Page 1

T E M AT N U M E R U PA KO WA N I E W P R Z E M Y Ś L E FA R M A C E U T Y C Z N Y M

INTELIGENTNE I bezpieczeństwo zdrowotne I wyznaczniki innowacji opakowaniowych I znakowanie i etykietowanie

Leki geneRyczne bez barier > 14

Groźne materiały

>23

Serializacja po starcie > 37


SPIS TREŚCI

T E M AT N U M E R U : P A K O W A N I E W P R Z E M Y Ś L E FA R M AC E U T Y C Z N Y M 18 I W Internecie Rzeczy Paweł Haręża, Ryszard Cierpiszewski 23 I Groźne materiały Marzena Pawlicka 27 I Wyznaczniki innowacji opakowaniowych produktów farmaceutycznych Magdalena Ankiel, Małgorzata Kosiór 30 I System Weryfikacji Autentyczności Leków – czy działa? Katarzyna Czyżewska 32 I Rozwiązania znakowania i etykietowania dla farmacji Tomasz Musiał, Piotr Kromer 34 I Opakowania z papieru w produkcji farmaceutycznej cz. 2: ulotki Agnieszka Wilczyńska-Zuchora 37 I Serializacja po starcie Joanna Kmiecik-Grudzień

8 Z ŻŻ YY CCIIAA BBRRAANNŻŻYY

Przestrzeń na przyszłość rozmowa z Andrzejem Kuchno, dyrektorem Wytwórni US Pharmacia Fot. US Pharmacia

Z ŻYCIA BRANŻY 8 I Przestrzeń na przyszłość rozmowa z Andrzejem Kuchno, dyrektorem Wytwórni US Pharmacia 12 I Kandydaci na leki fotoreportaż z Pilot Plant Adamedu 14 I Leki generyczne bez barier rozmowa z Robertem Łukawskim, prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Zentiva Polska Sp. z o.o.

1 2 Z Ż Y C I A B R A N Ż Y

Kandydaci na leki fotoreportaż z Pilot Plant Adamedu Fot. Adamed

JA KO Ś Ć 40 I Zarządzanie ryzykiem w produkcji aseptycznej Andrzej Szarmański 44 I Produkty z pogranicza – jak sobie z nimi poradzić? Maria Chełmińska 47 I Ciepło, zimno czy gorąco? Przechowywanie leków na świecie Elżbieta Bińczycka 51 I Certyfikat Zgodności z Farmakopeą Europejską cz. 1 Anita Maleszyk E fekt Y wność i optymalizacja 53 I Wykorzystanie falowników jako metoda poprawy efektywności energetycznej Barbara Stolarczyk P R AWO 55 I Ważne przy umowie Anna Słowińska

P R Z E M Y S Ł KO S M E T Y C Z N Y 70 I Recykling opakowań kosmetycznych w gospodarce obiegu zamkniętego Robert Szyman 74 I Hipoalergiczność Michał Abendrot 77 I Na straganie. Rola warzyw w kosmetykach Małgorzata Bajerska 81 I Retinoidy Barbara Łasisz 85 I Zmiany w prawie dotyczące deklaracji marketingowych dla produktów kosmetycznych Joanna Dziurowicz 87 I Prototyp w teorii i praktyce Rafał Kołodziej FELIETON 90 I UNBOXING vs. BOXING Rafał Ruta

62

PRZEŁOMOWE ODKRYCIA

Peptydami w nowotwór Fot. 123rf

PRZEŁOMOWE ODKRYCIA 58 I Koniugaty lek-polimer Andrzej Ernst 62 I Peptydami w nowotwór Piotr F.J. Lipiński

Piotr F.J. Lipiński

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 3/2019 3


O D R E DA KC J I

Wydawca: BMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Morcinka 35 47-400 Racibórz tel./fax 32 415 97 74 tel.: 32 415 29 21, 32 415 97 93 KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437 NIP: 639-20-03-478 e-mail: farmacja@e-bmp.pl www.kierunekfarmacja.pl

Aldona Senczkowska-Soroka redaktor wydania t e l . 3 2 4 1 5 9 7 7 4 w e w. 3 2 t el . kom . 6 0 2 1 1 6 8 9 9 e - m a i l : a l d o n a . s o r o k a @ e - b m p. pl

