MARGALAICA Club de Turismo Marinero

MARGALAICA Club de Turismo Marinero

Galicia, Spain

"Margalaica Ensina" é un programa de turismo escolar que o Grupo de Acción Costeira GAC 4 (Seo de Fisterra e Ría de Muros-Noia), pon nas mans dos centros educativos de enseñanza infantil, primaria e secundaria. Obxectivo: proporcionar ferramentas de apoio á enseñanza que esperte as aptitudes das novas xeracións na súa formación como adultos. A clave: o mar como motor de aprendizaxe e de ocio.

"Margalaica Enseña" es un programa de turismo escolar que el Grupo de Acción Costera GAC 4 (Seo de Fisterra y Ría de Muros-Noia), pone en manos de los centros educativos de enseñanza infantil, primaria y secundaria. El objetivo: proporcionar herramientas de apoyo a la enseñanza que despierten las aptitudes de las nuevas generaciones en su formación como adultos. La clave: el mar como motor de aprendizaje y de ocio.

www.margalaica.net