Page 1

reklama

Pier

e i p o r u E wszy w

Numer

3

Bezpłatny miesięcznik w całości przetłumaczony na język migowy www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl

1

1


spis tresci INTEGRACJA

4 Prawa osób Głuchych są łamane . .......................................................... 5 Święto niesłyszących sportowców.........................................................

W duńskim Metropolu w dniu 17 lutego ukazał się artykuł krytykujący Parlament Europejski za opieszałość w ważnej sprawie dla osób niesłyszących. Chodzi o numer alarmowy 112, pod który osoby niesłyszące mogą wysłać sms z prośbą o pomoc w sytuacji krytycznej dla życia..

SMS ratunkowy dla niesłyszących .........................................................

5

Prawie każde województwo w Polsce ma swój tzw. sms ratunkowy przeznaczony dla osób niesłyszących. Korzystając z tego numeru osoby zagrożone (kradzież, rabunek, napad, przemoc fizyczna, wypadek, itd) mogą wezwać pomoc - policję, pogotowie ratunkowe lub straż miejską.

Czy Głuchy może jeździć samochodem ? ................................................

6

Istotą tego artykułu jest pokazanie odpowiedzi na tytułowe pytanie. Są cztery argumenty przemawiające za tym, że osoba Głucha może jeździć samochodem.

Jeden dzień z życia tłumacza języka migowego . ..................................

7

Kim tak naprawdę jest tłumacz języka migowego? Jaką rolę pełni w życiu osób Głuchych? Poniżej przedstawiamy pierwszy z cyklicznych artykułów poświęconych pracy tłumacza języka migowego, który jest zarazem subiektywnym spojrzeniem na rzeczywistość, w której funkcjonują osoby Głuche.

PRAWO

Język migowy w sądzie . ............................................................................

8

Rola biegłego tłumacza języka migowego w sądzie tylko pozornie jest taka sama jak innych tłumaczy. Ze względu na specyfikę języka migowego staje się on także reprezentantem interesów osoby niepełnosprawnej – Głuchej i działa na jej korzyść. Sąd powinien to uwzględnić.

Dobre praktyki - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu . .............................

13

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu jako pierwszy przetłumaczył swoją stronę internetową na język migowy. Niedługo bo już 1 kwietnia br. wchodzi ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, czy inne instytucje pójdą w ślad za nim i równie dobrze się przygotują?.

Ustawa o języku migowym - coraz bliżej ..........................................

14

Mimo że ustawa o języku migowym i innych formach komunikowania się wejdzie w życie 1 kwietnia br. to już dziś wiadomo, że duże miasta będą do niej dobrze przygotowane. Niektóre nie czekały na ustawę i już dawno wprowadziły ułatwienia dla osób niesłyszących.

Przygotowania w Lublinie . .................................................................

16

Aby sprostać wymaganiom ustawy o języku migowymi innych środkach komunikowania się Urząd Miasta Lublin przeprowadził rozeznanie dotyczące dostępnych na rynku rozwiązań wspomagających osoby głuchonieme w kontaktach z instytucjami publicznymi.

wywiad Japoński Język Migowy ........................................................................

18

Wywiad z Mayuko, Guchą Japonka, która porównuje i wskazuje różnice pomiędzy Amerykańskim (ASL) a Japońskim (JSL) Językiem Migowym.

2

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl


od redakcji Drodzy Czytelnicy

W

itam serdecznie w kolejnym numerze naszej gazety. Jest nam szczególnie miło, że głosy – gesty środowiska osób Głuchych popierają nasze działania. Cieszy nas, że praca naszych tłumaczy języka migowego została doceniona, a przekaz jest zrozumiały. To z pewnością mobilizuje nasz zespół do dalszych pomysłów i dostosowania gazety do potrzeb osób niesłyszących. Dziękujemy za wszystkie pozytywne opinie i konstruktywną krytykę. Nasz projekt jest skierowany przede wszystkim do osób niesłyszących i po Waszych reakcjach jesteśmy przekonani, że to co robimy ma sens. Ten numer jest szczególny, ze względu na tematykę jaka przewija się przez kolejne strony gazety. To w szczególności zasługa osób Głuchych, które bezpośrednio stały się bohaterami naszych artykułów oraz znajomości problematyki wynikającej z doświadczenia naszego zespołu. Nasz zespół jest w bardzo zaangażowany we wspieraniu środowiska osób niesłyszących i w promowanie języka migowego jako pełnowartościowego języka. Z tego tez powodu uważnie przyglądamy się problemom z jakimi spotykają się osoby Głuche m.in. w sądach i urzędach. Konsekwentnie przyglądamy się także przygotowaniom do wdrożenia ustawy o języku migowym. W tym numerze uwagę szczególną uwagę zwracamy na kampanię pt: „Usłyszeć krzyk niesłyszących”, której celem jest upublicznienie problemów związanych z przemocą wobec osób niesłyszących i ich wykorzystywaniem. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wspólnej pracy, której efekty będą kolejnym ukłonem w stronę środowiska osób Głuchych. Z poważaniem Olgierd Kosiba Redaktor Naczelny

„Usłyszeć krzyk niesłyszących” Konferencja inaugurująca kampanię społeczną na rzecz osób niesłyszących. Konferencja uzyskała patronat organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niesłyszących.

24.05.2012 r., Warszawa Kampania ma charakter edukacyjno-społeczny. Chętnych w sprawie współpracy zapraszamy do kontaktu:

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl

Kwestie merytoryczne: biuro@migam.pl Współpraca, patronaty, sponsorzy, prasa: pomoc@przeciwprzemocy.pl, Tel.: 088 55 52 222

3

Organizatorzy: • Fundacja A.R.T przeciwprzemocy.pl to projekt, który ma za zadanie pokazywać działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Prowadzimy doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych. Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla profesjonalistów oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań. • Migam.pl – wszystko co związane z językiem migowym. Migam.pl to działania służące popularyzacji języka migowego i świadomości o problemach osób Głuchych.

3


integracja Święto niesłyszących sportowców

W

Lublinie odbyła się czwarta

stansowiec Rafał Nowak z 2647 punktami, a

Gala Mistrzów Sportu Nie-

trzeci pływak Bartosz Wróbel, który zdobył

słyszących - 18 dzień lutego

2434 punktów.

