Page 1

De wereld van

Pluimveeverwerking


In nauwe samenwerking met onze klanten creÍren wij innovatieve oplossingen. We blinken uit in prestatie, voedselveiligheid en duurzaamheid.


De wereld van Pluimveeverwerking De wereldmarkt voor pluimveeproducten blijft groeien. Pluimveeproducten zijn een goede, gezonde en betaalbare bron van eiwitten. De verwachting is dat de industrie zal blijven groeien dankzij de groei van de wereldbevolking, de toegenomen consumptie van eiwitten per hoofd van de bevolking en de open wereldmarkt.

Markten willen steeds meer, veiligere en een grotere diversiteit aan eindproducten. In veel markten worden de geautomatiseerde productieprocessen daarom gecentraliseerd en uitgebreid. Daarnaast bestaat de behoefte aan flexibiliteit binnen het productieproces en willen bedrijven meer verschillende eindproducten kunnen produceren.

Verantwoord rendement Omdat arbeid kostbaar is en de natuurlijke grondstoffen almaar schaarser worden, willen verwerkingsbedrijven in de eerste plaats hun rendement verhogen en de kosten verlagen. Iedere dag opnieuw moet het productieproces vlekkeloos verlopen, met optimaal gebruik van de beschikbare machinetijd, optimaal rendement en een voorspelbare, zo laag mogelijke cost of ownership. Daarnaast is er veel aandacht voor voedselveiligheid, kwaliteit en voor ethisch en maatschappelijk verantwoorde productiemethoden. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn dierenwelzijn, water- en energieverbruik, volledige herleidbaarheid en verantwoord gebruik van grondstoffen. Op deze manier willen we zo efficiënt mogelijk waarde toevoegen aan pluimveeproducten.

Vooroplopen met technologie Iedere dag opnieuw tonen we als Marel Poultry onze kracht in alle facetten van de wereldwijde pluimveemarkt. Met onze oplossingen bieden we onze klanten de ideale uitgangspositie. We zijn ervan overtuigd dat we innovatieve producten moeten blijven ontwikkelen om dit te bereiken voor onze klanten. We geven onze klanten vandaag al de toekomst. Het is niet toevallig dat we kiezen voor innovatie. Al vanaf de oprichting in 1963 kiezen we voor innovatieve oplossingen met toegevoegde waarde, die worden ontwikkeld op basis van grondig onderzoek. Innovatie behoort tot onze kernwaarden; het zit in het DNA van de organisatie. We kiezen voor een praktische aanpak en zijn onlosmakelijk verbonden met de pluimvee-industrie en haar ontwikkeling.

3


Passie voor pluimveeverwerking Marel Poultry staat terecht bekend als de wereldwijde marktleider voor ontwikkeling en productie van verwerkings­systemen voor slachtkuikens, legkippen, ouderdieren, kalkoenen, eenden en ganzen. Door samen te werken met onze gewaardeerde klanten zijn we er talloze keren in geslaagd om overal ter wereld succesvolle, op maat gemaakte projecten te realiseren. Wereldwijd gezien hebben we dan ook het grootste machinepark in de pluimveeverwerkingsindustrie. Bovendien is ons product­ aanbod het meest complete en meest uitgebreide in de hele industrie. We bieden oplossingen voor de aanvoer van levend pluimvee, de primaire verwerking, koelen, opdelen, ontbenen en snijden op hoge snelheid, verdelen in batches (met vast gewicht), in-lijn marineren en het oogsten van vlees. Ook voor verdere verwerking, inclusief portioneren, paneren, bakken, koken en de productie van worsten, kunt u bij ons terecht. Daarnaast bieden we diverse oplossingen die aan het einde van de productielijn kunnen worden geïntegreerd, zoals automatische weeg- en etiketteersystemen en een breed assortiment invriesmodules. Onze oplossingen voor software & productiebeheersing en onderhouds- & trainingsprogramma’s maken het aanbod compleet.

Oneindige productvariatie Met onze oplossingen kunt u alle eindproducten maken die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Naast de bekende hele kip, porties en filets, kunt u met onze oplossingen op hoge snelheid veel verschillende gesneden, gevormde, gemarineerde of gepaneerde producten automatisch verwerken en verpakken. We bieden daarnaast hoogwaardige kwaliteitsoplossingen voor de verwerking van organen, looppoten, vel, MDM-producten en kraakbeen.

4

Bewezen oplossingen voor elke productiecapaciteit We leveren in-lijn oplossingen voor elke productiefase, elke productiecapaciteit vanaf 500 bph en voor iedere mate van automatisering. We ontwikkelen bovendien steeds nieuwe concepten om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Veel van de oplossingen die wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, zijn inmiddels de standaard voor de pluimveeverwerking geworden. We zijn dan ook trots op onze bewezen technologie.

