Page 1

T E M AT N U M E R U

I

NOWOCZESNE ZAKŁADY

Kopalnie na najwyższym poziomie I Technologie, maszyny i urządzenia I Nowoczesna produkcja kruszyw I Optymalizacja i efektywność

Karate w kamieniołomie

> 44

Ze smartfonem po wyrobisku > 52

Ograniczanie kosztów według Sandomierza > 66


—

WWW.POWERS.PL

ž”—É'ìmžɈ


UŻYJ HARDOX BĄDŹ EKSPERTEM HARDOX. SYNONIM NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI W KAŻDYM JĘZYKU. Hardox Wearparts. Twój lokalny ekspert w wydajnych rozwiązaniach związanych ze ścieraniem. Największa światowa sieć producentów części trudnościeralnych i serwisu wykorzystujących najlepszą stal trudnościeralną na świecie. Specjaliści wspierający lokalnych producentów i firmy obsługujące różne branże, dla których jakość i ochrona przed ścieraniem mają wspólny mianownik – Hardox.

hardoxwearparts.com/pl

ARMET Artur Konieczny ul. Przemysłowa 13 64-330 Opalenica +48 61 44 74 900 opalenica@hardoxwearparts.com

SSAB Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 15 55-020 Żórawina +48 516 007 319 zorawina@hardoxwearparts.com

Dekpol S.A ul. Gajowa 31 83-250 Pinczyn +48 66 68 47 572 gdansk@hardoxwearparts.com

Zakład Produkcji Lemieszy Stankiewicz Spółka Jawna ul. M.Buczka 183 16-400 Suwałki +48 87 565 42 02 suwalki@hardoxwearparts.com

Jozef Ptak Stalhurt ul. Główna 136 58-410 Marciszów +48 602 853 168 marciszow@hardoxwearparts.com

Hurtostal 2 Sp. z o.o. ul. Pomorska 53B 70-812 – Szczecin +48 724 208 202 szczecin@hardoxwearparts.com


SPIS TREŚCI

O P T Y M A L I Z AC JA I E F E K T Y W N O Ś Ć 44 I Karate w kamieniołomie Andrzej Kaniewski 52 I Ze smartfonem po wyrobisku Paweł Podsiadło 56 I Ukryte koszty maszyny Ryszard Chciuk 62 I Kopalnie ze wspomaganiem Przemysław Płonka 66 I Ograniczanie kosztów według Sandomierza Marcin Siatrak 74 I Podstawa doboru maszyn, czyli kosztowa i technologiczna ocena układu produkcyjnego Paweł Kawalec

O P T Y M A L I Z AC JA fot.: P. Kawalec

74

Podstawa doboru maszyn Paweł Kawalec

Fot. 1J. Badera

7 8 W I Z E RU N E K B R A N Ż Y K RU S Z Y W

Górnictwo jak się patrzy Jarosław Badera 87

N O woczesne zakłady Fot. BMP

T emat numeru : N OWO C Z E S N E Z A K Ł A DY 12 I Rybnica Leśna. Reaktywacja Rozmowa z Jakubem Madejem, prezesem KSS Bartnica S.A. 16 I Wkomponowani Przemysław Płonka 20 I Frakcja 0-2. Przekleństwo czy szansa? Tytus Skibiński 24 I Impreza na poziomie. To ma być tradycja Adrian Waloszczyk 28 I Proces S&OP, czyli bez rozbieżności między tym, co sprzedaż mówi, a produkcja robi Krzysztof Frączek 34 I Przesiewacz dla wymagających materiałów Sławomir Malenta 36 I I trakcja, i ochrona bieżnika Magna Tyres Poland 38 I Opony na ekstrema Przemysław Płonka 40 I Dozowanie i transport materiałów mocno pylących CARBOTECHNIK Energiesysteme GmbH

W I Z E RU N E K B R A N Ż Y K RU S Z Y W 78 I Górnictwo jak się patrzy Jarosław Badera BEZPIECZEŃSTWO 82 I Bezpieczeństwo także dla innych Rafał Bielak WSPOMNIENIE 87 I O Arturze… Aleksander Kabziński FELIETON 89 I Szukając sojuszników Aleksander Kabziński

