Page 1

HARDWOOD

Parquet hardwood oors

Nature walks with you


Parkiet z certyfikatem FSC – Zobowizanie do poszanowania natury FSC (“Forest Stewardship Council”- Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Lenej) jest niezalen pozarzdow organizacj non-profit, utworzon w celu promocji odpowiedzialnej gospodarki wiatowymi zasobami lenymi. Wprowadzony przez t organizacje system certyfikacji umoliwia ustanowienie midzynarodowych standardów, zabezpieczenia znaków handlowych i stworzenie systemu usug akredytacji dla firm, organizacji i spoecznoci zainteresowanych prowadzeniem odpowiedzialnej gospodarki lenej. Etykieta FSC stanowi wiarygodny cznik pomidzy odpowiedzialna produkcj a konsumpcj produktów otrzymywanych z surowców lenych, umoliwiajcy konsumentom i firmom podejmowanie takich decyzji zakupu, które zapewni korzyci zarówno ludziom, jak i rodowisku, a take umoliwi osiganie zysków z prowadzenia odpowiedzialnej dziaalnoci biznesowej. Wicej informacji na temat FSC mona znale na stronie: www.fsc.org

1996 Forest Stewardship Council A.C.

Responsible Forest Management Cert no. SA-COC-001983 Only products labelled as such are FSC-certified Company With Certified COC

Certyfikat FSC zapewnia, e drewno zastosowane w danym produkcie pochodzi z procesu produkcyjnego prowadzonego w sposób przyjazny dla rodowiska, sprawiedliwy pod wzgldem spoecznym, realny pod wzgldem ekonomicznym oraz zgodny z odpowiednimi przepisami prawa. Wicanders, wraz ze wszystkimi zaangaowanymi w proces produkcji dostawcami, nieustannie poszukuje rozwiza , które speniaj wysokie wewntrzne standardy firmy, wybierajc produkty najwyszej jakoci, a przy tym wytwarzane w sposób zrównowaony, za pomoc najnowszych technologii. Wybierajc podogi z kolekcji Parquet moecie czu si aktywn czci systemu ochrony rodowiska naturalnego, podzielajc stae zobowizanie firmy Wicanders do poszanowania natury.

2


Myl ekologicznie, wybierz WICANDERS Produkty WICANDERS zostay poddane w 2007 r. szczegóowej ocenie efektywnoci ekologicznej przeprowadzonej przez firm BASF. Ocena ta, oparta na analizie porównawczej z kilkoma innymi rodzajami pokry podogowych, dowioda znakomitych waciwoci ekologicznych produktów WICANDERS. Produkty te nie tylko wymagaj mniejszej iloci energii i surowców podczas produkcji, ale take aktywnie przyczyniaj si do zmniejszenia globalnego ocieplenia dziki mniejszej emisji substancji szkodliwych oraz dziki naturalnej waciwoci korka, jak jest zatrzymywanie dwutlenku wgla. Ocena dowioda równie, e produkty te maj due zalety dla konsumentów. Naturalne waciwoci termoizolacyjne korka sprawiaj, e produkty WICANDERS zapewniaj konsumentom znaczne oszczdnoci na kosztach energii. Twoja przyszo jest w dobrych rkach! Wicanders to naprawd zrównowaona marka! Punktem wyjcia jest surowiec otrzymywany cyklicznie z dbów korkowych bez uszkadzania drzew. Surowiec ten jest nastpnie przerabiany na produkty o wysokiej wartoci dodanej przy jednoczesnej ochronie gospodarczej i spoecznej. Wicanders dba te o Twoj przyszo! Nasze produkty zatrzymuj dwutlenek wgla, który w przeciwnym wypadku zwikszyby globalne ocieplenie. Szacuje si, e portugalski las zoony z dbów korkowych – montado – zatrzymuje 5% rocznej emisji dwutlenku wgla w tym kraju, czyli 4,8 mln ton rocznie.