2012r. był wielkim świętem dla polskich

Na Gali po raz pierwszy w historii Gali

niesłyszacych sportowców. W gali wzięli

była Pani Minister Sportu Joanna Mucha.

udział najważniejsi niesłyszący sportowcy,

„Dziękuję, że pokazaliście nam jak należy

reprezentujący godnie Polskę na różnych

zw yciężać. Dajecie piękne przykłady do

międzynarodowych imprezach.

naśladowania waszej postawy, godnie repre-

Po raz trzeci zwyciężył pływak Artur Pió-

zentując biało-czerwone barwy na między-

ro, reprezentujący klub z Sosnowca. Zdobył

narodowych arenach” - mówiła podczas gali

4208 punktów i po raz kolejny wygrał z dużą

pani minister.

przewagą: drugi w konkursie był długody-

Głuchy lotnik

«

Sławomir Łuczywek

Zawód przyszłości

Lawrence ma 63 lata. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jego pasją jest latanie. Przez prawie pół wieku wylatał 3000 godzin. Nie wszyscy wiedzą, że Lawrence jest głuchy. Mimo swoich 63 lat, ma siłę aby opracowywać i  uzupełniać program do nauki pilotażu dla osób niesłyszących w tym plany zajęć w  kokpicie. Wspomina, że widział już za sprawą jego działań, jak zapalały się „lampki” w umysłach ludzi niesłyszacych. Miejmy nadzieje, że w niedalekiej przy-

słuchu? Wiedzą panowie co to jest?

niczym nadzwyczajnym.

Duży Format: Dopasowywanie protez do

źródło: http://dlapilota.pl/wiadomosci/

P

o wielu latach latania jednosilni-

„Jerzy Bartnik: (...) to może protezowanie

szłości głuchy pilot na lotniskach nie będzie

aopa /pasja-latania-silniejsza-od-brakusluchu

ucha? Jerzy Bartnik: Właśnie! Bardzo skomplikowane rzemiosło, w tym fachu trzeba łączyć trzy

kow y mi samolotami, przesiadł

dziedziny: psychologię, medycynę i akustykę. I do

się w 2012 r.

tego być sprawnym manualnie. Duży Format: To zawód przyszłości?

na sz ybowce i moto-

Jerzy Bartnik: W kraju jest około 4 mln ludzi,

szybowce. Swoją pasją chce zarazić jak najwię-

którzy cierpią na kłopoty ze słuchem. (...)”

Robi to poprzez pro-

Fragment rozmowy z Jerzym Bartnikiem,

gram z prostym przesła-

Prezesem Zarządu Związku Rzemiosła

niem: You can fly. Mając

Polskiego na temat zawodów przyszłości.

uprawnienia instruktora

Wywiad pod tytułem „Uprząż dla królowej”

teoretycznego, stara się

został opublikowany w dodatku do Gazety

o uprawnienia instruk-

Wyborczej, DUŻY FORMAT nr 9/967 z dnia

tora praktycznego.

1 marca 2012 r.

4

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl

Fot. Microsoft

cej osób niesłyszących.


integracja Sms ratunkowy dla niesłyszących Prawie każde województwo w Polsce ma swój tzw. sms ratunkowy przeznaczony dla osób niesłyszących. Korzystając z tego numeru osoby zagrożone (kradzież, rabunek, napad, przemoc fizyczna, wypadek, itd) mogą wezwać pomoc – policję, pogotowie ratunkowe lub straż miejską. W Radomiu aby otrzymać numer na-

Warszawa

723 986 112

Związku Głuchych w Radomiu przy ul. 25

Białystok

600 900 986

Czerwca 68 (wejście od strony ul. Młynar-

Bydgoszcz

697 052 112

Kraków

515 251 986

w poniedziałk i, w tork i, środy i  piątk i

Wrocławia

608 302 302

w godz. od 8 do 16, a w czwartek w godz.

Olsztyn

697 112 112

Poznań

697 061 112

Przemyśl

16 675 12 40

Elbląg

694 412 000

Kaliszu

697 O62 112

Ruda Śląska

603 880 887

Śląsk

695 997 997

Opolskie

695 872 356

Pomorskie

697 058 112

leży zarejstrować się najpierw w Polskim

skiej). Należy kontaktować się z Elżbietą Pietrzyk-Tomaszewską. PZG czynny jest

od 8 do 20. W Zachodniopomorskim osoba niesłysząca musi się stawić w  tamtejszym oddziale PZG i wypełnić stosowny formularz. Policja

W

terwencja i wysłać na numer

Drodzy czytelnicy, jeśli macie więcej in-

telefonu właściwy dla danego województwa

formacji o tego typu inicjatywach napiszcie

– lista poniżej.

do nas. Po zebraniu wszystkich numerów

yst a rc z y w t reś ć SM S -a 

nie podaje swego numeru do publicznej

wpisać, czego dotyczy in-

wiadomości.

Sprawa trafi najpierw do Straży Miejskiej,

opublikujemy ich zaktualizowaną listę.

a następnie jeśli zajdzie taka potrzeba zo-

PK

stanie przekazana Policji.

Prawa osób Głuchych są łamane W duńskim Metropolu w dniu 17 lutego ukazał się artykuł krytykujący Parlament Europejski za opieszałość w ważnej sprawie dla osób niesłyszących. Chodzi o numer alarmowy 112, pod który osoby niesłyszące mogą wysłać sms z prośbą o pomoc w sytuacji krytycznej dla życia. Chodzi o 750 tysięcy osób Głuchych w skali Europy a w Danii sprawa ta dotyczy 5000 mieszkańców. ak dotychczas na 27 członków Unii

J

Prezydent EUD, Islandka Berglind Ste-

Europejskiej, tylko jedno państwo

fansdottir powiedziała wprost, że prawa

wprowadziło wspomnianą usługę sms.

osób niesłyszących są łamane. Danish Deaf

Jak podaje duński Metropol, została już w tej

Association (Duński Związek Głuchych)

sprawie skierowana sprawa do Komisji Euro-

wyraziło oburzenie, że tak niewiele krajów

pejskiej przeciwko 20 krajom członkowskim.

podjęło zainteresowanie tym tematem. Jak

Duński poseł parlamentu Europejskiego,

mówią: ta sprawa jest bardzo ważna dla

Morten Lokkegaard wraz z pozostałymi 481

osób niesłyszących w kontekście zagrożenia

członkami Parlamentu zobowiązał Komisję

ich życia.

