Page 1

TEMAT NUMERU I

KOPALNIA W CIĄGŁYM RUCHU

BY BYŁO ŁATWieJ I W poszukiwaniu praktycznych rozwiązań I Wdrożenia, które ułatwiają pracę I Drony, oprogramowanie wspierające roboty strzałowe, zarządzanie porządkiem

Dron wylądował

> 54

Strzał w rozwój

> 58

Innowacyjne uszlachetnianie

> 64


UŻYJ HARDOX BĄDŹ EKSPERTEM ®

HARDOX®. SYNONIM NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI W KAŻDYM JĘZYKU. Hardox Wearparts. Twój lokalny ekspert w wydajnych rozwiązaniach związanych ze ścieraniem. Największa światowa sieć producentów części trudnościeralnych i serwisu wykorzystujących najlepszą stal trudnościeralną na świecie. Specjaliści wspierający lokalnych producentów i firmy obsługujące różne branże, dla których jakość i ochrona przed ścieraniem mają wspólny mianownik – Hardox®.

Hardox Wearparts center Buczek F.H. Gucinex S.J. Gucin 12 98-113 Buczek +48 43 677 40 33 buczek@hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts Center Katowice Stalem Hot Work Sp. z o.o. Perla 10 41-300 Dąbrowa Górnicza +48 504 449 667 katowice@hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts center Chełm MJM Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 22-100 Chełm +48 82 564 65 41 chelm@hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts center Marciszów Jozef Ptak Stalhurt ul. Główna 136 58-410 Marciszów +48 602 853 168 marciszow@hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts center Suwałki Zakład Produkcji Lemieszy Stankiewicz Sp.J. ul. M.Buczka 183 16-400 Suwałki +48 87 565 42 02 suwalki@hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts center Gdańsk Dekpol S.A. ul. Gajowa 31 83-250 Pinczyn +48 66 68 47 572 gdansk@hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts center Opalenica ARMET Artur Konieczny ul. Przemysłowa 13 64-330 Opalenica +48 61 44 74 900 opalenica@hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts center Szczecin Hurtostal 2 Sp. z o.o. ul. Pomorska 53B 70-812 – Szczecin +48 724 208 202 szczecin@hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts center Gucin PHU SPRZĘT-KOP Rajmund Krakowski Gucin 12 98-113 Buczek +48 43 677 40 33 gucin@hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts center Żórawina SSAB Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 15 55-020 Żórawina +48 516 007 319 zorawina@hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts center Łuków Protechnika Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Żelechowska 67 21-400 Łuków +48 607 980 779 lukow@hardoxwearparts.com

hardoxwearparts.com/pl


18

OPTYMAlizacja

O ptyma l i z a c j a 14 I Zapanuj nad przestrzenią Krystian Milewski, Karol Czerwiński 18 I Jak zmarnować mniej paliwa Ryszard Chciuk 22 I Opłacalność inwestycji w Ogorzelcu. Założenia a rzeczywistość Tomasz Starzykiewicz 27 I Chcemy wejść do Czech Rozmowa z Tomaszem Starzykiewiczem 28 I Badanie kluczowych wskaźników efektywności to cenna wiedza, która przekłada się na wyniki kopalni Rozmowa z Bartoszem Ostapko PRAWO 31 I „Nienaruszanie” przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Hubert Schwarz 36 I Prawo w niepewności, niepewności w prawie Aleksander Lipiński 41 I Wyroby budowlane. Wymagania prawne i normatywne Ilona Olsztyńska 48 I Dobry krok w kierunku zmniejszenia barier. Zmiany w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Anita Palukiewicz

Z Ż Y CI A B R A N Ż Y 71 I Najgorsze jeszcze przed nami Rozmowa z Anną Grafender-Gajdą 74 I Świat na niestabilnej podstawie Maciej Stachowski 80 I Kruszywo z gruzu Edyta Pawluczuk Katarzyna Kalinowska-Wichrowska F E LI E T O N 84 I Trzy przemyślenia o kruszywach Aleksander Kabziński