Opakowani O

pakowania… Cóż, chodzimy w nich na co dzień. Jak zauważył amerykański pisarz Ambrose Gwinnett Bierce: „Moda damska była zawsze najdroższą techniką opakowania”. Tak, opakowujemy się codziennie – mniej lub bardziej świadomie. Po co? Podstawową funkcją opakowania jest przecież ochrona zawartości przed otoczeniem. Chronimy się więc od wieków. Nie tylko o ochronę jednak tutaj chodzi, bo człowiek opakowaniu nadał jeszcze wiele dodatkowych funkcji, w  tym przecież tak istotną – estetyczną. Pięknie zapakowane „coś” zawsze cieszy oko – znamy to przecież, uwielbiamy prezenty…  XXI w. opakowanie musi być także inteligentne. Już nie tylko przekazuje informacje, jest estetyczne, chroni zawartość, ale ma jeszcze za zadanie komunikować „coś więcej”. W farmacji opakowania mają także informować o  bezpieczeństwie produktu – jego oryginalności, pochodzenia z  legalnego źródła. Ale nie tylko. Dzisiaj „inteligentne opakowania oferują rozwiązania w zakresie przestrzegania zaleceń dotyczących przyjmowania leków, ich przechowywania oraz śledzenia w całym łańcuchu dostaw” – piszą Paweł Haręża i Ryszard Cierpiszewski. pakowanie nie zawsze świadczy o zawartości, a w przemysłach farmaceutycznym i kosmetycznym może dodatkowo być niebezpieczne i negatywnie wpływać na jakość zapakowanego w nie

W

O

4 PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 3/2019

produktu. Wszystko jest oczywiście ściśle określone i kontrolowane. Opakowanie doskonałe? Wciąż nad nim pracujemy, ale chyba nie przez przypadek słyszymy często, że picie ze szkła jest zdrowe. To prawda. „Szkło jest jedynym materiałem opakowaniowym, który otrzymał od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) status GRAS (ang. Generalny Recognised as Safe), czyli powszechnie uznany za bezpieczny” (patrz s. 23).   tutaj pojawia się kwestia ochrony środowiska – dzisiaj jednego z  ważniejszych tematów. Ekologicznej postawy firm oczekują coraz bardziej świadomi konsumenci. Zgodnie z  unijnymi zaleceniami kraje członkowskie powinny osiągnąć poziom 50% recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych do 2025 roku. Robert Szyman pisze, że „Wyzwaniem szczególnym dla przemysłu kosmetycznego będzie połączenie atrakcyjności opakowania z jego minimalnym wpływałem na środowisko”. Trzeba to tylko (lub aż) połączyć z  atrakcyjnością opakowania – kupujemy przecież oczami. ubimy „rozpakowywać” – o tym pisze nasz felietonista Rafała Ruta na s. 90. To magia opakowania sprawia nam wiele przyjemności i chyba się to nie zmieni. Lubimy ładne rzeczy i ładnie zapakowane produkty. Producenci opakowań wciąż więc mają wiele do zrobienia.

I

L

BMP to firma od 25 lat integrująca środowiska branżowe, proponująca nowe formy budowania porozumienia, integrator i moderator kontaktów biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń. To organizator branżowych spotkań i wydarzeń – znanych i cenionych ogólnopolskich konferencji branżowych, wydawca profesjonalnych magazynów i portali.

Rada Programowa: dr n. farm. Jan Hołyński dr Jerzy Jambor – Phytopharm Klęka SA, Polski Komitet Zielarski prof. dr hab. n. med. Jacek Spławiński – Narodowy Instytut Leków Mieczysław Wośko – prezes zarządu – POLFARMEX S.A. Jerzy Lasota – FARMASERWIS prof. dr hab. Roman Kaliszan – Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny Maciej Adamkiewicz – prezes – Grupa Adamed Katarzyna Wójcicka – Prezes Zarządu, Europejski Instytut Suplementów i Odżywek Marek Gnyś, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego, Starpharma Sp. z o.o. Paweł Nidecki – dyrektor ds. inwestycji i serwisu technicznego – IBSS Biomed S.A. dr Krystian Sodzawniczny – dyrektor produkcji APIPOL-FARMA Jarosław Wolniewicz – Wol-Pharma Consulting Krzysztof Lassota – kierownik produkcji – ANPHARM P.F.S.A. Rafał Grabicki – dyrektor produkcji, FSP GALENA dr Andrzej Ernst – niezależny ekspert prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz – Gdański Uniwersytet Medyczny Magdalena Marciniak – niezależny ekspert dr Piotr F.J. Lipiński, Zakład Neuropeptydów, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Joanna Podoba, dyrektor jakości, Polfa Warszawa S.A.