Optimale service Een goede service vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt. Voor elke klant proberen we de optimale balans te vinden tussen rendement, doorvoer en beschikbare machinetijd. Naast reservedelen en complete retrofit- en upgradepakketten bieden we ook servicecontracten en trainingsprogramma’s. Onze contracten voor preventief onderhoud bewijzen iedere dag opnieuw hun toegevoegde waarde. Voor volledig geautomatiseerde verwerkingsbedrijven zijn deze contracten bijna onmisbaar. Preventief onderhoud draagt namelijk niet alleen bij aan de optimalisatie van de beschikbare machinetijd, maar zorgt er ook voor dat het hoge rendement gedurende langere periodes wordt bereikt. Daarnaast kan de cost of ownership dankzij preventief onderhoud worden voorspeld en verlaagd.


Uw proces Hoe uw proces wordt ingericht is afhankelijk van veel factoren. Uiteraard zijn de vereiste productiecapaciteit en het soort product van belang, maar ook uw voorkeuren en de groei- en exportmogelijkheden zijn belangrijk. Daarnaast speelt de beschikbaarheid van deskundige medewerkers een rol, aangezien sommige processen zowel handmatig als automatisch kunnen worden uitgevoerd.

De beste oplossing Met onze aanpak, die gebaseerd is op jarenlange ervaring en expertise, proberen we productieprocessen optimaal in te richten en af te stemmen op de huidige vereisten. We houden daarbij uiteraard ook rekening met toekomstige vereisten en mogelijkheden. We leveren oplossingen voor de verwerking van bijna alle soorten pluimvee, voor alle productiefasen en voor elke productiecapaciteit vanaf 500 slachtkuikens per uur. We richten ons niet alleen op de verwerking van slachtkuikens, maar hebben ons ook gespecialiseerd in de technologieën en technieken voor de verwerking van kalkoenen en eenden met de hoogste haalbare productiecapaciteit. Daarnaast bieden we kwaliteitsoplossingen voor de verwerking van legkippen en ouderdieren.

We groeien met u mee – modulaire aanpak Voor al onze systemen geldt dat ze modulair zijn opgebouwd. Dit betekent dat bijna alle verwerkingslijnen binnen het productieproces kunnen worden uitgebreid zonder dat u de bestaande modules hoeft te vervangen. Onze in-lijn oplossingen groeien gewoon mee met uw bedrijf. Tijdens de eerste fase van de uitbreiding kunnen bijvoorbeeld een aantal deelprocessen in het primaire verwerkingsproces, zoals verdoven, slachten, broeien en plukken, worden geautomatiseerd. Vervolgens kunnen handmatige panklaar-, opdeel- en fileersystemen worden geïntegreerd.

5


Stap voor stap Later kunnen deze deelprocessen geleidelijk aan worden geautomatiseerd. Uiteraard kunnen de opdeel- en ontbeensystemen, waar producten worden gesneden, geportioneerd, gevormd, gemarineerd, gepaneerd, gebakken en gekookt worden geautomatiseerd. Maar dit geldt ook voor batchsystemen en weeg-, etiketteer- en verpakkingssystemen.

Controle Feitelijk kan elke stap in het productieproces worden geautomatiseerd. Het productieproces kan vervolgens worden gecontroleerd en aangestuurd via slimme management- en productiesoftware. Het gaat bijvoorbeeld om het beoordelen van diverse kwaliteitsaspecten en het wegen en selecteren van een product bij hoge lijnsnelheden. En vervolgens hoe deze informatie wordt

6

gebruikt om het opdeel- en ontbeensysteem aan te sturen. Maar ook het controleren van de staat van de apparatuur, het rendement en de prestaties van de modules en de volledige herleidbaarheid van alle productstromen speelt een rol. Met de software is dit allemaal mogelijk.

Op maat gemaakt We kunnen een oplossing bieden voor elke stap in het productiep­roces en voor elke productiecapaciteit. We beschrijven hieronder een aantal fasen in het verwerkings­ proces van slachtkuikens, zodat u een idee krijgt van de diverse in-lijn oplossingen. In overleg met uw salesmanager en zijn team en op basis van uw eisen, markt en uw omstandigheden ontwerpen wij een oplossing waarmee u uw doelstellingen zo goed mogelijk kunt bereiken.


Processchema

Broeien Plukken

Verwijdering van ingewandenpakketten

Verwerken van eetbare organen

Verwerken van looppoten

Interne logistiek

Slachten

Recycling en waterzuivering

Verdoven

Gegevensverzameling en logistiek besturingssysteem

Aanvoer van levend pluimvee

Koelen en rijpen

Restvleeswinning

Verderverwerking

Wegen, sorteren, distribueren Opdelen Ontbenen Verdelen in batches Portioneren en snijden

Marineren en tumbelen Verpakken en ‘end-of-line’-systemen Koelen en invriezen Distributie

7


Processtappen Aanvoer van levend pluimvee Aanvoersystemen voor levend pluimvee • • • • • •

Meest effectieve transportmodules ter wereld Op diervriendelijke wijze ingeladen en vervoerd Hoogste laadvermogen Zorgt voor bescherming van de slachtkuikens Mogelijkheden om hygiëne te optimaliseren Zorgt voor een arbeidsbesparing en verbeterde ergonomie

Een gestroomlijnd logistiek proces bij de aanvoer van een product levert een grote bijdrage aan de algemene efficiëntie van een pluimveeverwerkingsbedrijf. Onze aanvoersystemen voor levend pluimvee zorgen ervoor dat slachtkuikens op een diervriendelijke en efficiënte manier van de boer naar het verwerkingsbedrijf worden vervoerd. Het logistieke aspect van het systeem voldoet en overtreft zelfs de hoogste eisen voor lijnsnelheden, hygiëne en duurzaamheid. Dit modulaire systeem kan bovendien worden aangepast aan de vereiste mate van automatisering en productiecapaciteit. Het systeem biedt verschillende desinfectie- en reinigings­ mogelijkheden om het risico op kruisbesmetting tot een absoluut minimum te beperken.

