Page 1

Borang: SPP e-Permohonan DG41 borang ini dicetak pada: October 11, 2012 6:59 PM

* NAMA PENUH

No. Ruj. Spp

MARFOAH BINTI YUNOS

SPP/12/PJJ/CK42/700609015470

* NO. K.P. (Baru) 700609015470

NO. K.P. (Lama)A1582850

901114474

* TARIKH LAHIR 09-06-1970 * JANTINA:

No. Ruj. Lama

Perempuan

Tarikh Permohonan 11-10-2012

* NO. TELEFON * PILIHAN PUSAT TEMU DUGA (Pusat Temu duga Muktamad

akan ditentukan oleh SPP)

KUANTAN * PEKERJAAN SEKARANG

Alamat Tempat Bertugas: SK SERI MAHKOTA BATU 12, JALAN GAMBANG

25150 Pahang

* KEWARGANEGARAAN

KUANTAN E-mail: Mengikut Kuatkuasa Undang-undang No. Sijil Kewarganegaraan: Tarikh Sijil Diperolehi:

MARFOAH BINTI YUNOS 700609015470

1/2


Borang: SPP e-Permohonan DG41 borang ini dicetak pada: October 11, 2012 6:59 PM

MAKLUMAT PENEMPATAN (a) Surat Tawaran Guru Sandaran Terlatih (GST) (i) Calon Lantikan Baru (ii) Calon Letak Jawatan atau Dibuang Kerja Daripada Perkhidmatan Kerajaan (ii) Calon Bekas Tentera / Polis (b) Guru Meningkat Kelayakan (CMK) (i) Surat Kebenaran Cuti Belajar (ii) Surat Kebenaran Mengikuti Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

PPJJ/S/M/576 - 2007

26-10-2012

(iii) Surat Tawaran Program Pensiswazahan Guru Besar (PPGB) (c) Calon Bukan Guru Yang Sedang Berkhidmat Dalam Kerajaan (i) Surat Setuju Penempatan Oleh Kementerian Pelajaran Malaysia MAKLUMAT PERKHIDMATAN a.Tarikh Lapor Diri Sebagai GST : (i) Di Sekolah bagi semua calon : b.Bagi CMK dan PJJ( Tarikh ) : (i) Tarikh Lantik Pertama : (ii) Tarikh Pengesahan Jawatan : (iii) Tarikh Penempatan Semula : (iv) Tarikh Pergerakan Gaji (TPG): (v) Gaji Pokok Terakhir : (vi) Elaun-elaun :

Kelulusan Pengajian Tinggi (Akademik sahaja): Jenis Kelulusan IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)

Bidang Geografi

Nama Institusi Universiti Sains Malaysia

Tarikh Lulus 24-SEP-11

* Kelulusan Pengajian Ikhtisas (Termasuk Akademik): Jenis Kelulusan Bidang Nama Institusi Sijil Guru/Latihan Perguruan

PSR Pengajian Melayu

Tarikh Lulus

Lain-lain / Tidak dinyatakan

26-OCT-95

Kelulusan Bahasa Malaysia Jenis Sijil SPM

Tahun 1987

Pangkat BM Principal A

Institusi Sekolah

KELAYAKAN DARI BADAN - BADAN PROFESIONAL Nama Lembaga

No Sijil / Ahli

Tarikh Jadi Ahli / Sijil

MARFOAH BINTI YUNOS 700609015470

2/2

heritage unesco  
heritage unesco  

bandar warisan unesco