Page 1

LENGUA SEMANA SANTA

EV

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………..…… Curso: ………………………………………………………….…….. Fecha: …………………….………………

1 Busca en el cuadro y escribe cada palabra en el lugar correcto. cerca ascender paraguas

tragar lejos

mono

carta

azucena

barcaza limpiacristales

reír

abrecartas llorar

solar ola

rosa margarita

subir engullir perchero clavel

florero banco sabia sacapuntas

savia

hola

Dos parejas de palabras sinónimas: _________________________________________________________________ Dos parejas de palabras antónimas: _________________________________________________________________ Cuatro palabras polisémicas: _________________________________________________________________ Dos parejas de palabras homófonas: _________________________________________________________________ Cuatro palabras derivadas: _________________________________________________________________ Cuatro palabras compuestas: _________________________________________________________________ Cuatro palabras del mismo campo semántico: _________________________________________________________________ 2 Escribe esta oración en estilo indirecto: Claudia contestó: lo que ha ocurrido no es nada grave. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

© GRUPO ANAYA, S.A. Lengua. 6.º de Primaria. Material fotocopiable autorizado.


3 Escribe tres oraciones sobre tus vacaciones de semana santa y subraya los nexos que encuentres en ellas. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4 Completa: b/v

gu/gü

ll/y

c/cc

atracti__a

len__eta

pro__ecto

rela__ión

ad__er__io

averi__ar

vari__a

reda__ión

co__rizo

averi__emos

estre__ar

tradu__ión

longe__o

lin__ista

reca__ó

can__ión

5 Escribe las tildes que falten y copia cada palabra en el lugar correcto: poetico

periodico

casualidad

poeta

baul

dieciseis

camaleon

oceano

estiercol

viento

Con diptongo: _____________________________________________________ Con hiato: ________________________________________________________ 6 Subraya el sujeto y el predicado de cada oración y explica qué clase de palabra es cada una de las destacadas. Mi hermana y yo compramos los muebles ayer. _________________________________________________________________ Nosotras no vamos a trabajar en ese proyecto. _________________________________________________________________ Ayer llegaron aquellos mandatarios importantes. _________________________________________________________________

© GRUPO ANAYA, S.A. Lengua. 6.º de Primaria. Material fotocopiable autorizado.


LLENGUA SETMANA SANTA

AV

Nom i llinatges: ......………..…………………………………………………………………………………..…… Curs: ..………………………………………………………….…….. Data: ...…………………….………………

7 Llegeix el text següent i respon les qüestions. Són les vuit del vespre. En Marc consulta l’agenda. Ai mare! Demà al matí té un control d’història i un munt d’exercicis de gramàtica! —He de fer alguna cosa per no anar demà al col·legi –pensa en Marc. Al lavabo, en Marc posa el termòmetre a sota de l’aigua calenta i després es fica al llit. Quan la mare el va a veure fa: —39,4 °C! Pobrissó! Deu ser la grip. Et donaré alguna cosa que et millori. Just llavors sona el telèfon. La mare contesta i crida el nen: —Marc, és la Clara, la teva companya de classe! Et pots aixecar? —Sí, ara vinc –diu en Marc amb veu feble. —No entenc un dels exercicis, em pots ajudar? –Diu la Clara. — No he fet res. Estic malalt. — Aleshores no podràs participar al torneig de futbol. En Marc es posa blanc. Hi ha d’anar! No sap què fer: si treure el seu primer zero a un control o perdre’s el torneig de futbol. L’endemà, en Marc ha pres la decisió de participar al torneig de futbol. —Mamà, mamà, ja no tinc febre, puc anar a classe! –diu en Marc. —Molt bé... –diu la mare– Vés-hi però agafa la bufanda vermella. En Marc entra a classe amb un nus a la gola. Després la professora diu: —Avui no farem el control d’història, perquè hi ha el torneig de futbol, i segur que no us hi concentrareu gaire. De manera que el farem demà. En Marc esbufega alleugerit. Corregirem els exercicis de gramàtica –fa la professora–. Marc, vols començar per l’exercici núm. 3 de la pàgina 47? —És que... no m’he recordat de fer-los –diu en Marc. —Els faràs per a demà, amb els que avui us posaré. I me’ls ensenyaràs! En Marc amaga el cap entre les mans. "Estudiar per al control i doble ració de gramàtica! Amb la feina que tindré em pujarà la febre de debò!" Adaptat de Reporter DOC. Núm. 125. Ed.