Prezes zarządu BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Adam Grzeszczuk Redaktor naczelny Przemysław Płonka Redaktor wydania Aldona Senczkowska-Soroka Redakcja techniczna: Marek Fichna, Maciej Rowiński Prenumerata, kolportaż Justyna Sobieraj Dyrektor działu handlowego Beata Fas

Druk: FISCHER POLIGRAFIA ISSN 1897-5127 Cena 1 egzemplarza – 23,15 zł + 8% VAT Wpłaty kierować należy na konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001 Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowywania nadesłanych tekstów oraz dokonywania ich skrótów, możliwości zmiany tytułów, wyróżnień i podkreśleń w tekstach. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. Fot. BMP Fot. okładki: 123rf


W obiektywie

S E L V I T A – P R Z E Ł O M O W Y I kwartał 2 0 1 9 r . Spółka otrzymała w tym czasie zgodę na wprowadzenie SEL120 do badań klinicznych w USA oraz zapowiedziała podział na dwie niezależne spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych   Źródło i fot.: Selvita

Więcej przeczytasz na portalu

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 3/2019 5


Z P O R TA L U

kierunekfarmacja . pl

Droga do fabryki przyszłości w sektorze farmaceutycznym

Mabion S.A., notowana na GPW spółka biotechnologiczna będąca na końcowym etapie rejestracji leku we wskazaniach onkologicznych i autoimmunologicznych, podsumowuje I kwartał br. Był to okres intensywnej pracy całego zespołu, która zaowocowała złożeniem odpowiedzi na pytania Europejskiej Agencji Leków (EMA) otrzymane w ramach etapu Dnia 120 procedury rejestracyjnej leku MabionCD20. Tym samym spółka zrealizowała ważny kamień milowy na drodze do uzyskania rejestracji w EMA swojego flagowego projektu i jest coraz bliżej finalnej opinii regulatora. W ostatnich tygodniach Mabion osiągnął pierwszy kamień milowy na drodze do rejestracji MabionCD20 w Turcji, Fot. 123rf

Firmy Polpharma i Microsoft podpisały porozumienie, którego celem jest współpraca w zakresie wybranych projektów cyfrowej transformacji największej polskiej firmy farmaceutycznej. W ramach porozumienia deklarują podjęcie działań w takich obszarach, jak: cyfryzacja procesów przemysłowych w całym łańcuchu wartości produkcji leków, zaawansowana analityka danych i wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz tworzenie cyfrowego miejsca pracy.

Intensywny kwartał

Strony deklarują gotowość do współpracy nad wdrażaniem koncepcji Fabryki Przyszłości, czyli cyfryzacji procesów przemysłowych w całym łańcuchu wartości produkcji leków, począwszy od laboratorium, poprzez planowanie i realizację cykli produkcyjnych, obsługę parku maszynowego i urządzeń, monitorowanie stanu i przewidywanie awarii, minimalizację przestojów, optymalizację procesów, kontrolę jakości i bezpieczeństwa, a także szkolenia i rozwój pracowników produkcji. Porozumienie przewiduje podjęcie przez Polpharmę działań wpisujących się w koncepcję Przemysłu 4.0. Wizja Microsoft Factory of the Future zakłada m.in. wykorzystanie takich technologii, jak Przemysłowy Internet Rzeczy, Automatyka Przemysłowa, Uczenie Maszynowe, Rozszerzona Rzeczywistość, Cyfrowy Bliźniak czy Blockchain do poprawy efektywności procesów biznesowych. – Cyfryzacja jest istotnym elementem transformacji Grupy Polpharma. Z jednej strony pozwoli nam dostarczać wartościowe rozwiązania dla pacjentów, stanowiące połączenie farmaceutyków i nowych usług, z drugiej – umożliwi podniesienie elastyczności i zwinności biznesowej naszej organizacji. Technologie cyfrowe w procesie produkcji mają ogromny potencjał, ponieważ wpływają na efektywność wytwarzania, a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności Polpharmy jako największego producenta leków w Polsce – mówi Markus Sieger (na zdjęciu po lewej), prezes Grupy Polpharma.

