Page 10

Hvorfor bli medlem i FH Norge? Dessverre er det slik at ressurser i helsevesenet også fordeles etter hvilke pressgrupper som roper høyest. Vi skulle ønske at virkeligheten ikke var slik! FH går i arv, og med rett behandling vil våre barn og barnebarn kunne leve like lenge som de uten FH, men et godt behandlingstilbud er ingen selvfølge! FH Norge har jobbet politisk for å få på plass nasjonal kompetansetjeneste for FH, for å sikre at FHpasienter får tilgang til nye og bedre medisiner, og for FH-pasientenes rettigheter på mange andre områder. FH er en sjelden tilstand, dermed er vi relativt få pasienter. Foreningen vår er derfor liten, basert på frivillighet og har ingen ansatte. Vi mener at dette er et viktig arbeid både for oss og våre etterkommere. Hvert medlem teller for at vi skal oppnå statsstøtte. Derfor er det viktig at DU blir med! SOM MEDLEM FÅR DU OGSÅ NYTT FH-MAGASIN I POSTEN HVER VÅR OG HØST!

Du kan melde deg inn via våre nettsider: www.f-h.no eller bruke slippen under: ÅRSKONTINGENT: Kr. 200,- for voksne medlemmer

Kr. 50,- for medlemmer under 18 år

Navn: Adresse: Fødselsår:

Tlf:

E-post: Send inn slippen til: FH Norge, PB. 8965, Youngstorget, 0028 OSLO,

Ti grunner til å spise mindre salt  

Informasjon fra FH Norge

Ti grunner til å spise mindre salt  

Informasjon fra FH Norge