Issuu on Google+

m ag az yn y

BUDUJEMY MOZLiWOSCI POROZUMIENIA al e rt po

sy i k mp on o fe zja re nc je

w przemyśle


BUDUJEMY MOZLIWOSCI POROZUMIENIA Już od 22 lat Budujemy Możliwości Porozumienia. Ułatwiamy nawiązanie współpracy, kontaktów i wymiany doświadczeń między profesjonalistami z różnych gałęzi biznesu – poprzez wydawanie uznanych magazynów i portali branżowych oraz organizowanie jednych z największych konferencji i sympozjów w kraju.


Konferencje, sympozja Jako jedna z pierwszych w Polsce firm zaczęliśmy organizować profesjonalne spotkania branżowe. Dotąd przygotowaliśmy kilkaset konferencji, sympozjów, warsztatów, w których brało udzia ł od kilkudziesięciu do kilkuset gości. W programach organizowanych przez nas spotkań znaleźć można referaty przygotowywane przez najlepszych specjalistów-praktyków z zakładów, naukowców czy przedstawicieli firm oferujących nowoczesne rozwiązania dla danych branż. Imprezy BMP to połączenie konferencji i targów branżowych, a także integracja i występy znanych artystów.


Na scenie, podczas naszych sympozjów, występowali m.in.: Wilki, Dżem, kabaret OT.TO, Rudi Schubert, Elektryczne Gitary, Kabaret Młodych Panów, kabaret Smile, kabaret Nowaki, Jerzy Kryszak, Grupa Mozarta, kabaret Paranienormalni, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Maciej Maleńczuk, Robert Janowski.


W czasie uroczystych wieczornych gali, redakcja BMP wręcza prestiżową statuetkę Klucza Sukcesu: dla menadżerów, specjalistów, ludzi nauki – za całokształt pracy i wybitne osiągnięcia dla danej branży (do tej pory Klucz Sukcesu w tej kategorii otrzymali m.in.: prof. Artur Bęben – Akademia Górniczo-Hutnicza, Aleksander Kabziński – prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw, dr Wojciech Kuźmierkiewicz – wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Ryszard Langer – prezes MPWiK S.A. Kraków, Henryk Majchrzak – prezes PSE S.A., Jacek Kaczorowski – prezes PGE GiEK S.A., prof. Antoni Tajduś – Akademia Górniczo-Hutnicza, prof. Adam Markowski – Politechnika Łódzka, prof. Kazimierz Lebecki – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach), oraz dla firm – za przełomowe inwestycje czy osiągnięcia rynkowe (Klucz Sukcesu w tej kategorii przyznano m.in.: PGE GiEK – za nowy blok 858 MW w Bełchatowie, MPWiK w m. st. Warszawa – za modernizację Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, Grupie Lotos – za realizację Programu 10+, Grupie Azoty – za konsolidację polskiej chemii, PKN Orlen – za Kompleks Paraksylen/Kwas Tereftalowy (PTA)).


CZASOPISMA BRANZOWE Od początku działalności firmy wydaliśmy prawie 600 magazynów branżowych, w których łączymy teksty naukowe z publicystyką, a informacje podawane są zawsze w nowoczesnej i przystępnej formie graficznej. Prezentujemy najwyższy poziom merytoryczny, najlepsze zdjęcia i nowoczesny skład. To zawsze aktualne, ciekawe fotoreportaże, wywiady i artykuły pisane przez najlepszych ekspertów z branży. Nasze czasopisma: Agro Przemysł, Chemia Przemysłowa, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Kierunek Wod-Kan, Przemysł Farmaceutyczny, Surowce i Maszyny Budowlane, Pompy Pompownie.


portale BRANZOWE W 2014 zasadniczo przebudowaliśmy i unowocześniliśmy dotychczas istniejące portale branżowe, wytyczając nowe kierunki prezentacji informacji dla branż, dla których przygotowujemy sympozja i redagujemy czasopisma. Oprócz aktualności publikujemy także artykuły techniczne, wywiady, fotoreportaże, prezentujemy nowości rynkowe, porady prawne, opinie i analizy specjalistów. Udostępniamy łamy publicystom i blogerom. Na stronach zamieszczamy również aktualne informacje dotyczące organizowanych przez nas konferencji (program, fotorelacje, materiały do pobrania, głosy z debat itp.).


WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI Na Honorowych Gospodarzy naszych sympozjów i konferencji wybieramy największe, najnowocześniejsze zakłady z branży chemicznej, energetycznej, farmaceutycznej, kruszyw oraz cementowej, spożywczej, wodociągów i kanalizacji. Współpracujemy m.in. z: PKN ORLEN S.A., Grupą LOTOS S.A., Grupą Azoty, PGE GiEK S.A., TAURON Polska Energia S.A., ZE PAK S.A., ZE Polpharma S.A., Grupą ADAMED, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grupą Lafarge, CEMEX Polska Sp. z o.o., Grupą Ożarów, Nordkalk Sp. z o.o., Grupą Żywiec S.A., Kompanią Piwowarską S.A., Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., SM MLEKOVITA, SM Spomlek, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., MPWiK S.A. Kraków, MPWiK S.A. we Wrocławiu, AQUANET S.A.


