800

1

Ge誰ntegreerde proef

Handelsdebiteuren Handelskorting op Vp (-)

42226,3 6 544,95

@Verkopen handelsgoederen

18852,7 0 15570,0 @Verkopen handelsgoederen 0 Terug te betalen verpakking

36330,0 0 7514,86

Handelsdebiteuren

13,00

45110 Verschuldigde btw 3269,00 D=C VF/02- Solartec 1/04/2012 40000 Handelsdebiteuren 6300,47 70400 @Verkopen handelsgoederen 5190,00

Bedrijfseconomie

17,00 6300,47

pagina 65


1.10 Eigen website Een website is in deze maatschappij bijna een must. Internet is iets wat een mens in deze tijden niet meer kan missen. Ik heb mijn website opgesteld aan de hand van de positieve en negatieve aspecten die ik ervaren heb bij de opdracht websites vergelijken. Door middel van een website kan je als onderneming een breder publiek aanspreken. De site is zo ontworpen dat je in vier talen de nodige informatie kan vinden. Hier vindt u de link naar mijn website. http://6bec2.sui.be

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 66


2

Duits

2.1

Firmenporträt

Ich stelle meine GIP-Firma vor: - Die Abteilungen - Die Funktionen, der Abteilungen - Die Funktionen/Aufgaben der Mitarbeiter was die Mitarbeiter machen - Meine Funktion in der Firma Mein Name ist Margot Cleeren. Ich bin der Marketingdirektor. Ich kann für die Reputation des Unternehmens bürgen. Das bedeutet, dass ich verschiedene Werbestrategien entwickle. Ich berechne die gesamte Nachfrage. Meine Aufgabe ist es, Marktanteile durch Kampagnen zu erhalten. Das Unternehmen muss einen guten Ruf haben. Ich berate sehr viel mit den anderen Direktoren. Ich möchte Ecsolis vorstellen. Die Firma wurde 2010 von Bernd Van Roosendael gegründet. Ecsolis befindet sich in Onze-Lieve-Vrouw-Waver und stellt Sonnenkollektoren her. Der Umsatz beträgt 26 983 000 Euro. In der Fabrik arbeiten 206 Arbeitnehmer. Man arbeitet nicht in Schichten. Der Export beträgt 0%.

Geïntegreerde proef

Duits

pagina 67


2.2

Lebenslauf

Ich musste im Internet ein Stellenangebot suchen und ein Lebenslauf schreiben. In die Lebenslauf muss stehen: - Ihre schulische und berufliche Entwicklung darstellen - Sie unter einem günstigen Blickwinkel erscheinen lassen - Einen Überblick über Ihre Persönlichkeit, zum Beispiel Ihre Interessen, geben. Sie finden das Stellenangebot in Anfang Pagin 35

Geïntegreerde proef

Duits

pagina 68


Persönliche Daten Name Margot Cleeren Anschrift Stationsstraat 169 2860 Sint-Katelijne-Waver Belgien Telefon 015/31 50 46 E-Mail Margot.Cleeren@telenet.be Geburtsdatum Ich bin am Siebte März 1989 geboren Geburtsort Mechelen Familienstand ledig Staatangehörigkeit Belgierin Schulbildung 1995-2001 Grundschule GLOC Sint-Katelijne-Waver 2001-2007 Realschule Sint-Ursula-Instituut Abschluss: Handel 2007-2012 Voraussichtlicher Abschluss: Master Betriebswirtschaftslehre, Lessius Antwerpen Ferientätigkeiten 2010-2012 Studentenarbeit: Werbekampagne entworfen Besondere Seit 1999 Seit 2008 Seit 2008

Interessen Segeln in Nieuwpoort (an der Küste) gebe ich Segelkurse für kleine Kinder entwerfe ich Plakate für verschiedene Schulen

Besondere Kenntnisse Fremdsprachen Niederländisch (Muttersprache) Französisch (Sehr gut) Englisch (Sehr gut) EDV ( Microsoft Office-Packet) Sint-Katelijne-Waver, 10-05-2012

Margot Cleeren

Geïntegreerde proef

Duits

pagina 69


3 3.1

Engels Application letter and CV

I have read the job advertisement and I want to apply for the job. The task is to write an application letter and CV. CV

