Page 1

Sieć pod kontrolą Co dał nam GIS? Łukasz Zaremba

> 15

Program rośnie razem z nami Przez sieć do decyzji Rozmowa z Grzegorzem Waligórą i Michałem Golasowskim

> 24

Paweł Malinowski, Tomasz Konieczny, Andrzej Bober, Maciej Mirowski

> 30


W Kielcach kompleksowo chronimy bezcenne wody podziemne – unijny projekt Wodociągów Kieleckich Przedsięwzięcie pod nazwą Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej realizowane przez Wodociągi Kieleckie jako beneficjenta środków unijnych to jeden z największych projektów inwestycyjnych w regionie świętokrzyskim. Najważniejszym celem projektu jest wyposażenie w kanalizację mieszkańców Kielc i gmin Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk. Przedsięwzięcie przyczyni się do ochrony bezcennych podziemnych ujęć wody pitnej, które stanowią prawdziwy skarb tego regionu. O tym, jak przebiega realizacja inwestycji unijnej opowiada Prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz. Henryk Milcarz – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Funduszu Spójności (MAO)

Projekt Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej obejmuje modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kielcach oraz gminach Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk. Pod nadzorem Wodociągów Kieleckich zbudowanych zostanie prawie 200 kilometrów nowej kanalizacji oraz 17 kilometrów nowego wodociągu. Modernizacji zostanie poddane 9 kilometrów kanalizacji i 6 kilometrów sieci wodociągowej. Infrastruktura Wodociągów Kieleckich zostanie wyposażona za ponad 6 milionów złotych w nowoczesny system monitoringu i zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym na terenie działania Spółki. Efektem ekologicznym prowadzonych prac będzie podłączenie ponad 15 tysięcy osób do sieci kanalizacyjnej, zastąpienie kanalizacją odprowadzania ścieków do szamb, często nieszczelnych, tym samym ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed skażeniem. Modernizacja istniejących sieci doprowadzi do poprawy ich funkcjonowania zarówno pod względem technologicznym, jak i ekologicznym. Pozytywnym efektem będzie również możliwość podłączenia 1 tysiąca osób do wybudowanej w ramach Projektu sieci wodociągowej.

– Realizacja inwestycji prowadzi nas do normalności, w której żyje większość mieszkańców Europy – zaznacza Henryk Milcarz, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Funduszu Spójności (MAO) – Mam zbyt duże doświadczenie, by nie zakładać, że realizacja olbrzymiego projektu inwestycyjnego na tak rozległym terenie, obejmującym miasto wojewódzkie i trzy sąsiednie gminy, będzie przedsięwzięciem mało wymagającym. Same tylko terminy są restrykcyjnie egzekwowane przez Unię Europejską. A pogoda? Latem były takie ulewy, że wykopy budowanych właśnie pompowni zaczęły zamieniać się w baseny pływackie. Z kolei teraz mamy tak wyjątkowo łagodną zimę, że roboty ziemne idą pełną parą. Obecnie przebiega równoczesna realizacja 12 kontraktów budowlanych. Projekt oceniam tym lepiej, że w jego

realizacji bierze udział 10 firm Podwykonawczych, znaczna liczba zatrudnionych, w tym firm i pracowników z naszego regionu. Roboty budowlane wykonuje ponad 90 brygad, co daje w przybliżeniu 400 zatrudnionych na budowach osób – podsumowuje Milcarz.

Jedna z największych inwestycji w rejonie Kielc ma ogromne zalety gospodarcze. Jej wartość to przeszło 200 milionów złotych brutto, które pozostaną w regionie w formie wynagrodzeń dla ludzi pracujących przy budowie sieci, jak i w formie dochodu lokalnych firm, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięcia. Unia Europejska za pośrednictwem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspiera Projekt pokrywając ze środków Funduszu Spójności 85% wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia. Po zakończeniu realizacji inwestycji procent skanalizowania w gminach objętych jej zakresem wzrośnie nawet dwukrotnie.