PATRONATY

Honorowe patronaty nad organizowanymi przez BMP sympozjami i konferencjami obejmują m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Główny Geolog Kraju, Wyższy Urząd Górniczy, marszałkowie województw, wojewodowie, prezydenci miast, starostowie. Patronaty naukowe pełnią czołowe uczelnie techniczne, stowarzyszenia, izby i instytucje branżowe. Jesteśmy aktywnym członkiem izb branżowych.


BUDUJEMY MOŻLIWOŚCI POROZUMIENIA W FARMACJI

Optymalna dawka informacji Poruszamy tematy: inwestycje w zakładach farmaceutycznych, nowe technologie, maszyny i urządzenia produkcyjne, opakowania i pakowanie, jakość, utrzymanie ruchu, sposoby optymalizacji produkcji, kwestie prawne. Czytelnicy: kadra zarządzająca i techniczna zakładów farmaceutycznych, specjaliści z zakresu technologii produkcji oraz pracownicy firm, a także eksperci ze świata nauki, instytutów i organizacji związanych z branżą.

Dwumiesięcznik


Spotkania dla farmacji Od dziesięciu lat przygotowujemy największe w Polsce imprezy dla branży farmaceutycznej: - konferencja Bezpieczny Produkt Farmaceutyczny - międzynarodowa konferencja Przemysł Farmaceutyczny Współpracujemy z największymi, najnowocześniejszymi producentami leków w Polsce, m.in.: Gedeon Richter, Grupa Adamed, Polpharma, ICN Polfa Rzeszów, GlaxoSmithKline Przy organizacji powyższych imprez współpracujemy z najważniejszymi instytucjami branżowymi: Narodowym Instytutem Leków, Izbą Gospodarczą „Farmacja Polska”, POLFARMEDEM, Polskim Związkiem Producentów Leków Bez Recepty, Krajową Radą Suplementów i Odżywek, Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym.


BUDUJEMY MOŻLIWOŚCI POROZUMIENIA W ENERGETYCE

Energetyczna lektura Tematy, które poruszamy to: inwestycje w energetyce, OZE, atom, trendy w ciepłownictwie, paliwa dla energetyki, ochrona środowiska, nowoczesne technologie, remonty i modernizacje. Do grona naszych czytelników należą: kadra zarządzająca i techniczna elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, zakładów przemysłowych, przedstawiciele świata nauki, instytucji i stowarzyszeń.

Dwumiesięcznik


Wszystko o energetyce dla energetyków Konferencje dla wąskiego grona praktyków, jak i sympozja naukowo-techniczne dla kilkuset specjalistów z polskiej energetyki. Debaty, panele wykładowe, wystawa stoisk: - konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce - konferencja Efektywne Zarządzanie Energią Elektryczną - sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników - sympozjum Energetyka Bełchatów - konferencja Woda i Ścieki w Przemyśle - konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce Honorowi Gospodarze konferencji energetycznych to m.in. firmy: PGE GiEK, TAURON, ENEA, ZE PAK, KGHM.


BUDUJEMY MOŻLIWOŚCI POROZUMIENIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Porcja świeżych informacji Piszemy o nowych technologiach, bezpieczeństwie produkcji, gospodarce wodno-ściekowej, pakowaniu, logistyce i utrzymaniu ruchu w przemyśle spożywczym. Nasi czytelnicy to: kadra zarządzająca i techniczna browarów, mleczarni, rozlewni soków, napojów i wód, przetwórni owocowo-warzywnych, winiarni i zakładów spirytusowych.

KWARTALNIK


SPOTKANIA DLA BRANŻY SPOŻYWCZEJ Specjaliści z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz szefowie utrzymania ruchu i specjaliści ds. produkcji corocznie uczestniczą w: - konferencji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym - konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym - konferencji Bezpieczny Produkt Spożywczy Na stałe współpracujemy z Grupą Żywiec, Carlsberg Polska, Kompanią Piwowarską, SM Mlekovita, SM Spomlek, Stowarzyszeniem Regionalnych Browarów Polskich, Krajową Unią Producentów Soków, Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich, Związkiem Polskich Przetwórców Mleka.


BUDUJEMY MOŻLIWOŚCI POROZUMIENIA W CHEMII

W naszym wydaniu chemia nie jest skomplikowana Zajmujemy się inwestycjami, nowymi technologiami i trendami w przemyśle chemicznym, paliwami, utrzymaniem ruchu, energetyką w przemyśle chemicznym oraz wpływem chemii na środowisko. Czytają nas: kadra inżynierska, zarządzająca i specjaliści z zakładów azotowych i tworzyw sztucznych, rafinerii i petrochemii, zakładów gumowych, producenci farb, lakierów i biopaliw.