O Arturze… Aleksander Kabziński

SiMB 4-5/2017 5


O D R E DA KC J I

Wydawca: BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Morcinka 35 47-400 Racibórz tel./fax 32 415 97 74 tel. 32 415 29 21 32 415 97 93 e-mail: surowce@e-bmp.pl http://www.kieruneksurowce.pl

Przemysław Płonka re d a k t o r n a c z el ny t e l . 3 2 4 1 5 9 7 7 4 w e w. 2 8 e - m a i l : p r z e m y s l a w. p l o n k a @ e - b m p . p l

BMP to firma od 25 lat integrująca środowiska branżowe, proponująca nowe formy budowania porozumienia, integrator i moderator kontaktów biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń. To organizator branżowych spotkań i wydarzeń – znanych i cenionych ogólnopolskich konferencji branżowych, wydawca profesjonalnych magazynów i portali. Rada programowa: dr Jarosław Badera prof. dr hab. inż. Artur Bęben doc. dr inż. Jerzy Duda Aleksander Kabziński prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł Hubert Schwarz

Bez Profesora… P

o raz pierwszy od wielu lat nie będzie Go na naszej konferencji Kruszywa Cement Wapno. Nie usłyszymy pełnych życzliwości i humoru rad, wskazówek, opowieści „jak było kiedyś”… Nie zobaczymy prezentacji o doborze maszyn, o problemach z wierceniem otworów strzałowych, zakończonych obowiązkowo slajdem z narysowanym bębenkiem…

Z

apamiętamy profesora Artura Bębna jako wielkiego Przyjaciela naszej redakcji, który od lat należał do Rady Programowej magazynu Surowce i Maszyny Budowlane, gdzie wielokrotnie publikował swoje artykuły (oraz – we fragmentach – wspomnienia z lat studiów i pracy zawodowej).

O

sobiście zapamiętam Go jako wspaniałego człowieka, zawsze pełnego

6 SIMB 4-5/2017

uśmiechu i ciepła, na którego pomoc – zwłaszcza w moich początkach w redakcji – zawsze mogłem liczyć…

B

ieżący numer „Surowców…” poświęcamy kopalniom nowoczesnym. Nowoczesnym rozwiązaniom, maszynom, urządzeniom. Warto jednak, w pościgu za najbardziej optymalną optymalizacją i najefektywniejszą efektywnością pamiętać o etosie górniczej pracy i o tradycjach integrujących górników, o których tak pięknie mówił i pisał nasz Profesor.

Prezes zarządu BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Adam Grzeszczuk Redaktor naczelny: Przemysław Płonka Redaktor wydania: Przemysław Płonka Redakcja techniczna: Maciej Rowiński, Marek Fichna Reklama: Jolanta Mikołajec, Magdalena Widrińska Prenumerata, kolportaż: Aneta Jaroszewicz Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę instytucjonalną przyjmuje firma Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Informacje pod numerem infolinii 0801 40 40 44 lub na stronie internetowej http://dp.kolporter. com.pl/ Cena 1 egzemplarza – 23,15 zł + 8% VAT PKWiU: 58.14.12.0 ISSN: 1734-7998 Wpłaty kierować należy na konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001 Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowywania nadesłanych tekstów oraz dokonywania ich skrótów, możliwości zmiany tytułów, wyróżnień i podkreśleń w tekstach. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Niniejsze wydanie jest wersją pierwotną czasopisma Druk: FISCHER Poligrafia Fot. na okładce: KSS Bartnica


Z D J Ę C I E N U M E RU

K opalnia melafiru R ybnica L eśna Należący do KSS Bartnica zakład, od maja tego roku ponownie prowadzi eksploatację, po wielomiesięcznych staraniach o przedłużenie koncesji. Więcej na str. 16 Fot. KSS Bartnica