Europejską do podjęcia działań w tej sprawie.

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl

5

«

Sławomir Łuczywek

5


integracja Czy Głuchy może jeździć samochodem? Istotą tego artykułu jest pokazanie odpowiedzi na tytułowe pytanie. Są cztery argumenty przemawiające za tym, że osoba Głucha może jeździć samochodem.

Drugi argument dotyczy opinii części osób słyszących o rzekomo znikomej znajomości przepisów ruchu drogowego przez osoby Głuche. Prawdą natomiast jest, że każdy z nas może nauczyć się przepisów ruchu drogowego. Tak samo Głusi mogą nauczyć się jazdy samochodem i przepisów ruchu drogowego. To prawda, że Głusi mogą potrzebować pomocy w postaci tłumaczeń, ale nie jest to nic nadzwyczajnego. Osoby Głuche mają do tego pełne prawo. Od

ier wsz y z nich to proste prz y-

P

osoby Głuchej można i trzeba wymagać znajo-

pomnienie pewnej oczy wistości

mości przepisów, ale nie można wymagać żeby

- osoba Głucha jest normalnym

słyszał to, co mówi słysząca osoba.

człowiekiem, nie jest osobą niepełnospraw-

Część osób słyszących uważa, że Głusi

ną ani ruchowo, ani intelektualnie. Osoba

nie mogą jeździć samochodem, ponieważ

Głucha tylko – nie słyszy.

np. nie usłyszą syreny karetki pogotowia. Tyle tylko, że osoba Głucha jest tylko Głu-

Mija prawie rok od zamieszania jakie spowodowało rozporządzenie Ministra Zdrowia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 88, poz. 503). Przepisy te stanowiły poważną przeszkodę dla osób Głuchych ponieważ: uniemożliwiały jazdę osób Głuchych po polskich drogach bez obawy, że ich prawo jazdy zostaną zabrane, Gł uchym odmawia no możliwości zdawania egzaminów na prawo jazdy – niektórzy lekarze odmawiali wydawania odpowiedniego zaświadczenia. Było wiele protestów i sprzeciwów dużej części społeczeństwa i obecnie kontrowersyjne zapisy prawne już nie obowiązują.

cha, pozostałe zmysły w tym zmysł wzroku

Znany jest Głuchy kierowca rajdowy, Tomek, który wraz ze swoim zespołem Borkala Deaf Motorsport, bierze udział w rajdach organizowanych na terenie całej Polski. Tomek często zajmuje miejsca na podium. To, co robi Tomek, jest dowodem na to, że osoby Głuche mogą bez problemu jeździć samochodem.

ma w pełni sprawnie i  normalnie z  nich korz yst a. Dlatego chociaż Głuchy nie usłyszy karetki to na pewno zobaczy światło syreny pogotowia. Dodatkowo, uwzględniając pr ę d k o ś ć ś w i at ł a i dźwięku jest wielce prawdopodobne, że osoba Głucha, która koncentruje się przede

też bardzo dobrze jeździć samochodem

wszystkim na odbiorze wizualnym, ma

i z  powodzeniem biorą udział w  rajdach

zdecydowanie lepsze predyspozycje do tego,

samochodowych. Tam startują na równi

by szybciej zauważyć światło syreny karetki

z osobami słyszącymi, samodzielnie ana-

niż osoba słysząca jej dźwięk. Na koniec wreszcie trzeba przypomnieć, że Głusi tak jak słyszący mają talenty – zdolności w różnych obszarach. Głusi np. umieją

6

lizują trasy przejazdów, a także sposoby omijania kolejnych przeszkód i na tym polu odnoszą sukcesy.

«

Dorota Wasilewska

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl


integracja Jeden dzień z życia tłumacza języka migowego Kim tak naprawdę jest tłumacz języka migowego? Jaką rolę pełni w życiu osób Głuchych? Poniżej przedstawiamy pierwszy z cyklicznych artykułów poświęconych pracy tłumacza języka migowego, który jest zarazem subiektywnym spojrzeniem na rzeczywistość, w której funkcjonują osoby Głuche. Tłumaczem okazała się starsza kobieta,

w sądzie. Ku jej zdziwieniu jedynym tłuma-

która na widok mojej mamy, zaczęła wy-

czem ... byłam ja. Wtedy wstałam przedsta-

konywać nerwowe ruchy. Była to osoba

wiłam się i powiedziałam, że jeszcze dzisiaj

znana mojej mamie, jak i innym osobom

mogę dokonać tłumaczenia, a na koniec

Głuchym ze środowiska. Jednak okazało się,

wystawię rachunek. To rozwiązanie nie było

że jedynym znakiem jakiego użyła zupełnie

dobre, gdyż Pani chciała abym tłumaczyła

nieświadomie było: „kino” po czym dodała

bezpłatnie, z racji tego, że to jest moja mama.

z przerażeniem: „Nie, nie, nie ja tylko za-

Nie zgodziłam się, gdyż pracę powinna

stępuję, Pani Krysi nie ma”.

wykonać osoba zatrudniona i przeszkolona,

Zdener wowana mama zamachała do

S

mnie i zamigała: „Mówiłam, chodź!”.

która ma dodatkowe wynagrodzenie z tytułu tłumacza języka migowego.

ytuacja, o której chcę opowiedzieć

Najpierw zamigałam,

miała miejsce w jednym z Zakładów

a kiedy widzia-

szłyśmy z mamą innego dnia, kiedy był

Ubezpieczeń Społecznych na terenie

łam, że to nic nie

już tłumacz języka migowego – wspo-

Dolnego Śląska. Jestem tłumaczem języka

da zaczęłam mó-

mniana wcześniej Pani Krysia. Jednak

migowego i z  razem z  moją niesłyszącą

wić i zapytałam

znając tylko 3 znaki udowodniła, że

mamą poszłyśmy do tej instytucji żeby zapy-

grzecznie dlaczego

nie jest osobą kompetentną i przygo-

tać o jej rentę i możliwość podjęcia jakiegoś

nie ma t łu macza

towaną do komunikacji z głuchym.

dodatkowego zatrudnienia.

skoro jest tabliczka.

