Page 1

TEMAT NUMERU I

Zarządzanie w energetyce

Energetyka w 2019 I Sztuczna inteligencja I Zarządzanie majątkiem I Systemy wsparcia dla kogeneracji

Wesołych Świąt!!! Kontrakty typu ESCO

> 38

Istotność chłodzenia generatora

> 44

Magazyny energii – moda czy konieczność

> 48


XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE 27-28 lutego 2020 r., Czeladź, hotel Szafran W programie: • Sesja wprowadzająca: Polski przemysł w czasie wielkich wyzwań • III panele tematyczne: • Zarządzanie energią – wyzwania dla przemysłu • Media pod kontrolą • Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa oraz jakości dostaw energii • Debata: Przemysł energochłonny w zmieniającym się otoczeniu rynkowym

Organizator

Patronat honorowy

Partner branżowy

Patronat merytoryczny

Patronat medialny

Energetyka

C I E P L N A I Z A W O D O W A

kierunekenergetyka.pl

Chemia

P R Z E M Y S Ł O W A

Szczegóły na: www.kierunekENRGETYKA.pl

kierunekchemia.pl


Z Ż YCIA B RAN Ż Y

TEMAT N U MER U : Z a r z ą d z a n i e w e n e r g e t y c e

10 I O remontach, modernizacjach i utrzymaniu ruchu Rafał Krzyżok 12 I Energetyka 2019. Źle, a może i jeszcze gorzej prof. Konrad Świrski

Fot.: BMP

spis treści

T E M AT N U M E R U : Z AR Z ĄD Z ANIE W ENERGETYCE 14 I Optymalizacja kosztów i zmniejszanie nakładów. Przyszłość UR Rozmowa z Michałem Piechą, dyrektorem Departamentu Inżynierii i Remontów w TAURON Wytwarzanie S.A. 18 I Przemysł 4.0. Podążaj ścieżką cyfrowej transformacji i zapobiegaj awariom Paweł Morkisz 22 I Musimy wiedzieć, co mamy… Rozmowa z Arkadiuszem Burnosem z SEAM Group Europe Sp. z o.o.

Optymalizacja kosztów i zmniejszanie nakładów. Przyszłość UR Rozmowa z Michałem Piechą, dyrektorem Departamentu Inżynierii i Remontów w TAURON Wytwarzanie S.A.

14

OCHRONA ŚRODOWISKA

ochrona środowiska Fot.: PEC Gliwice

25 I Gospodarka gazem SF6 w obiegu zamkniętym Anna Wójcik, Krzysztof Grzegorczyk 30 I Badanie żużli Tomasz Józef Jaworski, Małgorzata Kajda-Szcześniak 34 I Wsiąść do pociągu, nie byle jakiego… Rozmowa z Michałem Jabłońskim, Zastępcą Dyrektora ds. Ochrony Środowiska w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie

CIEPŁOWNICTWO 36 I ECO z własnym prądem Fotoreportaż z ECO SA 38 I Kontrakty typu ESCO. Przyszłość firm ciepłowniczych (i nie tylko) Andrzej Jurkiewicz

30

U TR Z Y M ANIE R U CH U 40 I Wyeliminowanie pulsacji układu regulacji turbiny wodnej Andrzej Błaszczyk, Andrzej Werner, Dariusz Woźniak, Mariusz Nawrocki 44 I Istotność chłodzenia generatora Wojciech Sikorski

NOWOC Z ESNE TECHNO L OGIE 48 I Magazyny energii. Moda czy konieczność? Janusz Kurpas

Badanie żużli Tomasz Józef Jaworski, Małgorzata Kajda-Szcześniak

ciepłownictwo Fot.: 123rf

PRAWO 52 I Wzajemne relacje systemów wsparcia dostępnych dla jednostek kogeneracji Paweł Grzejszczak

PA L IWA 56 I Wpływ czynników krótkoterminowych na kwotowania kontraktów terminowych gazu ziemnego Bartosz Nożewski