Daarnaast zijn geïntegreerde systemen voor wegen, product­ detectie en stofafzuiging optioneel verkrijgbaar. We leveren ook traditionele kratsystemen die vergaand kunnen worden geautomatiseerd door stapelaars en ontstapelaars te gebruiken. Als het gaat om dierenwelzijn, hygiëne en efficiency is Stork ATLAS het ultieme aanvoersysteem voor levend pluimvee. Tijdens het transport en in het verwerkingsbedrijf zorgt het revolutionaire, modulaire ontwerp van de kratten voor meer ruimte voor de slachtkuikens en dus is het laadvermogen maximaal!

Verdoven Elektrische verdoving met waterbaden • • •

Effectieve verdoving Verkrijgbaar voor alle verwerkingssnelheden Verdoving met hoge frequentie verkrijgbaar

CAS Multiphase-verdovingssysteem • • • •

Diervriendelijker Geen nadelige gevolgen voor productkwaliteit Zorgt voor een arbeidsbesparing en verbeterde ergonomie Uitermate geschikt voor hogere productiecapaciteit

Onze oplossingen voor het verdoven van pluimvee voldoen beide aan de strengste normen. Wij leveren oplossingen voor het elektrisch verdoven met waterbaden (ook verkrijgbaar met hoge frequentie om de productkwaliteit te waarborgen) en voor gecontroleerd atmosferisch verdoven (CAS). De praktijk toont aan dat bij deze diervriendelijke manier van verdoven bijna geen sprake is van bloedspatten en gebroken botten. Het verdoven in meerdere fasen met koolstofdioxide, zoals het geval is bij onze CAS systemen, zoals de straight-

8

line CAS SmoothFlow, wordt expliciet genoemd op een lijst met goedgekeurde verdovingssystemen. Voor deze verdovingssystemen gelden geen aanvullende eisen. De modulaire CAS systemen sluiten naadloos aan op de aanvoersystemen voor levend pluimvee.


Slachten • • •

Dubbelzijdige nek- of keelsnede mogelijk Geschikt voor alle lijnsnelheden en elk gewicht Voor slachtkuikens die elektrisch of met het CAS-systeem zijn verdoofd.

Een nauwkeurig en consequent uitgevoerde slachtsnede is een belangrijke stap in het primaire proces. De snede moet ervoor zorgen dat de slachtkuikens volledig leegbloeden voordat ze het broeiproces ondergaan. Met de K15 doder van Stork kan zowel een nek- als keelsnede worden gemaakt. Bij de neksnede worden de aders en slagaders doorgesneden maar blijven de luchtpijp en slokdarm intact, terwijl bij de keelsnede alles wordt doorgesneden. De slachtkuikens worden eerst zorgvuldig gepositioneerd en vervolgens wordt de gekozen snede toegepast. Bij zowel de keel- als de neksnede is er minimaal verlies van de kop na het plukken. Uiteraard voldoet Stork’s doder aan alle weten regelgeving.

Broeien Broeien door onderdompeling • • • •

 auwkeurige temperatuurregeling voor een consistent N broeiproces Meerdere tanks met tegenstroming zorgen voor een schoner proces Laag energie- en waterverbruik Ontworpen voor optimale reiniging

AeroScalder • • • •

Tot 50% energiebesparing en tot 75% waterbesparing Geen onderdompeling van producten Geen kruisbesmetting in de broeier Een schoner en constant proces

Het broeiproces bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de aanblik, kleur en presentatie van het eindproduct. Daarnaast beïnvloedt het broeiproces het rendement en de houdbaarheid. De broeiers van Stork zorgen voor een optimale warmte­ overbrenging en nauwkeurige temperatuurregeling. Beide zijn onmisbaar voor een hoogwaardig broeisysteem.

Onze broeisystemen zijn eenvoudig te reinigen en onderhouden en verbruiken weinig energie. De innovatieve AeroScalder verbruikt tot 75% minder water en tot 50% minder energie. De AeroScalder vormt de nieuwe standaard voor hoogwaardige broeisystemen. Bij het ontwerp is bijzonder veel aandacht besteed aan verschillende milieuaspecten.

9


Plukken • • • •

Geschikt voor alle soorten pluimvee en elk gewicht Voor elke situatie en capaciteit is een passend pluksysteem verkrijgbaar Eenvoudig te installeren, onderhouden en reinigen Lage cost of ownership

De wijze waarop een product wordt geplukt, is van essentieel belang voor de presentatie en bepaalt ook in hoeverre het vel losraakt van het product. Dit is vooral van belang wanneer hele slachtkuikens of porties met vel worden verkocht.

