Issuu on Google+

De wereld van pluimvee verwerking


De wereld van pluimveeverwerking De wereldmarkt voor pluimveeproducten blijft groeien. Pluimveeproducten zijn een goede, gezonde en betaalbare bron van eiwitten. De verwachting is dat de industrie zal blijven groeien dankzij de groei van de wereldbevolking, de toegenomen consumptie van eiwitten per hoofd van de bevolking en de open wereldmarkt. Markten willen steeds meer, veiligere en een grotere diversiteit aan eindproducten. In veel markten worden de geautomatiseerde productieprocessen daarom gecentraliseerd en uitgebreid. Daarnaast bestaat de behoefte aan flexibiliteit binnen het productieproces en willen bedrijven meer verschillende eindproducten kunnen produceren.

Verantwoord rendement Omdat arbeid kostbaar is en de natuurlijke grondstoffen almaar schaarser worden, willen verwerkingsbedrijven in de eerste plaats hun rendement verhogen en de kosten verlagen. Iedere dag opnieuw moet het productieproces vlekkeloos verlopen, met optimaal gebruik van de beschikbare machinetijd, optimaal rendement en een voorspelbare, zo laag mogelijke cost of ownership. Daarnaast is er veel aandacht voor voedselveiligheid, kwaliteit en voor ethisch en maatschappelijk verantwoorde productiemethoden. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn dierenwelzijn, water- en energieverbruik, volledige herleidbaarheid en verantwoord gebruik van grondstoffen. Op deze manier willen we zo efficiënt mogelijk waarde toevoegen aan pluimveeproducten.

1


Leider in technologie

Oneindige productvariatie

Iedere dag opnieuw tonen we als Marel Stork Poultry

Met onze oplossingen kunt u alle eindproducten maken die

Processing onze kracht in alle facetten van de wereld­wijde

momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Naast de bekende

pluimveemarkt. Met onze oplossingen bieden we onze

hele kip, porties en filets, kunt u met onze oplossingen op

klanten de ideale uitgangspositie. We zijn ervan overtuigd

hoge snelheid veel verschillende gesneden, gevormde,

dat we innovatieve producten moeten blijven ontwikkelen

gemarineerde of gepaneerde producten automatisch

om dit te bereiken voor onze klanten. We geven onze

verwerken en verpakken. We bieden daarnaast

klanten vandaag al de toekomst.

hoogwaardige kwaliteitsoplossingen voor de verwerking van organen, looppoten, vel, MDM-producten en kraakbeen.

Het is niet toevallig dat we kiezen voor innovatie. Al vanaf de oprichting in 1963 kiezen we voor innovatieve oplossingen met toegevoegde waarde, die worden ontwikkeld op basis van grondig onderzoek. Innovatie behoort tot onze kernwaarden; het zit in het DNA van de organisatie.

Bewezen oplossingen voor elke productiecapaciteit

We kiezen voor een praktische aanpak en zijn onlosmakelijk

We leveren in-lijn oplossingen voor elke productiefase, elke

verbonden met de pluimvee-industrie en haar ontwikkeling.

productiecapaciteit vanaf 500 bph en voor iedere mate van automatisering. We ontwikkelen bovendien steeds nieuwe

Passie voor pluimvee­ verwerking

concepten om onze klanten nog beter van dienst te kunnen

Marel Stork staat terecht bekend als de wereldwijd

onze bewezen technologie.

marktleider voor ontwikkeling en productie van verwerkings­systemen voor slachtkuikens, legkippen, ouderdieren, kalkoenen, eenden en ganzen. Door samen te werken met onze gewaardeerde klanten zijn we er talloze keren in geslaagd om overal ter wereld succesvolle, op maat gemaakte projecten te realiseren. Wereldwijd gezien hebben we dan ook het grootste machinepark in de pluimveeverwerkingsindustrie. Bovendien is ons productaanbod het meest complete en meest uitgebreide in de hele industrie. We bieden oplossingen voor de aanvoer van levend pluimvee, de primaire verwerking, koelen, opdelen, ontbenen en snijden op hoge snelheid, verdelen in batches (met vast gewicht), in-lijn marineren en het oogsten van vlees. Ook voor verdere verwerking, inclusief portioneren, paneren, bakken, garen en de productie van worst, kunt u bij ons terecht. Daarnaast bieden we diverse oplossingen die aan het einde van de productielijn kunnen worden geïntegreerd, zoals automatische weeg- en etiketteersystemen en een breed assortiment vriessystemen. Onze oplossingen voor software & productiebeheersing en onderhouds- & trainingsprogramma’s maken het aanbod compleet.