Jak zmarnować mniej paliwa

22

OPTYMAlizacja

Opłacalność inwestycji w Ogorzelcu Tomasz Starzykiewicz Z Ż y c i a b ra n ży

Najgorsze jeszcze przed nami Rozmowa z Anną Grafender-Gajdą

71 Surowce i Maszyny Budowlane 3/2019 3

Fot.: 123rf

Ryszard Chciuk

Fot.: zasoby własne

T E M AT N U M E R U : K O P A LNI A W CI Ą G Ł Y M R U C H U . M A S Z Y N Y I U R Z Ą D Z E NI A 54 I Dron wylądował. Zastosowania dronów w praktyce Rafał Kawalec 58 I Strzał w rozwój. Oprogramowanie O-Pitblast jako wsparcie przy projektowaniu specjalistycznych strzelań metodami gładkościennymi Marta Hetmańska 64 I Innowacyjne uszlachetnianie Tomasz Gawenda, Karolina Lubaczewska

Fot.: 123rf

S P I S T R E Ś CI


O D R E D A K CJI

Wydawca: BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Sabina Szewczyk-Wajda redaktor wydania tel. 32 415 97 74 wew. 45 tel. kom. 602 116 313 e-mail: sabina.wajda@e-bmp.pl

rzecie urodziny mojego syna – tort, balony, huczna impreza i oczywiście… prezenty. Na pytanie: „Co chcesz dostać?”, odpowiedź była tylko jedna: „Kopalkę, mamo”. I  to stwierdzenie skłoniło mnie do przemyślenia, że mężczyźni – niezależnie od wieku – lubią wszelkiego rodzaju maszyny, narzędzia i gadżety.

P

roducenci maszyn i urządzeń prześcigają się w  wymyślaniu i  prezentowaniu swoich ofert. Ważne jest, aby sprzęt ten pracował bez przestojów i awarii, bo jak wiadomo, każda przerwa w ruchu to koszty. A jeśli dojdzie już do usterki, warto, by miejsce pracy było na tę ewentualność przygotowane, np. przez wdrożenie narzędzi 5S. Jak piszą specjaliści z Trzuskawica S.A: „Bez odpowiedniego sortowania nie jesteśmy w stanie utrzymać porządku w naszych magazynach (…), co może skutkować znacznym wydłużeniem czasu napraw. Bezzasadne straty czasu przeznaczonego na poszukiwanie części wpłyną konsekwentnie na wydłużenie postoju urządzenia, a tym samym na zmniejszenie efektywności produkcji (s. 14).

4 Surowce i Maszyny Budowlane 3/2019

BMP to firma od ponad 25 lat integrująca środowiska branżowe, proponująca nowe formy budowania porozumienia, integrator i moderator kontaktów biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń. To organizator branżowych spotkań i wydarzeń – znanych i cenionych ogólnopolskich konferencji branżowych, wydawca profesjonalnych magazynów i portali. Rada programowa: dr Jarosław Badera, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. inż. Artur Bęben Mariusz Dyka, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, Geolog Powiatowy dr hab. inż. Tomasz Gawenda, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Aleksander Kabziński dr inż. Paweł Kawalec, niezależny ekspert, www.ptkawalec.com prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Akademia Górniczo-Hutnicza dr inż. Łukasz Machniak, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Zdzisław Naziemiec, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Paweł Podsiadło, niezależny ekspert, www.leanmining.pl Mariola Stefanicka, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

I duzi, i mali T

ul. Morcinka 35 47-400 Racibórz tel./fax 32 415 97 74 tel. 32 415 29 21 32 415 97 93 e-mail: surowce@e-bmp.pl http://www.kieruneksurowce.pl

D

odatkowo na rynek trafia mnóstwo „gadżetów”, które będą cieszyły się coraz większą popularnością. Jak pisze Rafał Kawalec (s. 54) – od nowych technologii nie ma już ucieczki. Podając przykład dronów uzmysławia nam, że to, co jeszcze kilka lat temu uznawane za fanaberię, czy właśnie: „gadżet”, dziś jest normą. „Drony nie tylko zadomowiły się w przemyśle, ale również coraz częściej stają się nieodzownym elementem całego procesu” (s. 54).

