Page 1

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 17 Οκτωβρίου 2011

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου


Περιφέρεια Πελοποννήσου «Έχουμε πίστη στο όραμά

μας για τη δημιουργία μιας Περιφέρειας πρότυπο και αειφορίας και για το λόγο αυτό είμαστε έξω από μικροπολιτικές και μικροκομματικές λογικές», «ότι κάνουμε θέλουμε να είναι φερέγγυο, αποτελεσματικό, με διαφάνεια και να στοχεύει στην πρόοδο της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Πέτρος Τατούλης

Margarita Karavasili


ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ για Τοπική Αειφόρο Ανάπτυξη Σχέδιο Δράσης & Δεσμεύσεων

Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) Μαργαρίτα Καραβασίλη Ειδική Γραμματέας


Η αδυναμία ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των φυσικών μας πόρων, στους οποίους βασίζεται η οικονομική και κοινωνική πρόοδος, μας οδήγησε σε μια περιβαλλοντική κρίση με σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα ζωής

και με δυσβάσταχτο κόστος στην οικονομία και την κοινωνία.

«κρίση»: στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον…


Αποτέλεσμα … … «πτώχευση» αξιών… … έλλειμμα … «ταμείων» … απώλεια ελπίδας και οράματος !!!


Αποτέλεσμα … Ανυπολόγιστο κόστος που επωμίζεται η κοινωνία για: •

επιστροφή του χρέους στις επόμενες γενιές

αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς (νερό, έδαφος, βιοποικιλότητα)

προστασία περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής & δημόσιας υγείας Margarita Karavasili


βρε μια χαρά είναι εδώ κάτω!

Ποιοι στρουθοκαμηλίζουν και γιατί; Margarita Karavasili


Αντί να καταλογίζουμε ευθύνες …

ας ευαισθητοποιηθούμε όλοι αλλάζοντας νοοτροπίες και καταστροφικές συνήθειες…


Δεν μας περισσεύει χρόνος…

Σήμερα: Αποκαθιστούμε τις συνέπειες των βλαβών που δημιουργήσαμε στο παρελθόν, χάριν της ανευθυνότητας μας…

Τολμάμε να οραματισθούμε και πάλι…


Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ρεαλιστικά ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης Χρησιμοποιούμε σύγχρονες, καθαρές τεχνολογίες Αναδεικνύουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών μας … Αποκαθιστούμε τις χωματερές και τις αποδίδουμε στους πολίτες...


Εφαρμόζουμε πλήρως τη νομοθεσία …

Τηρούμε τους περιβαλλοντικούς όρους

Λαμβάνουμε μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς


Χρειάζεται να κατανοήσουν και να ευαισθητοποιηθούν : Κεντρική Διοίκηση – Υπουργεία + Αποκεντρωμένη Διοίκηση (καθορισμός κανόνων, έκτακτοι & τακτικοί έλεγχοι, επιβολή κυρώσεων, μέτρα συμμόρφωσης, υποστήριξη επενδύσεων προστασίας περιβάλλοντος & έργων αειφόρου ανάπτυξης, υποστήριξη και υλοποίηση κατεδαφίσεων, & πρόληψης δημιουργίας νέων αυθαίρετων κτισμάτων, κλπ) -

Περιφέρεια (ρεαλιστικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων & υδάτινων πόρων, τακτικοί έλεγχοι, επιβολή κυρώσεων, συμμόρφωση, πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, κλπ) -

Τοπική Αυτοδιοίκηση (ορθή διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων) -


Χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούν : -

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες (αποφυγή ανεξέλεγκτης διάθεσης κάθε είδους απορριμμάτων)

-

Αγρότες (ορθές γεωργικές πρακτικές & συνετή χρήση φυτοφαρμάκων )

-

Ελαιοτριβεία (ορθή διαχείριση του κατσίγαρου, ατομικά ή συλλογικά)

- Τυροκομεία & λοιπές εποχιακές δραστηριότητες (ορθή διαχείριση της πρωτεΐνης και λακτόζης από το τυρόγαλα, κλπ., των αποβλήτων ντομάτας & εσπεριδοειδών, κλπ…)


1. Ρύπανση από ανεξέλεγκτες χωματερές (έδαφος, νερό, βιοποικιλότητα) ΧΑΔΑ – ΧΥΤΑ Επικίνδυνα απόβλητα Διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων, τυροκομείων και λοιπών εποχιακών δραστηριοτήτων

2. Ανορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων Βιολογικοί καθαρισμοί Ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων νερών

3. Εξόρυξη – έργα 4. Αυθαίρετη δόμηση


Διαμαρτυρία-καταγγελία για ρύπανση υδάτων από τον ΧΑΔΑ του Δήμου Σπαρτιατών στη θέση Προβατομάνδρα του ΤΔ Αφυσσού


α) Πλήρης κορεσμός β) Συνέχιση εναπόθεσης απορριμμάτων παρά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το οριστικό του κλείσιμο

γ) Ανεξέλεγκτη καύση απορριμμάτων με έκλυση διοξινών δ) Παράνομη εναπόθεση λυματολάσπης του Βιολογικού Σπάρτης σε δύο αυτοσχέδιες χαβούζες από τις οποίες η μία είχε σπάσει και τα απόβλητα διοχετεύονταν σε παρακείμενο ρέμα ε) Εκροή λυμάτων (στραγγισμάτων) από τα βουνά των σκουπιδιών.