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej w liczbach Budowa obejmie: 6 182 km nowej kanalizacji 6 17,3 km nowego wodociągu

Modernizacja obejmie: 9,2 km istniejącej kanalizacji 5,7 km istniejącego wodociągu Projekt obejmuje 25 kontraktów: 6 14 Kontraktów na Roboty Budowlane 6 3 Kontrakty na usługę Inżyniera Kontraktu 6 7 Kontraktów na usługę Pomocy Technicznej 6 1 Kontrakt na usługę Promocji i Informacji 6 6

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


SPIS TREŚCI Z życia branży 8 Demoralizujemy klientów Rozmowa z Dariuszem Latawcem

8

Demoralizujemy klientów

Temat numeru: ZARZĄDZANIE SIECIĄ 10 W krakowskiej przestrzeni informacji Paweł Myszczyszyn, Anna Windak

20 Pomiarowe oczka w sieci Marek Jankowiak 24 Program rośnie razem z nami Rozmowa z Grzegorzem Waligórą i Michałem Golasowskim

Fot.: BMP’

15 Co dał nam GIS? Łukasz Zaremba

Rozmowa z Dariuszem Latawcem, prezesem Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

26 GIS na miarę potrzeb Angelika Gajewska

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne 36 O uszczelnianiu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Żywca Adam Adamczyk

Trujące lekarstwo Klara Ramm Szatkiewicz

48

42 Zwężkowe koryta pomiarowe Wojciech Dąbrowski

Fot.: photogenica.pl

30 Przez sieć do decyzji Paweł Malinowski, Tomasz Konieczny, Andrzej Bober, Maciej Mirowski

Gospodarka wodno-ściekowa 48 Trujące lekarstwo Klara Ramm Szatkiewicz 52 Nieprawidłowości przy osadach Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk 56 Mokry też spłonie Bogna Burzała Prawo

Naturalnie z Siedmiu Źródeł

59 Informacja powinna być dostępna Anna Błaszak, Kamil Stolarski

Ziemowit Nowak

Nowoczesny zakład 64 W 18 miesięcy za ponad 100 mln Angelika Gajewska, Przemysław Płonka

72

Historia 72 Naturalnie z Siedmiu Źródeł Ziemowit Nowak Felieton 76 A co jeśli się pali? Z notatnika Wodnika 77 Jedni i drudzy Michał Rżanek

Fot.: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

68 Nowocześnie i ekonomicznie w Dąbrowie Górniczej Angelika Gajewska, Przemysław Płonka

78 Po co jesteśmy? Paweł Chudziński

3


od redakcji Wydawca: BMP’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz tel./fax (032) 415-97-74, tel. (032) 415-29-21, (032) 415-97-93 ochrona@e-bmp.pl www.ochrona.e-bmp.pl

Angelika Gajewska redaktor wydania tel. 32/415 97 74 wewn. 31 e-mail: ochrona@e-bmp.pl

Zarządzanie może przyprawiać o ból głowy, może też być dobrą zabawą; może stanowić koszmar albo też dać pełną satysfakcję, zawsze jednak człowiek uczy się czegoś nowego. Michael Ward

GIS – pogotowie sieci Z

arządzenie to umiejętność, bez której nie sposób sobie poradzić we współczesnym świecie. W życiu codziennym często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zarządzamy. Jeżeli planowanie przynosi wymierne korzyści na co dzień, jak bardzo użyteczne może okazać się w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych? zybkie tempo rozwoju miast, ich wzrastająca powierzchnia, a także rosnąca liczba mieszkańców przyczyniły się do tego, że zapotrzebowanie na wodę jest coraz większe. Budowa kolejnych ujęć i rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej są więc koniecznością. Jak więc zarządzać setkami tysięcy kilometrów sieci? ymagania i  standardy obecnych czasów zmuszają przedsiębiorstwa wodociągowe do posiadania sprawnie działającego systemu kontrolowania i monitorowania wszystkich elementów. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. nieustannie rozwija system GIS. Aktualnie wdrażany jest dostęp do GIS-u  na urządzeniach mobilnych dla pracowników pogotowia technicznego. Każda ekipa wyposażona zostanie w tablet z  dostępem do sieci, na którym możliwy