2

zijn. Veel van de oplossingen die wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, zijn inmiddels de standaard voor de pluimveeverwerking geworden. We zijn dan ook trots op


Optimale service

Wereldwijde aanwezigheid

Een goede service vormt voor ons een belangrijk

Dankzij ons wereldwijde netwerk van ongeveer 40 lokale

uitgangspunt. Voor elke klant proberen we de optimale

kantoren en een uitgebreid netwerk van meer dan 40 lokale

balans te vinden tussen rendement, doorvoer en

agenten kunnen wij onze klanten goed en snel helpen.

beschikbare machinetijd. Naast reservedelen en complete

Onze deskundige servicemonteurs zijn altijd snel ter plaatse,

retrofit- en upgradepakketten bieden we ook

kennen hun klanten en hebben voortdurend contact met

servicecontracten en trainingsprogramma’s.

onze specialisten die hen waar nodig kunnen ondersteunen. We willen dat u zich zo min mogelijk zorgen hoeft te maken

Onze contracten voor preventief onderhoud bewijzen iedere

over het onderhoud. Overal ter wereld zijn we thuis.

dag opnieuw hun toegevoegde waarde. Voor volledig geautomatiseerde verwerkingsbedrijven zijn deze contracten bijna onmisbaar. Preventief onderhoud draagt

Marel

namelijk niet alleen bij aan de optimalisatie van de beschikbare machinetijd, maar zorgt er ook voor dat het

Stork Poultry Processing is een merk van Marel. Met meer

hoge rendement gedurende langere periodes wordt

dan 4.000 medewerkers wereldwijd is Marel een wereldwijd

behouden. Daarnaast kan de cost of ownership dankzij

toonaangevende leverancier van geavanceerde apparatuur,

preventief onderhoud worden voorspeld en verlaagd.

systemen en diensten voor de pluimvee-, vis- en vleesverwerking en verdere verwerking. Vanaf het oogsten van het vlees tot en met het verpakken van het eindproduct – van gestandaardiseerde op zichzelf staande systemen tot volledig geïntegreerde oplossingen – onze producten ondersteunen klanten in elke fase van het productieproces.

“Marel streeft ernaar de eerste keus te zijn van de klant als de leverancier voor geïntegreerde systemen, producten en diensten voor de pluimvee-, vis- en vleesindustrie.”

3


Uw proces Hoe uw proces wordt ingericht is afhankelijk van veel factoren. Uiteraard zijn de vereiste productiecapaciteit en het soort product van belang, maar ook uw voorkeuren en

We groeien met u mee – modulaire aanpak

de groei- en exportmogelijkheden zijn belangrijk. Daarnaast

Voor al onze systemen geldt dat ze modulair zijn

speelt de beschikbaarheid van deskundige medewerkers

opgebouwd. Dit betekent dat bijna alle verwerkings­lijnen

een rol, aangezien sommige processen zowel handmatig

binnen het productieproces kunnen worden uitgebreid

als automatisch kunnen worden uitgevoerd.

zonder dat u de bestaande modules hoeft te vervangen. Onze in-lijn oplossingen groeien gewoon mee met uw

De beste oplossing

bedrijf. Tijdens de eerste fase van de uitbreiding kan een aantal deelprocessen in het primaire verwerkingsproces, zoals

Met onze aanpak, die gebaseerd is op jarenlange ervaring

bijvoorbeeld verdoven, slachten, broeien en plukken,

en expertise, proberen we productieprocessen optimaal

worden geautomatiseerd. Vervolgens kunnen handmatige

in te richten en af te stemmen op de huidige vereisten.

panklaar-, opdeel- en fileersystemen worden geïntegreerd.

We houden daarbij uiteraard ook rekening met toekomstige vereisten en mogelijkheden. We leveren oplossingen voor de verwerking van bijna alle soorten pluimvee, voor alle productiefasen en voor elke productiecapaciteit vanaf 500 slachtkuikens per uur. We richten ons niet alleen op de verwerking van slachtkuikens, maar hebben ons ook gespecialiseerd in de technologieën voor de verwerking van kalkoenen en eenden met de hoogste haalbare productiecapaciteit. Daarnaast bieden we kwaliteits­oplossingen voor de verwerking van legkippen en ouderdieren.

4


Stap voor stap

Op maat gemaakt

Later kunnen deze deelprocessen geleidelijk worden

We kunnen een oplossing bieden voor elke stap in het

geautomatiseerd. Uiteraard kunnen de opdeel- en

productieproces en voor elke productiecapaciteit.

ontbeensystemen, maar ook de afdelingen waar producten

We beschrijven hieronder een aantal fasen in het

worden gesneden, geportioneerd, gevormd, gemarineerd,

verwerkingsproces van slachtkuikens, zodat u een idee

gepaneerd, gebakken en gegaard worden geautomatiseerd.

krijgt van de diverse in-lijn oplossingen.

Dit geldt ook voor batch­systemen, weeg-, etiketteer- en verpakkingssystemen.

In overleg met uw salesmanager en zijn team en op basis van uw eisen, markt en omstandigheden ontwerpen wij een

Controle

oplossing waarmee u uw doelstellingen zo goed mogelijk kunt bereiken.