SiMB 4-5/2017 7


Z P O R TA L U

kierunek S U R O W C E . pl

V edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego

9 firm z Branżowym Znakiem Jakości

Organizatorem konferencji była Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Głównym przesłaniem „Szkoły Górnictwa Odkrywkowego” jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. „dobrych praktyk w górnictwie”. W trakcie konferencji wręczono nominacje członkom Zespołu Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN oraz tytuły „Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego”. W pierwszym dniu wystąpienia mieli: firma Famur Famak i prof. Zbigniew Kasztelewicz z AGH. W drugim, sporym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje naukowców z Politechniki Wrocławskiej o prawidłowej diagnostyce koparek i przenośników taśmowych w kopalniach odkrywkowych. Swoje najnowsze osiągnięcia pokazali także producenci maszyn górniczych jak: KOMATSU, CATERPILLAR czy LIEBHERR. Skupiono się na nowoczesnych rozwiązaniach związanych z produkcją kruszyw oraz tematyce eksploatacji węgla brunatnego. Trzeci dzień należał w głównej mierze do pracowników Katedry Górnictwa Odkrywkowego, którzy przedstawili wyniki swoich najnowszych badań.

Wyróżniono dziewięciu producentów kruszyw, dla których podstawowymi priorytetami działalności są przede wszystkim: budowa rynku wartości kruszyw w miejsce rynku ilości, ciągła modernizacja i rozwój techniczno-technologiczny przedsiębiorstw oraz jakość i powtarzalność oferowanych wyrobów. Laureaci I edycji: Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., EGM S.A., Cemex Polska Sp. z o.o., Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o., Kompania Górnicza Sp. z o.o., Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A., Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

W dniach 11-14 czerwca w Kościelisku koło Zakopanego odbyła się V edycja „Szkoły Górnictwa Odkrywkowego”. Wzięło w niej udział 230 osób.

Źródło: kgo.agh.edu.pl, fot: kgo.agh.edu.pl/S. Malik

Nowy partner sieci Hardox Wearparts

11 września sieć Hardox Wearparts pozyskała nowego partnera, firmę Protechnika Sp. z o.o. sp. kmd. To już szósty partner sieci w Polsce. Protechnika to firma zajmująca się budową maszyn oraz kompletnych linii produkcyjnych do recyklingu, przetwórstwa biomasy, dla rolnictwa i leśnictwa oraz wyposażenia. Firma świadczy również usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego maszyn, urządzeń i części oraz usługi spawania, cięcia/gięcia, ciecia plazma/gaz, toczenia i frezowania CNC. Protechnika w swojej ofercie posiada m.in. rozdrabniacze, młyny frezowe, młyny młoteczkowe, separatory magnetyczne, podajniki taśmowe, ślimakowe i podgrzewane, granulatory, peleciarki, brykieciarki, rębaki, łuparki, prasy do oleju, urządzenia do produkcji biopaliw, destylacji, zbiorniki buforowe, cyklony, stacje odpylające, schładzalniki i wiele innych. Źródło: informacja prasowa

8 SIMB 4-5/2017

22 czerwca w Krakowie odbyła się ceremonia wręczenia przyznanych przez Komisję Znaku certyfikatów w I edycji Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem producentów kruszyw, dlatego też 1 stycznia 2018 roku Polski Związek Producentów Kruszyw – patron konkursu – rozpocznie nabór wniosków do II edycji. Źródło i zdjęcie: informacja prasowa

C I E K AW O S T K A

Nawet 86% ciepła

potrzebnego do wypalania klinkieru – półproduktu do produkcji cementu – zapewnią Cementowni Chełm paliwa alternatywne, które w głównej mierze pochodzą z odpadów komunalnych. W polskich cementowniach paliwa alternatywne są wykorzystywane od kilkunastu lat w zastępstwie węgla kamiennego. Do cementowni mogą trafić te odpady, które nie nadają się do recyklingu: rozdrobnione reklamówki, foliowe opakowania po żywności, styropianowe tacki i różnego rodzaju tekstylia. Źródło: materiały prasowe


