__MAIN_TEXT__

Page 1

W NUMERZE: I Błędne rozwiązania doprowadzenia cieczy I Projektowanie zestawów hydroforowych I Pompy do gorących mediów

Japońskie pompy na polskim rynku

> 10

Jak pompują w KGHM

> 18

Niestabilna praca pomp

> 31


E K S P L O ATA C J A 26 I Pompy – być albo nie być kopalni Rozmowa z Grzegorzem Cebo, kierownikiem działu energomechanicznego w kopalni „Olkusz – Pomorzany” 31 I Niestabilna praca pomp. Analiza pracy układu pompowego wody zasilającej w bloku energetycznym dużej mocy pracującego z zaniżoną mocą Andrzej Błaszczyk, Mariusz Nawrocki, Dariusz Woźniak, Stefan Najdecki 38 I Błędne rozwiązania doprowadzenia cieczy do pomp. Konsekwencje oraz zalecenia dotyczące rozwiązań poprawnych Waldemar Jędral 44 I Zestawy hydroforowe. Uwagi dotyczące projektowania Jan Bagieński 48 I Pompy do gorących mediów Grzegorz Pakuła, Andrzej Wesołowski

12

Z BRANŻY POMPOWEJ

Dokumenty w niektórych przypadkach zawierają kardynalne błędy techniczne dr inż. Ryszard Nowicki

48

E K S P L O ATA C J A

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 52 I Oszczędne pompowanie. Możliwości zwiększenia efektywności energetycznej pracy pomp poprzez zmianę sposobu regulacji Witold Lorenz, Przemysław Szulc 58 I Monitorowanie stanu technicznego poziomych agregatów pompowych z łożyskami tocznymi Ryszard Nowicki NAPĘDY 73 I Energooszczędne napędy Jan Zawilak, Tomasz Zawilak

Fot. Grupa POWEN-WAFAPOMP SA

Z BRANŻY POMPOWEJ 10 I Japońskie pompy na polskim rynku Rozmowa z Jackiem Adamskim, General Manager EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. 12 I Dokumenty w niektórych przypadkach zawierają kardynalne błędy techniczne Rozmowa z Ryszardem Nowickim, niezależnym ekspertem 14 I Kolejny obiekt w pompowym sercu Polski Sabina Szewczyk-Wajda 18 I Jak pompują w KGHM Piotr Wiśniewski, Michał Drozda

fot. Adventure Media

SPIS TREŚCI

USZCZELNIENIA 78 I Badania interdyscyplinarne uszczelnień mechanicznych Jerzy Bochnia

Pompy do gorących mediów dr inż. Grzegorz Pakuła, mgr inż. Andrzej Wesołowski

73

NAPĘDY

WSPOMNIENIA 94 I Perfekcyjny szczęściarz. Prof. Andrzej Korczak Grzegorz Peczkis 96 I Drogę podoła tylko idący... Prof. Włodimir Marcinkowski Julia Tarasewicz FELIETON 97 I Z życia pompiarza Zbigniew Rusin 98 I To, co na półce Piotr Świtalski

Energooszczędne napędy prof. dr hab. inż. Jan Zawilak, dr inż. Tomasz Zawilak

Pompy Pompownie 2/2019 3

Fot.: 123rf

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 84 I Pompy wysokich ciśnień Danfoss Piotr Wiśniewski 86 I AXIUS™ jedna platforma konfiguracyjna dla wielu uszczelnień mechanicznych Kazimierz Gubas 88 I Zestawy podnoszenia ciśnienia z funkcją zabezpieczenia ciągłej pracy – Multi Master Maciej Kaszuba 90 I Instalacja przetwarzania osadów firmy Putzmeister w Oczyszczalni Ścieków – Zakład „Czajka” w Warszawie Krzysztof Rudnik, Przedstawicielstwa w Polsce PwP Sp. z o.o. Putzmeister Solid Pumps GmbH 92 I Czy jesteś gotowy na przełom? Jarosław Kukawski


OD REDAKCJI

Sabina Szewczyk-Wajda redaktor wydania tel. 32 415 97 74 wew. 45 tel. kom. 602 116 313 e-mail: sabina.wajda@e-bmp.pl

