Page 1

DVA RODINNÉ DOMY VE SVINOŠICÍCH Vypracoval: Marek WOJNAR, 2. ročník, 2010/2011 Vedoucí práce: Prof. Ing. Arch. Ivan RULLER VUT Brno Fakulta architektury


Pohled na řešený pozemek

Návrh řešení

celý pozemek

řadový RD

volně stojící RD 2


Situace celkového řešení, měřítko 1:500

3


volně stojící rodinný dům

4


DVA RODINNÉ DOMY VE SVINOŠICÍCH Pozemek se nachází ve Svinošicích, které leží severně od Brna. Teren je svažitý na východ a tvoří dvě terasy, vhodné pro zástavbu. Vede k němu obecní silnice ze severu. Z jižní strany hraničí s rušnou rychlostní komunikací. Plocha pozemku je zmenšená o hygienickou oblast potřebnou pro udržení hlukového limitu od silnice. Situační rozmístění zástavby je řešeno umístěním řadových rodinných domů na západní terasu. Volně stojící RD jsou na terase východní. Vede k nim navržená příjezdová komunikace procházející hygienickou zónou. VOLNĚ STOJÍCÍ RODINNÝ DŮM Hmotu RD tvoří jednoduchý dvoupodlažní kvádr zasazený do terénu. Příjezd k vlastnímu pozemku je z východu. Vchod se nachází také na východní straně v 1.NP, kde je také situovaná garáž, 2 dětské pokoje s vlastním hygienickým zázemím a ložnice s koupelnou. Schody vedou do 1. PP, které tvoří obytnou část. Nachází se v ní kuchyň, jídelna a obývací pokoj. V domě je také navržená sauna a tělocvična. Stavba je zděná z cihelných tvárnic POROTHERM, stropy jsou monolitické betonové, schodiště je ŽB. Výplně otvorů tvoří dřevěná okna s izolačními dvojskly a dřevěné dveře. Na vnější fasádě je obklad z fasádních cihliček klinker modrošedé barvy se spárováním stejné barvy. Na stěnách v interiéru je bílá omítka. Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem a rozvod podlahovým topením. Výměna vzduchu je nucená s rekuperací. Vnitřní umělé osvětlení je z úsporných zářivek a LED diod na schodišti. plocha pozemku: 1152 m2 obestavěný prostor: 196 m2 podlažní plocha: 308 m2 IZP: 0.17 IPP: 0,27 cena: 4 743 200 Kč

5


situace volně stojícího RD, měřítko 1:200

6


půdorysy 1PP a 1NP volně stojícího RD, měřítko 1:100

7


řez AA a řez BB, volně stojící RD, měřítko 1:100

8


pohledy, volně stojící RD, měřítko 1:100

9


ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM

10


situace řadového RD, měřítko 1:200

11


12

půdorys 1NP a 2NP, řez AA, řez BB, pohled východní, západní, měřítko 1:200


skice

13


14


pracovní model řadového RD

15

Rodinné domy ve Svinošicích  

Atelliérový projekt v 2. ročníku u prof. Rullera. Jedná se o návrh obytného souboru s dvěma typy RD. Kompaktní řadové a samostatné RD ve sva...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you