R

Kruszarki walcowe RCS specjalne maszyny do produkcji frakcji od 0,1 do 1,2 mm

Rafał Oświeciński biuro@dsppolska.pl

Tel.: +48 577 171 300 www.dsppolska.pl


Górażdże i Skanska łączą siły

RO Z M A I TO Ś C I

Skanska wspólnie z Grupą Górażdże Cement S.A. łączą siły, by rozwijać innowacje w technologiach betonowych i digitalizacji. Podpisano umowę, obejmującą wspólne projekty badawczo-rozwojowe i bliską współpracę na poziomie eksperckim.

45

%

W tylu kopalniach kruszyw Lafarge w Polsce wdrożono w 2016 r. plan bioróżnorodności Źródło: mat. prasowe

Jej celem jest wykorzystanie potencjału obu firm m.in. w zakresie innowacyjnych produktów betonowych, zielonego budownictwa, druku 3D oraz cyfrowej transformacji. – Współpraca będzie doskonałym obszarem do wzajemnych inspiracji i pracy z pomysłami, a następnie do ich komercjalizacji – mówi Marek Malinowski, dyrektor Centrum Badań i Innowacji Skanska.

– Widzimy w innowacjach technologicznych i digitalizacji procesów biznesowych ogromną przestrzeń do budowania wartościowych dla obu stron rozwiązań. Jestem przekonany, że rozpoczęta dziś współpraca na tak istotnych polach, przyniesie wymierne i długofalowe efekty – podsumowuje Czesław Nierzwicki, dyrektor handlowy, członek zarządu Górażdże Cement SA. Źródło i zdjęcie: informacja prasowa

Komunikacja to wyzwanie dzisiejszych czasów, zwłaszcza w branży budzącej często negatywne emocje, jak górnictwo odkrywkowe, wobec którego wciąż pokutuje w społeczeństwie wiele stereotypów. Jakub Madej, prezes KSS Bartnica

kierunek S U R O W C E . pl

LiuGong partnerem strategicznym obchodów 80.rocznicy powstania COP 8-10 września w Stalowej Woli odbył się Ogólnopolski Finał 80. rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Konferencja naukowa, wydarzenia gospodarcze i kulturalne oraz spotkania biznesowe były okazją do poznania historii COP i promocji polskiej gospodarki oraz potencjału przemysłowego miast wchodzących w skład dawnego Okręgu.

Jednym z Partnerów Strategicznych obchodów była firma LiuGong Dressta Machinery Sp. z o.o. Inwestując w Polsce w nabycie i rozwój cywilnej części HSW S.A., chińska korporacja stała się równocześnie następcą wieloletnich tradycji produkcji maszyn budowlanych w Stalowej Woli, które sprzedawane są zarówno w Polsce, jak i eksportowane do kilkudziesięciu krajów świata. Z 80-ciu lat wspólnej historii Zakładów Południowych i Huty Stalowa Wola, ostatnie pół wieku przypada właśnie na ich wytwarzanie, konstruowanie i rozwój. Maszyny te z czasem stały się wizytówką HSW i Stalowej Woli. LiuGong Dressta Machinery (LDM) od 1967 roku ma w swojej ofercie najnowsze przemysłowe rozwiązania. Obecnie należą do nich między innymi nowoczesne koparki hydrauliczne oraz spycharki gąsienicowe. Zakład pracuje też nad czterema projektami badawczo-rozwojowymi spycharek gąsienicowych, a w swoich planach strategicznych przewiduje wysokie nakłady na badania i rozwój swoich produktów. W zakładzie powstała już nowoczesna linia produkcyjna. Docelowo, Stalowa Wola ma stać się jedynym zakładem koncernu, gdzie takie maszyny będą produkowane. – LiuGong inwestuje w rozbudowę stalowowolskiego zakładu i jego unowocześnienie, w badania i rozwój nowych konstrukcji, a Stalowa Wola ma być silnym europejskim przyczółkiem całego koncernu LiuGong – mówi prezes zarządu LDM, Wu Yindeng. – Przenosimy Centrum Dystrybucji Części z Holandii do Stalowej Woli. Szukamy nowych odbiorców, pamiętając jednocześnie o tych miejscach, w których wcześniej obecna była Dressta jako handlowa spółka Huty Stalowa Wola. Źródło i zdjęcie: informacja prasowa