36

ENERGETYKA E X TRA 62 I ELEKTROENERGETYKA W POLSCE… … jak jest i dokąd zmierzamy? Herbert Leopold Gabryś

Felieton 74 I Czy użycie słowa „truciciel” jest właściwe w stosunku do energetyki polskiej? Jerzy Łaskawiec

ECO z własnym prądem Fotoreportaż z ECO SA

ECiz 8/2019 3


OD REDAKC J I

Wydawca: BMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Maciej Szramek redaktor wydania tel. 32 415 97 74 wew. 18 tel. kom. 602 117 145 e-mail: maciej.szramek@e-bmp.pl

By było jak najlepiej 1

2 miesięcy temu, w numerze podsumowującym 2018 rok, pisałem o  bezpieczeństwie w  energetyce, nawiązując tu też tematycznie do świąt (czas wzmożonych podróży). W  tym roku tematem numeru jest zarządzanie i tutaj też można znaleźć sporo analogii do okresu świątecznego. Nie wiem jak u  Państwa, ale u  mnie (i  u  większości rodzin, które znam) czas bożonarodzeniowo-sylwestrowy to prawdziwe wyzwanie logistyczne. Każdy ma swoje cele i całą listę zadań, a stojąca na straży tego wszystkiego (najczęściej) żona czy mama, nieubłaganie oczekuje efektów.

N

ie inaczej wygląda to w energetyce. Kapitalny remont jest jak święta, wszystko musi przebiec sprawnie, być na czas i  zostać zrobione jak najlepiej się da, bo konsekwencje będą poważne (dużo poważniejsze, niż wypadki świąteczne, choć i te są brzemienne w skutki – wiem to, bo kiedyś spaliłem ciastka). A  mówiąc bardziej serio, to w  obecnej sytuacji zarządzanie pracą elektrowni staje się coraz trudniejszym zajęciem. Dekarbonizacja, starzejący się majątek produkcyjny, coraz bardziej regulacyjna praca jednostek węglowych (których – wiadomo – mamy najwięcej) czy dynamika zmian jeśli chodzi o  regulacje środowiskowe powoduje, że np. planowanie remontów i utrzymania ruchu to nie lada wyzwanie. Na ten temat rozmawiamy z Michałem Piechą, dyrektorem Departamentu Inżynierii i  Remontów w TAURON Wytwarzanie S.A.

W

elektrowni, jak i w domu, zanim zaczniemy coś robić musimy

4 ECiz 8/2019

wiedzieć, czym dysponujemy. O znaczeniu wiedzy o naszych urządzeniach w  kontekście zarządzania majątkiem pytamy Arkadiusza Burnosa z  SEAM Group Europe Sp. z  o.o. O  wartości tej wiedzy przeczytać możemy również w  artykule „Przemysł 4.0. Podążaj ścieżką cyfrowej transformacji i zapobiegaj awariom”, gdzie Paweł Morkisz z  Reliability Solutions Sp. z  o.o. pisze o  możliwości wdrażania efektywnych programów technicznego utrzymania maszyn i urządzeń.

O

statni numer Energetyki... to również czas podsumowań. Na s. 12 znajdziecie Państwo komentarz prof. Konrada Świrskiego z Politechniki Warszawskiej na temat roku 2019 w polskiej energetyce, a na końcu magazynu – obszerne podsumowanie (w formacie ENERGETYKI EXTRA), które wnikliwą analizą minionych miesięcy, a  nawet lat, wypełnił Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. energii i  polityki klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej.

W

imieniu całej redakcji „Energetyki Cieplnej i  Zawodowej” chciałbym złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrej energii na Nowy Rok.

KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437 NIP: 639-20-03-478 ul. Morcinka 35 47-400 Racibórz tel./fax 32 415 97 74 tel.: 32 415 29 21, 32 415 97 93 energetyka@e-bmp.pl www.kierunekenergetyka.pl

BMP to firma od 25 lat integrująca środowiska branżowe, proponująca nowe formy budowania porozumienia, integrator i moderator kontaktów biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń. To organizator branżowych spotkań i wydarzeń – znanych i cenionych ogólnopolskich konferencji branżowych, wydawca profesjonalnych magazynów i portali. Rada Programowa: prof. Jan Popczyk, przewodniczący Rady Programowej, Politechnika Śląska prof. Andrzej Błaszczyk, Politechnika Łódzka Juliusz Jankowski, główny analityk biznesowy, Departament Regulacji i Relacji Zewnętrznych PGNiG TERMIKA dr hab. inż. Maria Jędrusik, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska Mieczysław Kobylarz, dyrektor Enea Elektrownia Połaniec dr hab. inż. Roman Krok prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska prof. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska prof. Stanisław Mańkowski , Politechnika Warszawska dr inż. Andrzej Sikora, prezes zarządu Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o., Akademia GórniczoHutnicza im St. Staszica w Krakowie Jerzy Łaskawiec, ekspert ds. energetyki Waldemar Szulc, dyrektor biura, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Politechnika Warszawska Prezes zarządu BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Adam Grzeszczuk Redaktor naczelny Przemysław Płonka Redakcja Rafał Krzyżok, Maciej Szramek Redakcja techniczna Maciej Rowiński, Marek Fichna Sprzedaż: Kalina Barlik Prenumerata: Justyna Sobieraj Druk: FISCHER POLIGRAFIA Cena 1 egzemplarza – 25,00 zł (w tym 8% VAT) Wpłaty kierować należy na konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu Nr konta: 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001 Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę instytucjonalną przyjmuje firma Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.. Informacje pod numerem infolinii 0801 40 40 44 lub na stronie internetowej http://dp.kolporter.com.pl/ Magazyn kierowany jest do prezesów, dyr. ds. technicznych i głównych specjalistów (mechaników, automatyków, energetyków) reprezentujących branżę energetyczną, organizatorów targów, sympozjów, imprez branżowych, urzędów, ministerstw, instytutów, wyższych uczelni oraz biur projektowych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Niniejsze wydanie jest wersją pierwotną czasopisma Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowywania nadesłanych tekstów oraz dokonywania ich skrótów, możliwości zmiany tytułów, wyróżnień i podkreśleń w tekstach. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. Fot. na okładce: 123rf


W O B IEKTYWIE

Nowoczesny, miejski mural w Poznaniu Na ścianie budynku osiedlowego Domu Kultury „Wiktoria” na poznańskim os. Zwycięstwa powstał mural przedstawiający nowoczesne miasto, wytwarzające zieloną energię i nią zasilane. Instalacja została przygotowana specjalnymi farbami oczyszczającymi powietrze, a w jej tworzenie włączyła się Enea, firma działająca na rzecz budowy i rozwoju fotowoltaiki i infrastruktury e-mobility w Polsce. Źródło: media.enea.pl

ECiz 8/2019 5


z portalu kierunek e n e r g e t y k a . pl

Nowe moce gazowe w Elektrociepłowni w Zgierzu PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, 6 grudnia 2019 r. podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG), na mocy której instalacja gazowa, jaka zostanie wybudowana w najbliższych latach w Elektrociepłowni w Zgierzu, zostanie przyłączona do sieci gazowej PSG.