Name: Adresse: Date of birth: Place of birth: Telephone: Mobile: Sex: Marital status: Nationality: Driving:

Margot Cleeren Stationsstraat 169 2860 Sint-Katelijne-Waver BELGIUM 07/03/1994 Mechelen 015 11 22 33 04 98 600 000 Female Single Belgian Full Current driving licence

Education: I have studied Sales in Lessius Antwerpen, 2009 (Bachelor). I spent my secondary school in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. The study that I have done there is Business economics. I have a diploma of a sailing instructor. Experience: In 2009 until 2012 I had a job in sales in the company Ecoman. I lead there the sales staff and educated them some knowledge about sales. In 2007 until 2010 I gave sail lesions to adults and children in different languages. Language: My French is very good Dutch is my mother tongue My English is also very good I can speak a few sentences in German ICT skills: I can work with most of the office programs like: - Powerpoint - Excel - Word - Acces - Publisher - Sharepointdesigner I have learnt that in my education. Other skills: I am a team player because I have a lot of experience to work together with colleagues. Also when you have to teach people you also work with them.

Ge誰ntegreerde proef

Engels

pagina 70


3.1.1

Cover letter Margot Cleeren Stationsstraat 169 2860 Sint-Katelijne-Waver BELGIUM 1 March 2012

Jacqueline Kareman Saleswoman Solarise Industriepark 9 1930 Zaventem BELGIUM Dear Miss Kareman I would like to apply for the job of Saleswoman in your organization. I read the job description in Daily Business Jobs on Wednesday, February 29, 2012. As I have worked on the position of saleswoman for three years, I can effectively handle the responsibilities of being a Saleswoman. The courses at school have given me the practical experience of marketing and sales development. This helped me to understand the customers, what they want and how I can convince them to buy. I have also received a training of how to deal with consumers. During my free time, I sail on a boat. I am also a sailing instructor; I give lessons to children and adults. I gym three times a week. The position advertised for your organisation seems to match my interests and qualification. I am sure that I can be the best candidate for the position. I am genuinely interested to work with Solarise. I enclose a copy of my CV and hope you will accept my request for an interview in which we can discuss my qualifications. Yours sincerely,

Margot Cleeren

Ge誰ntegreerde proef

Engels

pagina 71


4

Frans

4.1

La mission d’entreprise

4.1.1

Notre mission

Dans un monde avec une demande d’énergie croissante, l’augmentation des coûts d’énergie et l’émission de CO2 dans notre vie quotidienne Ecsolis pense avant. Et utilise l’énergie verte aura un effet positif sur des humains et l’environnement. Ecsolis se concentre sur l’utilisation d’énergie alternative et nous vous offrons un conseil adapté à chaque projet. Nous voulons que nos clients prennent connaissance d’installations économiques comme des panneaux solaires. Nous pouvons rétablir le trou d’ozone. Ecsolis offre des panneaux solaires à un prix abordable, comme tout le monde peut profiter d’une manière agréable de l’énergie verte.

4.1.2 •

• • • •

4.1.3

Notre manière de travailler Nous nous sommes engagés envers la durabilité et le but de nous distinguer en termes d'efficacité énergétique dans la société; Nous cherchent consciemment à créer une vie confortable et économe en énergie et environnement de travail; Nous entreprenons et développons notre développer notre organisation dans une entreprise citoyenne; Nous vous offrons des options de livraisons excellentes par notre équipe logistique professionnelle. Nous avons une communication parfaite dans notre entreprise, nous éviter cette longue attente pour vous.

Notre fonctionnement durable

La valeur la plus importante que nous utilisons est le fait que des employées ne sont pas exploitées. Nous voulons aussi dire que notre production qui est écologique. De cette manière, nous montrons le respect de la nature et notre environnement. Dans notre entreprise nous portons une attention extrême à l’utilisation de l’énergie verte et de réduire nos déchets. Ecsolis veut convaincre les gens que les panneaux solaires sont réellement utiles et un bon apport à l’environnement. Avec ce principe, nous avons conçu notre slogan. <<Le soleil d’aujourd’hui est l’énergie de demain>>.