Feitelijk kan elke stap in het productieproces worden geautomatiseerd. Het productieproces kan vervolgens worden gecontroleerd en aangestuurd via slimme management- en productiesoftware. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het beoordelen van kwaliteitsaspecten en het wegen en selecteren van een product bij hoge lijnsnelheden. En vervolgens hoe deze informatie wordt gebruikt om het opdeel- en ontbeen­ systeem aan te sturen. Maar ook het controleren van de staat van de apparatuur, het rendement en de prestaties van de modules en de volledige herleidbaarheid van alle productstromen speelt een rol. Met de software is dit allemaal mogelijk.

5


De procesfasen Broeien Plukken

Verwijdering van ingewandenpakketten

Verwerken van eetbare organen

Koelen en rijpen

Vlees oogsten

Verdere verwerking

Wegen, sorteren, distribueren Opdelen Ontbenen Verdelen in batches Portioneren en snijden

Marineren en tumbling Verpakken en 'end-of-line'-systemen Koelen en invriezen Distributie

6

Verwerken van looppoten

Interne logistiek

Slachten

Recycling en waterzuivering

Verdoven

Gegevensverzameling en logistiek besturingssysteem

Aanvoer van levend pluimvee


Aanvoer van levend pluimvee

Verdoven

GP-aanvoersysteem

Elektrische verdoving met waterbaden

Efficiëntste container ter wereld

Effectieve verdoving

Zorgt dat slachtkuikens op diervriendelijke wijze

Verkrijgbaar voor alle verwerkingssnelheden

worden geladen en vervoerd

Verdoving met hoge frequentie verkrijgbaar

Zorgt voor bescherming van de slachtkuikens

Mogelijkheden om hygiëne te optimaliseren

CAS MultiPhase-verdovingssysteem

Zorgt voor een arbeidsbesparing en verbeterde

Diervriendelijker

ergonomie

Geen nadelige gevolgen voor productkwaliteit

Zorgt voor arbeidsbesparing en verbeterde ergonomie

Uitermate geschikt voor hogere productiecapaciteit

Een gestroomlijnd logistiek proces bij de aanvoer van een product levert een grote bijdrage aan de algemene efficiëntie van een pluimveeverwerkingsbedrijf.

Onze oplossingen voor het verdoven van pluimvee voldoen

De GP-container, het kloppend hart van het aanvoersysteem,

beide aan de strengste normen. Wij leveren oplossingen voor

zorgt ervoor dat slachtkuikens op een diervriendelijke en

het elektrisch verdoven met waterbaden (ook verkrijgbaar

efficiënte manier van de mester naar het verwerkings­bedrijf

met hoge frequentie om de productkwaliteit te waarborgen)

worden vervoerd. Het logistieke aspect van het systeem

en voor gecontroleerd atmosferisch verdoven (CAS).

overtreft de hoogste eisen voor lijnsnelheden, hygiëne en duurzaamheid. Dit modulaire systeem kan bovendien worden aangepast aan de vereiste mate van automatisering en de productiecapaciteit. Het systeem biedt verschillende desinfectie- en reinigings­ mogelijkheden om het risico op kruis­besmetting tot een absoluut minimum te beperken. Daarnaast zijn geïntegreerde systemen voor wegen, productdetectie en stofafzuiging optioneel verkrijgbaar. We leveren ook traditionele kratsystemen die vergaand kunnen worden geautomatiseerd door stapelaars en ontstapelaars te gebruiken.

De praktijk toont aan dat bij deze diervriendelijke manier van verdoven bijna geen sprake is van bloedspatten en gebroken botten. Het verdoven in meerdere fasen met koolstofdioxide, zoals het geval is bij het CAS MultiPhase-verdovings­systeem, wordt expliciet genoemd op de lijst met goedgekeurde verdovingssystemen. Voor deze verdovingssystemen gelden geen aanvullende eisen. Het modulaire CAS MultiPhase-verdovingssysteem sluit naadloos aan op het GP-aanvoersysteem.

7


Slachten

Broeien

Dubbelzijdige nek- of keelsnede mogelijk

Broeien door onderdompeling

Geschikt voor alle lijnsnelheden en elk gewicht

Voor slachtkuikens die elektrisch of met het CASsysteem zijn verdoofd.

Nauwkeurige temperatuurregeling voor een consistent broeiproces

Meerdere tanks met tegenstroming zorgen voor een schoner proces

Een nauwkeurig en consequent uitgevoerde slachtsnede is

Laag energie- en waterverbruik

een belangrijke stap in het primaire proces. De snede moet

Ontworpen voor optimale reiniging

ervoor zorgen dat de slachtkuikens volledig leegbloeden voordat ze het broeiproces ondergaan.

