Page 1

TAREFA 4_ MODULO 4  PROPOSTA  TITULO: 

Friends

NIVEL

EDUCATIVO:

RECURSOS

NECESARIOS:

ordenadores,

CONTIDOS

EDI,

B1 Internet, 

conta

A

en

Issuu.

TRATAR:  

Funcións lingüísticas necesarias para realizar a tarefa (suxerir, comparar información,  amosar 

acordo

e

desacordo,

pedir

e

dar

opinión,

comparar,

etc).

Léxico do  campo  semántico  das  relacións  de  amizade,  das  relacións  sociais,  etc.  PROCEDEMENTO:  Esta  unidade  realizaráse  como  práctica  oral  do  exame  de  certificación  de  nivel  intermedio da EOI.  O  profesor  dase  de  alta  en  issuu  e  despois  subirá  dous  documentos  en  pdf  .   Coméntanse en clase as expresións que poden utilizar na práctica da interacción, para  expresar  as  funcións  lingüísticas  necesarias  para  convencer  ao  compañeiro  de  que  a  súa opción é a mellor.   http://issuu.com/margaeoiferrol/docs/useful_phrases_for_the_oral_test    Despois 

traballarán

en

parellas

os

dous

"role

plays"

suxeridos.  

Dánselles uns  minutos  para  pensar  cómo  enfocar  a  tarefa,  e  logo  practicarán  a  conversa durante aprox. 5 minutos.   http://issuu.com/margaeoiferrol/docs/speaking_practice_friends   Ao  rematar  a  tarefa,  entre  toda  a  clase  resumiremos  os  argumentos  utilizados  para  convencer ao compañeiro.  Publicación 

comentada:

http://issuu.com/tmrg0001/docs/prepositions  

Publicacions subidas:   http://issuu.com/margaeoiferrol/docs/useful_phrases_for_the_oral_test  http://issuu.com/margaeoiferrol/docs/speaking_practice_friends    

Tarefa 4 (módulo 4)  

Procedemento e vínculos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you