Company With Certified COC Responsible Forest Management 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Cert no. SA-COC-001983 Only products labelled as such are FSC-certified

3


Excellence in flooring

4


Amorim Revestimentos, firma naleca do portugalskiej grupy Amorim, posiada130 lat dowiadczenia w zakresie produkcji wyrobów z korka. W swojej wieloletniej dziaalnoci stworzya unikatowe pokrycia podogowe i cienne. Amorim Revestimentos sprzedaje swoje produkty w ponad 51 krajach. Firma znana jest na caym wiecie jako pionier w dziedzinie przeomowych rozwiza o najwyszej jakoci. Z myl o zrównowaonym rozwoju grupa Amorim opracowaa rewolucyjny proces zgodny z rytmem natury. Korek jest po raz pierwszy zdejmowany z dbu korkowego w dwadziecia pi lat po jego zasadzeniu. Nastpnie zbiera si go w cyklach dziewicioletnich bez jakiegokolwiek uszkadzania drzewa. Metoda ta umoliwia lasowi korkowemu – montado – zatrzymywanie dwutlenku wgla, dziki czemu aktywnie przyczynia si do zmniejszenia globalnego ocieplenia. Regularne pobieranie korka ma równie decydujce znaczenie dla równowagi: ekologicznej (zachowuje biorónorodno i zapobiega pustynnieniu), spoecznej (powoduje osiedlanie si ludzi i tworzy miejsca pracy) oraz gospodarczej. Dogbna znajomo przyrody i szacunek dla niej, nieustanne inwestycje w innowacje technologiczne oraz wysoko wyspecjalizowani pracownicy gwarantuj firmie pozycj lidera na skal midzynarodow. Firma WICANDERS udoskonalia swoje aktualne produkty korkowe (Corkcomfort) i drewniano-korkowe (Woodcomfort), inwestujc w nowe linie produktów, takie jak winyl (Vinylcomfort), linoleum (Linocomfort) i parkiet (Parquet). Najnowoczeniejsza technologia, know-how, kreatywno i odwaga skadaj si na awangardowe podejcie inspirowane wartociami czerpanymi z natury.

5


Parquet hardwood floors – Stworzone przez natur Z bujnych egzotycznych lasów pochodzi jeden z najcenniejszych oferowanych przez natur materiaów stosowanych w projektowaniu wntrz – drewno. Wykorzystujc go stworzylimy wyjtkow kolekcj podóg drewnianych trójwarstwowych, która na wszystkich etapach procesu produkcyjnego jest tworzona w penej harmonii z natur.

Przestrzegajc cisych kryteriów jakociowych i specyfikacji ekologicznej, Wicanders oferuje szeroki wybór kolekcji podóg drewnianych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

W celu zagwarantowania najwyszej jakoci produktów, Wicanders wspópracuje z certyfikowanymi fabrykami na kilku kontynentach, przyjmujc tak strategi zaopatrzenia, która umoliwia wykorzystanie odpowiednich technologii, dostosowanych do rozmaitych charakterystyk poszczególnych gatunków drewna. Strategia ta umoliwia nam oferowanie wyjtkowych produktów, przyczyniajc si równoczenie do rozwoju ekonomicznego sabo rozwinitych regionów. Proces ten jest monitorowany przez komitet ekspertów grupy Amorim, którzy dbaj o zgodno parametrów produktów z wymaganiami marki Wicanders.

6


Penia emocji Kolekcja podóg drewnianych Wicanders Parquet zostaa stworzona dziki systematycznym badaniom i analizom aktualnych trendów i potrzeb wynikajcych ze wspóczesnego stylu ycia. Aktualnie oferujemy cztery kolekcje wychodzcych naprzeciw rónym wymaganiom. Powierzchnie, które uwypuklaj naturaln struktur i barw drewna, zinterpretowane w ramach rónych stylów, stwarzaj klimat peen pozytywnych emocji.