SiMB 4-5/2017 11

fot. 123rf

Z P O R TA L U


T E M AT N U M E R U

I nowoczesne zakłady

Rybnica Leśna. Reaktywacja Kopalnia Melafiru w Rybnicy Leśnej przez niemal 2 lata nie wydobywała materiału skalnego. Oczekując na nową koncesję zarząd KSS Bartnica realizował jednak „Plan B”, dzięki któremu udało się nie zwolnić żadnego pracownika i płynnie podjąć wydobycie, gdy wiosną br. – po aż 6 latach starań – spółka otrzymała koncesję. O trudnej walce o utrzymanie zakładu, załogi i dobrego wizerunku firmy opowiada Jakub Madej, prezes KSS Bartnica. • Wierzył pan, że się uda? Od początku wierzyłem. Zresztą, gdy przyszedłem do firmy w 2014 r. wszystko wskazywało na to, że sprawa jest na dobrej drodze. Był to moment, gdy RDOŚ wydawał pozwolenie uzgadniające. Większość osób z branży uważa ten etap za kluczowy i przełomowy – od tego momentu jest już zazwyczaj z górki… Okazało się jednak, że w naszym przypadku niekoniecznie.

12 SIMB 4-5/2017

• Cofnijmy się do początku historii z koncesją dla Rybnicy Leśnej. W  kwietniu 2011 r. spółka wystąpiła o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest konieczna do uzyskania koncesji. W tym przypadku była to zmiana koncesji polegająca na jej wydłużeniu w czasie, co wymaga przeprowadzenia postępowania takiego, jak dla nowej koncesji. Cały


T E M AT N U M E R U

I

nowoczesne zakłady

• Okazało się, że to nie był rok, a niemal dwa lata.

proces był dość skomplikowany, gdyż okazało się np., że wystąpiła konieczność przeprowadzenia postępowania transgranicznego ze względu na bliskość Czech. Ponadto kopalnia działa na terenie podlegającym ochronie przyrody w ramach sieci Natura 2000. W  2014 r. wydano wspomniane postanowienie uzgadniające, a  w  listopadzie burmistrz podpisał decyzję pozytywną dla KSS Bartnica. Jednak strony wniosły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, które w marcu 2015 r. uchyliło decyzję w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia.

Rzeczywiście – po wyborach samorządowych nastąpiły zmiany w lokalnych władzach. Pojawił się nowy burmistrz, który musiał się zmierzyć ze sprawą prowadzoną od kilku lat przed jego przyjściem. A sprawa – jak się okazało – wymagała ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ, który wydał postanowienie w połowie 2016. Na początku października burmistrz wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jednak ponownie została zaskarżona przez uczestników postępowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze tym razem utrzymało tę decyzję w mocy. W dużym stopniu odzwierciedliła ona różne zastrzeżenia wnoszone przez strony, nie była więc to „decyzja marzeń”, ale jednak przybliżała nas do finału. Koncesję otrzymaliśmy w  kwietniu 2017, po utrzymaniu przez SKO wspomnianej decyzji. I  po uprawomocnieniu się Planu Utrzymania Ruchu, 17 maja nastąpiło strzelanie. Pierwsze od dwóch lat. Warto zaznaczyć, że cała procedura zmierzająca do uzyskania nowej koncesji zajęła nam... 6 lat!

• Tymczasem w czerwcu 2015 koncesja dla kopalni wygasła. I  od tego czasu kopalnia funkcjonowała jedynie jako zakład przeróbczy, wykorzystujący urobek odstrzelony wcześniej – przygotowaliśmy bowiem zawczasu „Plan B”, gromadząc sporo materiału. Między innymi dzięki temu, mimo trudności, nie zwolniliśmy ani jednego pracownika. Byliśmy przygotowani na to, by przetrwać kolejny rok.