a) Quina diferència hi ha entre en Marc i na Clara respecte als deures? __________________________________________________________________ _______________________________________________________________ b) Com acaba la història? __________________________________________________________________

© GRUPO ANAYA, S.A. Lengua. 6.º de Primaria. Material fotocopiable autorizado.


c) Com se sent en Marc al final? __________________________________________________________________ d) Quin tipus de text és? Per què? __________________________________________________________________ e) En quines tres parts podem dividir el text? __________________________________________________________________ 8 Amb l’ajuda del diccionari, escriu paraules de la lectura que siguin sinònimes de les següents. escola: _______________ treball: ________________ davall: _____________________ freda: ________________ iniciar: ________________ roja: _____________________ 9 Escriu un subjecte per cada predicat, la lectura et pot ajudar. Encercla el nucli del subjecte i el del predicat de cada una. – Consulta la seva agenda.

– No entén un dels exercicis.

– Li dóna un medicament per la febre. → 10 Cerca a la lectura i escriu dins la columna corresponent dues paraules de cada tipus. Si no les trobes totes en pots escriure d’altres. Article Demostratiu Determinants Possessiu Numeral Quantitatiu 1a Verbs 2a conjugació 3a Adjectiu Nom

© GRUPO ANAYA, S.A. Lengua. 6.º de Primaria. Material fotocopiable autorizado.


Preposició 11 Escriu quatre paraules de la lectura que duen dígraf i separa’n les síl·labes. _________________________________________________________________ 12 Escriu cinc paraules agudes i cinc planes que duguin accent gràfic. Agudes: __________________________________________________________________ Planes: __________________________________________________________________ MATEMÀTIQUES SETMANA SANTA

AV

Nom i llinatges: .……...………………………………………………………………………………………..…… Curs: …………………………………………………………….…….. Data: …….……………….………………

13 Quin és el valor de la xifra 6 en cada un d’aquests nombres?: 167320 → La xifra 6 val __________________________________________________________________ 52068 → __________________________________________________________________ 13691 → __________________________________________________________________ 630845 → __________________________________________________________________ Escriu amb lletres el major d’aquests nombres: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 14 Aproxima aquests nombres a la desena i a la centena:: A LA DESENA

© GRUPO ANAYA, S.A. Lengua. 6.º de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

A LA CENTENA


3627 49283 15 Calcula. a) 457 + 32 + 2608

b) 134567 – 86098

c) 39145 × 67

d) 43628 : 85 (Fes-ne la prova)

16 Calcula. a) 36 + 5,23 + 13,8

b) 18,6 – 9,24

c) 3,18 × 0,6

d) 234 : 12 (quocient amb una xifra decimal)

3 de 100 €. 4 _________________________________________________________________

17 Calcula quants d’euros són els

18 Completa. a) 4,5 m = __________ cm

c) 2,5 kg = __________ g

b) 1 l = __________ cl + 20 cl

d) 2 h 35 min = __________ min

© GRUPO ANAYA, S.A. Lengua. 6.º de Primaria. Material fotocopiable autorizado.


19 Dibuixa. a) Un angle de 35º

b) Un angle de 105º

c) Dos angles complementaris.

20 Calcula els perímetres d’aquests polígons:

P = _____________

© GRUPO ANAYA, S.A. Lengua. 6.º de Primaria. Material fotocopiable autorizado.

P = _____________

deures stma. santa  

deures setma. santa