Umowę, która zapewni przyłączenie elektrociepłowni w Zgierzu do źródła gazu, podpisali: Arkadiusz Klinkiewicz – p.o. dyrektora Oddziału Zakład Gazowniczy w Łodzi, Polska Spółka Gazownictwa i Grzegorz Dolecki – dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu. Źródło i fot.: informacja prasowa

Koreańskie reaktory APR przyszłością polskiego sektora jądrowego? Firma KHNP, lider światowego przemysłu jądrowego, zorganizowała w Warszawie konferencję na temat innowacyjnych reaktorów APR. Przedstawiciele biznesu i sektora energetycznego wzięli udział w rozmowach na temat przyszłości energetyki jądrowej. W szczególności skupili się na opracowanym przez KHNP reaktorze APR1400, który jako pierwszy „nieamerykański” reaktor uzyskał certyfikat Amerykańskiej Komisji Regulacji Jądrowej (NRC). Przyszłością sektora energetycznego jest energia atomowa. To konkluzja płynąca z Konferencji APR 2019 w Warszawie. Gospodarzami wydarzenia byli Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Korea Nuclear Association (KNA) oraz Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) ze wsparciem Ambasady Republiki Korei w Polsce. Źródło i fot.: informacja prasowa

ORLEN ogłosił wezwanie na akcje Grupy ENERGA ​PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA. Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN, zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki. W ramach wezwania PKN ORLEN ustalił cenę akcji Grupy ENERGA na 7 zł. Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN ORLEN zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację. Źródło i fot.: informacja prasowa

6 ECiz 8/2019

Fot.: 123rf

CIEKAWOSTKA

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju powstało oprogramowanie, które pozwoli Inspekcji Handlowej na automatyczną weryfikację internetowych ofert sprzedaży kotłów na paliwo. Dzięki temu

łatwiej będzie „namierzyć” sprzedawane kopciuchy. Oprogramowanie umożliwi zautomatyzowaną weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwo stałe, zamieszczanych na portalach internetowych. Program wyłapie te oferty, w których urządzenie nie spełnia wymagań określonych w przepisach. Formalny dostęp do niego będą mieć pracownicy UOKiK oraz wojewódzkich inspekcji handlowych. Źródło: informacja prasowa


z portalu k i e r u n e k e n e r g e t y k a . p l

Rządowe dopłaty napędzą sprzedaż aut elektrycznych W życie wchodzi rządowy program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, który w pierwszym etapie obejmie nabywców indywidualnych. Ci mogą uzyskać 30 proc. dofinansowania do zakupu elektryka, którego cena nie przekracza 125 tys. zł. W drugim etapie na taki bonus będą mogli liczyć też klienci flotowi.

Z prognoz PSPA i Frost & Sullivan wynika, że przy optymalnym wykorzystaniu środków na ten cel z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu w 2025 roku flota pojazdów elektrycznych w Polsce będzie już liczyła 300 tys. Eksperci podkreślają, że rządowe zachęty są istotnym elementem napędzającym rozwój rynku elektromobilności. – Polski rynek pojazdów elektrycznych rozwija się w niezwykle szybkim tempie. Ludzie w Polsce rozumieją, jak ważne jest przejście na pojazdy elektryczne. Jednak aby zmotywować ich do zmiany, potrzebne są zachęty, ponieważ pojazdy elektryczne są droższe, a do tego dochodzi kwestia ich ładowania. Rozumieją to rządy w całej Europie, w tym także rząd polski, oferując szereg mniejszych i większych zachęt do wyboru pojazdów elektrycznych – podkreśla Baudouin Denis, dyrektor generalny BMW Group Poland. Źródło i fot.: newseria.pl

PGE Energia Odnawialna będzie laserem monitorować łopaty wiatraków PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła pionierski projekt badawczo-rozwojowy, który dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technik laserowych, umożliwi ocenę stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Projekt jest realizowany z firmą Scanway, która równolegle prowadzi prace nad polskim satelitą do obserwacji Ziemi. Skaner laserowy pozwoli na wykonanie precyzyjnych, zdalnych pomiarów stanu technicznego łopat turbin wiatrowych z bardzo dużą dokładnością. Źródło: informacja prasowa

RO Z M AITOŚCI

3,5

sekundy Tyle trwała detonacja, która zburzyła chłodnię kominową nr 4 w Elektrowni Siersza. W czasie prac przygotowawczych w płaszczu chłodni wywiercono ponad 3 000 otworów, w których umieszczono ładunki o masie od 50 do 100 gramów każdy.