S

W

4

BMP Ochrona Środowiska 1/2014

będzie podgląd aktualnej bazy GIS wraz podkładami geodezyjnymi, zdjęciami lotniczymi oraz innymi danymi referencyjnymi (więcej na str. 15). odociągi i Kanalizacja w  Opolu rozpoczęły z  kolei poszukiwania nowoczesnego rozwiązania, które byłoby dopasowane stricte do ich potrzeb. – Aplikacja Quantum GIS w połączeniu z bazą danych PostgreSQL stała się pierwszym krokiem w stronę stworzenia własnego systemu GIS – podkreśla Sebastian Radzimski w artykule pt. „GIS na miarę potrzeb” (str. 26). akie korzyści przynosi sprawne zarządzanie sieciami? Daje możliwość racjonalnego wykorzystywania istniejącej infrastruktury oraz oszczędności ekonomicznych i czasowych w ich eksploatacji. Więcej mogą dowiedzieć się Państwo podczas V Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie. Monitoring. Budowa i  modernizacja sieci wod-kan”, która odbędzie 2-3 kwietnia w Szczyrku.

W

J

Rada programowa: Dariusz Dzida, Z-ca kierownika działu gospodarki wodą AQUA S.A. Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Dariusz Latawiec, prezes Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Klara Ramm Szatkiewicz, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Politechnika Gdańska

Prezes zarządu BMP’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Adam Grzeszczuk Redaktor naczelny: Przemysław Płonka Redaktor wydania: Angelika Gajewska Redakcja techniczna: Marek Fichna, Maciej Rowiński

Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę instytucjonalną przyjmuje firma Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.. Informacje pod numerem infolinii 0801 40 40 44 lub na stronie internetowej http://dp.kolporter.com.pl/ Cena 1 egzemplarza – 19,90 zł PKWiU:22.13.10-00.29 ISSN: 1734-7971 Wpłaty kierować należy na konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001 Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowywania nadesłanych tekstów oraz dokonywania ich skrótów, możliwości zmiany tytułów, wyróżnień i podkreśleń w tekstach. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Niniejsze wydanie jest wersją pierwotną czasopisma Druk: FISCHER Poligrafia Fot. na okładce: www.photogenica.pl

www.ochrona.e-bmp.pl


zdjęcie numeru

Fot.: Ewa Marynowicz-Puchalska

zdjęcie numeru

W Warszawskich Wodociągach zimą nawet hydranty nie marzną Wytwórnia kwasu azotowego V w ZAK S.A. www.ochrona.e-bmp.pl

BMP Ochrona Środowiska 1/2014

5


migawka Pod dnem Wisły

Rozstrzygnięto konkurs na projekt łódzkiego włazu kanalizacyjnego. Wkrótce w centrum miasta pojawi się 200 nowych włazów. Będą miały kształt łódek – origami.

Firma Inżbud z Grudziądza wygrała przetarg i podpisała umowę z Toruńskimi Wodociągami na realizację magistrali wodociągowej pod dnem Wisły. Na wykonanie zadania ma czas do końca kwietnia przyszłego roku.

Fot.: ZWiK Łódź

200 łódzkich symboli

W ramach inwestycji wykonane zostaną wszelkie roboty związane z budową magistrali od Stacji Uzdatniania Wody „Mała Nieszawka” aż do ul. Szosy Okrężnej na prawobrzeżu. Takie działanie pozwoli na wykorzystanie zwiększonych możliwości produkcyjnych ujęcia „Mała Nieszawka” i ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej. Ponadto wysłużony przewód wodociągowy zlokalizowany w  pasie drogi wojewódzkiej 273 w kierunku Wielkiej Nieszawki zostanie odciążony. Zmieni się też jego funkcja. Źródło: www.wodociagi.torun.com.pl

Dotacje dla mieszkańców Jaworzna W związku z realizowanym projektem „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”, blisko 13 tys. mieszkańców do 2015 roku zyska możliwość dogodnego podłączenia się do sieci sanitarnej. Dzięki specjalnym dotacjom podłączenia będą mogły zostać zrealizowane przy niewielkich nakładach finansowych.