AeroScalder

Met de Stork K15 doder kan zowel een nek- als keelsnede

Tot 50% energiebesparing en tot 75% waterbesparing

worden gemaakt. Bij de neksnede worden de aders en

Geen onderdompeling van producten

slagaders doorgesneden maar blijven de luchtpijp en

Geen kruisbesmetting in de broeier

slokdarm intact, terwijl bij de keelsnede alles wordt

Een schoner en constant proces

doorgesneden. Het broeiproces bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit De slachtkuikens worden eerst zorgvuldig gepositioneerd

van de aanblik, kleur en presentatie van het eindproduct.

en vervolgens wordt de gekozen snede toegepast. Bij zowel

Daarnaast beïnvloedt het broeiproces het rendement en

de keel- als de neksnede is er minimaal verlies van de kop na

de houdbaarheid. De broeiers van Marel Stork zorgen voor

het plukken. Uiteraard voldoet de K15 doder aan alle wet- en

een optimale warmteoverbrenging en nauwkeurige

regelgeving.

temperatuur­regeling. Beide zijn onmisbaar voor een hoogwaardig broeisysteem. Onze broeisystemen zijn eenvoudig te reinigen en onderhouden en verbruiken weinig energie. Zo verbruikt de nieuwe AeroScalder tot 75% minder water en tot 50% minder energie. De AeroScalder vormt de nieuwe standaard voor hoogwaardige broeisystemen. Bij het ontwerp is bijzonder veel aandacht besteed aan verschillende milieuaspecten.

8


Plukken •

Geschikt voor alle soorten pluimvee en elk gewicht

Voor elke situatie en capaciteit is een passend

Verwijdering van ingewandenpakketten •

Efficiënte, constante en betrouwbare verwijdering van ingewandenpakketten

pluksysteem verkrijgbaar •

Eenvoudig te installeren, onderhouden en reinigen

Een uniek hygiënisch en geautomatiseerd proces

Lage cost of ownership

Geschikt voor een capaciteit tot 13.500 bph

Op maat handmatig, semi-of volautomatisch oogsten

De wijze waarop een product wordt geplukt, is van

van eetbare organen voor een optimale toegevoegde

essentieel belang voor de presentatie en bepaalt ook in

waarde

hoeverre de epidermis losraakt van het product. Dit is vooral van belang wanneer hele slachtkuikens of porties met vel

Met de Stork Nuova automatische panklaarlijn wordt het

worden verkocht.

complete ingewandenpakket inclusief de krop in een keer verwijderd. Het ingewandenpakket wordt direct van het product gescheiden en automatisch naar een haak op een aparte verwerkingslijn vervoerd. Deze werkwijze verbetert de hygiëne en product­kwaliteit en zorgt bovendien voor een arbeidsbesparing. Op de pakkethaak hangen de darmen van de ingewanden­ pakketten naar beneden, uit de buurt van de eetbare organen. We beschikken over een uitgebreid productaanbod voor de verschillende verwerkingsprocessen in de panklaarlijn. Naast de Stork Nuova-modules zijn ook onze cloacasnijder

Marel Stork heeft door de jaren heen overal ter wereld

en openings- en eindcontrole­machines een aanwinst voor

ervaring opgedaan met pluksystemen en grondig

de verwerkingslijn. Door al deze apparatuur te combineren

onderzoek gedaan naar verschillende plukmethoden.

in een geïntegreerde oplossing weet u zeker dat uw

Dankzij ons uitgebreide assortiment plukkers en de flexibele

producten optimaal worden voorbereid voor het koelproces

wijze waarop deze kunnen worden geïnstalleerd, kunnen wij

en andere bewerkingen verderop in de lijn.

voor elke situatie het optimale pluksysteem leveren. Bovendien zijn de onderhoudsintervallen van onze

In ons productaanbod vindt u verschillende oplossingen

systemen lang en is de cost of ownership per verwerkt

voor het handmatig en automatisch verwijderen van

product minimaal.

ingewandenpakketten.

9


Verwerken van eetbare organen •

Verwerken van looppoten

Modulair systeem voor het handmatig, semi- of

Verschillende mogelijkheden voor in-lijn verwerking

volautomatisch verwerken van eetbare organen

Volledige geautomatiseerde broei-, pel- en

Optimaal rendement, hoge kwaliteit en hygiëne

Lay-out met onbeperkte flexibiliteit

koelsystemen •

Zorgt voor een arbeidsbesparing

Eetbare organen zijn populaire en winstgevende producten

Looppoten en voetjes zijn populair en een looppoot­

binnen de pluimveeverwerking. Het is daarom ontzettend

verwerkingssysteem is voor veel verwerkingsbedrijven dan

belangrijk voor pluimveeverwerkers om organen op een

ook een interessante optie. Met het systeem worden de

effectieve en efficiënte wijze te verwerken. Met onze

looppoten volledig automatisch gebroeid, gepeld en gekoeld.

apparatuur kunt u organen verwerken voor menselijke

De flexibele en modulaire opstelling maakt dit systeem tot

consumptie of dierenvoer.

een winstgevende oplossing voor ieder verwerkingsbedrijf. Hoogwaardige looppootproducten met hoog rendement kunnen nu op de hoogste haalbare snelheid worden verwerkt.