Wydawca: BMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437 NIP: 639-20-03-478 ul. Morcinka 35 47-400 Racibórz tel./fax 32 415 97 74 tel.: 32 415 29 21, 32 415 97 93 e-mail: pompy@e-bmp.pl www.kierunekpompy.pl BMP to firma od 25 lat integrująca środowiska branżowe, proponująca nowe formy budowania porozumienia, integrator i moderator kontaktów biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń. To organizator branżowych spotkań i wydarzeń – znanych i cenionych ogólnopolskich konferencji branżowych, wydawca profesjonalnych magazynów i portali.

Co ma książka do pompy? Książki to ubezpieczenie na życie, maleńka antycypacja nieśmiertelności Umberto Eco

M

ój rodzinny dom. Długi korytarz, a w nim stare, solidne regały uginające się pod ciężarem książek. Dokładnie pamiętam klimat tego miejsca i zaangażowanie, z jakim w czasach dzieciństwa czytałam kolejne pozycje. I  mimo że statystyki są nieubłagalne – większość Polaków nie czyta – to dla mnie wieczór z książką wciąż stanowi stały element codziennej rutyny i  idealne zwieńczenie dnia.

D

la wielu z Państwa jednymi z najciekawszych książek są być może te… o  pompach. Pełne rysunków, wzorów, spisanych doświadczeń, myśli… Na karty książek wielu wybitnych twórców techniki pompowej przelało całą swoją wiedzę, pozostawiając ją innym. To ślad i dziedzictwo, które nie zaginie nawet, gdy autora nie będzie już wśród nas.

N

iestety, w tym roku pożegnaliśmy dwie wybitne osobowości z zakresu techniki pompowej – prof. Włodimira Marcinkowskiego oraz prof. Andrzeja Korczaka (wspomnienia na s. 94, 96). Obaj niezwykle zasłużeni, znakomici specjaliści w  swoich dziedzinach. Pozostawili za sobą nadzwyczajne bo-

4 Pompy Pompownie 2/2019

gactwo, które zapisane jest właśnie na kartach książek.

P

omimo że statystyczny Kowalski szybciej sięgnie po pilota niż po książkę, wciąż są ludzie – również w „świecie pomp” – dla których literatura stanowi ogromną wartość. Do tego grona zalicza się choćby Piotr Świtalski, który w  swoim felietonie (s. 98) pisze, że posiada chyba najbogatszy w Polsce zbiór dzieł z  dziedziny techniki pompowej. I zastanawia się, co dalej z tym dziedzictwem: „Nadchodzi taki moment, w  którym, jak radzi zaprzyjaźniony profesor emeryt, trzeba zamknąć oczy i przeznaczyć książki na makulaturę lub przekazać w prezencie (…), ale komu?, dla kogo będą wartością, a  dla kogo kłopotem?”.

M

am nadzieję, że znajdzie się wiele osób, dla których te dzieła będą miały szczególne miejsce nie tylko na książkowym regale.

Rada Programowa: dr inż. Piotr Świtalski, Ekspert techniki pompowej Jan Bagieński, prof. em., Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk, Politechnika Łódzka prof. dr hab. inż. Marek Gawliński, Politechnika Wrocławska prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral, Politechnika Warszawska dr inż. Grzegorz Pakuła, Stowarzyszenie Producentów Pomp prof. zw. dr inż. Janusz Plutecki, Politechnika Wrocławska dr inż. Marek Skowroński, Politechnika Wrocławska dr inż. Przemysław Szulc, Politechnika Wrocławska Prezes zarządu BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Adam Grzeszczuk Redaktor Naczelny: Przemysław Płonka Redaktor wydania: Sabina Szewczyk-Wajda Redakcja techniczna: Marek Fichna, Maciej Rowiński Dyrektor działu handlowego Beata Fas Prenumerata, kolportaż: Jusyna Sobieraj Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę instytucjonalną przyjmuje firma Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Informacje pod numerem infolinii 0801 40 40 44 lub na stronie internetowej http://dp.kolporter.com.pl/ Cena 1 egzemplarza – 25,00 zł (w tym 8% vat) ISSN: 1231-5842 Wpłaty kierować należy na konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001 Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowywania nadesłanych tekstów oraz dokonywania ich skrótów, możliwości zmiany tytułów, wyróżnień i podkreśleń w tekstach. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Niniejsze wydanie jest wersją pierwotną czasopisma Fot. na okładce: 123rf Druk: FISCHER Poligrafia