Η καταγγελία… Τα στραγγίδια (ζουμιά σκουπιδιών και λυματολάσπης) από τον ΧΑΔΑ περνούν μέσω του ρέματος Κάναλι (που βρίσκεται κάτω από τον σκουπιδότοπο), αφού περάσουν δίπλα ή μέσα από καλλιέργειες, δίπλα από γεωτρήσεις άρδευσης. Καταλήγουν στον Οινούντα ποταμό (Κελεφήνα) που με τη σειρά του διοχετεύει τα στραγγίδια στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του Ευρώτα. (διαπιστώνεται από τον αγροτικό δρόμο προς Παναγία τη Γιάτρισσα, 200 μέτρα μετά, ο δρόμος διασταυρώνεται με το ρέμα Κάναλι. Margarita Karavasili


Ο καταγγέλλων επισημαίνει και ζητά:

«Τα στραγγίδια συνεχίζουν την πορεία τους πάνω στον αγροτικό χωματόδρομο - και περίπου 150 μέτρα μετά – θα καταλήξουν στον Οινούντα ποταμό (Κελεφήνα). Βέβαια δίπλα από τον εν λόγω χωματόδρομο βρίσκεται και γεώτρηση» …

Margarita Karavasili


Ο καταγγέλλων επισημαίνει και ζητά:

«Τα στραγγίδια φθάνου και συναντούν τον Οινούντα ποταμό (Κελεφήνα)»

Margarita Karavasili


Ο καταγγέλλων επισημαίνει και ζητά:

Στην περιοχή υπάρχουν καλλιέργειες ελιάς,

«Επειδή δεν γνωρίζω το μέγεθος ή τους κινδύνους που προκύπτουν απ’ αυτό το φαινόμενο, επειδή απειλείται από τα ανωτέρω η Υγεία των κατοίκων αλλά και των

επισκεπτών κλπ που δραστηριοποιούνται ή περπατούν στην εν λόγω περιοχή,

κηπευτικά, βόσκουν ζώα,

παρακαλώ τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής της Ν.Α. Λακωνίας

διέρχονται πεζοί,

να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να προβούν στις απαραίτητες μετρήσεις έτσι

αυτοκίνητα, ζώα κλπ,

ώστε να προλάβουμε τυχόν δυσάρεστα γεγονότα και καταστάσεις .

πολλοί κάτοικοι ποτίζουν

Επειδή από την εγκατάσταση και λειτουργία του Χ.Α.Δ.Α. δημιουργείται αιτιωδώς

κηπευτικά, ή ζώα από το

σοβαρότατη μόλυνση των υδάτων από τα στραγγίδια που μεταφέρονται στον

νερό της Κελεφήνας και άλλοι μαζεύουν τις ελιές τους.

Ευρώτα μέσω του Οινούντους ποταμού, σας καλούμε να διενεργήσετε άμεσα την ανωτέρω αυτοψία (σε μέρα βροχερή και μέρα που δεν βρέχει) διαφορετικά θα αναζητήσουμε ποινικές, αστικές και περιβαλλοντικές ευθύνες από κάθε υπεύθυνο».

Margarita Karavasili


Ο καταγγέλλων επισημαίνει και ζητά:

«Ο ποταμός Οινούντας παίρνει στα γάργαρα νερά του τα στραγγίδια του σκουπιδότοπου»

Margarita Karavasili


ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Από 30 Νοεμβρίου 2009 θα έπρεπε να παύσει να λειτουργεί ο Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Σπαρτιατών , στη θέση Προβατομάνδρα Αφυσσού, σε εφαρμογή απόφασης (479/2009) του Πρωτοδικείου Σπάρτης με την οποία: 1.απαγόρευε

στον Δήμο Σπαρτιατών ‘’να εναποθέτει, να επιχωματώνει και να

αποτεφρώνει τα απόβλητά του’’ και 2.‘’απειλεί

κατά του Δήμου Σπαρτιατών πρόστιμο 3.000 € υπέρ των αιτούντων

για κάθε μελλοντική παράβαση …’’


Αποφάσισε να συστήσει Επιτροπή η οποία θα ερχόταν σε επαφή με Επιτροπή των Κατοίκων και τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους για: -να εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και

-να αρχίσουν συζητήσεις για να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα το

οποίο θα ήταν αντιμέτωπος ο Δήμος Σπαρτιατών μετά την 30 η Νοεμβρίου 2009.


Ο Δήμος, λίγες μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία του κλεισίματος του ΧΑΔΑ : -κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης, αίτηση για

μεταρρύθμιση της απόφασης -ζήτησε να χορηγηθεί από το Πρωτοδικείο Σπάρτης Προσωρινή

Διαταγή για τη συνέχιση λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. Αφυσσού για την διάθεση των αποβλήτων του Δήμου.

Η προσωρινή διαταγή δόθηκε.


Ο Δήμος πρότεινε: Εγκατάσταση μονάδας δεματοποίησης/προσωρινής αποθήκευσης

αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων εντός του Χ.Α.Δ.Α. Αφυσσού. Δέσμευση ότι μέχρι 30 Μαΐου 2010 ή το αργότερο μέχρι 05-03-2010 (τακτική δικάσιμος της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ) θα έχει εγκατασταθεί ο δεματοποιητής. Στην εκδίκαση των ασφαλιστικών υποσχέθηκαν ότι θα ακολουθήσουν την νόμιμη διαδικασία ( αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ) και μάλιστα θα το πράξουν εντός 50 ημερών.


Κατασκεύασε, εντός του Χ.Α.Δ.Α., και σε χώρο που από κάτω βρίσκονται επιχωματωμένα σκουπίδια, μία αποθήκη [με την αριθμ 48/2009 οικοδομική άδεια / Τμήμα Πολεοδομίας ΝΑ Λακωνίας, στον φερόμενο ιδιοκτήτη: ΔΕΚΕ / Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με Δήμους Σπαρτιατών, Μυστρά, Οινούντος, Θεραπνών και Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας.