T

o tylko jeden z przykładów gadżetu, który kilka lat temu na kopalni budził zdumienie, a  obecnie stanowi istotne narzędzie pracy. Nowe technologie z rozmachem pojawiać się będą w przemyśle wydobywczym, również dlatego, że na rynek pracy wkracza nowe, „cyfrowe” pokolenie. Co to oznacza dla przemysłu? Zobaczymy. Nie zmieni się tylko jedno – miłość mężczyzn do koparek. I tych dużych, i tych małych.

Prezes zarządu BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Adam Grzeszczuk Redaktor naczelny: Przemysław Płonka, przemyslaw.plonka@e-bmp.pl Redaktor wydania: Sabina Szewczyk-Wajda, sabina.wajda@e-bmp.pl Redakcja techniczna: Maciej Rowiński, Marek Fichna Reklama: Marta Mika marta.mika@e-bmp.pl Jolanta Mikołajec-Piela, jola.mikolajec@e-bmp.pl, Prenumerata, kolportaż: Justyna Sobieraj prenumerata@e-bmp.pl Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę instytucjonalną przyjmuje firma Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Informacje pod numerem infolinii 0801 40 40 44 lub na stronie internetowej http://dp.kolporter.com.pl/ Cena 1 egzemplarza – 25,00 zł (w tym 8% VAT) PKWiU: 58.14.12.0 ISSN: 1734-7998 Wpłaty kierować należy na konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001 Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowywania nadesłanych tekstów oraz dokonywania ich skrótów, możliwości zmiany tytułów, wyróżnień i podkreśleń w tekstach. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Niniejsze wydanie jest wersją pierwotną czasopisma Druk: FISCHER Poligrafia Fot. na okładce: 123rf


W O BI E K T Y W I E

Rajska wyspa w starym kamieniołomie W położonym w rejonie Pieczysk kamieniołomie Gródek jeszcze dwadzieścia lat temu wydobywano dolomit. W latach 90. Zakłady Dolomitowe Szczakowa mocno podupadły. W 1997 roku, kiedy spóźniały się z zapłatą należności za zużycie energii elektrycznej Górnośląskiemu Zakładowi Energetycznemu, odcięto im prąd. Wystarczyło kilkadziesiąt godzin, aby kamieniołom został bezpowrotnie zalany. Utonął sprzęt i koparki. Powstały dwa rozlewiska otoczone skałami. Dziś zalany kamieniołom przyciąga coraz większe rzesze turystów spragnionych nowych obiektów rekreacyjnych oraz odpoczynku na łonie przyrody Źródło: www.radiozet.pl, fot. @innezycie

Surowce i Maszyny Budowlane 3/2019 5


Fot. 123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

z p o r ta lu k i e r u n e k S U R O W C E . p l

Zmiany kadrowe w urzędach nadzoru górniczego Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach dokonał zmian w kierownictwie Okręgowych Urzędów Górniczych w Kielcach i we Wrocławiu. W związku z przejściem na emeryturę, 31 sierpnia br. został odwołany ze stanowiska zastępcy dyrektora w OUG w Kielcach Marian Jasionowski. Od 2 września br. zastąpiła go na tym stanowisku Monika Struska. Ponadto 31 sierpnia br. została odwołana ze stanowiska zastępcy dyrektora OUG we Wrocławiu Miranda Ptak. Jej obowiązki od 2 września objęła Dagmara Pęczek, która została nowym zastępcą dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

R O Z M A I T O Ś CI

27 kilometrów długości ma najdłuższy tunel drogowy na świecie budowany pod ziemią. Remont nadbrzeżnej autostrady E39 to nie tylko największy projekt infrastrukturalny w historii Norwegii – stanowiący jego część tunel Rogfast będzie najdłuższą i najniżej położoną autostradą biegnącą pod wodą.