Naturalny sposób ycia

7


Classics Collection

8


NATURALNE PIKNO – PONADCZASOWY KOMFORT Stworzona z wielu gatunków drewna Classics Collection zachowuje naturalny charakter drewna dziki caej serii ponadczasowych efektów wizualnych wyko czonych za pomoc lakieru. Kolekcja dostpna jest w dwóch opcjach: litych desek i parkietu trójwarstwowego. Classics Collection oferuje wysokiej jakoci materia podogowy, dostpny w wielu wersjach wizualnych. Parkiety tej kolekcji zostay zaprojektowane z myl o klasycznym i wspóczesnych wntrzach, a przede wszystkim z myl o eleganckim i stylowym wygldzie. Bogata paleta barw czy oryginalny wygld z nastrojem nowoczesnoci. Umoliwi to Pa stwu wybór wasnego stylu w poczuci bliskiej cznoci z natur.

9


Bamboo Collection

10


EGZOTYCZNE RAJE – EKSCYTUJCE CHWILE W ramach kolekcji podóg bambusowych firma Wicanders prezentuje rewolucyjne poczenie zrównowaonego rozwoju i przemylanego projektowania. Inaczej ni w przypadku drewna, które dojrzewa w cigu 50-60 lat, ta rolina z poudniowo-wschodnich Chin charakteryzuje si szybkim wzrostem (3-4 lata) oraz brakiem wymaga co do warunków uprawy. Bamboo Collection wywiera wraenie take ze wzgldu na jej wyjtkow wszechstronno zastosowa i wytrzymao. Parkiet ten charakteryzuje si struktur o duej gstoci zapewniajcej sztywno i stabilno podogi, co daje moliwo stosowania systemów ogrzewania podogowego. Dziki innowacyjnym technikom cicia, szerokiej palecie barw oraz kombinacji struktur, kolekcja ta daje due moliwoci w projektowaniu pomieszcze mieszkalnych i biurowych.

Mixed Sources

Caa Bamboo Collection dostpna jest z certyfikatem FSC gwarantujcym, e produkty te pochodz z dobrze zarzdzanych lasów i kontrolowanych róde.

Product group from well-managed forests, controlled sources and recycled wood or fibre Cert no. SA-COC-001983 © 1996 Forest Stewardship Council

11


Prestige Collection

12


WYJTKOWE UCZUCIA – CZAR MINIONYCH LAT Prestige Collection zostaa zainspirowana elegancj i czarem przeszoci, odnawiajc tradycj dostojnych domów Europy o klasycznym wygldzie. Kolekcja ta obejmuje dwa róne wymiary desek, umoliwiajc tworzenie rozmaitych efektów wizualnych: - Manor House Selection - 1830x189x15mm - Castle Selection - 2200x220x15mm Kolekcja ta jest take dostpna w wymiarach 2200x260x22mm (Royal Selection) z grubsz wierzchni warstw drewna. Dziki tym podog mona stworzy prawdziw atmosfer arystokratycznego szyku.

Prestige Collection dostpna jest w 100% certyfikatem FSC gwarantujcym, e produkty te pochodz z dobrze zarzdzanych lasów. Wicander’s Parquet spenia wymagania norm dotyczcych ochrony rodowiska i standardów socjalnych.

100% From well-managed forests Cert no. SA-COC-001983 © 1996 Forest Stewardship Council

13


Style Collection

14


CZYSTY DESIGN – WYJTKOWE DOZNANIA Style Collection daje szereg niespodziewanych efektów zgrupowanych w trzech kolekcjach skadowych, odzwierciedlajcych najnowsze trendy w projektowaniu wntrz. Od stylu wspóczesnego do tradycyjnego i od rustykalnego do wielkomiejskiego, Kentucky, Metropolitan i Boutique selection stanowi atrakcyjne kombinacje naturalnych kolorów i wzorów. Kentucky selection, dostpna jest w rónych wersjach: deski szczotkowanej, ryflowanej lub wdzonej. Odtwarzajc wygld rzadkich gatunków drewna takich jak orzech ameryka ski, wenge, drewno tekowe lub iroko, podogi te stwarzaj wyjtkowe moliwoci dekoracyjne. Wyrafinowany Metropolitan selection posiada metaliczny poysk, stwarzajcy kosmopolityczn atmosfer w poczeniu ze stal, szkem lub elementami metalowymi. Boutique selection stwarza wyraziste kontrasty i miae zestawienia kolorystyczne. Stworzony z najwszych warstw dbowych (w odcieniu naturalnym lub wdzonym), klonu lub drzewa merbau, jest kolekcj która idealnie pasuje do ttnicym yciem przestrzeni, w którym miejskim rytmom towarzysz intensywne odczucia.