Dwumiesięcznik


Od debat o przyszłości branży po rozmowy o utrzymaniu ruchu PKN Orlen, Grupa Lotos, Grupa Azoty, Anwil – to niektórzy z Honorowych Gospodarzy konferencji dla specjalistów z branży chemicznej i petrochemicznej: - sympozjum Chemia - konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym - konferencja Woda i Ścieki w Przemyśle - konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.


BUDUJEMY MOŻLIWOŚCI POROZUMIENIA W KRUSZYWACH

Kopalnia wiedzy Interesują nas tematy: nowe technologie, maszyny w branży kruszyw mineralnych, przemyśle cementowym i wapienniczym, recykling materiałów budowlanych, rekultywacja, bezpieczny transport, optymalizacja wytwarzania. Wśród naszych czytelników są: kierownicy i prezesi kopalń kruszyw mineralnych, menadżerowie cementowni i zakładów wapienniczych, a także przedstawiciele największych firm budownictwa drogowego.

Dwumiesięcznik


Wymiana doświadczeń i integracja branży Co roku, wspólnie z największymi w kraju kopalniami kruszyw i cementowniami, organizujemy: - sympozjum Kruszywa Cement Wapno - konferencję Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku Od lat współpracujemy z: Grupą Lafarge, Grupą Górażdże, CEMEX Polska, Nordkalk, Kruszgeo S.A., OKSM.


BUDUJEMY MOŻLIWOŚCI POROZUMIENIA W BRANŻY WOD-KAN

Nie lejemy wody Zajmują nas kwestie: inwestycji na komunalnych oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, gospodarki osadowej, modernizacji, monitoringu i zarządzania siecią wod-kan, odpadów komunalnych. Czytelnicy to: kadra zarządzająco-techniczna oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągowych i komunalnych, firm oferujących urządzenia, technologie i rozwiązania niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstw wod-kan.

KWARTALNIK


O nowoczesnych technologiach Wspólnie z najnowocześniejszymi zakładami wodociągowo-kanalizacyjnymi przygotowujemy spotkania, podczas których praktycy i specjaliści dzielą się swoimi doświadczeniami przydatnymi w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody oraz modernizowaniu, zarządzaniu sieciami wod-kan: - konferencja Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci Wod-Kan - kongres Wod-Kan-Eko - konferencja Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN Rolę Honorowych Gospodarzy branżowych spotkań pełniły m.in.: MPWiK Kraków, Aquanet S.A., MPWiK Wrocław, MPWiK Jaworzno, MPWiK w m. st. Warszawie.


BUDUJEMY MOŻLIWOŚCI POROZUMIENIA W BRANŻY POMPOWEJ

Dbamy o właściwy przepływ informacji W 2014 r. firma BMP nabyła prawa do tytułu „Pompy Pompownie”. Wydawanie magazynu – w odświeżonej szacie graficznej – rozpoczęliśmy w 2015. Nowe „Pompy Pompownie” to wywiady, fotoreportaże, a przede wszystkich techniczne artykuły praktyków, jak i przedstawicieli producentów pomp czy biur projektowych, dotyczące: doboru pomp, napraw, remontów, zagadnień związanych z napędami, armaturą, monitoringiem i diagnostyką oraz efektywnością energetyczną. Magazyn trafia do specjalistów zajmujących się układami pompowymi w zakładach z branży: chemicznej, energetycznej, wodociągowej, spożywczej, wydobywczej.


FORUM UŻYTKOWNIKÓW POMP Firma BMP kontynuuje wieloletnią tradycję spotkań organizowanych przez poprzedniego wydawcę „Pomp Pompowni”, organizując coroczne Forum Użytkowników Pomp. W roku 2015, wraz z KGHM Polska Miedź, przygotowaliśmy XXI edycję sympozjum, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników, którzy mogli wysłuchać debaty i referatów poświęconych współczesnej technice pompowej, eksploatacji, efektywności energetycznej układów pompowych


NASZ ZESPÓŁ BMP tworzą ludzie ambitni i kreatywni – zespół, dla którego praca jest pasją. Młodzi ludzie mają szansę w naszej firmie realizować swoje marzenia. Wszyscy pracownicy mają wyższe wykształcenie, nieustannie rozwijają się poprzez regularne szkolenia, warsztaty dziennikarskie, kursy z zarządzania, uczestnictwo w branżowych konferencjach.


KONTAKT „BMP bis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Morcinka 35 47-400 Racibórz e-mail: biuro@e-bmp.pl www.kierunekbmp.pl Konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu Nr konta: 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001 Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437, NIP: 639-20-03-478


Fot.: photogenica.pl., freeimages.com., MPWiK Jaworzno, Grupa Ożarów, BMP, Mateusz Grzeszczuk

„BMP bis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, tel. (032) 415 97 74, fax. (032) 414 97 73, www.kierunekbmp.pl


Folder reklamowy BMP