Źródło: volvoce.com

Fot. freeimages.com

Źródło: wug.gov.pl

Cement w kosmosie Na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej udało się… wytworzyć cement. Planowane są dalsze badania, które m.in. mają pomóc poznać odpowiedź na pytanie o możliwości wykorzystania tego cementu do produkcji betonu i budowania w kosmosie. Chodzi przede wszystkim o stworzenie infrastruktury na Marsie lub Księżycu, z której ludzie mogliby korzystać podczas misji. Źródło: gorazdze.pl

6 Surowce i Maszyny Budowlane 3/2019

Rok 2019 zaskoczył nie tylko producentów kruszyw, ale przede wszystkim wykonawców robót. Zakładano, że po tak dynamicznym wzroście sprzedaży kruszyw oraz wzrastających potrzebach rynku budowlanego, będzie można spodziewać się powtórki z 2018 r. Nic bardziej mylnego… Anna Grafender-Gajda, ekspert branży kruszyw, s. 71

CEMEX dostarczył beton na budowę kesonu Wytwórnia Betonu Towarowego CEMEX w Świnoujściu dostarczyła beton na budowę kesonu, czyli elementu ogromnego falochronu.

Betonowanie tego elementu, przy współpracy z wykonawcą projektu Aarsleff BIZ, było w całości realizowane na zacumowanej barce, która w czerwcu odpłynęła do wybrzeża miasta Hanstholm w Danii. Źródło i fot.: CEMEX Polska

Cementownia Kujawy w programie realizowanym przez TVN Turbo Autorzy programu „Polak potrafi”, realizowanego przez TVN Turbo, zawitali do Cementowni Kujawy.

W odcinku zobaczyć będzie można, jak prezentuje się zakład od wewnątrz, a także posłuchać pracowników Lafarge i dowiedzieć się, jak przebiega proces produkcji cementu. Emisja planowana jest w październiku. Źródło i fot.: Lafarge Polska


TRIO

ZNA ODPOWIEDŹ

Jeśli potrzebujesz kruszarki, przesiewacza, podajnika, płuczki, przenośnika lub wszystkich powyższych urządzeń, gama produktów Trio® jest dla Ciebie. Nie jesteśmy tutaj po to, by sprzedać jedną część układanki, nasz wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów Weir Minerals patrzy na całą operację globalnie i decyduje, w jaki sposób oferta Trio® może Ci pomóc. Wszystko, czego potrzebujesz, aby uruchomić zakład przeróbki kruszyw, w jednym miejscu.

Odwiedź www.theanswer.weir i zobacz jak produkty Trio® pomogły w rozwoju firmy Pattison Sand. Copyright © 2018, Weir Minerals Australia Limited. All rights reserved. TRIO is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd and Weir Group African IP Ltd; WEIR and the WEIR Logo are trademarks and/or registered trademarks of Weir Engineering Services Ltd.

www.minerals.weir


RELA C J A

z p o r ta lu k i e r u n e k S U R O W C E . p l

SzkołA Górnictwa Odkrywkowego 9-11 września 2019 r. w Kielcach, w hotelu Binkowski, odbyła się VII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Organizatorem tej konferencji byli: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, Sekcja Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Główna Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych.

Głównym przesłaniem „Szkoły Górnictwa Odkrywkowego” jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. „dobrych praktyk w górnictwie”. W tej edycji wzięła udział rekordowa liczba ponad 320 uczestników. Reprezentowali oni instytucje naukowo-badawcze związane z górnictwem, przedstawicieli urzędów górniczych oraz kopalń odkrywkowych, a także firm zaplecza technicznego. W ramach SGO2019 odbył się pokaz maszyn firmy Caterpillar w Kopalni Dolomitu „Radkowice” należącej do firmy Lafarge. Uczestnicy mieli okazję także zobaczyć występ artystyczny Macieja Maleńczuka z zespołem oraz występ Studia Tańca i Stylu „Rewanż” Tomasza Rowińskiego – Rewanż Team 30+Rodzice. Źródło i fot.: www.kgo.agh.edu.pl

Połączenie Katedry Górnictwa Odkrywkowego i Katedry Górnictwa Podziemnego Zarządzeniem nr 24/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 12 czerwca 2019 r. nastąpiło połączenie Katedry Górnictwa Odkrywkowego i Katedry Górnictwa Podziemnego. W ich miejsce utworzona została Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. Źródło: www.kgo.agh.edu.pl

