Page 1


Rómovia a učiaca sa spoločnosť  

Rómovia sú na ceste k spoločnosti založenej na vedomostiach spolu s nami, ale výrazne zaostávajú. Prehlbuje sa nielen vzdelanostná ale aj so...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you