Αφού κατασκεύασε την Αποθήκη προσπάθησε να αλλάξει την χρήση του

κτιρίου, από αποθήκη σε μονάδα δεματοποίησης. Η Πολεοδομία, ύστερα από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, έκανε αυτοψία και

έκρινε την Αποθήκη ως αυθαίρετη κατασκευή και διέκοψε τις εργασίες μέχρι νεωτέρου σήματός της.

Κάλεσε την Περιφέρεια Πελοποννήσου να καταβάλλει για τα αυθαίρετα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, πρόστιμο ποσού περίπου 2.000€.


Παράλληλα προσπάθησε και ‘’ίσως’’ παρέκαμψαν 2 αρνητικές εισηγήσεις για τη μη εγκατάσταση μονάδας δεματοποίησης στο συγκεκριμένο χώρο λόγω της ύπαρξης σημαντικών μνημείων, των Τοπικών Εφορειών στο Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου (των Βυζαντινών και των Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων),

Το Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου έδωσε προσωρινή άδεια εγκατάστασης της μονάδας δεματοποίησης για 2 χρόνια (!!!)


Δεματοποίηση Η δεματοποίηση σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων είναι μέθοδος που μόνο ως προσωρινή μπορεί να αντιμετωπισθεί. Στην εν λόγω περίπτωση προτάθηκε με μοναδικό σκοπό την αποφυγή των δυσβάστακτων προστίμων των 34.000 € ημερησίως για όποια λειτουργία παράνομης χωματερής για τη χώρα μας.

Margarita Karavasili


Δεματοποίηση Αποτελούν «εύρημα» της ελληνικής διοίκησης, με αφορμή την περίπτωση του Κουρουπητού. βαφτίστηκε προεπεξεργασία για να δηλωθεί ότι «κάτι κάνουμε, δε θάβουμε ανεπεξέργαστα» 1.εκτός του Κουρουπητού, η πρόσφατη άλλη περίπτωση είναι ο δεματοποιητής στο Αίγιο που λειτούργησε σχεδόν ένα χρόνο 2.οι δεματοποιητές επιτρέπονται από τη Νομοθεσία, δεν υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική ή άλλη περιγραφή 3.σύμφωνα με την ΚΥΑ περί κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων, ως έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων προφανώς και πρέπει οι δεματοποιητές να έχουν ΑΕΠΟ με βάση ΜΠΕ Margarita Karavasili


Περιβαλλοντικά βέλτιστη πολιτική στη διαχείριση απορριμμάτων Πρόληψη Διαλογή στην Πηγή των απορριμμάτων

Επαναχρησιμοποίηση -Ανακύκλωση Οικιακή κομποστοποίηση

Ελαχιστοποίηση υπολειμμάτων κλπ Margarita Karavasili


Αυτοψία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σε ΧΑΔΑ Πελοποννήσου Η ΕΥΕΠ, στο πλαίσιο Σχεδίου Δράσης για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στην Ελλάδα (4η αναφορά προόδου) και συμμόρφωσης της Ελλάδας με απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, πρώην ΔΕΚ) για την υπόθεση C-502/03,

προέβλεψε μηνιαίο προγραμματισμό ΚΑΙ για την καταγραφή των ΧΑΔΑ στην Πελοπόννησο.

Margarita Karavasili


ΧΥΤΑ Αδυναμία τήρησης προγράμματος καθημερινής κάλυψης των αποβλήτων.

Απουσία διαχείρισης ομβρίων υδάτων. Μη καταγραφή εισερχομένων αποβλήτων. Αποδοχή κατηγοριών αποβλήτων πλην των δημοτικών. Ελλιπής έλεγχος και παρακολούθηση του ΧΥΤΑ (ποιότητα στραγγισμάτων, επιπτώσεις στον υπόγειο υδροφορέα, βιοαέριο, κλπ.). Margarita Karavasili


ΧΥΤΑ Λειτουργία του ΧΥΤΑ πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης (άδειες διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων).

Εξασφάλιση υλικού επικάλυψης από μη αδειοδοτημένους δανειοθαλάμους. Ταχύτερη της προβλεπόμενης πλήρωση των ταμπανιών.

Margarita Karavasili


ΧΑΔΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΚΕΤΩΝ «ΕΠΙΣΗΜΩΝ» ή «ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ» ΧΑΔΑ ΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Margarita Karavasili


ΧΑΔΑ 

Ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων και μη αποβλήτων όλων των κατηγοριών.

Αδυναμία κάλυψης των αποβλήτων με χωμάτινο υλικό.

Απουσία συστημάτων πυρόσβεσης.

Απουσία φύλαξης με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη πρόσβαση στους ΧΑΔΑ.

Απουσία ελέγχου των επιπτώσεων λειτουργίας των ΧΑΔΑ στο περιβάλλον και κυρίως στους υπόγειους υδροφορείς. Margarita Karavasili


ΧΑΔΑ ΠΟΥ «ΕΠΙΣΗΜΩΣ» ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ: Δημιουργία νέων ΧΑΔΑ, κυρίως από πολίτες, σε εκτάσεις παρακείμενες στους παλαιότερους ΧΑΔΑ που έχουν κλείσει. Μη αποκατάσταση ΧΑΔΑ που έχουν κλείσει. Μη έκδοση διοικητικών πράξεων από τους Δήμους, οι οποίες να ρυθμίζουν θέματα παρακολούθησης, ελέγχου της συμπεριφοράς των αποκατεστημένων ή προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ, ενημέρωσης των πολιτών, αστυνόμευσης, επιβολής προστίμων και σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Margarita Karavasili


ΧΑΔΑ ΠΟΥ «ΕΠΙΣΗΜΩΣ» ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ Οι Δήμοι δηλώνουν αδυναμία αστυνόμευσης. Απουσία ελέγχου των επιπτώσεων λειτουργίας των ΧΑΔΑ στο περιβάλλον και κυρίως στους υπόγειους υδροφορείς

Margarita Karavasili


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΔΑ-ΧΥΤΑ-ΑΛΛΟ

1.