a także złożył w EMA drugi wniosek dot. tego leku, którego celem jest umożliwienie sprzedaży produktu na rynkach nadal objętych ochroną patentową dla MabThera dot. reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Źródło: informacja prasowa

C I E K AW O S T K A

90% Polaków ufa farmaceutom Tak wynika z badań przeprowadzonych przez niezależną agencję badawczą Biostat. Pacjenci nie wiedzą jednak, jak mogą wykorzystać możliwości, kompetencje, wiedzę i doświadczenie farmaceutów. Źródło: Naczelna Izba Aptekarska

Przeczytaj inne ciekawe informacje na portalu

6 PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 3/2019

Fot. 123RF.com

Źródło i fot.: informacja prasowa


Z P O R TA L U

Wielka inwestycja Aflofarmu

Polska firma farmaceutyczna realizuje inwestycję, której celem jest znaczące zwiększenie mocy produkcyjnej m.in. w zakresie wytwarzania leków oraz kosmetyków. W ramach projektu planowana jest rozbudowa zakładów w Ksawerowie i Pabianicach oraz budowa magazynu centralnego.

RO Z M A I TO Ś C I

1

mlD zł

wydała branża farmaceutyczna na reklamę w pierwszym kwartale 2019 r.

Łączna wartość nakładów to około 120 mln zł. Inwestycja jest realizowana w związku z decyzją Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uwzględniającą złożony przez firmę wniosek w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Projekt jest odpowiedzią na ambitne plany rozwoju spółki na rynku polskim oraz za granicą. – Rozbudowa zakładów produkcyjnych polega przede wszystkim na zwiększeniu powierzchni fabryk z przeznaczeniem na nowe pomieszczenia produkcyjne i laboratoryjne. W tym celu firma zakupiła działkę przyległą do zakładu w Ksawerowie o powierzchni prawie 2 ha, z przeznaczeniem na rozbudowę zakładu. Jednocześnie trwają prace modernizacyjne w obu fabrykach. – Projekt budowy magazynu centralnego pozwoli nam zoptymalizować procesy składowania dla firmy i zabezpieczyć nasze potrzeby w tym zakresie na najbliższe lata. Do tej pory znaczną część procesów magazynowych musieliśmy zlecać na zewnątrz. Budowa magazynu centralnego znacznie usprawni ten proces zarówno pod względem logistycznym, jak i ekonomicznym – mówi Jacek Furman, prezes Aflofarm Farmacja Polska Źródło i fot.: Aflofarm

Prezydent podpisał nowelę Prawa farmaceutycznego 9 maja 2019 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom i niedoborom w zaopatrzeniu na farmaceutycznym rynku detalicznym, które są powodowane działającym na szeroką skalę nielegalnym obrotem produktami leczniczymi funkcjonującym w ramach tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych”. Źródło: prezydent.pl

Krajowe leki – bezpieczeństwo i rozwój gospodarki Coraz więcej Polaków obawia się braku leków w aptekach, a wśród nich aż 74% doświadczyło już takiej sytuacji. Prawie 85% badanych uważa, że nasz rząd powinien wspierać rozwój przemysłu farmaceutycznego, bo produkcja leków w kraju jest gwarancją bezpieczeństwa lekowego – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Fot. 123rf.com

Źródło: inf. prasowa

kierunekfarmacja . pl

– Bardzo często barierą dostępu pacjenta do leków jest cena. W momencie wejścia leku generycznego i odpowiedniego podejścia i promocji firm generycznych, ta bariera znika. – Robert Łukawski, prezes zarządu, dyrektor generalny Zentiva Polska Sp. z o.o.

Badanie opinii publicznej wykonane na zlecenie PZPPF w kwietniu br. pokazało, że Polacy mają zaufanie do produkowanych w kraju leków i chcą się nimi leczyć. Prawie połowa, jeśli ma do wyboru tańszy lek sprowadzony z Azji, wybierze nieco droższy krajowy. – Inwestowanie w krajowy przemysł farmaceutyczny to ważny element nie tylko naukowego, ale i gospodarczego rozwoju naszego kraju. To współczesny patriotyzm – mówi kardiochirurg, były minister zdrowia, wieloletni dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. Marian Zembala.   Farmaceutyczna suwerenność 2/3 ankietowanych uważa, że produkcja leków w Polsce jest gwarancją tego, że nie zabraknie ich w aptekach. 64 proc. twierdzi, że czułoby się bezpieczniej, gdyby większość leków dostępnych w aptekach była produkowana w Polsce. – Braki w aptekach niszczą poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Chory nie może martwić się, czy potrzebny lek będzie dostępny. Taki strach dewastuje psychikę i pogarsza stan zdrowia. Obowiązkiem resortu zdrowia jest więc zapewnienie Polakom dostępu do leków i zagwarantowanie ciągłości ich dostaw. Mając własny przemysł farmaceutyczny, dla którego polski rynek jest priorytetowy, rząd powinien wspierać jego rozwój – podkreśla przedstawiciel organizacji pacjenckich Szymon Chrostowski, przewodniczący Polskiej Grupy Sterującej All.Can Źródło: producencilekow.pl