Verwerken van eetbare organen • • •

Modulair systeem voor het handmatig, semi- of volautomatisch verwerken van eetbare organen Optimaal rendement, hoge kwaliteit en hygiëne Lay-out met onbeperkte flexibiliteit

Organen zijn populaire en winstgevende producten binnen de pluimveeverwerking. Het is daarom ontzettend belangrijk voor pluimveeverwerkers om organen op een effectieve en efficiënte wijze te verwerken. Met onze apparatuur kunt u organen verwerken voor menselijke consumptie of dierenvoer. Met het Nuova-verwerkingssysteem voor organen kunt u organen zowel handmatig als semi- of volautomatisch verwerken. Hierdoor profiteert u van een optimaal rendement, hoge kwaliteit en betere hygiëne. Na het oogsten moeten de eetbare organen worden afgespoeld, gekoeld en getransporteerd. We beschikken over een uitgebreid aanbod aan apparatuur en systemen voor verwerking op de hoogste productiesnelheid.

10

Marel Poultry heeft door de jaren heen overal ter wereld ervaring opgedaan met pluksystemen en grondig onderzoek gedaan naar verschillende plukmethoden. Dankzij ons uitgebreide assortiment plukkers en de flexibele wijze waarop deze kunnen worden geïnstalleerd, kunnen wij voor elke situatie het optimale pluksysteem leveren. Bovendien zijn de onderhoudsintervallen van onze systemen lang en is de cost of ownership per verwerkt product minimaal.


Verwijdering van ingewandenpakketten • • • •

Efficiënte, constante en betrouwbare verwijdering van ingewandenpakketten Een uniek hygiënisch en geautomatiseerd proces Geschikt voor een capaciteit tot 13.500 bph Op maat handmatig, semi-of volautomatisch oogsten van eetbare organen voor een optimale toegevoegde waarde

Met de Stork Nuova automatische panklaarlijn wordt het complete ingewandenpakket inclusief de krop in een keer verwijderd. Het ingewandenpakket wordt direct van het product gescheiden en automatisch naar een haak op een aparte verwerkingslijn vervoerd. Deze werkwijze verbetert de hygiëne en productkwaliteit en zorgt bovendien voor een arbeidsbesparing.

Op de pakkethaak hangen de darmen van de ingewanden­ pakketten naar beneden, uit de buurt van de eetbare organen. We beschikken over een uitgebreid productaanbod voor de verschillende verwerkingsprocessen in de panklaarlijn. Naast de Stork Nuova-modules zijn ook de cloacasnijder en openingsen eindcontrolemachines van Stork een aanwinst voor de verwerkingslijn. Door al deze apparatuur te combineren in een geïntegreerde oplossing weet u zeker dat uw producten optimaal worden voorbereid voor het koelproces en andere bewerkingen verderop in de lijn. In ons productaanbod vindt u verschillende oplossingen voor het handmatig en automatisch verwijderen van ingewandenpakketten.

Verwerken van looppoten • • •

Verschillende mogelijkheden voor in-lijn verwerking Volledige geautomatiseerde broei-, pel- en koelsystemen Zorgt voor een arbeidsbesparing

Looppoten en klauwen zijn populair en een looppoot­ verwerkings­systeem is voor veel verwerkingsbedrijven dan ook een interessante optie. Met het systeem worden de poten volledig automatisch gebroeid, gepeld en gekoeld. De flexibele en modulaire opstelling maakt dit systeem tot een winstgevende oplossing voor ieder verwerkingsbedrijf. Hoogwaardige pootproducten met hoog rendement kunnen nu op de hoogste haalbare snelheid worden verwerkt.

11


Koelen en rijpen • • •

Efficiënt koelen van alle producten bij elke productiecapaciteit Optimale productkwaliteit met hoog rendement Unieke technologie voor in-lijn rijpen en koelen en ‘Plus’ technologie

Voor een optimale houdbaarheid, kwaliteit, versheid en voedsel­ veiligheid moeten eindproducten efficiënt worden gekoeld. We leveren verschillende technologieën waarmee slachtkuikens worden gekoeld tot de juiste kerntemperatuur van de borst is bereikt, zonder dat vleugels of nekflappen bevriezen. Gewichtsverlies wordt tot een absoluut minimum beperkt bij watergekoelde producten of producten die oppervlakkig droog zijn maar nog wat vocht vasthouden. Uiteindelijk krijgt de consument een eindproduct met een aantrekkelijke textuur en kleur. Bij onze koelsystemen kunt u kiezen uit verschillende opties zoals luchtkoeling, (in-lijn) rijping en onderdompeling. Deze systemen leveren eindproducten met uitstekend rendement en optimale kwaliteit en houdbaarheid, die zowel vers als diepgevroren kunnen worden verkocht. We bieden koelsystemen voor elke productiecapaciteit, die voldoen aan alle producteisen en waarmee alle producten, inclusief eetbare organen en poten, kunnen worden gekoeld.