W OBIEKTYWIE

Tłocznia w Jaworznie już działa 19 września 2019 r. przepompownia tłoczna ścieków przy ul. Batorego została uruchomiona. Obecnie działa i pracuje w swoim normalnym, automatycznym trybie. Przez cały okres prowadzonych prac udało się utrzymać zakorkowany przelew burzowy, tak aby do rzeki Przemszy nie trafiały żadne ścieki Źródło i fot.: www.wodociagi.jaworzno.pl

Pompy Pompownie 2/2019 5


z p o r ta lu k i e r u n e k P O M P Y . p l

Pompy nie działały, zalano kamieniołom W położonym w rejonie Pieczysk kamieniołomie Gródek jeszcze dwadzieścia lat temu wydobywano dolomit. W latach 90. Zakłady Dolomitowe Szczakowa mocno podupadły. W 1997 roku, kiedy spóźniały się z zapłatą należności za zużycie energii elektrycznej Górnośląskiemu Zakładowi Energetycznemu, odcięto im prąd. Wszystko stanęło, wraz z pompami. Wystarczyło kilkadziesiąt godzin, aby kamieniołom został bezpowrotnie zalany. Utonął sprzęt i koparki. Powstały dwa rozlewiska otoczone skałami. źródło: www.radiozet.pl, film: You Tube

ROZMAITOŚCI

PONAD

8,5

mln zł

To kwota na modernizację pompowni Arciechów (gm. Iłów, woj. mazowieckie). 18 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Dyrektor RZGW w Warszawie Robert Chciuk i Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc podpisali umowę na dofinansowanie z programu RPO WM 2014-2020. Prace będą prowadzone w 2020 roku.

Źródło: warszawa. wody.gov.pl

Przepompownia w Wyszkowie za blisko milion złotych 17 października 2019 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyszkowie przekazało do użytkowania zmodernizowaną przepompownię ścieków przy ul. 3 Maja. Znacznie wzrosło bezpieczeństwo i oszczędności związane z użytkowaniem obiektu przy ul. 3 Maja, usytuowanego przy torach kolejowych za przejazdem (naprzeciwko hotelu ZDZ w Wyszkowie). Poprzednio w tym miejscu istniał stary i wysłużony budynek z przestarzałą instalacją. Inwestycja kosztowała 950 tys. złotych. Powstanie tej nowoczesnej i bardziej bezpiecznej oraz energooszczędnej inwestycji w Wyszkowie było wsparte znaczną kwotą 462 593 zł przekazaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej z Warszawy. źródło i fot.: kurier-w.pl

6 Pompy Pompownie 2/2019

W samej konstrukcji pompy wirowej niewiele nowego można jeszcze wymyślić. Sprawność tych pomp właściwie została już osiągnięta, prawie na maksymalnym poziomie. Jedyne co można teraz poprawiać, to sposoby regulacji i doboru pomp w instalacji – Jacek Adamski, General Manager EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. (s. 10)

W Pionkach otwarto nowoczesną oczyszczalnię ścieków 31 października uroczyście otwarto zmodernizowany obiekt i tym samym zakończyła się realizacja największej inwestycji w Pionkach – przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pionkach, która służy miastu i gminie Pionki. Źródło i fot.: pionki.pl

W Jaworze budują nową przepompownię Trwają prace przy budowie serca jaworskiej przepompowni – budynku technicznego, do którego będą dopływały nieczystości, i w którym będą zainstalowane pompy tłoczące wszystkie ścieki poprzez rurociąg tłoczny, wybudowany w 2018 r. do oczyszczalni. Ponieważ przepompownia jest najniższym punktem na mapie Jawora i znajduje się przy rzece, wykonawca musi cały teren, na którym znajdzie się nowy budynek, odizolować od napływu wody. Cała struktura została wzmocniona 10-metrowymi konstrukcjami stalowymi wbitymi wokół przyszłych fundamentów. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków unijnych oraz wkładowi własnemu gminy. Cały projekt modernizacji sieci wod-kan zamknie się kwotą ponad 100 milionów złotych. Wartość realizacji robót wyniesie prawie 24 mln zł, a zakończenie planowane jest na 15 listopada 2020 r. źródło i fot.: http://regionfan.pl