2.

ΧΑΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΧΑΔΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΛΑΤΩΜΑ

ΘΕΣΗ Δ.Δ. ΔΙΔΥΜΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΟΙΚ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

04.12.2008

1. Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης (έγκριση περιβαλλοντικών όρων) 2. Μεγάλος σχετικά όγκος ακάλυπτων απορριμμάτων και μεγάλος σχετικά αριθμός πτηνών, έντονες οσμές στο χώρο του ΧΑΔΑ και διαρροές στραγγισμάτων στο δρόμο πρόσβασης του ΧΑΔΑ με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ενοχλήσεις από δυσμοσίες, κατά παράβαση του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986

22.000

29-11-2005

1.Ανεξέλεγκτη απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών αποβλήτων εντός δασικής έκτασης. 2. Η περίφραξη στον εν λόγω χώρο απόθεσης ήταν μερική. 3. Μη επικάλυψη μεγάλου όγκου απορριμμάτων με εδαφικό υλικό. 4. Καύση απορρίμματα. Στις 21.06.2010 πραγματοποιήθηκε νέα επιθεώρηση από την ΕΥΕΠ, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής της (εχθές υπογράφτηκαν η Π.Β.Π και η εισήγηση προστίμου., αλλά δεν πήραν ακόμη πρωτόκολλο και δεν εστάλησαν στον Δήμο Ερμιονίδας (πρώην Δ. Κρανιδίου).

Margarita Karavasili

5.500


6. ΧΑΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Φ. 1

Φ. 2


Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης Μεγάλος σχετικά όγκος ακάλυπτων απορριμμάτων και μεγάλος σχετικά αριθμός πτηνών, έντονες οσμές στο χώρο του ΧΑΔΑ

Διαρροές στραγγισμάτων στο δρόμο πρόσβασης του ΧΑΔΑ με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ενοχλήσεις από δυσοσμίες, κατά παράβαση του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΔΑ-ΧΥΤΑ-ΑΛΛΟ

3.

ΧΑΔΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

4.

ΧΑΔΑ ΤΡΟΙΖΙΝΑΣ

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΔΙΟΙΚ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ

1. Ανεξέλεγκτη απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών αποβλήτων. 2 α. Η περίφραξη στον εν λόγω χώρο απόθεσης ήταν μερική. 2 β. Μη επικάλυψη μεγάλου όγκου απορριμμάτων με εδαφικό υλικό. 2 γ. Ορατά ίχνη καύσης των απορριμμάτων . ΘΕΣΗ ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ 29-11-2005

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΥΟΠΗ

29-11-2005

Στις 02-03-2011, επιθεωρητές της ΕΥΕΠ πραγματοποιώντας έκτακτες και επείγουσες επιθεωρήσεις σε δραστηριότητες και διερχόμενοι από την εν λόγω περιοχή του δ.δ Διδύμων του Δήμου Ερμιονίδος Αργολίδας διαπίστωσαν ότι ο εν λόγο χώρος, στην θέση «Σταυρός Διδύμων», ήταν αφύλακτος και γεμάτος απορρίμματα τα οποία ήταν ακάλυπτα και μέρος αυτών καίγονταν.

Δεν είχαν γίνει ενέργειες για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 10 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 άδειας αποκατάστασης του χώρου.

Margarita Karavasili

6.100

1.000


•ΧΑΔΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Δ.Δ. ΔΙΔΥΜΩΝ

1. Ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση στερεών αποβλήτων εντός δασικής έκτασης.

2. Η περίφραξη στον εν λόγω χώρο απόθεσης ήταν μερική. 3. Μη επικάλυψη μεγάλου όγκου απορριμμάτων με εδαφικό υλικό. 4. Καύση απορρίμματα. Στις 21.06.2010 πραγματοποιήθηκε νέα επιθεώρηση από την ΕΥΕΠ, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής της


•ΧΑΔΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Δ.Δ. ΔΙΔΥΜΩΝ

Φ.3 ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ


6. ΧΑΔΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ

Φ.1 ΧΑΔΑ - ΘΕΣΗ ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙ

Φ.3 ΑΚΑΛΥΠΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Φ.2 ΑΚΑΛΥΠΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Φ.4 ΙΧΝΗ ΚΑΥΣΗΣ

Margarita Karavasili


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΔΑ-ΧΥΤΑ-ΑΛΛΟ

Έκθεση ελέγχου οικ.14515/24-6-2009 παράνομος χώρος λειτουργία Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων χωρίς κάλυψη χωρίς περίφραξη περιστατικά πυρκαγιάς

ΠΒΠ οικ.15412/21-9-2009

21-9-2009 18.000 €

19-6-2009

5 ΧΑΔΑ ΤΟΛΟΦΩΝΤΟΣ

Έκθεση ελέγχου οικ. 5084/22-12-2010 παράνομος χώρος χωρίς κάλυψη περιστατικά πυρκαγιάς

ΠΒΠ οικ.1986/31-5-2011

31-5-2011 63.500 €

Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΧΑΔΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

7

ΧΩΡΟΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Έκθεση ελέγχου 4950/10-12-2010 -Υγρά επικίνδυνα απόβλητα

Αυτόφωρες διαδικασίες

19-3-2010

6

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ

13-7-2010

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Margarita Karavasili


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΔΑ-ΧΥΤΑ-ΑΛΛΟ

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΔΙΟΙΚ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ

1.Συλλογή και μεταφορά δημοτικών αποβλήτων χωρίς άδεια 2. Ανεξέλεγκτη διάθεση δημοτικών αποβλήτων

8.