Swoje potknięcia tłumaczyła tym,

Wszystko przebiegało jak zawsze (zajęcie

Historia skończyła się dobrze. Przy-

Okazało się, że Pani

że szkolenie z język migowego

kolejki, oczekiwanie na swoją kolej) jednak

Krysia odpowiedzial-

odbyła kilkanaście lat temu: „Ja

sytuacja zmieniła się, gdy przy jednym ze

na za tłumaczenie wła-

już nie pamiętam tego, bo tak

stanowisk zauważyłam tabliczkę z przekre-

śnie jest na zwolnieniu

mało Głuchych tu przychodzi”.

ślonym uchem, co jednoznacznie wskazuje,

i w najbliższym czasie nie

Wzięłam sprawę w swoje ręce

że jest ono przystosowane do obsługi osób

będzie jej w pracy. Dalej

i przetłumaczyłam wszystko.

Głuchych. Mama wiedziała już wcześniej, że

nie było wiadomo co zrobić

jeden z pracowników jest tłumaczem języka

w takiej sytuacji – tabliczka

migowego, ale nie miała o nim dobrego zda-

jest, Głuchy jest, a tłumacza

nie

instytucje pod zakupem tabliczki z przekre-

nia. Uznałam, że skoro jest tłumacz to ja nie

ma. Pani nie miała pomysłu jak rozwiązać

ślonym uchem, nie maja nic do zaoferowania.

będę tłumaczyć. Bardzo chciałam zobaczyć

tę sytuację dlatego zadzwoniła po kierow-

W konsekwencji Głuchy odchodzi z niczym.

jak poradzi sobie tłumacz w urzędzie. Mama

niczkę. Po rozmowie z nią okazało się, że

Osoba, która zna tylko kilka znaków ucho-

była bardziej sceptyczna i uznała, że na

trzeba przyjść w terminie kiedy będzie osoba

dzi za eksperta... .Niestety takie traktowanie

pewno nie da rady nic załatwić.

kompetentna do rozmowy z osobą Głucha -

nie jest niczym nadzwyczajnym w naszej

problem w tym, że termin jej powrotu nie

rzeczywistości – to raczej norma. Jak czuje

dzałam, że jestem słyszącą osobą i w dodatku

był znany. Kolejnym pomysłem była próba

się Głuchy wie tylko on i tłumacz, który

tłumaczem. Migając z mamą sprawiałyśmy

umówienia mojej mamy na inny termin z bie-

słyszy i nie tylko tłumaczy, ale często staje

wrażenie Głuchych osób, co wprowadziło

głym tłumaczem języka migowego, którego

w jej obronie.

niemałe zamieszanie wśród pracowników.

kierowniczka zaczęła poszukiwać na liście

Od momentu wejścia do budynku nie zdra-

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl

7

Wniosek nasuwa się jeden. Bardzo przykre jest to, że

«

Agnieszka Nasiłowska

7


prawo Język migowy w sądzie Rola biegłego tłumacza języka migowego w sądzie tylko pozornie jest taka sama jak innych tłumaczy. Ze względu na specyfikę języka migowego staje się on także reprezentantem interesów osoby niepełnosprawnej – Głuchej i działa na jej korzyść. Sąd powinien to uwzględnić.

łucha osoba to przedstawiciel

G

Kiedy ten już pojawi się jednak na sali

innej kultury, posługujący się

sądowej powstaje mnóstwo trudności, które

językiem gestów. To osoba od-

wpływają na jakość komunikacji w relacji:

cięta od dźwięków, funkcjonująca w świecie

Sąd – tłumacz – Głuchy. Wynika to z od-

obrazów. Dla słyszącego społeczeństwa

mienności języków stron. Język migowy jest

często dziwnie wymachuje rękoma, wydaje

językiem obcym, który ma odmienną grama-

nieartykułowane dźwięki, wydaje się nadpo-

tykę, konstrukcje zdania i co najważniejsze

budliwa, nie do końca rozumie język polski.

nie posiada odpowiednika w formie pisanej.

Mimo tych różnic sąd traktuje Głuchego

To język gestów nie słów. Jakie zatem proble-

jak każdą inną osobę słyszącą. Często pierw-

my napotyka tłumacz w takiej konfrontacji?

sza rozprawa odbywa się bez tłumacza i do-

Mianowicie: 1. Częstą sytuacją jest brak tłumacza

tłumacza nie jest dla wszystkich oczywista.

w trakcie rozprawy. Sędzia uznaje, że tłu-

Grafika: Microsoft

piero na drugą jest on wzywany. Obecność

8

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl


prawo macz jest zbędny, zakładając przy tym, że

się ze swojego obowiązku. Często też Głuchy

i krzywdzi osobę Głuchą? – staje się wtedy

osoba Głucha jest w stanie pisać i przeczytać

prosił o wyjaśnienie, co zajmowało więcej

jego nieformalnym obrońcą.

zeznania w formie dokumentu. Takie podej-

czasu niż zwykle.

ście jest niedopuszczalne.

4. Tłumacz nie tylko przekłada mowę Przykład: W sprawie o  ubezwłasno-

na język migowy ale i interpretuje przekaz

Przykład: Na jednej z rozpraw spotkałam się z  opinią psychiatry są-

dowego, który podkreślił, iż głucha kobieta

wolnienie Głuchej kobiety, otrzyma-

osoby Głuchej na mowę. Trudność polega na

jest „Głuchoniemotą”, poprosiłam więc

łam wezwanie do sądu w roli tłumacza na

odpowiednim doborze słów i dobrej inter-

o wyjaśnienie i okazało się, że bardzo często

godzinę 12, po czym podchodząc pod salę

pretacji intencji osoby Głuchej. W kompe-

stosuje się takiego określenia – jest to brak

rozpraw, przeczytałam, że zgodnie z wokandą

tencji tłumacza jest przekazanie wszystkich

zdolności mówienia przy zachowaniu słuchu.

sprawa ta była rozpatrywana o 9.30. Po-

informacji, których nie może zmieniać, ani

Też poprzez pryzmat braku znajomości języka

myślałam, że nastąpiła jakaś pomyłka. Ku

podważając ważności wypowiedzi. Jest tak

polskiego i umiejętności pisania i  czytania,

mojemu zdziwieniu okazało się, że rozprawa

też w sytuacji gdy osoba Głucha chce dodat-

została określona jako osoba z zaburzonym

właśnie trwa, a sędzia podjęła decyzję, że

kowo coś powiedzieć, bądź pod wpływem

procesem myślowym.