Met het Nuova-verwerkingssysteem voor organen kunt u organen zowel handmatig als semi- of vol­automatisch verwerken. Hierdoor profiteert u van een optimaal rendement, hoge kwaliteit en betere hygiëne. Na het oogsten moeten de eetbare organen worden afgespoeld, gekoeld en getransporteerd. We beschikken over een uitgebreid aanbod aan apparatuur en systemen voor verwerking op de hoogste productiesnelheid.

10


Koelen en rijpen •

Efficiënt koelen van alle producten bij elke

Wegen, sorteren, distribueren •

productiecapaciteit

Selectie op basis van informatie van snelle, nauwkeurige weegsystemen en optische systemen

Optimale productkwaliteit met hoog rendement

Flexibele distributiemogelijkheden

Unieke technologie voor in-lijn rijpen en koelen en

Beperkt de hoeveelheid verspilling tot een minimum

‘plus’-technologie

Gespecialiseerde software voor procesbeheersing

Voor een optimale houdbaarheid, kwaliteit, versheid en

Op verschillende punten binnen het verwerkings­proces

voedselveiligheid moeten eindproducten efficiënt worden

wordt het gewicht en de kwaliteit van zowel hele producten

gekoeld. We leveren verschillende technologieën waarmee

als delen beoordeeld. Hiervoor worden weeg- en optische

slachtkuikens worden gekoeld tot de juiste kerntemperatuur

systemen gebruikt. De gegevens die deze systemen

van de borst is bereikt, zonder dat vleugels of nekflappen

verzamelen worden verzonden naar het PDS-NT/Innova-

bevriezen. Zowel bij watergekoelde producten als producten

softwaresysteem voor productie- en procesbeheersing en

die opper­vlakkig droog zijn maar nog wat vocht vasthouden,

de aansturing van andere bewerkingen verderop in de lijn.

wordt het gewichtsverlies tot een absoluut minimum beperkt. Uiteindelijk krijgt de consument een eindproduct met een aantrekkelijke textuur en kleur. Onze koelsystemen bieden verschillende opties zoals luchtkoeling, (in-lijn) rijping en onder­dompeling. Deze systemen leveren eindproducten met uitstekend rendement en optimale kwaliteit en houdbaarheid, die zowel vers als diepgevroren kunnen worden verkocht. We bieden koelsystemen voor elke productiecapaciteit, die voldoen aan alle producteisen en waarmee alle producten, inclusief eetbare organen en poten, kunnen worden gekoeld.

Automatische weeg-, sorteer- en distributiesystemen leveren een belangrijke bijdrage aan een gestroomlijnd logistiek proces, volledige herleidbaarheid, beperking van verspilling en verbeterd rendement.

11


Opdelen

Ontbenen

Flexibel, nauwkeurig opdelen met hoog rendement

Ontbenen van borstdelen

Onbeperkte mogelijkheden voor lay-out en

systeem

productieflexibiliteit •

Hoogste percentage A-klasse kipdelen

Veelzijdig, modulair voorhelften- en borstkap­ontbeen­

Hoog rendement, kwalitatief hoogstaande filetproducten

Ons hoogwaardige opdeelsysteem is zo flexibel als nodig is.

Oneindige productvariatie

Binnen het systeem bestaan vele module-opties zodat de

Medewerkers hoeven niet hoog opgeleid te zijn

mogelijkheden voor de lay-out en productieflexibiliteit bijna onbeperkt zijn, ongeacht de productiecapaciteit.

Ontbenen van hele poten en dijen/drumsticks •

Hoogste rendement in automatisch ontbenen

De soepel draaiende productdrager zorgt dat elk product

Oneindige productvariatie

zorgvuldig wordt gepositioneerd, ook bij hoge lijnsnelheden.

Automatische overhanging vanaf de opdeellijn

Het systeem biedt dan ook het hoogste rendement en

Medewerkers hoeven niet hoog opgeleid te zijn

hoogste percentage A-klasse kipdelen in de hele pluimveeverwerkingsindustrie.

Bij onze ontbeensystemen draait het om een hoog rendement, topkwaliteit en veilige eindproducten.

Het systeem bestaat uit een complete serie modules voor

Daarnaast bieden we met onze systemen bedrijven een

vleugels, borstdelen en poten. Dankzij de verschillende

oneindige variatie van eindproducten en de mogelijkheid

modules kunt u alle producten produceren die momenteel

tot het verwerken van waardevolle producten.

op de markt verkrijgbaar zijn, inclusief producten met nauwkeurige anatomische snedes.