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 3/2019 7


Z życia branży

Przestrzeń na przyszłość – W obecnej lokalizacji mamy już niewielkie możliwości rozwoju. Zakupiliśmy nowoczesny budynek przy ul. Bierutowskiej, który będziemy dostosowywać do potrzeb prowadzenia produkcji farmaceutycznej. Jest to projekt wieloetapowy i wieloletni – mówi Andrzej Kuchno, dyrektor Wytwórni US Pharmacia. • Słyszeliśmy o waszej przeprowadzce na ul. Bierutowską… Ta przeprowadzka to dla nas naturalna kolej rzeczy. Nasze otoczenie biznesowe nieustannie się zmienia, tempo tych zmian jest coraz szybsze, a  potrzeby naszych konsumentów nieustannie rosną. Wytwórnia we Wrocławiu, która jest największym i  strategicznym dostawcą Grupy USP Zdrowie, zaopatruje rocznie rynek w  ponad 100 mln opakowań. Zakład powstał ponad 20 lat temu przy

Fot. US Pharmacia

Andrzej Kuchno dyrektor Wytwórni US Pharmacia

8 PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 3/2019

ul. Ziębickiej. W tamtych czasach były to obrzeża Wrocławia, dzisiaj jesteśmy już bardzo blisko centrum miasta. W obecnej lokalizacji mamy już niewielkie możliwości rozwoju. Wielokrotnie zastanawialiśmy się nad najbardziej optymalnym rozwiązaniem, dyskutując o możliwościach modernizacji Wytwórni, także rozważając budowę czy nową lokalizację, tak by jak najlepiej odpowiedzieć na wszystkie nasze potrzeby, zarówno biznesowe, jak również – co pragnę podkreślić i co

jest dla nas niezwykle istotne – dbając o podnoszenie komfortu pracy naszych pracowników.

• Ostatecznie postawiliście na nową lokalizację. Tak. I co jest dla nas bardzo ważne, również we Wrocławiu. Zakupiliśmy duży teren z nowoczesnym budynkiem produkcyjno-biurowym, który będziemy dostosowywać do potrzeb prowadzenia produkcji farmaceutycznej. Jest to projekt wieloetapowy i  wieloletni, zakła-


Z życia branży

• Jakie działania przewidujecie tu na najbliższy czas? Musimy zaplanować i przygotować infrastrukturę techniczną i  produkcyjną, uzyskać zezwolenie na wytwarzanie i  certyfikat GMP. Przewidujemy, że pierwsze produkty z  Nowej Wytwórni pojawią się na rynku za ok. 2 lata, a przeniesienie całej produkcji zajmie ok. 5 lat. Obecnie intensywnie pracujemy nad projektem przebudowy zakupionego budynku. Ten projekt to gwarancja zwiększenia mocy wytwórczych, zatem i odpowiedź na rosnące potrzeby rynku, ale to przede wszystkim miejsce, w którym – zgodnie z naszą wizją – będą powstawać najlepsze dla nas rozwiązania.

• Rozwój oznacza także inwestycję w kadrę. Sektor farmaceutyczny coraz częściej zgłasza dzisiaj problem braku pracowników. Czy i was to dotyczy? Rzeczywiście, sytuacja na rynku pracy zmieniła się i  jest zupełnie inna niż dwa, trzy lata temu. Ofert jest więcej i  to pracownik może wybierać, dla kogo chce pracować. W  naszej Wytwórni, pomimo powyższych zmian, nie odczuwamy jednak problemu z niedoborem pracowników. To wypadkowa kilku nakładających się na siebie czynników. Przede wszystkim pracujemy nad angażującym środowiskiem pracy. Nasze doświadczenia pokazują, że otwarta komunikacja na wszystkich szczeblach pracowniczych jest kluczem do zrozumienia wielu tematów, lepszej współpracy i naszego zaangażowania.