na czas zeznawania świadków tłumacz jest

zdenerwowania stosuje wulgaryzmy.

zbędny, potrzebny będzie jedynie w trakcie

6. Sytuacją nagminną jest brak znajomo-

przesłuchania samej osoby głuchej. Oczywi-

ści języka migowego przez obrońcę przy-

ście, weszłam w trakcie sprawy i oznajmiłam,

dzielanego z urzędu, co prowadzi do braku

że sprawa nie może odbywać się poza samą

znajomości sprawy, a także braku linii obro-

zainteresowaną, bo ma prawo znać zeznania świadków w swojej sprawie. 2. Głuchy w sądzie nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z dokumentami w formie tekstowej, ponieważ ze względu na język polski i specyficzną terminologie, jest to niezrozumiałe. Jedynie za pomocą tłumaczenia i interpretacji może dokładnie poznać treść.

Przykład: Sędzia prosi Głuchego o samodzielne przeczytanie postano-

wienia i złożenie podpisu, że zapoznał się z  treścią. Ten jednak nie do końca rozumie

W sądzie traktuje się osobę Głuchą jako pełnoprawną przez pryzmat tłumacza. Bez niego (w sądzie czy poza nim) Głuchy jest traktowany jak ktoś gorszy i to tylko dlatego, że nie można się z nim porozumieć w jego własnym języku.

język pisany.

ny ustalonej przed rozprawą. Rzecz dzieje się na bieżąco w toku rozprawy, obrońca poprzez tłumacza weryfikuje fakty, stanowisko i  sytuacje osoby Głuchej. Przykład: W sprawie rozwodowej, w której najważniejszą kwestia była opieka nad dwójką dzieci, obrońca w toku sprawy dowiedział się jakie jest stanowisko klientki, niejednokrotnie wypowiadał się za osobę głucha, która miała odmienne zdanie. Z  czego wynika niejasna sytuacja kompetencji biegłego sądowego tłumacza języka migowego? Jak zawsze z  braku wiedzy i  świadomości osób reprezentujących sąd i instytucje z nim związane. Osoby Głuche są najczęściej pomijane, a  informacje kie-

3. Praca tłumacza polega na interpretacji mówionego przekazu. Jest to o tyle trudne, że wymaga dodatkowych wyjaśnień i  zapytań. Biegły tłumacz języka migowego nie jest

ruje się przeważnie do tłumacza, który nie Przykład: Głucha kobieta wielokrotnie

rzadko czuje się jako oskarżony bądź strona

migała znak – „k....”, „sąd to mafia”,

w sprawie, w zależności od roli w jakiej wy-

„a policja bierze łapówki” oczywiście jako

stępuje osoba Głucha.

prawnikiem, a w jego obowiązku jest wyjaśnić

kompetentny tłumacz przekazałam wszystko.

Moje doś w iadczenia z sa li sądowej

osobie Głuchej dokładnie co zostało powie-

Moim ryzykiem było upomnienie od wysokiego

utwierdzają mnie niestety w przekonaniu,

dziane. Jest to bardzo istotne ponieważ od

sądu jednak skończyło się na tym, że sędzina

że sytuacja Głuchych w Polsce jest jeszcze

tłumaczenia zależą dalsze losy osoby Głuchej.

zabroniła protokołować zeznania.

gorsza niż mogło by się wydawać. Każda

5. Największym problemem są stereoty-

osoba Głucha to inna historia potwierdza-

Przykład: Sędzia często irytował

py, którymi w opinii kierują się specjaliści:

jąca, że temat Głuchych jest spychany na tor

się, kiedy kilkakrotnie prosiłam

sędzia, prokurator, adwokat i wygłaszają je

boczny - odnoszę wrażenie, że nie traktuje

o wyjaśnienie terminów, które dla mnie jako

oficjalnie w trakcie sprawy. Tłumacz nie

się tego tematu poważnie.

tłumacza były nie jasne, a ze względu na

powinien przekraczać swoich kompetencji,

prawidłowy przekład i zrozumienie przez

ale co zrobić w sytuacji kiedy jest to sprzecz-

Agnieszka Nasiłowska

Głuchego, pytałam by prawidłowo wywiązać

ne z jego subiektywnym zdaniem, empatią

Biegły sądowy tłumacz języka migowego

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl

9

« 9


prawo „Tak wyglądają przepisy dotyczące pism procesowych zamieszczone w kodeksie postępowania cywilnego...

Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) – fragmenty

§ § Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników. § 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w  sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i  pełno-

mocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. § 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. (...) Art. 187. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) dokładnie określone żądanie, a  w  sprawach o  prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a  w  miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

§

§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i  przeprowadzenie rozprawy w  nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o: 1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych; 2) dokonanie oględzin; 3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w  jego posiadaniu, a  potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; 4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich

...a tak fragment przykładowego pisma procesowego złożonego w sądzie przez osobę Głuchą Sąd Rejonowa

Pani Magda sama mówi myśl o tym że ja zabrała dowód

w .................

osobisty to nie jest prawda Pani Jadwiga może zostawił w domu albo świadka ...... powiedział że Pani Magda razem kolega .......

Jedna Pani gluchoniema nazywa ....... powiedział że ja

był w Kościela podobno może zgubiła nie wiadomo gdzie. U

zabrała dowód osobisty to nie jest prawda wogóle nie było

nas nie ma w domu nie było w ogóle dowód osobisty. A Pani

ja zabrała dowód osobisty skąd zabrała mam twoje. A Pani

Magda może sama zgubiła. Pani Magda powiedziała że może

Magda może zgubiła w Kościele (...) autobus MZK. nie wiem

pies zabrała dowód osobisty to głupia gada straszna oszukała

gdzie był. Poco Pani Magda przychodzi do mnie w ..... mocno

bardzo dużo kłamała. Ja nie mogę spać całą noc nanerwuje

pukał a Pani sąsiadka świadka że Pani Magda był pukał

boli serca taka Pani Magda straszna nie dobra dużo klamala

drzwi i chce u mnie rozmawiarć a Pani Jadwiga zemną:. chodzi

oszukala. Pani Magda jest umyślow nie chodzi do szkoły nie

do kuchni zrobimy gotuję herbata też gotuje obiad godz 19.00

umie pisać ani czytać tylko plotki oszuka dużo kłamała to nie

bo nie był obiad były głodny później 1 godzin Pani Magda

jest prawda nie lubię zabrała dowód osobisty. (...) W Związku

zernną do pokoju oglądam telewizji pogadamy potem 23.00

Głuchy nie lubie Pani Magda w Klubie wszystko wie bardzo

na spacer z psa i wrócił do domu chce patrzy torebka zginął

dużo kłamała.

dowód osobisty powiedział że ja zabrała dowód osobisty skąd to nie jest prawda w ogóle nie bylo zabrała.