Controle met röntgentechnologie Ontbeende pluimveeproducten kunnen worden gescand met geavanceerde röntgentechnologie. De SensorX bepaalt waar botten en andere vreemde voorwerpen zich precies bevinden, zodat deze efficiënt kunnen worden verwijderd. Vervolgens worden producten voor de veiligheid nogmaals gecontroleerd. Met de SensorX kunt u waarde toevoegen aan uw product.

12


Verdelen in batches

Portioneren en snijden

Uitgebreid aanbod aan flexibele in-lijn oplossingen

Meerdere snijbewerkingen mogelijk

Extreem weinig verspilling

Zeer nauwkeurig

Zorgt voor een arbeidsbesparing

Minimale verspilling

Lagere arbeidskosten

We leveren verschillende batchsystemen, inclusief volledig geïntegreerde laad- en verpakkingssystemen. Met de

Bij goed portioneren en snijden gaat het om nauwkeurige

volautomatische Marel RoboBatcher kunnen per minuut tot

snijbewerkingen die volautomatisch op hoge lijnsnelheden

300 kipfilets op schaaltjes worden verpakt. Het systeem staat

worden uitgevoerd.

bekend om de nauwkeurige verdeling in batchen met

We bieden hiertoe snij- en portioneeroplossingen voor allerlei

standaardgewicht en minimale verspilling.

producten die een bepaald gewicht of bepaalde vaste lengte moeten krijgen. Bovendien kunt u met onze machines kipfilets horizontaal snijden of in identieke porties verdelen. Onze machines zijn ontwikkeld om te zorgen dat u uniforme eindproducten kunt produceren die er natuurlijk uitzien.

De meerkopswegers van Marel voldoen aan alle invoer-, sorteer-, meng- en weegeisen en kunnen all soorten verse of diepgevroren pluimveeproducten automatisch batchen en verpakken.

Dankzij de hoge nauwkeurigheid van de machine wordt de verspilling tot een minimum beperkt, zodat er uitstekende winstmarges te behalen zijn. Door gebruik te maken van de intelligente Innova-software voor productiebeheersing kunt u eenvoudig processen op afstand aansturen en controleren. De software geeft real-time informatie weer over de prestaties van de modules.

13


Vlees oogsten

Marineren en tumbling

Zorgt voor meer toegevoegde waarde aan karkassen

Volledig geautomatiseerd in-lijn proces

Oogsten van vlees van topkwaliteit

Gelijkmatige verdeling van additieven

De druk en perstijd kunnen worden aangepast

Eenvoudige herleidbaarheid van batches

Eenvoudig te bedienen en te reinigen De markt voor gemarineerde, voorbewerkte en klant-en-

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk waarde toe te voegen

klare producten blijft groeien. Het marineren en garneren

aan elk slachtkuiken. Met onze oogstmachines kunt u het

van allerlei producten, al dan niet met bot, is zeer populair.

overige waardevolle vlees van bijvoorbeeld een karkas of

Marineren en garneren zijn een eenvoudige manier om

nek oogsten.

waarde aan uw producten toe te voegen. Bovendien bieden nieuwe smaken en toepassingen interessante

Automatisch ontbeend vlees vormt een rendabele bron van

mogelijkheden voor vrijwel alle markten.

onbewerkt materiaal dat gebruikt kan worden voor de productie van snacks, worsten en andere producten van fijngemalen vlees. We bieden zeer efficiënte en duurzame oogstmachines, die weinig onderhoud behoeven en eenvoudig te bedienen en te reinigen zijn.

Met onze oplossingen voor het ‘masseren’ en marineren van vleesproducten kunt u in-lijn batches droge of natte, grote of kleine producten, producten met of zonder bot en met of zonder additieven verwerken. Doordat alle bewerkingen in-lijn plaatsvinden, hoeven producten niet meer handmatig te worden bewerkt. Daarnaast wordt het logistieke proces en de herleidbaarheid van producten verbeterd.

14


Verdere verwerking •

Complete lijnoplossingen

Modulaire, flexibele opstelling voor elke

Interne logistiek •

Zorgt dat de juiste producten op de juiste plaats terechtkomen

productiecapaciteit

Efficiënte productstromen

Breed productassortiment

Zorgt voor arbeidsbesparing

Behoud van kwaliteit: het product wordt minder

Marel ontwikkelt, produceert en installeert innovatieve

aangeraakt

Townsend Further Processing-systemen voor de verdere verwerking van dierlijke eiwitten. We baseren ons daarbij

Goede interne logistiek zorgt voor efficiënte doorstroming

op de jarenlange ervaring in de voedsel­verwerking en

van eindproducten en waarborgt de kwaliteit van het

verwerking van dierlijke eiwitten.

product tijdens de verschillende verwerkingsprocessen. We leveren verschillende soorten transportbanden en