• Jakiego rodzaju działania podejmujecie? Bardzo cenię sobie spotkania z pracownikami, tzw. „Śniadania

Fot. US Pharmacia

dający dostosowanie budynku do celów produkcji farmaceutycznej i etapowe przenoszenie naszej działalności. Ta inwestycja daje nam możliwość rozwinięcia także nowych technologii produkcji. Będziemy mogli dobrze zaplanować proces i  przestrzenie produkcyjne, kontrolne, biurowe i socjalne.

w Wytwórni”. Jest to fantastyczna platforma do przekazywania pytań, na które możemy odpowiedzieć, zaspokajając ciekawość, niwelując pewne obawy, a także zmienić nasz sposób widzenia określonych kwestii. Jednocześnie możemy dowiedzieć się, co pracowników w danej chwili nurtuje. Takie śniadanie zorganizowaliśmy m.in. po ogłoszeniu zakupu nowego zakładu. Padło wówczas ze strony pracowników bardzo wiele ciekawych pytań, na które staraliśmy się jak najpełniej odpowiadać. Zorganizowaliśmy także wycieczki do nowej lokalizacji, aby pracownicy mogli przekonać się, że jest to przestrzeń, która daje nam ogromne możliwości. Myślę, że to pozwoli nam włączyć ludzi w proces projektowania Nowej Wytwórni – chcemy usłyszeć ich zdanie, ich pomysły. Angażujemy się także w  inicjatywy oddolne pracowników, np. finansujemy nasze drużyny sportowe. Celebrujemy sukcesy, zarówno w obszarze poszczególnych działów, jak i  ogólnofirmowym. Mamy tzw. „piątki dla sukcesu”, świętujemy każde zakończenie projektu angażującego osoby z wielu działów, wyniki przekraczające nasze oczekiwania, czy osiągnięcie przed czasem celu w przypadku zgłaszania i eliminacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Te i wiele innych działań sprawia, że nasi pracownicy polecają nas swoim znajomym, rodzinie i w ramach wewnętrznego programu

POLECAM spływa do nas wiele CV. W ubiegłym roku co 4 zatrudniona osoba w naszej firmie była z takiego polecenia. To również, jak się przekonujemy na rekrutacjach, jest jednym z  powodów, dla którego ludzie do nas – aplikują, „bo słyszeli, że u nas jest dobra atmosfera i  dobrze się pracuje”. Takie słowa to dla nas nie tylko powód do dumy, ale ogromna motywacja, by ten stan pielęgnować i rozwijać.

WYTWÓRNIA WE WROCŁAWIU jest strategicznym dostawcą Grupy USP Zdrowie

• Czy w związku z  przeprowadzką planujecie jeszcze jakieś inwestycje w  obecnej lokalizacji? Nie planujemy już dużych inwestycji w  obecnej lokalizacji w  perspektywie kolejnych pięciu lat, choć nadal inwestujemy w  nowe rozwiązania produkcyjne i wymianę sprzętu produkcyjnego. Robimy to wszystko, myśląc już o przeniesieniu tych maszyn i rozwiązań do nowej lokalizacji. W Wytwórni na ul. Ziębickiej będziemy się więc skupiać przede wszystkim na działaniach optymalizacyjnych.

• Oprócz tematu optymalizacji, sporo mówi się dzisiaj o daleko idącej automatyzacji i coraz szerszym wykorzystaniu robotów. Czy wizja inteligentnej fabryki, w której pracują tylko maszyny, jest dla pana realna? To bardzo kusząca wizja, ale nigdy nie wyeliminujemy do końca

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 3/2019 9


US Pharmacia pozostanie we Wrocławiu. Zakład w ciągu 5 lat będzie przenoszony z ul. Ziębickiej na Bierutowską

Fot. US Pharmacia

Z życia branży

pracy ludzi, którzy będą sprawowali nadzór nad procesami, nawet tymi najbardziej zautomatyzowanymi. Automatyzacja powinna być wprowadzana do fabryk farmaceutycznych, aby uzyskać wzrost wydajności i poprawiać jakość. Poza tym powinna odciążać ludzi od najbardziej uciążliwych czynności. Podsumowując – automatyzacja tak, ale tam, gdzie jest niezbędna i gdzie może przynieść określone korzyści.