• Jakie doświadczenia przyniosła spółce – jak i całej branży kruszyw – ta historia? Jakub Madej prezes KSS Bartnica

Płynie z niej kilka morałów. Główny przekaz: procedury administracyjne są niezwykle długotrwałe, a  przepisy bardzo skomplikowane. Patrząc nie tylko na złożoność, ale i  interdyscyplinarność całego postępowania – bo mamy tu i kwestie zapylenia, hałas, geologię, postępowanie transgraniczne, współpracę z wieloma urzędami itp. – dochodzę do wniosku, że gminy to nie najlepsze organy do wydawania takich decyzji. Tu potrzebne są zasoby eksperckie, które ma RDOŚ. W  przypadku Rybnicy Leśnej w  grę wchodził obszar podwójnej Natury 2000, gdzie obostrzeń jest naprawdę sporo. Sprawa była więc tym bardziej złożona, dotyczyła większej liczby organów do opiniowania i wszystko trwało znacznie dłużej.

fot. KSS Bartnica

• Wydano koncesję, ale i ograniczenia. Z pomocą ekspertów będziemy musieli prowadzić m.in. monitoring siedlisk przyrodniczych. Wprowadzone zostały też ograniczenia w  zakresie transportu, które dotyczą jego rozłożenia w  ciągu dnia. Jest możliwość wysyłania samochodów od godz. 6.00 do 22.00, a jednocześnie wskazana została maksymalna liczba pojazdów w ciągu kolejnych 8 godzin. To duże wyzwanie do zarządzania łańcuchem dostaw tak, żeby skoordynować i  klientów zewnętrznych, i  wysyłki nadawane na bocznicę. Czyli harmonogram pociągów, zapasy na bocznicy, przewóz równomierny z kopalni na bocznicę, zapasy na kopalni, produkcja… To w  praktyce mocno skomplikowane, wymagające dobrej współpracy z przewoźnikami przedsięwzięcie.

• Skoro mowa o współpracy – mocno stawiacie na pozytywny PR. Na waszej stronie można przeczytać

SiMB 4-5/2017 13


T E M AT N U M E R U

I nowoczesne zakłady

m.in., że „694 razy wspieraliśmy lokalnych mieszkańców”, „256 – tyle razy pracowaliśmy dla środowiska naturalnego”.

• Mocno stawiacie na PR, choć niektóre kopalnie na swoich stronach jako ostatnią aktualność mają np. Barbórkę 2014…

Kopalnia działa w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, więc staramy się być blisko nich. Chcemy być dobrym, odpowiedzialnym sąsiadem. I te nasze starania – wydaje się – przynoszą efekty. Gdy przychodzi jakieś pismo, gdy pojawia się problem to nie uchylamy się, rozmawiamy i szukamy rozwiązania, a nie np. prosimy departament prawny o przygotowanie zawiłej odpowiedzi. Staramy się mocno rozwijać lokalną współpracę i wspierać społeczności mieszkające w najbliższym otoczeniu naszych zakładów.

Jestem tym trochę zaskoczony. Komunikacja to przecież wyzwanie dzisiejszych czasów, zwłaszcza w branży budzącej często negatywne emocje, jak górnictwo odkrywkowe, wobec którego wciąż pokutuje w społeczeństwie wiele stereotypów. Dziś nie wystarczy już być tylko dobrym producentem kruszywa, które spełnia normy. Z drugiej strony, czasem na pierwszy rzut oka nie wiadomo czy ktoś, kto skarży się na sąsiedztwo kopalni, ma dobre intencje – gdyż rzeczywiście coś jest na rzeczy – czy to raczej próba uzyskania określonych korzyści. A wracając do naszej komunikacji. Piszemy o tym, co robimy, gdyż spotykałem się z zarzutami: „dużo robicie, a nic o tym nie mówicie”. Temu ma służyć nasza stale uaktualniana strona internetowa. Dodam, że nie wspieramy gigantycznych festiwali, a inicjatywy lokalne.