Het productaanbod omvat complete lijnoplossingen voor

transporthangbanen zodat de verschillende verwerkings­

de verdere verwerking, van voorbereiden, portioneren en

processen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

paneren tot bakken, garen en de productie van worsten. Onze specialisten nemen de specifieke kenmerken van uw

Deze systemen worden niet alleen gebruikt om producten

eindproduct als uitgangspunt om een effectieve oplossing

veilig naar de volgende processtap te vervoeren, maar

te ontwikkelen die voldoet aan al uw eisen.

kunnen ook worden ingezet om te zorgen dat producten minder vaak worden aangeraakt. Zo leveren we

We kunnen uw productiefaciliteiten in ons DemoCenter

transportbanden die ervoor zorgen dat producten

nabootsen voor de eindproducten die u wilt produceren.

automatisch goed worden gepositioneerd voor een

Op die manier kunt u zelf de prestaties beoordelen van de

machine verderop in de lijn.

machines of verwerkingslijn die u wilt aanschaffen. U kunt zelf zien, voelen, ruiken en bovenal proeven hoe uw eisen en

Daarnaast leveren we een compleet systeem dat bestaat

wensen worden verwerkt tot aantrekkelijke eindproducten.

uit een transporthangbaan die is voorzien van speciaal ontworpen dragers en automatische laad- en losstations. Het systeem pakt schaaltjes op aan het einde van elke vullijn en verdeelt ze op intelligente wijze over een aantal seal-, verpak- en etiketteerlijnen in een centrale verpakkingsafdeling.

15


Verpakken en ‘end-of-line’-systemen • •

Koelen en invriezen

Digitale weegnauwkeurigheid, precisie en

Compact vloeroppervlak

betrouwbaarheid

Kosteneffectief, energiebesparend

Etiketteermachines voor veel verschillende producten

Snel en gelijkmatig invriezen

en capaciteiten •

Eenvoudig bewerken van etiketten met een ‘drag and

Om te zorgen voor een optimale houdbaarheid moeten

drop’-touchscreen

producten snel en efficiënt worden ingevroren.

De systemen die aan het einde van de productielijn worden

Marel biedt een breed assortiment energie- en kosten­

geïntegreerd, zorgen dat de verpakking van de producten

besparende invriessystemen, zoals industriële koeltunnels,

volgens uw eisen wordt afgewerkt. Het systeem bestaat uit

‘crust’-vriezers, vriestunnels, injectie­lucht­vriezers en

een aantal onderdelen en kan klantspecifiek worden

opwaartse/neerwaartse spiraalvriezers. We bieden zowel

opgebouwd.

kleinere systemen als op maat gemaakte systemen met

Met de etiketteermachines van Marel kunnen etiketten aan

hoge capaciteit.

de bovenkant, zijkant, onderkant, op 2 of 3 kanten worden aangebracht. Ook kunnen etiketten in-lijn worden geprint

Ook op het gebied van vriestechnologie blijven we

en aangebracht.

innoveren. Hierdoor kunnen we steeds nieuwe vries­ concepten ontwikkelen die niet alleen energie- en

Dankzij de lange levensduur van de printkop in onze weeg-,

ruimtebesparend zijn, maar bovenal kosten-effectief zijn.

prijs- en etiketteermachines leveren deze systemen uitstekende prestaties en zijn de bedrijfskosten minimaal.

Met onze gepatenteerde invriessystemen wordt het

Onze machines kunnen op verschillende manieren worden

invriezingsproces geoptimaliseerd en verspilling beperkt.

ingezet. Ze kunnen bijna alle verpakkingsformaten verwerken met een snelheid van maximaal 160 verpakkingen per minuut.

16


Rendering en waterzuivering

Gegevensverzameling en logistiek besturingssysteem

Transport Bloed, veren en ander slachtafval moet snel, efficiënt en op

Real-time informatie

hygiënische wijze worden verzameld en getransporteerd.

Volledige herleidbaarheid

We bieden hiervoor verschillende oplossingen, van simpele

Bewaakt de volledige waardeketen in real-time

pompsystemen tot uitgebreide vacuümtransportsystemen met in-lijn reiniging en desinfectie.

Complexe verwerkingsprocessen met hoge capaciteit moeten steeds beter kunnen worden beheerd en daarvoor

Rendering

zijn steeds meer gegevens nodig. Om de winst en algehele

Bepaalde soorten slachtafval zijn rijk aan eiwitten en vetten.

prestaties te optimaliseren, bieden we een compleet

We bieden een breed assortiment rendering­systemen voor

managementsysteem.

veren en slachtafval waarmee aantrekkelijke grondstoffen voor andere industrieën kunnen worden geproduceerd.

Onze modulaire softwarepakketten bestrijken de complete waardeketen in de productiecyclus, vanaf de aanvoer tot en

Waterzuivering

met de verzending van het eindproduct.