Stacja najwyższej próby Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Pomp to najnowocześniejsza stacja prób w Polsce. Umożliwia przebadanie każdej pompy przy pełnych parametrach. 5 MW mocy, 1200 m3 pojemności zbiornika, 100% pewności, że pompa sprawdzona na stacji nie zawiedzie na stanowisku pracy. Inwestujemy w niezawodność. Z nami nie ryzykujesz. www.powen.pl


P U B LIKA C J A

z p o r ta lu k i e r u n e k P O M P Y . p l

„Pompy Głębinowe” W czerwcu została wydana książka pt. „Pompy Głębinowe” autorstwa: Mariana Strączyńskiego, Pawła Urbańskiego, Jana Soleckiego. Książka „Pompy Głębinowe” stanowi podsumowanie zakresu wiedzy z budowy i eksploatacji głębinowych agregatów pompowych zwanych potocznie pompami głębinowymi. Głównie przeznaczona jest dla użytkowników eksploatujących głębinowe agregaty pompowe zarówno w zakładach wodociągowych, w przemyśle, jak i w górnictwie. Jest także odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku pomp, ale również rosnącego zapotrzebowania na wiedzę związaną z eksploatacją tych maszyn przepływowych. Książka powinna być pomocna dla projektantów systemów ujęć wód wgłębnych, jak i systemów odwadniania kopalń, a także dla studentów uczelni technicznych.

Polskie firmy zaczynają rozumieć, że na korzyści z robotyzacji warto poczekać Ponad połowa polskich przedsiębiorstw nie rozpoczęła jeszcze wdrażania automatyzacji. Najwięcej, bo 36 proc., deklaruje, że w ich organizacjach pilotażowo pracuje zaledwie od 1 do 10 robotów. Te dane zaskakują, ponieważ aż 66 proc. liderów polskich firm uważa, że ich przedsiębiorstwa dysponują zasobami ludzkimi i umiejętnościami pozwalającymi na zwiększanie poziomu automatyzacji. W skali globalnej odpowiedziało tak tylko 46 proc. badanych. Autorzy badania firmy doradczej Deloitte „Automation with intelligence” po raz pierwszy zauważają u firm nad Wisłą tak sporą zmianę w podejściu do tego tematu. Z badania wynika, że rodzime przedsiębiorstwa zaczynają przełamywać bariery, które utrudniały im wdrażanie automatyzacji na dużą skalę i patrzą na te rozwiązania, jak na proces, który powinien dotyczyć całej organizacji. To krok w dobrą stronę, bo jak szacują eksperci Deloitte, w ciągu trzech lat automatyzacja może zapewnić średnie obniżenie kosztów o 22 proc. W przeprowadzonym w maju badaniu Deloitte wzięło udział 523 menedżerów największych przedsiębiorstw w 26 krajach, w tym także z Polski. Łączne obroty ich firm sięgają 2,7 biliona dolarów rocznie. źródło: deloitte.com

W Międzyzdrojach zmodernizują pompownie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Międzyzdrojach rozpisał kolejny przetarg na budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach – podaje portal spolecznoscmiedzyzdroje.pl.