Źródło: informacja prasowa

Energetyka, jako infrastruktura krytyczna, jest narażona na wiele niebezpieczeństw, a konsekwencje mogą być naprawdę znaczące. Wydaje się jednak, że prawdopodobieństwo wystąpienia poważnego skutecznego ataku (cyfrowego) nie rośnie drastycznie. Faktem jest natomiast, że wraz z tym, jak zmienia się technologia, zmieniają się formy zagrożeń. Michał Piecha, dyrektor Departamentu Inżynierii i Remontów w TAURON Wytwarzanie S.A.

Ruszyło wydobycie z trzech nowych ścian W każdym z trzech zakładów górniczych TAURON Wydobycie uruchomiono w listopadzie nową ścianę wydobywczą. Ich zdolność produkcyjna to około 10-13 tysięcy ton węgla kamiennego na dobę. Pozwoli to na zwiększenie produkcji węgla handlowego.

– Wielkość zasobów w trzech nowych ścianach wydobywczych szacujemy na ponad 2 mln ton. To pokłady o dobrych parametrach jakościowych – mówi Tomasz Cudny, prezes TAURON Wydobycie. – Uruchamiamy nowe ściany, ale i pracujemy nad poprawą efektywności pracy naszych zakładów górniczych. Przygotowywany jest program funkcjonowania i optymalizacji kosztowej dla spółki. Naszym priorytetem pozostaje zakończenie inwestycji strategicznych, takich jak budowa szybu Grzegorz w ZG Sobieski i poziomu 800 m w ZG Janina – dodaje prezes. Źródło i fot.: informacja prasowa

O rozwoju gospodarki cyfrowej na Radzie TTE w Brukseli Technologia 5G, e-prywatność oraz etyczne wykorzystywanie danych – to główne tematy kolejnego posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE), w którym udział wzięła wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Uczestnicy wtorkowych obrad m.in. podsumowali dotychczasowe prace podjęte w trakcie fińskiego przewodnictwa w Radzie UE. Debatowali między innymi o znaczeniu sieci piątej generacji dla europejskiej gospodarki. Źródło: informacja prasowa

ECiz 8/2019 7


z życia branży z życia branży

Przedsiębiorstwa energetyczne wskazują nowe kierunki rozwoju

Przedsiębiorstwa energetyczne stoją przed dużymi wyzwaniami. Branża będzie się musiała bardzo zmienić w obliczu wzrastających kosztów i inwestycji związanych z ochroną klimatu i transformacją energetyczną. W Niemczech od lat można obserwować, jak duże, średnie i nawet te bardzo małe przedsiębiorstwa w miastach, tj. Augsburg, Kiel czy Frankfurt nad Odrą reagują na nadchodzące zmiany.