8 Surowce i Maszyny Budowlane 3/2019

GUS: Spada liczba ciężkich wypadków przy pracy. Liczba śmiertelnych bez zmian

W I kwartale 2019 r. miało miejsce prawie 16 tys. wypadków, o 100 mniej r. Nieznacznie spadł ogólny wskaźnik wypadkowości. Zmniejszyła się natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 29,3 proc.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 0,5 proc.). Wg GUS w I kwartale 2019 r. na każdy milion osób pracujących przypadły dwie ofiary śmiertelne. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. liczba wypadków śmiertelnych nie uległa zmianie – 32 osoby poniosły śmierć w wyniku wypadku przy pracy. Poszkodowani to przede wszystkim pracownicy fizyczni z sektorów: • budownictwa (7), • transportu i gospodarki magazynowej (6), • przetwórstwa przemysłowego (5), • dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami; rekultywacji (4), • górnictwa i wydobywania (4). Źródło i fot.: GUS/Koalicja Bezpieczni w Pracy

CI E K A W O S T K A

W Cementowni Kujawy mecze szachowe odbywają się... w chmurach. Partia

szachów rozegrana na szczycie wymiennika ciepła została wylicytowana przez Szymona Dolatę w aukcjach świątecznych Grupy Lafarge jeszcze w grudniu. Razem z Szymonem w szachowe szranki stanęli Dawid Radzimski i Przemysław Tomaszewski. Źródło: LafargeHolcim


LignoPlus z Łużyc alternatywą dla energii LignoPlus jest nowoczesnym paliwem stosowanym w ciepłowniach oraz w innych energochłonnych instalacjach przemysłowych. Poprzez użycie łużyckiego nośnika energii zyskujecie Państwo: • znaczące oszczędności kosztów w porównaniu do oleju opałowego oraz gazu • wysoki komfort użytkowania • długookresowe zabezpieczenie dostaw • przewidywalność rozwoju cen Celem efektywnego, niezawodnego i przyjaznego środowisku zaopatrzenia energetycznego, nasz zespół chętnie przygotuje oferty dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

LignoPlus Silna alternatywa paliwowa z uszlachetnionego węgla brunatnego Lausitz Energie Bergbau AG Veredlung An der Heide 03130 Spremberg Niemcy T +49 35 64 - 69 26 10 lignoplus@leag.de → lignoplus.pl


z p o r ta lu k i e r u n e k S U R O W C E . p l

CEMEX uczestniczy w budowie najgłębszego basenu do nurkowania na świecie CEMEX uczestniczy w budowie największego i najgłębszego basenu do nurkowania na świecie – „Deepspot”, powstającego pod Warszawą. Firma dostarcza cement specjalny, pozwalający na realizację tego skomplikowanego przedsięwzięcia.

Trzuskawica dla WOŚP

Na realizację inwestycji „Deepspot” CEMEX dostarcza specjalny cement hutniczy z cementowni w Rudnikach k. Częstochowy. Z wykorzystaniem cementu CEMEX dostawca betonu towarowego, firma BUDOKRUSZ, wyprodukowała dwie klasy betonu konstrukcyjnego, wykorzystane w budowie płyty fundamentowej obiektu. Ten rodzaj cementu dobrze sprawdza się przy budowie elementów i konstrukcji betonowych w budownictwie hydrotechnicznym oraz w produkcji betonów dla budownictwa podziemnego.

Trzuskawica przekazała na aukcję charytatywną WOŚP możliwość zwiedzania zakładu. Jednym z punktów wizyty była niesamowita atrakcja – przejazd Biełazem. 19 sierpnia zakład w Trzuskawicy odwiedzili kolejni zwycięzcy licytacji. Gości czekał dzień pełen wrażeń. Zaczęto oczywiście od zapoznania ich z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie zakładu. Następnie, pod czujnym okiem kierownika kopalni, goście udali się na teren kopalni, gdzie podziwiali gabaryty Biełaza, a następnie zatrzymali się w punkcie widokowym, na którym mogli zachwycić się pięknem złóż.