27 lutego 2014 r. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. podpisało w siedzibie spółki umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z projektem pn. „Uporządkowanie

Fot.: MPWiK Jaworzno

Już ponad 2 lata temu prezydent miasta uruchomił specjalną dotację dla mieszkańców Jaworzna. Dzięki niej osoba, która zdecyduje się podłączyć swoje gospodarstwo domowe do sieci kanalizacyjnej, uzyska dotację w wysokości 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 2 000 złotych. W tym roku Prezydent przeznaczył na dopłaty do budowy przyłączy aż milion złotych. Pierwsza dzielnica, która została podłączona do kanalizacji w ramach projektu, to Pieczyska. Wkrótce mieszkańcy dwóch kolejnych dzielnic Jaworzna – Góry Piasku i Długoszyna będą mogli podłączyć się do sieci sanitarnej. Zainteresowanie korzystaniem z kanalizacji jest duże. W Pieczyskach współczynnik ten wyniósł blisko 80% gospodarstw. Źródło: www.mpwik.jaworzno.pl

Umowa podpisana

Fot.: LPWiK S.A.

Autorka projektu Kamila Borowska wykorzystała motyw rozłożonej papierowej łódki. Struktura podobna do kryształu będzie otaczała logo Łodzi. – To innowacyjny, nowoczesny projekt, spełniający wymogi nowoczesnego designu. Projekt odbiega od tradycyjnego wzornictwa i mocno nawiązuje do łódzkich symboli – powiedział Jacek Gaweł, plastyk miasta podczas ceremonii wręczenia laureatce nagrody głównej ufundowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – symbolicznego czeku na 3 tys. zł. Źródło: www.zwik.lodz.pl

6

BMP Ochrona Środowiska 1/2014

gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Legnica”, realizowanym w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Źródło: www.lpwiksa.com.pl

www.ochrona.e-bmp.pl


migawka Ponad 102 mln zł dla Wielkopolski

W Katowicach członk owie zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA spotkali się z kierownictwem 44 przedsiębiorstw wodociągowych z  województwa śląskiego na pierwszej roboczej naradzie, poświęconej założeniom polityki cenowej spółki.

Komisja Europejska potwierdziła dofinansowanie w wysokości ponad 102 mln zł dla dużego projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

Fot.: GPW.

Nowe zasady ceny wody

Jak zapewnił Łukasz Czopik, prezes GPW. – Tego rodzaju spotkania z najważniejszymi klientami będą nową praktyką. Wynika to z chęci ustalenia ceny wody w regionie w efekcie jak najszerszych konsultacji i wzajemnej partnerskiej współpracy. – Chodzi nie tylko o  uzyskanie godziwej ceny wpływającej na dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, ale i o zapewnienie wysokiej jakości parametrów dostarczanej wody oraz gwarancje ciągłości jej dostaw dla zaspokojenia potrzeb całego regionu – dodaje prezes Czopik. Podczas spotkania stwierdzono, że podstawą obecnej polityki cenowej będzie zasada równego traktowania klientów hurtowych. Zaproponowane zostaną możliwości korygowania ceny podstawowej, na przykład dla klientów, którzy systematycznie zwiększać będą zakupy wody z systemu GPW, zmniejszają zakup z systemu spółki, uruchamiając własne ujęcia, a także tych, którzy zakupioną wodę w GPW mieszają z wodą z własnych ujęć dla poprawy jej parametrów jakościowych oraz wykorzystują system jako rezerwę na wypadek sytuacji awaryjnych. Na kolejnym spotkaniu określone zostaną zasady ustalania ceny podstawowej i wskaźników korygujących dla odpowiednich grup odbiorców oraz sformułowane wspólne wnioski dla tworzonej polityki cenowej. Źródło: www.gpw.katowice.pl

Trwa modernizacja SUW Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach jest w trakcie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Łabędy. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to przełom drugiego i trzeciego kwartału br. Zakres zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Łabędy” polega na wykonaniu projektu i prac budowlanych na obiekcie. Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji, urządzeń, obiektów i infrastruktury SUW związanej z technologią uzdatniania wody. Za projekt odpowiada konsorcjum firm, którego liderem jest Instal Kraków SA. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 23 mln zł brutto. Źródło: pwik.gliwice.pl

www.ochrona.e-bmp.pl

W ramach inwestycji na terenie aglomeracji Kórnik i Poznań wybudowanych zostanie łącznie ponad 88 km kanalizacji sanitarnej oraz 20 przepompowni ścieków. Dzięki temu z dostępu do kanalizacji będzie mogło korzystać prawie 10 tys. mieszkańców regionu, którzy do tej pory nie mieli takiej możliwości. Realizacja projektu obejmuje również modernizację i rozbudowanie oczyszczalni ścieków Mosina. Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap III realizowany jest na terenie powiatu poznańskiego oraz w  mieście Poznaniu. Roboty budowlane wykonywane będą w 4 miejscowościach: Suchy Las, Daszewice, Kamionki oraz Puszczykowo. Jest to jeden z czterech etapów kompleksowego przedsięwzięcia realizowanego na terenie Wielkopolski. Beneficjent – Aquanet S.A. z Poznania – na realizację ww. projektu otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko. Źródło: Ministerstwo Środowiska