Wegen, sorteren, distribueren • • • •

Selectie op basis van informatie van snelle, nauwkeurige weegsystemen en optische systemen Flexibele distributiemogelijkheden Beperkt de hoeveelheid verspilling tot een minimum Gespecialiseerde software voor procesbeheersing

Op verschillende punten binnen het verwerkingsproces wordt het gewicht en de kwaliteit van zowel hele producten als delen beoordeeld. Hoe eerder het sorteren plaatsvindt, des te nauwkeuriger de keuzes voor de orderproductie. Stork SmartWeigher en IRIS vision inspectie kunnen worden geïmplementeerd op vier verschillende plekken in de verwerking om dit te vergemakkelijken: bij het plukken en verwijderen van ingewanden, in de distributie en de opdeellijn. De verzamelde gegevens vormen de invoer voor de Innova PDS productie- en besturingssoftware van het verwerkingsbedrijf. Aangezien deze productgegevens gekoppeld blijven aan het product, kunnen downstream handelingen profiteren van deze exacte berekening. Automatische weeg-, sorteer- en distributiesystemen leveren een belangrijke bijdrage aan een gestroomlijnd logistiek proces, volledige herleidbaarheid, beperking van verspilling en verbeterd rendement.

12


Opdelen • • •

Flexibele, nauwkeurige opdeling met hoog rendement Onbeperkte mogelijkheden voor lay-out en productieflexibiliteit Hoogste percentage delen van A-klasse

Ons hoogwaardige opdeelsysteem is zo flexibel als nodig is. Binnen het systeem bestaan vele module-opties zodat de mogelijkheden voor de lay-out en productieflexibiliteit bijna onbeperkt zijn, ongeacht de productiecapaciteit. De soepel ronddraaiende productdrager zorgt dat elk product zorgvuldig wordt gepositioneerd, zelfs bij hoge lijnsnelheden. Het systeem biedt dan ook het hoogste rendement en hoogste percentage kipdelen van A-klasse in de hele pluimveeverwerkingsindustrie. Het systeem bestaat uit een complete serie verwerkingsmodules voor vleugels, borstdelen en poten. Dankzij de verschillende modules kunt u alle producten produceren die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn, inclusief producten met nauwkeurige anatomische opdeling.

Ontbenen Ontbenen van borstdelen • • • •

 eelzijdig, modulair voorhelften- en V borstkapontbeensysteem Hoog rendement, kwalitatief hoogstaande filetproducten Oneindige productvariatie Medewerkers hoeven niet hoog opgeleid te zijn

Ontbenen van hele poten en dijen/drumsticks • • • •

Hoogste rendement in automatisch ontbenen Oneindige productvariatie Geïntegreerd in de ACM-NT lijn of automatisch overhangen Medewerkers hoeven niet hoog opgeleid te zijn

programma ook het Thigh Fillet System. De doeltreffendheid en de consistentie van dit in-lijn dij-uitbeenproces resulteert in retail kwaliteitsproducten.

Controle met röntgentechnologie Ontbeende pluimveeproducten kunnen worden gescand met geavanceerde röntgentechnologie. SensorX zorgt voor een feilloze botdetectie en detectie van andere ongewenste stukjes, die effectief verwijderd worden. Vervolgens worden producten voor de veiligheid nogmaals gecontroleerd. SensorX is de juiste manier om extra waarde aan uw product toe te voegen.

Bij onze ontbeensystemen draait het om een hoog rendement, topkwaliteit en veilige eindproducten. Daarnaast willen we met onze systemen bedrijven een oneindige variatie van eindproducten en de mogelijkheid tot het verwerken van waardevolle producten bieden. Dankzij technische en technologische verfijningen wordt de variatie van eindproducten steeds groter, neemt de mate van automatisering toe en worden steeds complexere snijbewerkingen mogelijk. Als gevolg hiervan is het rendement van het systeem steeds hoger geworden. Bewezen oplossingen voor borstfileren zijn de AMF-i - intelligent adaptief ontbenen van borstdelen – en de FHF-XB – voor het ontbenen van voorhelften. Daarnaast bevat het Marel Poultry

13


Verdelen in batches • • •

Uitgebreid aanbod aan flexibele en in-lijn oplossingen Extreem weinig verspilling Arbeidsbesparing

We leveren verschillende batchsystemen, inclusief volledig geïntegreerde laad- en verpakkingssystemen. De meerkopswegers van Marel voldoen aan alle invoer-, sorteer-, meng- en weegeisen en kunnen alle soorten verse of diepgevroren pluimveeproducten automatisch opdelen en verpakken. Met de volautomatische Marel RoboBatcher kunnen per minuut tot 300 kipfilets in schaaltjes worden verpakt. Het systeem staat bekend om de nauwkeurige verdeling in batches met standaardgewicht en de minimale verspilling. Intelligente communicatie tussen verschillende batching- en portioneringsapparatuur tilt het proces naar een hoger niveau en optimaliseert daarmee het productgebruik. Het “Robot met een mes” concept is hier een perfect voorbeeld van.

Portioneren en snijden • • • •

Meerdere snijbewerkingen mogelijk Zeer nauwkeurig Minimale verspilling Lagere arbeidskosten

Bij goed portioneren en snijden draait het om nauwkeurige snijbewerkingen die volautomatisch op hoge lijnsnelheden worden uitgevoerd. We bieden oplossingen voor het op hoge snelheid portioneren en snijden van allerlei producten in delen met een bepaald gewicht of bepaalde lengte.