CIEKAWOSTKA

Na zdjęciu widnieje najmniejsza pompa,

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach. W ramach projektu zostanie zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny i osadowy. Roboty obejmować będą likwidację bądź modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowo projektowanych obiektów. źródło i fot.: spolecznoscmiedzyzdroje.pl

8 Pompy Pompownie 2/2019

jaka kiedykolwiek była prezentowana w czasopiśmie „Pompy Pompownie”. Pompa działała na olej i przepompowywała z naczynia o niższym poziomie do pojemnika o wyższym poziomie. Ciekawostką jest, że największym problemem było uszczelnienie wężyków. Udało się to rozwiązać przy pomocy tzw. przelotek stosowanych w uszczelnieniu kabli elektrycznych. Widać je na powiększeniu zdjęcia. Źródło i fot.: inż. Zbigniew Rusin, specjalista w dziedzinie pomp przemysłowych


Pompy wysokich ciśnień firmy Danfoss (HPP) – lider w technologii osiowych pomp tłokowych dla wody

Tysiące systemów na całym świecie wyposażonych jest w nasze pompy, zawory i urządzenia do odzysku energii

Innowacyjne rozwiązania dedykowane do systemów przeciwpożarowych, przeciwpyłowych, hydraulicznych i irygacyjnych. To właśnie Engineering Tomorrow. Niezależnie od zastosowań czy wyzwań, przed którymi stoisz, możesz polegać na rozwiązaniach Danfoss, które maksymalizują sprawność systemów oraz zmniejszają łączne koszty inwestycji i eksploatacji, przyczyniając się w ten sposób do Twojego sukcesu.

Sprawdź rozwiązania jutra, które dostępne sa już teraz hpp.danfoss.com


z branży pompowej

Japońskie pompy na polskim rynku W tym roku obchodzą 20-lecie istnienia na polskim rynku. Mimo że, jak sami przyznają, nie są potentatem – zadomowili się tutaj całkiem dobrze. O sukcesach, trudnościach i wyzwaniach tych dwóch dekad opowiada Jacek Adamski, General Manager EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.

Rafał Krzyżok: 20 lat EBARY na polskim rynku. Jakimi sukcesami tych dwóch dekad może pochwalić się firma? Jacek Adamski: Myślę, że przede wszystkim „zain-

Jak pracuje się w Polsce? Można tu zbudować swoją pozycję, ale wymaga to wiele pracy i umiejętnego działania. Polski rynek nie jest łatwy, wręcz przeciwnie, jest coraz trudniejszy. Niemniej uważam, że zawsze odwdzięcza się za włożoną pracę.

Fot. zasoby autora

EBARA Pompy Polska Sp. z o.o., w tym roku obchodzi 20-lecie To filia EBARA Pumps Europe S.p.A – europejskiej części japońskiego koncernu EBARA Corporation, który ma swoją siedzibę główną w Tokio

stalowaniem” w Polsce i zbudowaniem tu marki. Są pewne niszowe segmenty rynku, w których uzyskaliśmy bardzo znaczący udział, natomiast w  innych – zaistnieliśmy. Moim osobistym sukcesem jest, że w ciągu tych 20 lat, tylko na samym początku działalności zanotowaliśmy niewielkie straty. Poza tym firma cały czas generuje zyski.

Mówi pan, że jest rynkiem coraz trudniejszym. Z jakimi największymi problemami musiała zmierzyć się EBARA? Na początku powiem, że kiedy wchodziliśmy na rynek w roku 2000, Polska jeszcze nie należała do Unii Europejskiej. Istniały inne przepisy celne. Zaczynając pracę najpierw w EBARZE niemieckiej, będąc odpowiedzialnym za ten rynek, musiałem dokonywać odpraw celnych. To była pierwsza bariera, która nas w jakiś sposób blokowała. Jednak po 9 miesiącach „perswazji” u moich pracodawców, doprowadziłem do decyzji o utworzeniu polskiego oddziału – niezależnej spółki, która będzie własnością całego koncernu. Było – i jest nadal – mnóstwo przeszkód natury legislacyjnej: zmienność prawa, jego niestabilność, różnorodność interpretacji. Są to bariery, które utrudniają pracę nie tylko nam, ale wszystkim firmom w  naszej branży. Należy tu też wspomnieć o coraz silniejszej konkurencji z krajów azjatyckich. Choć my również jesteśmy firmą pochodzenia azjatyckiego, to mam tu na myśli przede wszystkim Chiny i Indie, skąd trafiają do nas coraz bardziej wyrafinowane produkty, które mają bardzo konkurencyjne ceny. Ciężko z  nimi rywalizować.