Nowelizacja prawa wodnego Doprecyzowanie i uzupełnienie definicji prawnych wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej, określenie gminy wiodącej w aglomeracji wodnościekowej oraz wprowadzenie planu utrzymania wód do prawodawstwa polskiego to najważniejsze regulacje nowelizacji prawa wodnego. Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o  zmianie ustawy Prawo wodnego. Sejm skierował projekt do dalszych  prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Projekt ustawy  doprecyzowuje sposób dokumentowania planowania w gospodarowaniu wodami. Planowane jest także  wprowadzenie dokumentu zwanego planem utrzymania wód. Projekt zakłada też nałożenie obowiązku na marszałków województw przekazywania dyrektorom RZGW propozycji działań jakie zamierzają podejmować przy utrzymywaniu wód na swoim terenie.  W nowelizacji zostały także stworzone  ramy prawne umożliwiające pełną koordynację działań przeciwpowodziowych z realizacją celów środowiskowych dla jednolitych części wód i ochroną przyrody. Projekt przewiduje,  aby gminy  odpowiedzialne za aglomerację wodno-ściekową przeprowadzały co dwa lata przegląd ich obszarów i granic oraz w razie potrzeby mogły dokonać stosownych zmian. Wprowadzone zostanie  również pojęcie gminy wiodącej pełniącej rolę koordynującą w aglomeracji. Ponadto planowane jest uzupełnienie definicji samej aglomeracji o końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych, co może wpłynąć na  zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji w gminach. Źródło: Ministerstwo Środowiska BMP Ochrona Środowiska 1/2014

7


z życia branży

Demoralizujemy klientów – Nasza spółka już od kilku lat realizuje program podłączania do kanalizacji. Nie tylko budujemy sieć, sięgacze, przyłącza, ale nawet robimy wpinkę do funkcjonującej instalacji, omijając istniejące szambo. To metoda demoralizująca potencjalnych klientów, jednakże czasami nie mamy wyjścia – mówi Dariusz Latawiec, prezes Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. • Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne obsługuje teren 10 gmin. To spory obszar. Czym kierujecie się podejmując decyzje dotyczące czasu i miejsca realizacji konkretnych inwestycji? Każda gmina ma odrębnie obliczaną taryfę, więc nie problemu z podejmowaniem decyzji – te zakresy między sobą nie kolidują. Gminy mają naliczoną amortyzację i to z niej wykonywane są prace inwestycyjne, a ich hierarchię określa się w wieloletnich

planach inwestycyjnych, w porozumieniu z gminą, której to dotyczy i w miarę możliwości finansowych. • Przy budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Trutem pracownicy PPK pełnili nadzór merytoryczny. Czym było to spowodowane? Jakie korzyści przyniosło przedsiębiorstwu? Uważam, że tak powinno postępować się zawsze, przy każdej inwestycji tego typu. Mieliśmy bowiem