14

Bovendien kunt u met onze machines kipfilets horizontaal snijden of in identieke porties verdelen. Onze machines zijn ontwikkeld om te zorgen dat u uniforme eindproducten kunt produceren die er natuurlijk uitzien. Dankzij de hoge nauwkeurigheid van de machine wordt de verspilling tot een minimum beperkt, zodat er uitstekende winstmarges te behalen zijn. Door gebruik te maken van de intelligente Innova software voor productiebeheersing kunt u eenvoudig processen op afstand aansturen en controleren. Processen worden real-time gecontroleerd en de reële prestaties worden weergegeven.


Restvleeswinning • • • •

Geef uw karkassen meer toegevoegde waarde Oogsten van vlees van topkwaliteit De druk- en perstijd kunnen worden aangepast Eenvoudig te bedienen en te reinigen

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan elk slachtkuiken. Met onze oogstmachines kunt u het overige waardevolle vlees van bijvoorbeeld een karkas of nek oogsten. Automatisch ontbeend restvlees vormt een rendabele bron van onbewerkt materiaal dat gebruikt kan worden voor de productie van snacks, worsten en andere producten van fijngemalen vlees. We bieden zeer efficiënte en duurzame oogstmachines, die weinig onderhoud behoeven en eenvoudig te bedienen en te reinigen zijn.

Marineren en tumbelen • • •

Volledig geautomatiseerd in-lijn proces Uniforme verdeling van toevoegmiddelen Eenvoudige herleidbaarheid van batches

De markt voor gemarineerde, voorbewerkte en klant-en-klare producten blijft groeien. Het marineren en garneren van allerlei producten, al dan niet met bot, is zeer populair. Marineren en garneren zijn een eenvoudige manier om waarde aan uw producten toe te voegen. Bovendien bieden nieuwe smaken en toepassingen interessante mogelijkheden voor vrijwel alle markten.

Met onze oplossingen voor het kneden en marineren van vleesproducten kunt u in-lijn batches droge of natte, grote of kleine producten, producten met of zonder bot en met of zonder additieven verwerken. Doordat alle bewerkingen in-lijn plaatsvinden, hoeven producten niet meer handmatig te worden bewerkt. Daarnaast wordt het logistieke proces en de herleidbaarheid van producten verbeterd.

15


Verderverwerking • • •

Complete lijnoplossingen Modulaire, flexibele opstelling voor elke productiecapaciteit Breed productassortiment

Marel ontwikkelt, produceert en installeert innovatieve systemen voor de verdere verwerking van dierlijke eiwitten. We baseren ons daarbij op de jarenlange ervaring in de voedselverwerking en verwerking van dierlijke eiwitten. Het productaanbod omvat complete lijnoplossingen voor de verdere verwerking, van voorbereiden, portioneren en paneren tot bakken, koken en de productie van worsten. Onze specialisten nemen de specifieke kenmerken van uw eindproduct als uitgangspunt om een effectieve oplossing te ontwikkelen die voldoet aan al uw eisen. We kunnen uw productiefaciliteiten in ons DemoCenter nabouwen voor de eindproducten die u wilt produceren. Op die manier kunt u zelf de prestaties beoordelen van de machines of verwerkingslijn die u wilt aanschaffen. U kunt zelf zien, voelen, ruiken en bovenal proeven hoe uw eisen en wensen worden verwerkt tot aantrekkelijke eindproducten.

Interne logistiek • • • •

Zorgt dat de juiste producten op de juiste plaats terechtkomen Efficiënte productstroom Zorgt voor een arbeidsbesparing Kwaliteitsgarantie: het product wordt minder aangeraakt

Een goede interne logistiek zorgt voor een efficiënte door­ stroming van de eindproducten en waarborgt de kwaliteit van het product tijdens de verschillende verwerkingsprocessen. We leveren verschillende soorten transportbanden en transporthangbanen zodat de verschillende verwerkings­ processen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Deze systemen worden niet alleen gebruikt om producten veilig naar het volgende verwerkingsproces te vervoeren, maar kunnen ook worden ingezet om te zorgen dat producten minder vaak worden aangeraakt. Zo leveren we transportbanden die ervoor zorgen dat producten automatisch goed worden gepositioneerd voor de aanvoer naar een machine verderop in de verwerkingslijn. Daarnaast leveren we een compleet systeem dat bestaat uit een transporthangbaan die is voorzien van speciaal ontworpen dragers en automatische laad- en losstations. Het systeem pakt schaaltjes op aan het einde van elke vullijn en verdeelt ze op intelligente wijze over een aantal seal-, verpak- en etiketteerlijnen in een centrale verpakkingsafdeling.