We breiden ons aanbod voor de pluimvee-industrie steeds verder uit. Zo bieden we ook verschillende oplossingen voor

Met het modulaire PDS-NT-softwaresysteem kan Stork-

het behandelen en zuiveren van afvalwater. Onze oplossingen

apparatuur worden aangestuurd. Het gaat voornamelijk om

worden ontwikkeld op basis van de specifieke vereisten en

het transport van producten aan de haken van de

de mate van verontreiniging.

hangtransportbaan.

Bij onze rendering- en waterzuiveringsoplossingen werken we samen met gewaardeerde partner­bedrijven uit de industrie.

Het modulaire Innova-softwaresysteem geeft inzicht in de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor de verschillende verwerkingsprocessen. Op basis hiervan kan het complete productieproces worden gecontroleerd, geanalyseerd en bewaakt. Marel Stork biedt met een combinatie van het Innova- en PDS-NT-systeem het meest uitgebreide en beste beheerssysteem in de pluimveeverwerkingsindustrie.

17


Kalkoenen, eenden en meer… Kalkoenverwerking

Eenden en ganzen

We leveren complete oplossingen voor het verwerken

Bij het ontwerp van verwerkingslijnen voor eenden

van kalkoenen met alle gangbare gewichten met snelheden

en ganzen zijn we uitgegaan van onze technologie, kennis

van 250 kalkoenen per uur tot een maximum van 3.000

en ervaring bij de verwerking van slachtkuikens. Omdat de

mannetjes of 3.600 vrouwtjes kalkoenen. De apparatuur is

veren van watervogels verschillen van de veren van

speciaal ontworpen voor de verwerking van kalkoenen,

slachtkuikens, hebben we voor de verschillende stappen in

waarbij we bouwen op onze jarenlange ervaring.

het verwerkingsproces aparte installaties ontwikkeld. Om alle veren van een eend te verwijderen wordt hete was

De mate van automatisering en de productiecapaciteit

gebruikt. De kwaliteit van het vel en de product­presentatie

van onze huidige verwerkingslijnen zijn ongeëvenaard.

zijn essentieel bij het verwerken van eenden.

Inmiddels is de mate van automatisering in de kalkoen­ verwerking bijna vergelijkbaar met dat in de

We zijn gespecialiseerd in de automatische verwerking van

slachtkuikenverwerking.

eenden met een capaciteit van maximaal 6.000 eenden per uur. Momenteel is de mate van automatisering van

Onze oplossingen zorgen niet alleen voor een efficiënte en

onze systemen voor de hoogste verwerkingssnelheid

automatische verwerking van producten, maar verbeteren

ongeëvenaard. Zowel het panklaar- als opdeelsysteem is

ook de arbeidsomstandigheden. Automatische systemen

volledig geautomatiseerd.

zijn onder andere het CAS MultiPhase-verdovingssysteem, het pluk- en panklaar­systeem, en het portioneer- en fileersysteem.

18


Legdieren en ouderdieren We hebben speciale verwerkingsinstallaties ontwikkeld voor het automatisch verwerken van legkippen en ouderdieren. Omdat het gewicht en de bouw van deze vogels verschilt van die van slachtkuikens moest er extra aandacht worden besteed aan het verwijderen van de ingewanden足pakketten. Dit resulteerde in een technische oplossing voor het verwijderen van de eierstokken.

19


Contactgegevens Marel Stork Poultry Processing B.V. P.O. Box 118, 5830 AC Boxmeer The Netherlands T: +31 485 586 111 F: +31 485 586 222 E: info.poultry@marel.com marel.com/poultry Stork Poultry Processing is een handelsnaam van Marel Stork Poultry Processing B.V. © Copyright Marel Stork Poultry Processing B.V., Nederland, 2010: alle rechten zijn voorbehouden. Het, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigen of wijzigen van deze uitgave is, ongeacht de wijze van verveelvoudiging of wijziging en ongeacht het gebruikte type drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marel Stork Poultry Processing B.V., streng verboden. Eenieder die handelt in strijd met deze kennisgeving, kan strafrechtelijk of civielrechtelijk worden vervolgd, overeenkomstig de internationale conventies en copyrightwetgeving. De in deze uitgave vastgelegde gegevens zijn gebaseerd op de meest recente informatie op het moment van het ter perse gaan, en zijn onderhevig aan toekomstige wijzigingen. Stork Poultry Processing behoudt zich het recht voor de constructie en de uitvoering van zijn producten te eniger tijd te wijzigen zonder enige verplichting van zijn zijde om enig eerder geleverd materiaal dienovereenkomstig aan te passen. De genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld als een indicatie. Stork Poultry Processing aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de gepubliceerde gegevens of het gebruik van de gepubliceerde gegevens. De publicatie van deze gegevens kan niet worden geïnterpreteerd als enige vorm van garantie (expliciet noch impliciet).


P1b-Jul13-NED


World of Stork Poultry Processing - Dutch