Źródło i fot.: CEMEX

Źródło i fot.: Trzuskawica

Pasjonaci szukają ciekawych skamieniołości w Miedziance Od wiosny do późnej jesieni kopalnię w Miedziance odwiedzają liczni goście: studenci i pasjonaci geologii, którzy na północnej skarpie złoża Ostrówka podziwiają odsłonięcia skalne uformowane w dewonie i karbonie, a także szukają ciekawych skamieniałości. Źródło i fot.: nordkalk.pl

10 Surowce i Maszyny Budowlane 3/2019


RAPORT RAPORT LAFARGE

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Grupy LafargeHolcim 4 główne filary: Klimat i energia – dążenie do neutralności węglowej w budownictwie, zmniejszając ślad węglowy cementu, oraz promocja nowoczesnych rozwiązań w zakresie jednego z najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – betonu. Gospodarka obiegu zamkniętego – Lafarge w Polsce rocznie przetwarza tyle odpadów komunalnych, ile wytwarzają mieszkańcy milionowego miasta, a także racjonalnie gospodarują wodą, wykorzystując ją w obiegach zamkniętych. Środowisko – stale zmniejszają negatywny wpływ działalności na środowisko, ale przede wszystkim tworzą wartość dodaną dla przyrody: poprzez efektywną rekultywację gruntów oraz inwestycje w instalacje do powtórnego wykorzystania surowców. Społeczności – Lafarge w Polsce aktywnie współpracuje ze społecznościami, w których funkcjonuje. Poprzez fundację WSPÓLNIE aktywnie angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności.

12 Surowce i Maszyny Budowlane 3/2019


RAPORT

Wyniki, które robią wrażenie Łukasz Ludwisiak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju LafargeHolcim: Trzykrotne obniżenie wskaźnika wypadkowości, szereg inwestycji wpływających na redukcję emisji CO2, przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania paliw alternatywnych. Ponad 78 tys. beneficjentów działań WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim – to zaledwie kilka przykładów, z których możemy być dumni. Wszystkie nasze działania opisujemy w raporcie zrównoważonego rozwoju. Druga edycja raportu „W trosce o biznes, ludzi, planetę” przedstawia działania na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowane w latach 2017-2018. Do raportu wybraliśmy najważniejsze zagadnienia z obszaru zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Skrupulatnie raportowaliśmy efekty lokalnych działań, które składają się na globalny sukces Lafarge. Ruszyliśmy w teren, by porozmawiać z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację celów zrównoważonego rozwoju w danym regionie. Było to istotne, ponieważ charakter naszej działalności powoduje, że musimy ze szczególną troską podchodzić do tematów lokalnych i środowiskowych. Często podkreślamy, że konsekwentnie realizujemy i rozliczamy ambitne cele. W 2017 roku na terenie Cementowni Kujawy zbudowaliśmy Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, dzięki czemu nie tylko zwiększamy wykorzystanie paliw alternatywnych, ale jesteśmy też częścią odpowiedzi na problem zagospodarowania odpadów komunalnych i redukcji śladu węglowego. To jedna z największych platform tego typu w Europie. Natomiast w  zeszłym roku Lafarge, wspólnie z PGNiG Termika, otworzył Zakład Separacji Popiołów Siekierki. Jest to drugi tego typu obiekt w Polsce, który oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania węgla dostarczając pełnowartościowego surowca oraz paliwa. Te przykłady stanowią znaczący i realny wkład przemysłu w gospodarkę obiegu zamkniętego. Zachęcam do lektury Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2017-2018 i towarzyszących mu lokalnych broszur. Dopiero informacje zebrane w jednym miejscu pokazują, jak imponująca jest skala naszych inicjatyw i zaangażowania. Fot. Lafarge

Surowce i Maszyny Budowlane 3/2019 13

Profile for BMP Sp. z o.o.

3/2019 Surowce i Maszyny Budowlane  

3/2019 Surowce i Maszyny Budowlane  

Profile for marfi1976
Advertisement