16


Verpakken en ‘end-of-line’ systemen • • •

Digitale weegnauwkeurigheid, precisie en betrouwbaarheid Etiketteermachines voor veel verschillende producten en capaciteiten Eenvoudig bewerken van etiketten met een ‘drag and d rop’-touchscreen

De systemen die aan het einde van de productielijn worden geïntegreerd, zorgen dat de verpakking van de producten volgens de eisen van de klant worden afgewerkt. Het systeem bestaat uit een aantal onderdelen en kan volgens uw eisen worden opgebouwd. Met de etiketteermachines van Marel kunnen etiketten aan de bovenkant, zijkant, onderkant, op 2 kanten of 3 kanten worden aangebracht. Daarnaast kunnen etiketten in-lijn worden geprint en aangebracht. Dankzij de lange levensduur van de printkop in onze weeg-, prijs- en etiketteermachines leveren deze systemen uitstekende prestaties en zijn de bedrijfskosten minimaal. Onze machines kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Ze kunnen bijna alle verpakkingsformaten verwerken met een snelheid van maximaal 160 verpakkingen per minuut.

Koelen en invriezen • • •

Compact vloeroppervlak Kosteneffectief, energiebesparend Snel en gelijkmatig invriezen

Om te zorgen voor een optimale houdbaarheid moeten producten snel en efficiënt worden ingevroren. Marel biedt een breed assortiment energie- en kosten­ besparende invriessystemen, zoals industriële koeltunnels, ‘crust’-vriezers, vriestunnels, injectieluchtvriezers en opwaartse/ neerwaartse spiraalvriezers. We bieden zowel kleinere systemen als op maat gemaakte systemen met hoge capaciteit. Met onze invriessystemen wordt het invriezingsproces geoptimaliseerd en verspilling beperkt.

17


Recycling en waterzuivering Transport Bloed, veren en ander slachtafval moet snel, efficiënt en op hygiënische wijze worden verzameld en getransporteerd. We bieden hiervoor verschillende oplossingen, van simpele pompsystemen tot uitgebreide vacuümtransportsystemen met in-lijn reiniging en desinfectie.

Recycling Bepaalde soorten slachtafval zijn rijk aan eiwitten en vetten. We bieden een breed assortiment recyclingssystemen voor veren en slachtafval waarmee onbewerkt materiaal voor andere industrieën kan worden geproduceerd.

Waterzuivering We breiden ons aanbod voor de pluimvee-industrie steeds verder uit. Zo bieden we ook verschillende oplossingen voor het behandelen en zuiveren van afvalwater. Onze oplossingen worden ontwikkeld op basis van de specifieke vereisten en de mate van verontreiniging. Bij onze recycling- en waterzuiveringsoplossingen werken we samen met gewaardeerde partnerbedrijven uit de industrie.

Gegevensverzameling en logistiek besturingssysteem • • •

Real-time informatie Volledige herleidbaarheid Bewaakt de volledige waardeketen in real-time

Complexe verwerkingsprocessen met hoge capaciteit moeten steeds beter kunnen worden beheerd en daarvoor zijn steeds meer gegevens nodig. Om de winst en algehele prestaties te optimaliseren, bieden we een compleet managementsysteem. Onze modulaire softwarepakketten bestrijken de complete waardeketen in de productiecyclus, vanaf de aanvoer tot en met de verzending van het eindproduct. Met het modulaire Innova PDS softwaresysteem kan Marel Poultry-apparatuur worden aangestuurd. Het gaat voornamelijk om het transport van producten aan de haken van de hangtransportbaan. Het modulaire Innova-softwaresysteem geeft inzicht in de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor de verschillende verwerkingsprocessen. Op basis hiervan kan het complete productieproces worden gecontroleerd, geanalyseerd en bewaakt. Marel Poultry biedt met een combinatie van het Innova- en PDS systeem het meest uitgebreide en beste beheerssysteem in de pluimveeverwerkingsindustrie.

18


Kalkoenen, eenden en meer… Kalkoenverwerking We leveren complete oplossingen voor het verwerken van kalkoenen met normaal gewicht met snelheden van 250 kalkoenen per uur tot een maximum van 3.000 mannetjes of 3.600 vrouwtjes kalkoenen. De apparatuur is speciaal ontworpen voor de verwerking van kalkoenen, waarbij we zijn uitgegaan van onze jarenlange ervaring. Op dit moment is de mate van automatisering en de productiecapaciteit van onze verwerkingslijn ongeëvenaard. Inmiddels is de mate van automatisering in de kalkoen­ verwerking bijna vergelijkbaar met het automatiserings­niveau in de slachtkuikenverwerking. Onze oplossingen zorgen niet alleen voor een efficiënte en automatische verwerking van producten, maar verbeteren ook de arbeidsomstandigheden. Automatische systemen zijn onder andere het CAS Multiphase verdovingssysteem, het pluk- en panklaarsysteem, en het portioneer- en fileersysteem.

Legdieren en ouderdieren We hebben speciale verwerkingsinstallaties ontwikkeld voor het automatisch verwerken van legkippen en ouderdieren. Omdat het gewicht en de bouw van deze watervogels verschilt van die van slachtkuikens moest er extra aandacht worden besteed aan het verwijderen van de ingewandenpakketten. Dit resulteerde in een technische oplossing voor het verwijderen van de eierstokken.