..............................................

10

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl


prawo Dobre Praktyki

– Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu jako pierwszy przetłumaczył swoją stronę internetową na język migowy. Niedługo bo już 1 kwietnia br. wchodzi ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Czy inne instytucje pójdą w ślad za nim i równie dobrze się przygotują? wu. Ten krok to ukłon w stronę środowiska

z tym problem słyszący, a Głuchy bez dodat-

Głuchych, którzy doceniają każde działania,

kowych wyjaśnień w języku migowym, sam

mające na celu ułatwienie odbioru informa-

nie jest w stanie zrozumieć używanych pojęć.

cji w postaci audio.

Szlak został przetarty. Jest nadzieja, że

Sądownictwo to jedna z wielu ważnych

w ślad za Sądem Apelacyjnym we Wrocła-

dziedzin życia każdego człowieka. Zarów-

wiu pójdą inni, którzy zaczną tłumaczyć

no słyszący jak i Głusi, niekiedy zmuszeni

treści stron internetow ych i stanie się

sytuacją życiową, uczestniczą w wokandzie

to nie obowiązkiem, a rzeczą oczywistą

sądowej. Struktura sądownictwa jest dość

i normalną.

skomplikowana, by móc ją zrozumieć. Ma

«

Agnieszka Nasiłowska

S

ąd Apelacyjny mieści się na ulicy Energetycznej 4 we Wrocław iu i jak wiele innych takich instytucji

posiada swoją stronę internetową: WWW. wroclaw.sa.gov.pl. Co wyróżnia tą stronę spośród innych? Jest to jedyna strona, która prawie w całości została przetłumaczona na język migowy. Sąd zdecydował się na tłumaczenie strony, które wykonał m.in. migam.pl. W tym celu wybrano kompetentnych tłumaczy – lektorów, którzy zaczynają pracę od wyjaśnienia fachowej terminologii, następnie interpretują tekst tak, aby tłumaczenie zostało zrozumiane przez środowisko osób Głuchych. Sama procedura takiego tłumaczenia zajmuje sporo czasu. Przygotowanie merytoryczne stanowi bardzo ważny element w przekazie

tłumaczenia, bo wymaga dodatkowych wyjaśnień. To charakteryzuje PJM – Polski Język Migowy, który jest językiem wizualno – przestrzennym, a treści zawarte na stronie sądu są zapisane językiem urzędowo – prawniczym. Inicjatywa jaką wykazał się Sąd Apela-

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl

11

Fot. Microsoft

cyjny jest niezwykle istotna i godna podzi-

11


prawo Ustawa o języku migowym – coraz bliżej Mimo, że ustawa o języku migowym i innych formach komunikowania się wejdzie w życie 1 kwietnia br. to już dziś wiadomo, że duże miasta będą do niej dobrze przygotowane. Niektóre nie czekały na ustawę i już dawno wprowadziły ułatwienia dla osób niesłyszących

jest strona internetowa dedykowana obsłu-

16. MOPS – poradnictwo specjalne.

dze osób niesłyszących w Urzędzie Miasta

17. MOPS – punkt obsługi osób niesłyszących.

K rakowa. Strona, opatrzona znak iem

18. GUP – osoby poszukujące pracy.

graficznym osób niesłyszących, zostanie

19. ZOL – kwalifikacja pacjentów.

w yś w iet lona w Biu let y nie In for macji

20. W ydział Mieszk a lnictwa – pomoc

Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.kra-

mieszkaniowa.

kow.pl) w ramach zakładki przeznaczonej

21. USC.

dla osób niepełnosprawnych http://www.

22. Wydział Podatków i Opłat.

bip.krakow.pl/index.php?bip_id=1&dok_ Z a pisy u st aw y m a ją w kil ku

id=24378.

W

Będą na niej zamieszczone informacje urzędzie miejskim w Gdań-

dotyczące wydziałów i pracowników, którzy

sku pierwsze szkolenia z ję-

odbyli szkolenie z języka migowego oraz

zyka migowego zorganizo-

lista procedur, do których zostały zrealizo-

wane zostały już ... 15 lat temu, a Urząd

wane filmiki obrazujące sposób załatwienia

Miasta Krakowa od 6 lat współpracuje

danej sprawy.

więc większość kwestii w niej regulowanych do interpretacji, np.: a) zakres odpowiedzialności pracowsię PJM lub SJM, ale nie mającego

Lista spraw, które zostały zaprezento-

Miasta Krakowa w realizacji zadań wła-

wane w formie filmików:

snych Gminy. Szczególnie ważnym ele-

1. Rejestrowanie i w yrejestrowanie po-

mentem współpracy jest pomoc w realizacji

są jednoznaczne, pozostawiają

nika administracji posługującego

z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Małopolski, który jest stałym partnerem

miejscach charakter ogólny i nie

jazdów.

uprawnień tłumacza b) art. 10 wskazuje, że podmiot zobowiązany (o którym mowa w art. 6, tj. np. jednostki Policji czy PSP)

przedsięwzięć skierowanych do środowiska

2. Wydawanie i wymiana prawa jazdy.

osób niepełnosprawnych. Polski Związek

3. Wydawanie dowodów osobistych.

Głuchych Oddział Małopolski angażuje

4. Zameldowanie i wymeldowanie.

wybranego tłumacza lub tłumacza

się w różnego rodzaju przedsięwzięcia or-

5. Wydawanie skierowań do szkół i placówek

przewodnika, a art. 11 ust. 1 mówi,

ganizowane przez Referat ds. Problematyki

przez osoby uprawnione z pomocy

że organ administracji publicznej

specjalnych.