Frankfurcie nad Odrą postawiono pierwszą Duże koncerny, np. Vattenfall czy RWE, mają ładowarkę w 2014 roku i zdecydowano się o tyle łatwiej, że mogą korzystać z dużych na inny model płatności. Doładowanie środków inwestycyjnych oraz szerokiego jednej kWh kosztuje 32 centy. Do tego zaplecza technologicznodoliczane są 2 centy za każdą minutę -organizacyjnego. Działający w Polsce Innogy ładowania. jest własnością niemieckiego koncernu RWE i zasłynął w Polsce z co najmniej Miejskie Przedsiębiorstwo dwóch innowacyjnych rozwiązań, które Komunikacyjno-Energetyczne mogą być przykładem dla wielu innych w Augsburgu, Stadtwerke Augsburg (SWA), firm energetycznych w naszym kraju. Firma zajmuje się carsharingiem od 2015 roku. Innogy Renewables Polska rozbudowała Początki były skromne – 25 pojazdów. swoją farmę wiatrową w Nowym Stawie, Aleksandra Fedorska Po czterech latach SWA może się już bez subwencji, o kolejne 11 turbin pochwalić flotą 200 pojazdów, w tym 7 i zawarła przełomowy dotychczas na korespondentka elektrycznych. Zarówno rowery miejskie, polskim rynku kontrakt z Kompanią polskich i niemieckich jak i hulajnogi elektryczne są w tym Piwowarską S.A. Energia wytworzona przez portali branżowych. mieście także usługą SWA. W Augsburgu farmę wiatrową będzie zaopatrywała Jej specjalizacją jest własnością SWA jest 26 ładowarek, z czego trzy zakłady browarnicze w zieloną polityka energetyczna 6 należy do kategorii szybkiego ładowania energię. Nie mniej innowacyjne jest Niemiec, Danii, Szwecji, z 50 kW. Koszty użytkowania naliczane są zaangażowanie Innogy w mobilność Austrii, Szwajcarii oraz w formie ryczałtu dziennego. Za zwykłe elektryczną na polskim rynku. Za pomocą krajów Beneluksu. Śledzi ładowanie 22 kW (AC) klienci płacą 7 swojej oferty carsharingowej (auto na przebieg kampanii euro, 10 euro wynosi opłata za szybkie minuty) Innogy wyposażyło Warszawę wyborczych we ładowanie 50 kW (DC). Natomiast taryfa w 500 pojazdów elektrycznych BMW i3. To wszystkich wymienionych ryczałtowa na mobilność w Augsburgu to nie wszystko, bo Innogy prowadzi obecnie krajach pod względem od listopada br. najbardziej innowacyjna w stolicy badania, które mają na celu polityki energetycznej propozycja w całych Niemczech. Za 79 wykorzystanie elektrycznych samochodów euro miesięcznie augsburczycy mogą tej firmy jako magazynów energii bezpłatnie korzystać z transportu miejskiego, 30 minut elektrycznej, umożliwiających zbilansowanie mocy w sieci roweru miejskiego dziennie oraz 150 kilometrów lub 15 w sytuacjach niedoboru prądu. godzin carsharingu wolnego od opłat. W przypadku taryfy za 109 euro carsharing jest bezpłatny przez 30 godzin bez Rynek carsharingu wydaje się dla przedsiębiorstw dodatkowych kosztów za przejechane kilometry. energetycznych szczególnie interesujący. Potwierdza to także zaangażowanie PGE i przejęcie 4Mobility w kwietniu Wszystkie te przykłady pokazują, że przedsiębiorstwa br. Natomiast TAURON zainwestował we flotę samochodów energetyczne starają się poszerzyć swoją ofertę elektrycznych w Katowicach pod nazwą TAURON eCar. w kierunku infrastruktury transportu elektrycznego W Niemczech lokalne przedsiębiorstwa i logistyki. Należy zastrzec, że dużym firmom jest energetyczne w ostatnich latach inwestują głównie znacznie łatwiej znaleźć środki finansowe na zmianę w infrastrukturę e-mobilności: ładowarki i hulajnogi swojego profilu, lecz przykład Augsburga wskazuje, że elektryczne. Kiel Stadtwerke dysponuje obecnie na terenie nawet względnie małe przedsiębiorstwo (w porównaniu miasta, regionu i nawet landu Szlezwik-Holsztyn siecią z gigantami branży, np. RWE czy EnBW) może się ponad 100 stacji ładowania, z których mogą korzystać ich wykazać innowacyjnością i wyznaczać trendy. klienci za pomocą aplikacji w cenie 39 centów/kWh. We

8 ECiz 8/2019


z życia branży OKIE M ST U DENTA

Magazyny energii. Rzut oka na sytuację Polski W związku z propozycją projektu Polityki Energetycznej Polski (PEP) do roku 2040 oraz obecnymi zobowiązaniami przyjętymi przez nasz kraj, dążymy do zwiększenia liczby niskoemisyjnych źródeł energii w miksie energetycznym. Planowane są budowy nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, których praca wymaga stabilizacji w postaci magazynów energii. Odnawialne źródła energii (OZE) nie pracują w sposób ciągły – przy sprzyjających warunkach potrafią produkować nadwyżki energii, a z drugiej strony, przy niekorzystnej pogodzie, muszą być wspierane przez inne źródła. Magazyny energii mają więc za zadanie stabilizować dostawy prądu, czyli „przechowywać” nadwyżkową energię wyprodukowaną przez OZE w celu oddania jej do sieci, gdy zajdzie taka potrzeba.