ΧAΔΑ ΑΘΙΚΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3. Μη αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΑΣΠΡΟ ΒΟΥΝΟ

13-07-2010

4. Μη ύπαρξη προστατευτικής περίφραξης του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων

63.500

5. Εστίες φωτιάς, ελλιπής φύλαξη και απουσία αντιπυρικής ζώνης 6. Μη επικάλυψη των απορριμμάτων

Margarita Karavasili


Σύμφωνα με την αυτοψία, καταγράφονται: πέντε (5) ενεργοί ΧΑΔΑ, τρεις (3) ανενεργοί, ένας (1) προς αποκατάσταση και ένας (1) νέος ΧΑΔΑ, που δημιουργείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση Στην 4η αναφορά προόδου «Σχέδιο Δράσης για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Ελλάδα» αναφέρονται μόνο τέσσερις (4) ΧΑΔΑ


Δημοτική Ενότητα

Τοπωνύμιο

Προς Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πίνακας 1. Καταγραφή των ΧΑΔΑ του Δήμου Κορινθίων, όπως προκύπτουν από την αυτοψία των Επιθεωρητών Περ/ντος.

Άσσος- Λεχαίου

«Ραχένη»

Άσσος- Λεχαίου

«Προφήτης Ηλίας»

Άσσος- Λεχαίου

«Λειβάδι του Λίτσα» ή Αετόπετρα»

Σαρωνικού

«Κρητικό» ή «Άσπροβουνό»

Σολυγείας

«Λάκκα Ουγκρίτα»

Τενέα

«Νταμάρι Λαρσινού» ή «Κάτω Κολοβός»

Ενεργοί ΧΑΔΑ

Ανενεργοί ΧΑΔΑ

Δημιουργία νέων ΧΑΔΑ

+ + + + +

+ Κορίνθου

Πεδίο Βουλής

Κορίνθου

Πάτημα

Κορίνθου

«Αγία Μαρίνα» Αρχαίας Κορίνθου «Σκουτέλα» Αρχαίας Κορίνθου

Κορίνθου

+

+ + +


Δημοτική Ενότητα

Τοπωνύμιο

Άσσος- Λεχαίου

«Ραχένη»

Άσσος- Λεχαίου

«Προφήτης Ηλίας»

Άσσος- Λεχαίου

«Λειβάδι του Λίτσα» ή Αετόπετρα» «Κρητικό» ή «Άσπροβουνό»

Σαρωνικού

Σολυγείας

«Λάκκα Ουγκρίτα»

Τενέα

«Νταμάρι Λαρσινού» ή «Κάτω Κολοβός»

Κορίνθου Κορίνθου

Πεδίο Βουλής Πάτημα

Κορίνθου

«Αγία Μαρίνα» Αρχαίας Κορίνθου «Σκουτέλα» Αρχαίας Κορίνθου

Κορίνθου

Ενεργοί ΧΑΔΑ

Ανενεργοί ΧΑΔΑ

Προς Αποκατάσταση ΧΑΔΑ

Δημιουργία νέων ΧΑΔΑ

+

+ + +

Καταγραφή ΧΑΔΑ Δήμου Κορινθίων, όπως προκύπτουν από την 4η αναφορά προόδου «Σχέδιο Δράσης για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Ελλάδα».


I. Αστικά απορρίμματα, συμπεριλαμβανομένων και υλικών συσκευασίας ανάμεικτα με ΙΙ. Μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, όπως μεταχειρισμένα ελαστικά, αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) κ.ά. . III. Σημειακές απορρίψεις συσκευασιών με υπολείμματα επικίνδυνων αποβλήτων, όπως δοχεία ορυκτελαίων, χημικών υγρών, κλπ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ΧΑΔΑ λειτουργεί χωρίς στοιχειώδη έργα υποδομής (περίφραξη, φυλάκιο, κλπ) με τρόπο διάθεσης των απορριμμάτων την “απλή απόρριψη” με μερική επικάλυψη (ενεργοί, ανενεργοί). Σε ορισμένους παρατηρήθηκαν και εστίες καύσης των απορριμμάτων.


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου, μετά από ενέργειες της ΕΥΕΠ, ενημέρωσε για πυρκαγιές, που προκλήθηκαν στους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο από την καύση απορριμμάτων στους εν λόγω ΧΑΔΑ. Κατά δήλωση του Δημάρχου Δ. Κορινθίων, κ. Αλέξανδρου Πνευματικού, τα αστικά απορρίμματα των πράσινων κάδων του Δήμου οδηγούνται στους ΧΑΔΑ, ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά των μπλε κάδων οδηγούνται σε ιδιωτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), που βρίσκεται στην περιοχή, για τη διαλογή ανάλογα με το είδος των ανακυκλώσιμων υλικών.


Στο εν λόγω ΚΔΑΥ, πραγματοποιήθηκε επίσης αυτοψία από την ΕΥΕΠ, από την οποία προκύπτει, ότι τα μη ανακυκλώσιμα υλικά επιστρέφονται και πάλι στο Δήμο, ο οποίος τελικά τα απορρίπτει στους ΧΑΔΑ (!!!) Ο προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Πάτημα», ο οποίος βρίσκεται στη φάση εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, γίνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Κορινθίων, χωρίς την απαραίτητη άδεια αποκατάστασης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.


Στο ΧΑΔΑ «Νταμάρι Λαρσινού», ομάδα πολιτών {ΡΟΜΑ} έκανε διαλογή και συλλογή κουτιών αναψυκτικών αλουμινίου, τα οποία, όπως δήλωσαν, πουλάνε σε μονάδες αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (σκραπ, υλικά για επαναχρησιμοποίηση των μέταλλων). ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ οι αυτοψίες και στους άλλους Δήμους του Νομού Κορίνθου.