Osób Niepełnosprawnych – jest m.in. współ-

6. Otrzymanie dodatku mieszkaniowego.

organizatorem corocznego projektu pod

7. Otrzymanie stopnia niepełnosprawności.

nazwą Tydzień Osób Niepełnosprawnych

8. Z CK Dochowanie do grobu ziemnego,

„Kocham Kraków z Wzajemnością”. Zwią-

zapewniają możliwość korzystania

murowanego.

(wymieniony jako jeden z podmiotów zobowiązanych w art. 6) zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza – kto i co w takiej sytuacji zapewnia, biorąc pod

zek jest też organizatorem kursu języka

9. ZCK Opłata prolongacyjna.

uwagę, że nie ma jeszcze przepisów

migowego dla pracowników Urzędu Miasta

10. MOPS – skierowanie do DPS.

wykonawczych do art. 17.

Krakowa – obecnie 12 osób posługuje się

11. MOPS przyznanie usług opiekuńczych.

językiem migowym na poziomie podstawo-

12. Straż Miejska – złożenie skargi.

wym, a 26 na poziomie zaawansowanym.

13. MOPS – zasiłek okresowy.

Dodatkowo w porozumieniu z Polskim Związkiem Głuchych, przygotow y wana

14. MOPS – zasiłek celowy. 15. MOPS – zasiłek stały.

12

c) niejasny jest też sposób wynagradzania tłumaczy języka migowego, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy.

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl


prawo 23. Wydz. Spraw Społecznych– zasiłki. 24. ZBK obniżka czynszów. 25. MOPS – turnusy rehabilitacyjne. 26. MOPS – sprzęt rehabilitacyjny. 27. MOPS – sprzęt ortopedyczny. 28. MOPS –bariery w komunikowaniu się. 29. GUP – rozpoczęcie działalności gospodarczej. W Urzędzie Miasta Krakowa nie zostało jeszcze rozstrzygnięte w jaki sposób będzie umawiana wizyta w  urzędzie przez osobę niesłyszącą, w  trakcie której w ymagana będzie obecność pracownika posługującego się językiem migowym. Konieczne jest też opracowanie schematu odpowiedzi, jaka będzie wysyłana do wnioskodawcy. Rozważane jest także w prowadzenie

Jeśli urzędnik nie używa na co dzień języka migowego to dość szybko go zapomina dlatego tak ważne jest żeby szkolenia z tego zakresu były cyklicznie powtarzane. Rozwiązaniem może też być zatrudnianie w urzędach osób, które np. z powodów rodzinnych używają tego języka na co dzień.

możliwości skorzystania z usługi tłumacza

W celu zapewnienia obsługi osób niesłyszących w Rzeszowie udostępniono dwa urządzenia wspomagające komunikację w punktach obsługi klienta oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Rzeszowie zatrudniono na umowie zlecenia tłumacza j. migowego. Dodatkowo 11 pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa zostało przeszkolonych z języka migowego. W  Szczecinie roku 2011 siedemnaście osób z Biura Obsługi Interesanta, Wydziału Zdrowia i  Polityki Społecznej ukończyło I  stopień znajomości języka migowego. W  roku 2012 osoby te kontynuują naukę i  pod koniec kwietnia ukończą kurs zaawansowany znajomości języka migowego. Dodatkowo 13 osób rozpoczyna w kwietniu naukę na poziomie I  stopnia. Wszystkie

języka migowego za pośrednictwem Internetu w wybranych lokalizacjach urzędu. Jednak wiąże się to z  koniecznością pozyskania środków finansowych na zakup odpowiedniego urządzenia i na zakup usługi tłumaczeń on–line.

Przygotowania w innych miastach Miasta są świadome potrzeb osób niesłyszących. Widać to m.in. po wymaganiach jakie mają wg nich spełniać pomieszczenia. Nie tylko nie zapominają (m.in. w  Łodzi) o  ich właściw ym oznaczaniu (specjalny Fot. Microsoft

piktogram), ale wiedzą, że musi być one odpowiednio wyposażone m.in. w odpowiednie łącze internetowe o przepustowości np. na poziomie min. 0,5 Mb w każdą stronę. Samo pomieszczenie musi być też dobrze oświetlone co jest bardzo ważne w związku z  czułością kamery internetowej. Łódź oprócz opracowanego systemu obsługi osoby niesłyszącej udostępnia na swoich stronach internetowych zakładkę przeznaczoną dla osób niesłyszących, na której zamieszczane są informacje i aktualności przetłumaczone na język migow y przez Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych – Centrum Kształcenia Języka Migowego. (link: http://uml.lodz.pl/miasto/w w w-

osoby przeskolone pracują przy obsłudze

Nie ma rozporządzeń do ustawy o języku migowym i innych formach komunikowania się i wszystko wskazuje na to, że nie będzie ich też 1 kwietnia tj. w dniu wejścia w życie ustawy.

lodzpl_dla_nieslyszacych/)

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl

interesanta w Urzędzie Miasta Szczecin. W  marcu zostaną opracowane procedury mające na celu poprawną obsługę osób doświadczających tr wale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Osoby będą miały możliwość kontaktu z urzędem za pośrednictwem: faxu, poczty elektronicznej, stron internetowych. Dodatkowo w Sali Obsługi Interesanta zainstalowana jest pętla induktofoniczna.

«

TF

13

13


prawo Przygotowania w Lublinie Aby sprostać wymaganiom ustawy o języku migowymi innych środkach komunikowania się Urząd Miasta Lublin przeprowadził rozeznanie dotyczące dostępnych na rynku rozwiązań wspomagających osoby głuchonieme w kontaktach z instytucjami publicznymi.

Duży ekran zapewnia komfortową roz-

chwili bez konieczności wcześniejszego

mowę w języku migowym (czytanie z ust,

umawiania spotkania z tłumaczem języka

mimika twarzy). Niestety jest to również

migowego. Nawiązaliśmy kontakt z firmą,

urządzenie stacjonarne. Wymaga wydzie-

która przygotowuje propozycje rozwiązań

lenia przestrzeni lub pokoju, gdzie znajduje

w tym zakresie.

się stanowisko zdalnego tłumacza on-line.