Aleksandra Podsiadła

projekt spółki PGE. Magazyn, jaki do końca przyszłego roku ma zostać wybudowany na górze Żar, ma mieć moc 0,5 MW i wspierać w działaniu farmę paneli fotowoltaicznych. Instalacja składać się będzie z baterii litowojonowych, które zostaną włączone do sieci średniego napięcia. Przeprowadzone na tym połączeniu testy współpracy z siecią elektroenergetyczną umożliwią opracowanie modelu rozliczeń z operatorem sieci dystrybucyjnej, co w obliczu rosnącej liczby tego typu instalacji jest niezwykle istotne.

Magazyny energii to jedna z najszybciej Studentka III roku na rozwijających się technologii energetycznych. Wydziale Energetyki Obecnie najpopularniejszymi sposobami Planowane są również inwestycje i Paliw Akademii magazynowania energii są: akumulatory mające na celu stabilizację dostaw Górniczo-Hutniczej litowo-jonowe, zdolne do reagowania na energii z elektrowni wiatrowych. PGE w Krakowie. Członek Koła zapotrzebowanie mocy w ciągu milisekund; zapowiedziało budowę magazynu energii Naukowego Energetyków superkondensatory magazynujące w pobliżu farmy wiatrowej Karnice I, Jądrowych „Uranium” energię w polu elektrycznym; odwracalne natomiast spółka Energa jest na końcowym ogniwa paliwowe, generujące energię etapie instalowania baterii w magazynie wykorzystując procesy elektrochemiczne; koła zamachowe, energii elektrycznej w Bystrej. Magazyn ten osiągnie które używają energii kinetycznej masy wirującej jako już niebawem moc 6 MW i wykorzystywać będzie magazynu energii oraz elektrownie szczytowo-pompowe, najnowocześniejsze technologie z zakresu zarządzania gdzie woda jest magazynem energii potencjalnej. i magazynowania energii. Zastosowane w nim zostaną baterie kwasowo-ołowiowe oraz litowo-jonowe. W Polsce mamy dziś do czynienia z kilkoma inwestycjami w magazyny energii. Polska Grupa Energetyczna (PGE) Tauron również inwestuje w budowę magazynów energii. pracuje obecnie nad 8 projektami o łącznej mocy magazynów Pierwszy obiekt tego typu firma buduje w pobliżu 40 MW. Mają one na celu nie tylko stabilizowanie energii elektrowni wiatrowej w Lipinkach. Jego zadaniem pochodzącej z OZE, ale również wspieranie konwencjonalnych będzie efektywne gospodarowanie energią odbieraną bloków energetycznych, w szczególności tych najstarszych, z farmy wiatrowej, poprawa jej parametrów i stabilizacja nieprzystosowanych do współpracy z farmami wiatrowymi pracy sieci elektroenergetycznej. Ma on osiągnąć moc czy fotowoltaicznymi. PGE planuje budowę magazynu około 2 MW już na początku przyszłego roku. energii przy elektrowni w Bełchatowie o mocy 1 MW, którego głównym zadaniem będzie zwiększanie mocy energii Łączna moc istniejących oraz planowanych magazynów dostarczanej do sieci. Wyeliminowałoby to konieczność energii stanowi niestety tylko niewielki ułamek dziennego pozostawiania rezerwy mocy na potrzeby Polskich Sieci zapotrzebowania na moc naszego kraju. Dynamiczny rozwój Elektroenergetycznych, która to rezerwa jest niezbędna do technologiczno-przemysłowy Polski sprawia, że popyt wypełnienia dobowych szczytów zapotrzebowania na moc. na energię elektryczną rośnie. Biorąc pod uwagę fakt, że Kolejnymi inwestycjami są dwa magazyny: zlokalizowany magazyny energii dopiero wkraczają na nasz rynek, nie będą w pobliżu stacji 110/20 kV Hańcza magazyn o mocy 20 MW, w stanie jeszcze przez kilka kolejnych lat zapewnić nam którego celem jest stabilizacja pracy sieci dystrybucyjnej, bezpieczeństwa energetycznego, a jedynie stabilizować oraz magazyn o mocy około 10 MW, zlokalizowany w pobliżu pracę sieci elektroenergetycznej, dlatego ważne są również stacji 110/15 kV Orla, służący do zmniejszania strat sieciowych, inwestycje w inne źródła energii, jak energia z gazu ziemnego a także do poprawy jakości energii elektrycznej. Inny czy budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. z magazynów realizowanych przez spółkę PGE ma powstać w okolicy bieszczadzkiej wsi Rzepedź i posiadać moc ok. 2 MW. Autorem poprzedniego tekstu w dziale „Okiem studenta” Inwestycją demonstracyjną, która obrazować będzie (ECiZ 7/2019) był Jakub Banaszak. działanie wsparcia OZE przez magazyn energii, jest również