Άκρως ανησυχητική η κατάσταση στον χώρο του Δεματοποιητή, με τεράστιο ρυπαντικό φορτίο. Στην ουσία μια ΧΑΔΑ. Τα συσσωρευμένα σκουπίδια παράγουν υγρά που καταλήγουν στο έδαφος και στο υδροφόρο ορίζοντα. Τα λύματα του βιολογικού αδειάζονται και κανείς δεν ξέρει που πηγαίνουν ; Η περιοχή σηκώνει ένα επικίνδυνο ρυπαντικό φορτίο, που στην ουσία είναι μια τοξική εκρηκτική εστία για τα Δίδυμα και τους Φούρνους .

Μόνο λύση η ανακύκλωση.


Βιολογικοί καθαρισμοί Η ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ «Πρόβλημα με το χωμάτινο φράγμα της λεκάνης εναπόθεσης της λυματολάσπης στο χώρο κοντά του ΧΑΔΑ Αφισσού παρατηρήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Στο φράγμα δημιουργήθηκε ρήγμα εξαιτίας πιθανώς των πολλών βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα ποσότητα λυματολάσπης να κυλήσει (σύμφωνα με κατοίκους του Αφισσού) προς τα παρακείμενα ρέματα»... δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία την 11/01/2009


ΛΥΜΑΤΑ εποχιακών δραστηριοτήτων ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ Τυροκομείων


Εργοστάσιο χυμοποίησης εσπεριδοειδών 1.ΣΠΑΡΤΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

1. Δεν είχε σε ισχύ ΑΕΠΟ. 2. Δεν είχε οριστική άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων και η προσωρινή άδεια διάθεσης των υγρών δεν ήταν σε ισχύ. 3. Δε διέθετε άδεια διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της. 4. Δε διέθετε βιβλίο παρακολούθησης των υγρών αποβλήτων της και του ατμολέβητα


Η ανεξέλεγκτη απόρριψη μη ασφαλών λυμάτων ελαιοτριβείων στα υδάτινα συστήματα μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία αύξηση στον αριθμό των μικροοργανισμών. Περαιτέρω ανησυχίες προκαλούνται από τις υψηλές συγκεντρώσεις φωσφόρου στα λύματα ελαιοτριβείων. Αυτοί οι μικροοργανισμοί καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου στο νερό και μειώνουν επομένως το μερίδιο που είναι διαθέσιμο για τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Αυτό μπορεί πολύ γρήγορα να κλυδωνίσει την ισορροπία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος.


Οι οργανικές συνθέσεις (κυρίως φαινόλες, πολυφαινόλες και τανίνες) αποτελούν το 15-18% του περιεχομένου των λυμάτων, ενώ τα ανόργανα στοιχεία (όπως τα άλατα καλίου και τα φωσφορικά άλατα) αποτελούν το υπόλοιπο 2%. Τα ρυπαντικά φορτία των ελαιοτριβείων είναι σημαντικά με επίπεδα BOD 5 (βιολογικώς απαιτούμενο οξυγόνο σε 5 ημέρες) και COD (χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο) της τάξης των 20.000 και 35.000 mg ανά λίτρο. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ιδιαίτερα μεγάλο φορτίο οργανικής ύλης συγκριτικά με τα συνήθη αστικά λύματα, με επίπεδα μεταξύ 400 και 800 mg ανά λίτρο.

Η αναερόβια χώνευση των λυμάτων ελαιοτριβείων οδηγεί σε αφαίρεση μόνο του 80 με 90% του COD και αυτή η επεξεργασία παραμένει ανεπαρκής για να επιτρέψει τη διάθεση των λυμάτων ελαιοτριβείου στο περιβάλλον.


Η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων φωσφορικών θρεπτικών ουσιών στα λύματα ελαιοτριβείων επιτρέπει στους παθογόνους οργανισμούς να πολλαπλασιάζονται και να μολύνουν τα ύδατα. Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην τοπική υδάτινη ζωή, καθώς και στους ανθρώπους και τα ζώα που έρχονται σε επαφή με το νερό.


Οι παραδοσιακές μέθοδοι επεξεργασίας του ελαιόλαδου εκτιμάται ότι παράγουν μεταξύ 400 και 600 λίτρα alpechin (λύματα) ανά τόνο επεξεργασμένων ελιών. Τα επίπεδα λυμάτων ελαιοτριβείων από τις διαδικασίες τριών φάσεων είναι πολύ υψηλότερα, και παράγουν από 800 έως 1000 λίτρα λυμάτων ελαιοτριβείου ανά τόνο επεξεργασμένων ελιών. Με τη διαδικασία δύο φάσεων δεν παράγονται σχεδόν καθόλου λύματα, αν και τα απόβλητα έχουν την τάση να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρά που έχουν υψηλό κόστος επεξεργασίας.


Αποτέλεσμα;


Ο ποταμός Ευρώτας, σημαντικός υγροβιότοπος, από τα νερά του οποίου υδρεύονται οικισμοί και αρδεύεται ένα μεγάλο μέρος της καλλιεργήσιμης έκτασης στη Λακωνία έχει εδώ και χρόνια εγκαταλειφθεί …


Ρυπαίνεται από: στερεά και υγρά απόβλητα, μπάζα και σκουπίδια, απόβλητα ελαιοτριβείων

από τον βιολογικό καθαρισμό Σπάρτης . Έχει πληγεί από υπολείμματα λιπασμάτων, νιτρικά, υπερβόσκηση, ευτροφισμό και από υπέρμετρη επέκταση καλλιεργούμενων εκτάσεων.