Eenden en ganzen Bij het ontwerp van verwerkingslijnen voor eenden en ganzen zijn we uitgegaan van onze technologie, kennis en ervaring bij de verwerking van slachtkuikens. Omdat de veren van watervogels verschillen van de veren van slachtkuikens hebben we voor de verschillende stappen in het verwerkingsproces aparte installaties ontwikkeld. Om alle veren bij een eend te verwijderen wordt hete was gebruikt. De kwaliteit van het vel en de productpresentatie zijn namelijk essentieel bij het verwerken van eenden. We zijn gespecialiseerd in de automatische verwerking van eenden met een capaciteit van maximaal 6.000 eenden per uur. Momenteel is de mate van automatisering van onze systemen voor de hoogste verwerkingssnelheid ongeëvenaard. Zowel het panklaar- als opdeelsysteem is volledig geautomatiseerd.

19


Capaciteiten tot 13.500 per uur PRIMAIRE VERWERKING Aanvoer van levend pluimvee • Verdoven • Ophangen

Elektrische panelen Verwerken van eetbare organen Verwerken van looppoten Verwerken van hele slachtkuikens Verwerken van vleugels Verwerken van borstvlees Verwerken van poten Verwerken van dijvlees Slachtafval & bijproducten Pompkamer / vacuüm processors Oogsten van vlees / vacuüm transport

20

Slachten • Broeien • Plukken • Elektrische stimulatie

Verwijdering van ingewandenpakketten

SECUNDAIRE VERWERKING Koelafdeling

Wegen • Sorteren • Distribueren

Interne logistiek

Einde van de productielijn


REV.

POS.

MODIFICATION DESCRIPTION

NAME

DATE

ACCORD

Capaciteiten tot 9.000 per uur

Aanvoer van levend pluimvee

Ophangen • Verdoven • Broeien • Plukken

Verwijdering van ingewandenpakketten

Koelafdeling

Wegen • Sorteren • Distribueren

Verpakken • ‘end-of-line’systemen

22


Capaciteit 2.000 - 5.000 per uur Aanvoer van levend pluimvee • Ophangen

Verdoven • Slachten • Broeien • Plukken

Verwijdering van ingewanden­ pakketten

Koelafdeling

Capaciteit 500 - 1.000 per uur Aanvoer van levend pluimvee

23

Verdoven • Broeien • Plukken

Handmatig verwijderen van ingewanden

Koelen • Sorteren

Wegen • Sorteren • Distribueren


Wereldwijde aanwezigheid

Marel

Dankzij ons wereldwijde netwerk van ongeveer 40 lokale kantoren en een uitgebreid netwerk van meer dan 40 vertegenwoordigers kunnen wij onze klanten goed en snel helpen. Onze deskundige servicemonteurs zijn altijd snel ter plaatse, kennen hun klanten en hebben voortdurend contact met onze specialisten die hen waar nodig kunnen ondersteunen. We willen dat u zich zo min mogelijk zorgen hoeft te maken over het onderhoud. U vindt ons echt overal ter wereld.

Met meer dan 4.000 medewerkers wereldwijd is Marel een wereldwijd toonaangevende leverancier van geavanceerde apparatuur, systemen en diensten voor de pluimvee-, vis- en vleesverwerking en verdere verwerking. Vanaf het oogsten van het vlees tot en met het verpakken van het eindproduct - van gestandaardiseerde op zichzelf staande systemen tot volledig geĂŻntegreerde oplossingen onze producten ondersteunen klanten in elke fase van het productieproces.

24


Marel is een wereldwijd toonaangevende leverancier van geavanceerde apparatuur en systemen voor de vis-, vlees- en pluimveeverwerking. 25


Marel Stork Poultry Processing B.V. P.O. Box 118, 5830 AC Boxmeer The Netherlands t +31 485 586 111 f +31 485 586 222 e info.poultry@marel.com

Marel Inc. P.O. Box 1258 Gainesville GA 30503 USA t +1 770 532 70 41 f +1 770 532 57 06 e usa.poultry@marel.com

Marel is een wereldwijd toonaangevende leverancier van geavanceerde apparatuur en systemen voor de vis-, vlees- en pluimveeverwerking.

marel.com/poultry

P1-March17-NED

Š Copyright Marel Stork Poultry Processing B.V., 2016: Alle rechten voorbehouden. Elke reproductie of gedeeltelijke cq. volledige aanpassing van deze publicatie is verboden, ongeacht de wijze van reproductie of aanpassing en ongeacht de gegevensdrager, tenzij Marel hiermee van te voren schriftelijk heeft ingestemd. Iedereen die handelt in strijd met deze kennisgeving kan strafrechtelijk en civielrechtelijk worden vervolgd, overeenkomstig de internationale verdragen en wetten op auteursrecht. De hierin gepubliceerde gegevens betreffen de meest recente informatie die ons bekend was op het ogenblik van publicatie en deze kan in de toekomst worden aangepast. Marel behoudt zich het recht voor de constructie en uitvoering van producten te allen tijde te wijzigen zonder verplichting tot het overeenkomstig aanpassen van apparatuur die eerder is geleverd. De hierin vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter indicatie. Marel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de gepubliceerde gegevens of het gebruik van de gepubliceerde gegevens. Publicatie van deze gegevens impliceert geen waarborg of enige vorm van garantie (expliciet noch impliciet).

De wereld van pluimveeverwerking  

Marel Poultry - De wereld van pluimveeverwerking

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you