ECiz 8/2019 9


z życia branży

O remontach, modernizacjach i utrzymaniu ruchu po raz dwunasty w Licheniu Rafał Krzyżok redaktor „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” oraz portalu kierunekENERGETYKA.pl.

Już po raz 12 w Hotelu Atut w Licheniu Starym odbyła się konferencja poświęcona tematyce remontów, modernizacji, zarządzania majątkiem i utrzymania ruchu w energetyce. 27-29 listopada uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, poszerzenia swojej wiedzy oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Fot.: BMP

O remontach i utrzymaniu ruchu po raz kolejny… W tegorocznej edycji wydarzenia udział wzięło prawie 250 osób z ponad 100 firm i zakładów. Organizatorem imprezy – jak zawsze – była firma BMP

Fot.: BMP

Warsztaty techniczne Konferencję rozpoczęły warsztaty firmy Microsoft, które poświęcone były usprawnieniu organizacji pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych

10 ECiz 8/2019


Fot.: BMP

z życia branży

Fot.: BMP

28 prelekcji Podczas wydarzenia swoje prezentacje przedstawiali znani eksperci sektora energetycznego. Stanisław Tokarski (na zdjęciu) wygłosił referat: „Utrzymanie ruchu – nie zostać w tyle w zmieniającym się otoczeniu

Fot.: ECOL

Fot.: BMP

Honorowy Gospodarz Po raz kolejny Honorowym Gospodarzem konferencji Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce był Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

Klucz Sukcesu Podczas oficjalnego wieczoru nastąpiło wręczenie Klucza Sukcesu dla PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków za modernizację turbiny gazowej V94.2

Fot.: BMP

Fot.: BMP

Wystawa stoisk Uczestnicy mogli zaznajomić się z najnowszymi rozwiązaniami dla obszaru UR na 28 stoiskach. Jednym z wystawców był partner konferencji – firma Ecol Sp. z o.o. z Rybnika

Wieczór Gier Podczas Wieczoru Gier uczestnicy konferencji mogli spróbować swoich sił w turniejach gry w piłkarzyki, darts czy na symulatorach

Debata na zakończenie konferencji Zwieńczeniem wydarzenia była debata na temat wyzwań, jakie stoją przed utrzymaniem ruchu w kontekście zmieniającej się energetyki

ECiz 8/2019 11

Profile for BMP Sp. z o.o.

8/2019 Energetyka Cieplna i Zawodowa  

8/2019 Energetyka Cieplna i Zawodowa  

Profile for marfi1976
Advertisement