15


Parquet sprowadza natur do domu!

16


ESENCJA DOBREGO SAMOPOCZUCIA Matka Natura ofiarowuje nam doskonao w postaci cennych gatunkรณw drewna, sporรณd ktรณrych Wicanders dokonuje wyboru i przetwarza je w wyjtkowe materiay podogowe, dziki czemu Wasze codzienne otoczenia zapewni Wam poczucie spokoju i komfortu. INSPIROWANI PRZEZ NATUR Cho nasze produkty s zoone w 100% z materiaรณw naturalnych, misj Wicanders Parquet jest zachowanie zasobรณw oferowanych nam przez natur. Nasza filozofia oparta jest na gbokim szacunku dla natury. TECHNOLOGIA DLA YCIA Struktura zoona z dwรณch lub trzech warstw najwyszej jakoci litego drewna, jest bardzo odporna i trwaa dziki zastosowaniu przeomowych rozwiza . Jego solidna konstrukcja jest od razu wyczuwalna, podkrelajc charyzm i komfort, jak zapewni Waszej przestrzeni yciowej na dugie lata. EMOCJE PROJEKTOWANIA Zarรณwno w nowych, jak i remontowanych pomieszczeniach wybรณr materiau podogowego jest podstawowym aspektem kadego projektu architektonicznego. Kolekcja Wicanders Parquet oferuje szeroki wybรณr gatunkรณw drewna, wielkoci i rodzajรณw wyko czenia dostosowanych do wybranego przez Pa stwa stylu. Dziki nowoczesnej technologii lakierowania nasze kolekcje wzbogacaj i podkrelaj naturaln struktur drewna. Od ciemnych do janiejszych odcieni, od tekstur klasycznych do bardziej odwanych, cztery dostpne kolekcje gwarantuj moliwo stworzenia podogi dostosowanej do Waszego osobistego stylu ycia. ATWO MONTAU Innowacyjny, bezklejowy system montau zatrzaskowego WICLOC sprawia, e monta podogi jest atwy i niemal natychmiastowy. WSKAZร“WKI UMOLIWIAJCE UTRZYMANIE PIKNEGO WYGLDU I ZAPEWNIENIA D UGOTRWA EGO UYTKOWANIA POD ร“G PARQUET HARDWOOD FLOORS Przy wejciu naley umieci mat/wycieraczk. Natychmiast naley usuwa piasek i wir. Nogi mebli naley zabezpieczy podkadkami filcowymi. Unikajcie chodzenia po pododze w obuwiu na wysokich obcasach. Natychmiast wycierajcie rozlan wod. Chro cie podog przed so cem i silnym promieniowaniem UV.

17


Parquet hardwood flooring collection Classics Collection

Walnut Nature Plank

Merbau Nature Plank

Oak Nature Plank

Oak Country Nordic Plank

Iroko Nature Plank

Jatoba Nature Plank

Ash Country Nordic Plank

Walnut Nature 3 Strip

Merbau Nature 3 Strip

Oak Nature 3 Strip

Ash Country Nordic 3 Strip

Hevea Nature 3 Strip

Oak Country 3 Strip

Beech Nature steamed 3 Strip

18

Drewno jest produktem naturalnym. Zmienno odcieni koloru i tekstury jest jego naturaln i atrakcyjn cech. Kolory na zdjciach mog nieco r贸ni si od oryginalnych ze wzgldu na niedoskonaoci odwzorowania w druku.