Dariusz Latawiec prezes Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

8

BMP Ochrona Środowiska 1/2014

www.ochrona.e-bmp.pl


z życia branży

• Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Czorsztynie. Na jakim etapie jest ta inwestycja? Mamy obecnie stan surowy otwarty – zgodnie z  założonym harmonogramem. Na dzień dzisiejszy znaczących problemów nie ma, ale to nawet nie jest półmetek realizacji, więc nie mówmy „hop”. • Teren, który obsługujecie, jest górzysty, a  zagęszczenie ludności małe. Czy w  związku z  tym pojawiały się problemy przyłączy do sieci? Problem przyłączy, w  moim przekonaniu, występuje na terenach wiejskich, ponieważ tam historyczne uwarunkowania gospodarki ściekowej i kultura użytkowania takiej infrastruktury jest inna niż w  miastach. W  mieście, na równinach, jeśli się nie opróżni szamba, to cała ta płynna „radość” znajdzie się za chwilę w piwnicy. A u nas? Wyleje się do potoku, na pobocze, do niżej położonego rowu, albo wręcz do sąsiada… Często grunty są łatwo przepuszczalne i ewentualnych wypływów nawet nie widać. A  za kanalizację trzeba płacić. Więc odpowiedź na pytanie nasuwa się sama. Oczywiście, że problemy są, w  związku z  tym nasza spółka już od kilku lat realizuje program podłączania do kanalizacji. Nie tylko budujemy sieć, sięgacze, przyłącza, ale nawet robimy wpinkę do funkcjonującej instalacji, omijając istniejące szambo. Wiem, że jest to metoda demoralizująca potencjalnych klientów, jednakże czasami, zwyczajnie, nie mamy wyjścia… • Właściciele terenów, przez które biegnie sieć, zaczynają upominać się o zapłatę za korzystanie z ich ziemi. Również spotykacie się z takimi trudnościami? Na razie problem jest u nas znikomy. Mamy obecnie jedną taką sytuację – spór sądowy. • W  ostatnim czasie dużo mówiło się o  Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jak wygląda u was stopień zaawansowania realizacji programu? To zależy, w jakiej gminie. Tam, gdzie sensownie określono aglomeracje, problemu nie ma i nie będzie. Ale tam, gdzie aglomeracje „rysowano palcem po mapie”, pod dyktando radnych, albo tam, gdzie były spore nadzieje na pozyskanie dofinansowań, co się ostatecznie nie udało – będzie problem. Mam trochę żalu o politykę informacyjną, ponieważ nie przeka-

www.ochrona.e-bmp.pl

zywano rzetelnych wiadomości dotyczących trybu ustanawiania aglomeracji, a jeśli nawet były one „przemycane” w jakiś sposób, to niestety jedynie dość oględnie pokazywano konsekwencje nieosiągnięcia celów aglomeracji. Problem też jest i był w procesach weryfikacji kształtu aglomeracji.

• Jakie są plany PPK? Inwestycje – jak zawsze związane z Programem Infrastruktura i Środowisko, a także projekty w każdej gminie, w miarę możliwości: oczyszczalnia Łopusz-

Mam trochę żalu o politykę informacyjną, ponieważ nie przekazywano rzetelnych wiadomości dotyczących trybu ustanawiania aglomeracji

na, oczyszczalnia Maniowy, oczyszczalnia Frydman, oczyszczalnia Murzasichle. No i kanalizacje – wszędzie, gdzie nas na to będzie stać.

Rozmawiała Angelika Gajewska

Oczyszczalnia w Trutnem 2 grudnia 2013 r. otwarto kolejną inwestycję z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowy Targ: oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Trutem. Zakład umożliwi odprowadzanie ścieków przez mieszkańców 5 miejscowości: Trutego, Lasku, Morawczyny, Pyzówki i Klikuszowej. Łącznie przewidzianych do przyłączenia jest około 780 gospodarstw domowych z tych miejscowości. Równolegle do oczyszczalni budowana jest sieć kanalizacyjna w tych miejscowościach. Zadanie dostało dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Dofinansowanie z MRPO wyniosło 47,80% kosztów kwalifikowanych, natomiast wkład własny 52,20% (całkowita kwota dofinansowania wraz z budową I etapu kanalizacji sanitarnej to 7 350 610,27 zł, wkład własny gminy to kwota 8 027 235,49 zł). Fot.: Andrzej Łącki

bieżącą wiedzę o tym, co znajdować się będzie na oczyszczalni, uczestniczyliśmy w  pracach montażowych, mogliśmy w pewnym stopniu wpływać na dobór urządzeń oraz uniknęliśmy kilku błędów wykonawczych. Nie wchodziliśmy na obiekt „od zera”, jak to się czasami zdarza w  przypadku inwestycji samorządowych, przekazywanych do użytku, ale mając już sporą wiedzę o eksploatacji i potencjalnych problemach, jak i możliwościach instalacji.

BMP Ochrona Środowiska 1/2014

9

1/2014 Ochrona Środowiska  
1/2014 Ochrona Środowiska  
Advertisement