Με τα χρόνια έχει λιγότερο νερό… Το καλοκαίρι η κοίτη του ξεραίνεται αφήνοντας νερόλακκους, όπου συγκεντρώνεται πρασινάδα και επιζούν υδρόβια φυτά, μέχρι το φθινόπωρο, οπότε και ανεβαίνει ξανά η στάθμη των νερών.


Ρυπαίνεται από λύματα ελαιοτριβείων που δημιουργούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα : Μειωμένη ανάπτυξη των φυτών στις όχθες και τη συνεπαγόμενη διάβρωση του εδάφους, λόγω της δημιουργίας μιας αδιαπέραστης μεμβράνης στην επιφάνειά του, στις όχθες και στις γειτονικές αγροτικές γαίες, που στερεί το ηλιακό φως και το οξυγόνο από τους μικροοργανισμούς στο νερό.


Ρυπαίνεται από τα οξέα, τις ανόργανες και οργανικές ουσίες στα λύματα ελαιοτριβείων που επηρεάζουν τη γονιμότητα των εδαφών [«κατιονανταλλακτική ικανότητα» (CEC)].

Δημιουργούνται δυσάρεστες οσμές σε εκτεταμένη περιοχή λόγω της ζύμωσης των λυμάτων τους, που διατίθενται στο φυσικό περιβάλλον, με την εκπομπή μεθανίου και άλλων δύσοσμων αερίων, όπως το υδρόθειο.


ΛΥΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ (κατσίγαρος) Ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων οπουδήποτε (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) Τι προκαλεί αυτό; Ρύπανση υδάτων

(επιφανειακών και υπόγειων) Υποβάθμιση εδαφών σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης διάθεσης (λόγω αλάτων και πολυφαινολών) Οσμές Αισθητική υποβάθμιση περιβάλλοντος

Margarita Karavasili


Όχι πια τέτοιες εικόνες…


Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου


Διαχείριση αποβλήτων: σε ισχύ ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για όλα τα είδη αποβλήτων, επικίνδυνα και μη, αστικά & βιομηχανικά απόβλητα, ρεύματα που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, κλπ.

Τεχνικές προδιαγραφές: για τη συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση έως την αποτέφρωση και την τελική ασφαλή διάθεση μέσω της υγειονομικής ταφής.

1. ΑΠΟΒΛΗΤΑ


Ολοκληρωμένη, Ορθολογική Διαχείριση Απορριμμάτων Δύο Εθνικοί Σχεδιασμοί για ΜΗ επικίνδυνα και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Απόβλητα.

Οι Εθνικοί Σχεδιασμοί εξειδικεύονται και προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφέρειας μέσω των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Πολιτικές, στόχοι, δράσεις (με προτεραιότητες υλοποίησής τους) και ΣΤΟΧΟ την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας !


Η νομοθεσία ορίζει τις υποχρεώσεις : -

των παραγωγών και των κατόχων των αποβλήτων,

-

των θεσμικών οργάνων, όπως οι δήμοι και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ),

-

των υπεύθυνων λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης

-

όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση των αποβλήτων.

Συνεπώς η Περιφέρεια έχει τα εργαλεία της υλοποίησης


Η διαχείριση των υδάτων «κολυμπάει» ακόμα στα θολά νερά : •μπερδεμένων και αλληλοεπικαλυπτόμενων

αρμοδιοτήτων,

•απουσίας εξουσιοδοτικών πράξεων που να «μοιράζουν» τις αρμοδιότητες,

•παντελούς έλλειψης ελεγκτικών μηχανισμών, •τεράστιας απόστασης

των αρμόδιων υπηρεσιών από τους χρήστες (αγρότες, γεωργοβιομηχανίες, κλπ), •πλήρους αναρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού, •ανεπαρκούς ποιοτικά και ποσοτικά στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών…


Ορθά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων Να σταματήσει το «έγκλημα» της απόρριψης αστικών λυμάτων στα ποτάμια και σε ρέματα Σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του Ευρώτα – για παράδειγμα – λειτουργεί μια μόνο μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (στη Σπάρτη). Το μεγαλύτερο ποσοστό των οικισμών εξυπηρετείται από βόθρους και σηπτικές δεξαμενές. Εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλης υποδομής για την υποδοχή των βοθρολυμάτων, η συνήθης πρακτική που ακολουθείται σήμερα είναι η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στα ποτάμια, σε ρέματα και παραποτάμους, ακόμα και σε λακκούβες στην επιφάνεια του εδάφους.


2.2. Προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων Ελαχιστοποίηση πηγών ρύπανσης Να κάνουμε τον Ευρώτα … έναν ιριδίζοντα ποταμό … χωρίς ρύπανση και σκουπίδια…

Ουσιαστική συμμετοχή στο διαχειριστικό σχέδιο των λεκανών απορροής της Περιφέρειας με ριζικές λύσεις και μέτρα…


Λύματα ελαιοτριβείων, τυροκομείων & λοιπών εποχιακών δραστηριοτήτων


Δημιουργία συνεταιριστικών χώρων επεξεργασίας Ο κλάδος της ελαιοτρίβησης αποτελείται από μικρές βιοτεχνικές μονάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν της δαπάνης εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων.


Οι όποιες λύσεις πρέπει να μπορούν είτε να δέχονται λύματα με βυτιοφόρα είτε να διαθέτουν κινητές μονάδες επεξεργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα τυχόν οργανικά παραπροϊόντα δεν μπορούν να διατεθούν ως απορρίμματα ούτε υπάρχουν υποδομές αποχέτευσης των επεξεργασμένων υδάτων.