Parquet hardwood flooring collection Bamboo Collection

Mixed Sources

Product group from well-managed forests, controlled sources and recycled wood or fibre Cert no. SA-COC-001983

Horizontal Natural Bamboo

Horizontal Caramel Bamboo

Strand Woven Natural Bamboo

Strand Woven Caramel Bamboo

Strand Woven Tiger Strip Bamboo

Prestige Collection

100%

From well-managed forests Cert no. SA-COC-001983

Manor House Oak Rustic Manor House Oak Rustic Manor House Oak Plank Oiled Plank White Oiled Nature Plank Oiled

Manor House Oak Nature Plank White Oiled

Manor House Ash Plank White Oiled

Castle Oak Plank Oiled

Royal Oak Plank Unfinished

Royal Oak Plank Oiled

Castle Oak Plank White Oiled

Castle Ash Plank White Oiled

Royal Ash Plank White Oiled

Drewno jest produktem naturalnym. Zmienno odcieni koloru i tekstury jest jego naturaln i atrakcyjn cech. Kolory na zdjciach mog nieco róni si od oryginalnych ze wzgldu na niedoskonaoci odwzorowania w druku.

19


Parquet hardwood flooring collection Style Collection

Kentucky Denver Plank

Kentucky Kansas Plank

Kentucky Oklahoma Plank

Kentucky Dallas Plank

Kentucky Houston Plank

Kentucky Memphis Plank Kentucky Atlanta Plank

Kentucky New Orleans Plank

Kentucky Nashville 3 Strip

Kentucky Louisville 3 Strip

Boutique Oak Fine-Line

Boutique Maple Fine-Line

Boutique Oak Smoked Fine-Line

Metropolitan Berlin Plank

Metropolitan New York Plank

Metropolitan Paris Plank Metropolitan Tokyo Plank Metropolitan Hong Kong Metropolitan Sydney Plank Plank

20

Drewno jest produktem naturalnym. Zmienno odcieni koloru i tekstury jest jego naturaln i atrakcyjn cech. Kolory na zdjciach mog nieco r贸ni si od oryginalnych ze wzgldu na niedoskonaoci odwzorowania w druku.

Boutique Merbau FineLine


Parquet hardwood floors product selector 3 PLY Lakier matowy

Multi PLY

Lakier pรณmatowy

Olejowane

Olejowane na biao

Olejowane

Olejowane na biao

Niewyko czone

Grubo (mm)

14,5

14,5

15

15

15

15

15

15

22

22

22

Warstwa wierzchnia (mm)

3,5

3,5

4

4

4

4

4

4

6

6

6

Wymiary (mm)

1820x145

1820x190

1900x189

1850x127

1830x189

2200x220

1830x189

2200x220

2200x260

2200x260

2200x260

Faza

N/A

N/A

N/A

N/A

2stronna

2stronna

2stronna

2stronna

2stronna

2stronna

2stronna

WICLOC

WICLOC

WICLOC

WICLOC

Piรณro i wpust

Piรณro i wpust

Piรณro i wpust

100%

100%

100%

100%

Monta

WICLOC

WICLOC

WICLOC

WICLOC

FSC Referencje handlowe Classics Collection Walnut Nature Classics Collection Walnut Nature Classics Collection Merbau Nature Classics Collection Merbau Nature Classics Collection Oak Nature Classics Collection Oak Nature Classics Collection Oak Country Nordic Classics Collection Iroko Nature Classics Collection Jatoba Nature Classics Collection Ash Country Nordic Classics Collection Ash Country Nordic Classics Collection Hevea Nature Classics Collection Oak Country Classics Collection Beech Nature steamed Bamboo Collection Horizontal Natural Bamboo Collection Horizontal Caramel Bamboo Collection Strand Woven Natural Bamboo Collection Strand Woven Caramel Bamboo Collection Strand Woven Tiger Strip Prestige Collection Manor House Oak Rustic Prestige Collection Manor House Oak Nature Prestige Collection Manor House Ash Prestige Collection Castle Oak Prestige Collection Castle Ash Prestige Collection Royal Oak Prestige Collection Royal Ash