Przykładów jest tak dużo, że nie sposób ich w jednym artykule wymienić. Choćby działania na rzecz wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze, gdzie jest nasz punkt załadunkowy i bocznica kolejowa. Stworzyliśmy tam m.in. – we współpracy z miastem Wałbrzych – dziecięcy zespół siatkarski. Co roku na Podgórzu organizujemy też festyny dotyczące bezpieczeństwa i ekologii. Na jednej z imprez ustawiliśmy ciężarówkę wożącą kruszywo, by dzieci mogły z bliska ją zobaczyć. Przedstawiciele straży miejskiej i  policji tłumaczyli najmłodszym, jak zachować się względem tak dużego pojazdu. Remontujemy też na Podgórzu drogi, również – wspólnie z  miastem – przebiegającą tamtędy drogę krajową, aby mieszańcy jak najmniej odczuwali uciążliwości związane z transportem urobku. Wspieramy tamtejszą wspólnotę samorządową, dzięki czemu dzieci z Podgórza wyjeżdżają na wycieczki, otrzymują paczki świąteczne itp. Od lat utrzymujemy w czystości drogi powiatowe w gminie Mieroszów, na terenie której jest kopalnia w Rybnicy Leśnej, w szczególności udostępniając pojazd sprzątający drogi z pozimowych zanieczyszczeń. Nasza pomoc ma różne oblicza i  dotyczy całego regionu: od zakupu komputera dla niepełnosprawnej dziewczynki, przez wsparcie dla szkół, przedszkoli, klubów sportowych, samorządów, po mecenat wydarzeń kulturalnych, np. festiwalu filmowego Hommage a Kieślowski w Sokołowsku. W  tym roku uzyskaliśmy koncesję dla Kopalni Gabra Braszowice na kolejnych 50 lat i zgodnie z ustaleniami, m.in. z wałbrzyską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, udostępniliśmy w Braszowicach bezcenne historycznie fragmenty fortyfikacji napoleońskich dla turystów. Na sąsiadujących z  kopalnią fortach zrobiliśmy ścieżkę turystyczną, parking, tablice informacyjne. W naszych akcjach nie tylko reagujemy na potrzeby mieszkańców i namawiamy do współpracy samorządy, instytucje, ale też sami podsuwamy pomysły i dajemy impuls do działania, gdy innym brakuje na to odwagi czy chęci. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej bartnica.com.pl – tam piszemy o naszych akcjach.

14 SIMB 4-5/2017

• W lokalny – bądź co bądź – „złoty pociąg” też się angażowaliście? Nie, choć pan profesor z AGH, który stwierdził, że pociągu nie ma, też nazywa się Madej (śmiech). _______________________________________________ Rozmawiał: Przemysław Płonka

fot. KSS Bartnica

• W jaki sposób?

K opalnie S urowc ó w S kalnych w B artnicy sp . z   o . o . , należące do koncernu Basalt-Actien-Gesellschaft z siedzibą w Linz w Niemczech, powstały w 1994 r., w wyniku prywatyzacji zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego o tej samej nazwie. W chwili rozpoczęcia działalności do spółki należały dwie kopalnie: Kopalnia Melafiru w Rybnicy Leśnej oraz Kopalnia Gabra w Słupcu (na zdjęciu). W 2003 r. spółka kupiła trzy wytwórnie mas asfaltowych, rozpoczynając tym samym kolejny filar działalności. W 2004 r. firma nabyła Kopalnię Gabra w Braszowicach, a w 2015 r. Kopalnię Bazaltu w Męcince. Do spółki należy także pięć wytwórni mas bitumicznych: w Opolu, Niemczy, Bełku, Starym Julianowie i Niemodlinie

5/2017 Surowce i Maszyny Budowlane  
5/2017 Surowce i Maszyny Budowlane  
Advertisement