Ορθή επεξεργασία των αποβλήτων των ελαιοτριβείων σε συλλογική βάση


Οι λύσεις θα πρέπει να οδηγούν κατά το δυνατό σε ανάκτηση

προϊόντων εφόσον αυτό δεν κάνει την επεξεργασία ασύμφορη οικονομικά. 

Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη

την εποχικότητα της δραστηριότητας και την

διακύμανση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων.

Ορθή επεξεργασία των αποβλήτων των ελαιοτριβείων σε συλλογική βάση


Λύση οικολογική και οικονομική , καθώς και μια παραλλαγή της, η μέθοδος της εδαφικής διάθεσης μετά από εξουδετέρωση και αποθήκευση.

Οι λύσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί θεσμικά (με σχετικούς νόμους και οδηγίες) από όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες, πλην της Ελλάδας.

Εδώ, έχουν μελετηθεί σε βάθος από ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ, μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Ελαίας Καλαμάτας, που διαθέτει τεχνογνωσία για τη διαχείριση των υπολειμμάτων ελαιοτριβείων, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί από την Περιφέρεια


Κατεδαφίσεις… τώρα !


Αξιολόγηση του κινδύνου και διαμόρφωση στρατηγικής για τη διαχείριση αυτού Εντατικοί περιβαλλοντικοί έλεγχοι – κυρώσεις – μέτρα συμμόρφωσης

Αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς


Η αρχή της προφύλαξης Επίκληση της αρχής ακόμη και όταν μία διεργασία κρίνεται δυνητικά επικίνδυνη ακόμη και αν τα επιστημονικά δεδομένα είναι ανεπαρκή για πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου

Margarita Karavasili


Καταπολέμηση περιβαλλοντικών εγκλημάτων

Άμεση ενεργοποίηση του ν. 4110/2011 για τη συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) για τον έλεγχο όλων των έργων και δραστηριοτήτων και προτεραιότητα τις εν δυνάμει ρυπογόνες, που η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον.

Να συγκροτηθούν και να ενεργοποιηθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος για να έχουν οι πολίτες και η Αυτοδιοίκηση έναν πραγματικό ελεγκτικό μηχανισμό για την προστασία του περιβάλλοντος στη διάθεσή τους;


Οδηγία 2004/35/ΕΚ - Π.Δ. 148/2009

Εφαρμόζουμε την «Περιβαλλοντική Ευθύνη» για πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς


Τυποποιούνται ως αδικήματα, εκ προθέσεως ή εκ βαριάς αμέλειας : α) η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το νερό, β) η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων, γ) η αποστολή αποβλήτων, δ) η λειτουργία μονάδας, η οποία εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην οποία αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα,


ε) η παραγωγή, η επεξεργασία, ο χειρισμός, η χρήση, η κατοχή, η αποθήκευση, η μεταφορά, η εισαγωγή, η

εξαγωγή ή η διάθεση πυρηνικών υλικών ή άλλων επικινδύνων ραδιενεργών ουσιών, στ) η θανάτωση, ο αφανισμός, η κατοχή ή η σύλληψη προστατευόμενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας, ζ) η εμπορία με προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας ή χλωρίδας ή μερών ή παραγώγων αυτών, η) κάθε συμπεριφορά που προκαλεί την ουσιαστική υποβάθμιση οικολογικού ενδιαιτήματος εντός προστατευόμενης περιοχής, θ) η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά ή η χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.


Συνεργασία Περιφερειακών Επιτροπών με την κεντρική αρμόδια Αρχή (ΣΥΓΑΠΕΖ/ΕΓΕΠΕ) - Εντοπισμός ρυπαντή/ φορέα εκμετάλλευσης, που προκάλεσε ζημία ή επικείμενη απειλή ζημίας, - Εκτίμηση της σοβαρότητας της ζημίας

- Καθορισμός κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης - Απαίτηση από το φορέα εκμετάλλευσης να διενεργήσει τη δική του αξιολόγηση, να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία και στοιχείο και να αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης. Margarita Karavasili


Αίτηση για ανάληψη δράσης αποκατάστασης

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει εγγράφως στην ΕΥΕΠ τις πληροφορίες που διαθέτει, σχετικά µε την περιβαλλοντική ζηµία, που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, όπως επίσης και να καλέσει την αρμόδια αρχή να αναλάβει δράση.

Margarita Karavasili


Αίτηση για ανάληψη δράσης αποκατάστασης Εφόσον διαπιστωθεί επαρκώς η ύπαρξη περιβαλλοντικής ζηµίας, γίνεται αποδεκτό το αίτημα και καταλογίζεται η περιβαλλοντική ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης. Η απόφαση διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια αρχή προκειμένου να αναλάβει δράσεις για την πρόληψη ή / και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας

Margarita Karavasili


Ανάκτηση κόστους Αποδίδεται η ευθύνη και καταλογίζεται το κόστος. Όταν δεν επισημαίνεται ο υπεύθυνος ή δεν είναι σε θέση να αναλάβει το κόστος, τότε ΜΟΝΟ το επωμίζονται οι αρμόδιες αρχές. Επιμερίζουν τις ευθύνες σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο.

Σε κάθε περίπτωση ανακτάται το κόστος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Μπορούν να μην καταλογίσουν την ευθύνη στον χρήστη προϊόντων, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των παραγωγών. Margarita Karavasili


Είναι απολύτως αναγκαία η διαμόρφωση ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών και συναινέσεων.

Αυτό είναι δυνατό ΜΟΝΟ μέσω της ενημέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών για υλοποίηση δεσμεύσεων και δράσεων, με δυναμικό και αποφασιστικό τρόπο.


Καθημερινός αγώνας για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης

… για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος …


Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου  
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου  

Ενημέρωση από Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατά την Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 17 Οκτω...

Advertisement