Puśćmy wodze fantazji. Jak będzie wyglądał rynek pomp w przyszłości? Niewątpliwie w  samej konstrukcji pompy wirowej niewiele nowego można jeszcze wymyślić. Sprawność tych pomp właściwie została już osiągnięta, prawie na maksymalnym poziomie. Jedyne

10 Pompy Pompownie 2/2019


z branży pompowej

co można teraz poprawiać to sposoby regulacji i doboru pomp w  instalacji. Tutaj oczywiście jest duże pole do popisu dla wszelkich urządzeń elektronicznych. Liczy się już nie tylko sama hydraulika, ale elektronika.

Coraz częściej się mówi o inteligentnych pompach, czy w takim razie to one są przyszłością? Cokolwiek byśmy przez to rozumieli, jest to prawdą. Pompa musi być w tej chwili coraz bardziej inteligentna. Musi dopasowywać się do warunków pracy, instalacji, wymogów klienta i otoczenia, bez udziału albo z  jak najmniejszym udziałem obsługi użytkownika.

Jeśli chodzi o kontrakty na naszym rodzimym rynku, czy EBARA ostatnio realizowała jakieś większe inwestycje w przemyśle?

tego handlowego, jak i technicznego – dział TSC. W Polsce nie mamy własnego działu RND, oddział jest w EBARZE europejskiej we Włoszech. Niemniej jednak ta filozofia musi dotyczyć wszystkich – od dyrektora, poprzez dział RND do zwykłego magazyniera. Bez angażowania pracowników i  ich motywacji, coraz trudniej będzie osiągnąć sukces. Chcemy, aby każdy pracownik wiedział, że jest dla firmy bardzo ważny.

Czyli stawiacie na człowieka w firmie. Tak. Na człowieka i  jego związanie z  firmą. Na lojalność, która jest bardzo ceniona w  firmach japońskich. Lojalność wobec firmy i  nawet pewne „podporządkowanie” pracownika do tych wyższych celów, związanych z sukcesami przedsiębiorstwa. ___________________________________________________________ Rozmawiał Rafał Krzyżok, redaktor BMP

Wspominałem już, że nie jesteśmy potentatem na tym rynku. Rynek pompowy zresztą – nie tylko w Polsce, ale i na świecie – jest bardzo rozdrobniony.

Z moich wyliczeń wynika, że największy udziałowiec w rynku pompowym ma udział około 17%, wobec tego nie ma tu takiego jednego, dominującego gracza. Natomiast jest lider i  firmy dużo bardziej zaawansowane niż my. Także trudno mi tu mówić o jakichś inwestycjach, bo zazwyczaj dostarczając pompę tylko w pewnym stopniu partycypujemy w całej inwestycji. Pompa jest zawsze tylko jednym z elementów całości – bardzo istotnym, ale bardzo niewielkim. Znaczący udział udało nam się uzyskać w branżach związanych z przemysłem spożywczym, chodzi o  wszystkie urządzenia do mycia przemysłowego. Tam, ze względu na produkt, który mamy, jego niezawodność, odporność korozyjną, na możliwość pompowania mediów domieszkowanych chemicznie, uzyskaliśmy już bardzo duży udział. „Rośniemy” także w  grupie producentów zajmujących się budową zestawów hydroforowych. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, czy nawet na świecie, gdzie klasyczne zestawy hydroforowe nie są dostarczane przez producentów pomp, tylko przez wyspecjalizowane firmy OEM-owe, budujące właśnie zestawy hydroforowe.

Fot. zasoby autora

Pompa musi być w tej chwili coraz bardziej inteligentna

Jacek Adamski General Manager EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.

W spotkaniu, które z okazji 20-lecia organizowaliście dla swoich klientów, wspomniał pan o samodoskonaleniu, które na co dzień towarzyszy pracownikom EBARY. Może pan wyjaśnić, o co chodzi? Tak, nasi pracownicy rozwijają się w duchu japońskiej filozofii Kaizen. To przede wszystkim cykliczne organizowanie szkoleń naszego personelu, zarówno

Pompy Pompownie 2/2019 11

Profile for BMP Sp. z o.o.

2/2019 Pompy Pompownie  

2/2019 Pompy Pompownie  

Profile for marfi1976
Advertisement