Nie

Nie

Mixed Sources

Mixed Sources

Plank 3 Strip Plank 3 Strip Plank 3 Strip Plank Plank Plank Plank 3 Strip 3 Strip 3 Strip 3 Strip Bamboo Bamboo Bamboo Bamboo Bamboo Plank Plank Plank Plank Plank Plank Plank

100%

100%

100%

RW03154 RW01199 RW03153 RW01198 RW03149 RW01196 RW03151 RW03155 RW03150 RW03152 RW01200 RW01195 RW01197 RW01201 RW03137 RW03138 RW03139 RW03140 RW03141 RW04206 RW04208

RW04207 RW04209 RW04210 RW04211

RW04212 RW04213 RW04215

RW04214 RW04216

3 PLY Lakier matowy

Lakier pรณmatowy

Olejowane

Olejowane na biao

Grubo (mm)

14,5

15

15

14,5

15

15

14

15

Warstwa wierzchnia (mm)

3,5

4

4

3,5

4

4

3

4

Wymiary (mm)

1820x190

1830x189

2200x189

1820x145

1830x189

1830x189

2200x189

1830x189

Faza

N/A

2stronna mikrofaza

N/A

4stronna mikrofaza

2stronna

4stronna

N/A

4stronna

Monta

WICLOC

WICLOC

WICLOC

WICLOC

WICLOC

WICLOC

WICLOC

WICLOC

FSC Referencje handlowe Style Collection Kentucky Denver Style Collection Kentucky Kansas Style Collection Kentucky Oklahoma Style Collection Kentucky Dallas Style Collection Kentucky Houston Style Collection Kentucky Memphis Style Collection Kentucky Atlanta Style Collection Kentucky New Orleans Style Collection Kentucky Nashville Style Collection Kentucky Louisville Style Collection Boutique Oak Style Collection Boutique Maple Style Collection Boutique Oak Smoked Style Collection Boutique Merbau Style Collection Metropolitan Berlin Style Collection Metropolitan New York Style Collection Metropolitan Paris Style Collection Metropolitan Tokyo Style Collection Metropolitan Hong Kong Style Collection Metropolitan Sydney

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Plank Plank Plank Plank Plank Plank Plank Plank 3 Strip 3 Strip Fine-Line Fine-Line Fine-Line Fine-Line Plank Plank Plank Plank Plank Plank

RW03148 RW04199 RW04200 RW04201 RW04202 RW04203 RW04204 RW04205 RW01202 RW01203 RW03156 RW03158 RW03157 RW03159 RW03142 RW03143 RW03144 RW03145 RW03146 RW03147

21


Konstrukcja podรณg Konstrukcje podรณg Wicanders zostay opracowane z myl o stworzeniu podogi moliwie przyjaznej naturze. Jednym z kluczowych czynnikรณw byo uycie drewna topoli lub drewna hevea (rubber-wood) jako warstwy podstawowej dajcej naszym podogom stabilno i umoliwiajcej wyprofilowanie paneli wymagane do zastosowania unikalnego, bezklejowego systemu montau WICLOC. Drzewa kauczukowca, rosnce gรณwnie w Azji Poudniowo-Wschodniej, byy zazwyczaj wypalane po wyeksploatowaniu lateksu kauczukowego.

1

1

2

2

3

3 3 lamele

1 lamel

1. Twarde drewno ok. 3,5-4,0 mm 2. Lite wkadki wykonane z kauczukowca lub topoli 9 mm 3. Fornir rรณwnowa cy 2,0 mm

NAIL/SCREW

DOWN FLOOR

Royal Selection ma zwikszon do 6 mm warstw wierzchni, przy cakowitej gruboci podรณg 22 mm. Warstwa wewntrzna tych produktรณw wykonana jest z wielowarstwowej sklejki brzozowej. Warstwy forniru s czone prostopadle do siebie, co znacznie zwiksza stabilno gotowych podรณg.