• Automatyzacja wpisuje się w pojęcie „nowoczesnego zakładu”. Co dzisiaj dla pana znaczy to pojęcie w farmacji? Czy o nowoczesności świadczy park maszynowy, ludzie, efektywność? Wszystko razem. Park maszynowy i  doświadczona, kreatywna kadra to podstawa efektywnej, zorganizowanej produkcji farmaceutycznej. Ludzie mogą zaplanować optymalny proces, który zrealizują nowoczesne maszyny, z odpowiednią jakością. To ludzie muszą decydować o zmianach w tym procesie, o  jego optymalizacji. Park maszynowy i ludzie to efektywność, dobre wykorzystanie całego potencjału.

• Mówimy o przyszłości, przeprowadzce zakładu. Przed wami sporo pracy i zmian. Z czego jest pan najbardziej dumny dzisiaj, jeśli chodzi o  rozwój wrocławskiej Wytwórni? Wrocławska Wytwórnia osiągnęła w ciągu ponad dwudziestu lat swojego istnienia ogromny sukces,

10 PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 3/2019

stając się strategicznym dostawcą dla Grupy USP Zdrowie, produkując świetnie rozpoznawalne, uznane i cenione za jakość marki leków, które są łatwo dostępne dla pacjentów, jak Gripex, APAP, Ibuprom, Acatar, Alleric i  inne. Ten sukces Wytwórnia zawdzięcza dobremu zarządzaniu zakładem przez kolejne lata oraz szybkim i  długofalowym decyzjom, dzięki którym harmonijnie rozwijał on swoją działalność. Największą jednak dumą i wartością jest nasza kadra, złożona z doskonałych specjalistów i doświadczonych operatorów, którzy każdego dnia swoją pracą wspierają misję i rozwój naszej Wytwórni. Gdy dołączyłem do zespołu Wytwórni po wielu latach pracy w  wielkiej globalnej firmie, zaskoczyło mnie, że wiele rozwiązań, które w mojej poprzedniej organizacji dopiero zaczynało się inicjować, tutaj było już wdrożonych i  to na wysokim poziomie.

• Rozmawiamy o rozwoju Wytwórni. A  patrząc ogólnie – w  którym kierunku pana zdaniem zmierza rozwój branży farmaceutycznej w Polsce? Branża farmaceutyczna w Polsce uważnie śledzi światowe trendy i  będzie za nimi w  dalszym ciągu podążać. Coraz większego znaczenia nabierają prewencja i wellness, a nie tylko problem solution. Więcej mówi się o  innowacjach, o  nowoczesnych formach leków, czyli postaciach leków o mniejszych dawkach, ale skuteczniej docierających

do właściwego miejsca organizmu i zmniejszających ryzyko działań niepożądanych. Wszelkiego rodzaju leki o łatwiejszym stosowaniu np. ODT, minitabletki, nanożele pozwolą nam na rzadszą, ale też wygodniejszą aplikację. Dziś w naszym kraju mamy nowoczesne zakłady, stale inwestujemy w  obszar badań i  rozwoju, dobrze kształcimy kadry. Możemy stać się liderami w  Europie w  zakresie produkcji leków, ale do tego potrzebujemy oczywiście wsparcia m.in. ze strony legislacyjnej.

• Jak się to ma do waszych planów? US Pharmacia i Grupa USP Zdrowie również wnikliwie obserwuje, jak kształtują się światowe trendy w  farmacji. Zgodnie z  naszą misją „Zmieniamy świat wokół Ciebie, w trosce o zdrowie Twoje i Twoich bliskich” zapewniamy kompleksową ofertę leków na podstawowe dolegliwości, staramy się, aby nasze leki były szeroko dostępne dla pacjentów, rozbudowujemy nasze marki, cały czas pracujemy nad zapewnieniem najwyższej jakości i  najlepszej skuteczności oferowanych rozwiązań. Nasza nowa inwestycja, która zapewni nie tylko większą produkcję, ale i nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe jest tego dowodem. ________________________________ Rozmawiała Aldona Senczkowska-Soroka, redaktor czasopisma „Przemysł Farmaceutyczny” i portalu kierunekFARMACJA.pl

Profile for BMP Sp. z o.o.

3/2019 Przemysł Farmaceutyczny  

3/2019 Przemysł Farmaceutyczny  

Profile for marfi1976
Advertisement