Geïntegreerde proef

Frans

pagina 72


4.2

L’offre d’emploi

Dans cette tâche on a écrit un l’offre d’emploi Notre offre d’emploi contient les informations suivantes : - L’information générale. - Le titre et la description d’emploi - Les critères de sélection - L’offre et les avantages liés au poste vacant - La procédure de sollicitation Vous trouvez l’offre d’emploi dans la pièce jointe page 36.

Geïntegreerde proef

Frans

pagina 73


4.3

La lettre de sollicitation et l’entretien d’embauche

J’ai lu une offre d’emploi et je décide de tenter le coup. Je réponde à l’offre d’emploi et j’écrive une lettre de sollicitation.

Geïntegreerde proef

Frans

pagina 74


Margot Cleeren Stationsstraat 169 2860 Sint-Katelijne-Waver 015/31 55 56 Anna Kazilieris rue Neuve 87 6000 Charleroi Sint-Katelijne-Waver, Le premier mars 2012 Référance stepstone.be/jobs Cher Madame Kazilieris Votre annonce parue dans le site stepstone du 28 février a retenu toute mon attention. Je voudrais poser ma candidature au poste d’hôtesses dans votre firme. Au mois de juin, j’obtiendrai mon diplôme de secrétariat-longues. J’ai déjà fait plusieurs jobs de vacances chez un restaurant à Malines pour trois ans. J’ai aussi enseigné faire de la voilà plusieurs année aux enfants. J’ai aussi également fait plusieurs stages au cours des dernières années de mes études. Donc j’aime voyager je suis été dans nombreux pays. Je suis très motivé pour faire ce job et je suis très impatiente de commencer. Vous avez besoin d’une personne qui est très patiente je suis la bonne personne pour ce. Je suis très sociale et j’aime aider les gens. Je suis utile et aucune question n’est pas trop. Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans l’attente d’une rencontre personnelle pour compléter cette présentation, Je vous prie d’agréer, M, L’expression de mes sentiments le plus distingués.

Margot Cleeren Pj: CV

Geïntegreerde proef

Frans

pagina 75


4.4

Journée découverte entreprises

J’ai fait une affiche qui attire l’attention et qui annonce notre journée découverte entreprises. Avec cette affiche, le grand public découvrent Ecsolis. Vous trouvez le journée découverte dans le Pièce jointe page 38.

Geïntegreerde proef

Frans

pagina 76


5

Besluit

Als ik terug kijk op mijn ge誰ntegreerde opdracht heb ik mijn kennis op verschillende gebieden uitgebreid. Niet alleen op theoretisch vlak maar ook op sociaal gebied heb ik toch een en het ander bijgeleerd. Zo heb ik ondervonden dat communicatie een zeer belangrijk aspect is in het bedrijfsleven. De communicatie in ons bedrijf verliep zeer vlot dit kwam door een goed initiatief van de algemene directeur die een goede structuur aanbracht. Daarnaast heb ik ook leren omgaan met het respecteren van deadlines. Hierin is het samenwerken binnen het bedrijf een zeer bepalende factor voor het de kwaliteit van de opdracht. We hebben ook ons bedrijf moeten voorstellen aan de hand van een presentatie. Hier heb ik ook geleerd dat oogcontact met het publiek zeer belangrijk is en de inhoud van je presentatie zeer gekend moet zijn zodat je ook minder evidente vragen op een vlotte manier kan beantwoorden. Stress bij een presentatie is zeer negatieve eigenschap van mezelf die ik geleerd heb zo goed mogelijk te onderdrukken. Als ik terugblik op het voorbije schooljaar ben ik tevreden over wat ik bereikt en bijgeleerd heb. Het was de ultieme kans om met de HUB samen te werken. Door deze opdracht heb ik een realistisch beeld gekregen over ondernemen en alles wat erbij komt kijken. Ik denk dat deze opdracht me als persoon heeft laten groeien naar de toekomt toe.

Ge誰ntegreerde proef

Besluit

pagina 77

Gip eindproduct individueel  

Margot Cleeren Individuele opdrachten 6 Business Economics The sun of today is the energy of tomorrow!

Advertisement