Multi PLY

WICLOC

1. Twarde drewno 6,0 mm 2. Sklejka brzozowa 1 2 tongue & groove

WICLOC WICLOC

Do produkcji podรณg Wicanders z twardego drewna z bezklejowym system montau WICLOC stosowane s urzdzenia wykorzystujce najnowsz technologi, co umoliwia szybki atwy monta podรณg, uwalniajc klientรณw od skomplikowanych wymaga montaowych, stosowania klejรณw.

tongue&groove Produkty te, czone tradycyjnym sposobem na piรณr-wpust, nie wymagaj uycia kleju na zczach. Dodatkowy monta na klej, umoliwi uzyskanie doskonale zamontowanych podรณg. tongue & groove

22


Technical Data Sheet Kolekcja

CLASSICS

Konstrukcja

BAMBOO

PRESTIGE PLANK

STYLE

1 lamelowa 3 lamelowa 3 PLY - parkiet 3.warstwowy Bez fazy

Bambus 3 PLY - parkiet 3.warstwowy Bez fazy

1 lamelowa 3 PLY - parkiet 3.warstwowy Multi PLY - parkiet wielowarstwowy Dwustronnie fazowana

1 lamelowa 3 lamelowa Fine Line 3 PLY - parkiet 3.warstwowy Multi PLY - parkiet wielowarstwowy Dwustronna mikrofaza Dwustronnie fazowana Czterostronna mikrofaza Czterostronna faza Bez fazy

Instalacja bezklejowa WICLOC

Tak/Nie

Tak

Tak

Tak (Royal Selection pióro-wpust)

Tak

Zgodno produkcji

Norma

EN 13489:2002

EN 13489:2002

EN 13489:2002

EN 13489:2002

Grubo

mm

14,5

15

15; 22

14; 14,5; 15

Grubo warstwy uytkowej

mm

3,5

4

4; 6

3; 3,5; 4

Wymiary (dugoxszeroko)

mm

1820x145 1820x190

1850x127 1900x189

1830x145 2200x220 2200x260

1820x145 1820x190 1830x189 2200x189

Brak

Mixed Sources

100%

Brak

FSC certyfikat

Twardo

Brinell (N/mm2)

Hevea (32), Db (38), Merbau (40), Orzech (26), Jesion (32), Buk (34), Iroko (33), Jatoba (60)

Bamboo (34)

Db (38) Jesion (32)

Db (38) Klon (32) Merbau (40)

Reakcja na ogie (EN 13501-1)

Klasa

Dfl - s1

Dfl - s1

22/6mm: Db Cfl - s1; Jesion Dfl - s1 15/4mm: Dfl - s1

Dfl - s1

Opór cieplny

m2K/W

0,10

0,12

15/4mm: 0,115 22/6mm: 0,165

14/3mm; 15/4mm: 0.115 14,5/3,5mm: 0.1

Zawarto wilgoci

%

7 ± 2%

7 ± 2%

7 ± 2%

7 ± 2%

Rónice w wysokoci desek po instalacji

mm

0,20

0,20

0,20

0,20

Wyko czenie

Typ

Lakier utwardzony UV

Lakier utwardzony UV

olej odporny na utlenianie

lakier utwardzany UV Biay olej

Emisja formaldehydów

Klasa (ppm)

E1

E1

E1

E1

23 Wicej informacji dotyczcych gwarancji udzielanej na poszczególne produkty oferowane pod mark Parquet Wicanders mona znale na naszej stronie internetowej: www.wicanders.com.


Dom Korkowy Sp. z o.o. ul. Balicka 255 30-198 Kraków tel. +48 12 637 96 39 fax. +48 12 636 79 16 krakow@domkorkowy.pl

www.wicanders.com

Company With Certified COC Responsible Forest Management 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Cert no. SA-COC-001983

?????MT - PL

Only products labelled as such are FSC-certified

Wicanders  

Katalog podlog drewnianych firmy wicanders wraz z opisami i zdjeciami szeroki wybor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you