Jeżeli nie zostanie znalezione w pełni

Niesłyszący klient urzędu zostaje połączony

funkcjonalne narzędzie informatyczne

wideokonferencyjne z tłumaczem, który

Urząd Miasta Lublin podpisze umowę na

dowiaduje się w jakiej sprawie przyszedł

tłumaczenia z certyfikowanym tłumaczem

głuchy interesant, a następnie zawiadamia

języka migowego - początkowo może to być

odpowiednią wskazaną wcześniej osobę do

umowa zlecenie zgodnie z zapotrzebowa-

Urzędzie Miasta Lublin był

obsługi danej sprawy. Pracownik urzędu

niem zgłaszanym przez klientów. W ubie-

testowany System Komuni-

podchodzi do stanowiska, gdzie czeka osoba

głym roku skala tego zagadnienie była bar-

kacji Niewerbalnej opierający

niesłysząca i przy wsparciu tłumacza on-line

dzo mała – kilku tylko klientów wymagało

załatwia sprawę.

specjalnych środków komunikacyjnych.

W

się na bezpośrednim dostępie on-line do Call Center poprzez dedykowane urządzenie

Uważamy, że to rozwiązanie również jest

Liczymy się z tym, że osoby wymagające

peryferyjne i łącze internetowe (wideofon).

ułomne ponieważ utrudniona będzie obsłu-

tych zastosowań będą chciały korzystać ze

Urządzenie było podłączone w Punkcie in-

ga klienta, przy którego załatwianiu sprawy

swych uprawnień wynikających z ustawy

formacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców.

urzędnik korzysta np. z rządowych syste-

i zapotrzebowanie to może wzrosnąć. Wów-

Urządzenie daje możliwość tłumaczenia

mów transmisji danych (dowody osobiste,

czas Urząd bierze pod uwagę zatrudnienie

rozmowy w czasie rzeczywistym między

prawo jazdy, rejestracja pojazdów), lub pro-

tłumacza w formie umowy o pracę.

klientem posługującym się językiem migo-

gramów dedykowanych (np. geodezyjnych.)

Na stronie internetowej Urzędu oraz

wym, a pracownikiem urzędu on-line przez

Urząd nasz zastanawia się nad rozwiąza-

w BIP Urząd zamieści czytelny baner wraz

certyfikowanego tłumacza języka migowego.

niem, które dawałoby możliwość połączenia

z formularzem kontaktowym umożliwia-

Wadą urządzenia jest to że nie jest ono mo-

z tłumaczem z  każdego stanowiska pracy

jącym umówienie wizyty w Urzędzie trzy

bilne i rozmowa za pośrednictwem tłumacza

wyposażonego w monitor z kamerą interne-

dni przed planowaną wizytą (art.12.ust.1

on-line może odbyć się tylko w miejscu,

tową i telefon. Komputery musiałyby mieć

Ustawy o języku migowym i  innych środ-

w którym wideofon jest zainstalowany.

dostęp do aplikacji pozwalającej na szybkie

kach komunikowania się).

Urząd nasz skontaktował się z 9 Urzęda-

połączenie z tłumaczem języka migowego.

Pod informacją graficzną będzie również

mi Miast, które testowały to rozwiązanie.

Minusem takiego rozwiązania może być

adres e-mail, na który osoby niesłyszące

Skala korzystających była bardzo mała

konieczność obracania monitora pomiędzy

będą mogły napisać zapytanie do Urzędu

i rozwiązanie „na kablu” okazało się mało

klientem a obsługującym go urzędnikiem.

w każdej sprawie będącej w kompetencjach

funkcjonalne (UM w Białej Podlaskiej, UM

Urząd Miasta Lublin poszukuje roz-

w Wołominie, UM w Sanoku, UM: w Łom-

wiązania informatycznego, które byłoby

Na stronie internetowej Urzędu www.

ży, Sosnowcu, Częstochowie, Przemyślu,

mobilne np. przenośny tablet ponieważ

um.lublin.pl zostało opublikowanych 360

Tychach, Sochaczewie).

dysponujemy bezprzewodową siecią. Takie

kart informacyjnych będących dla klienta

Urzędu Miasta Lublin.

Sprawdzone zostało też rozwiązanie

rozwiązanie dawałoby możliwość jednoli-

zbiorem informacji dotyczących miejsca

toktutok składające się z zestawu: dedy-

tego standardu obsługi osób niesłyszących

i sposobu załatwiania spraw w urzędzie.

kowanego komputera typu all-in-one z 23

z każdego miejsca w urzędzie oraz pozwo-

Ponadto Urząd Miasta Lublin rozważa

calowym ekranem dotykowym i kamerą.

liłoby na komunikację z klientem w każdej

udostępnienie numeru telefonu, który po-

14

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl


prawo Funduszu Społecznego zakupiony został

• 1 pracownik w Samodzielnym Stanowi-

i uzyskiwanie odpowiedzi w  konkretnych

specjalistyczny system wspomagający sły-

sprawach za pomocą esemesów.

szenie – OTIC. System został zainstalowa-

• 1 pracownik w Referacie Ewidencji,

Zbierane są również informacje na temat

ny w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych

• 2 pracowników w Referacie Świadczeń,

pracowników Urzędu Miasta Lublin, którzy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

• 1 pracownik w Referacie Oferowania

ukończyli kurs języka migowego i potrafią

w Lublinie ul. Zemborzycka 88-92.

sku ds. Informacji,

Pracy,

porozumieć się z osobą posługującą się języ-

3. W 2012 r. w ramach projektu systemo-

kiem migowym (liczba pracowników, adres

wego „Człowiek inwestycją w społe-

• 1 pracownik w Referacie Poradnictwa

komórek organizacyjnych w których pracu-

czeństwo” zaplanowano zakup i dzier-

Zawodowego i Pomocy w  Aktywnym

ją). Będziemy zachęcać tych pracowników

żawę dwóch systemów komunikacji

Poszukiwaniu Pracy,

do pomocy przy obsłudze osób głuchych w sytuacjach nagłych.

niewerbalnej.

• 2 pracowników w Referacie Szkoleń,

• 1 pracownik w Samodzielnym Stano-

W 2011 r. d ziesięciu pracow n i ków

wisku ds. Ubezpieczenia Społecznego

Jednocześnie pragnę poinformować, że

Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, zo-

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lubli-

stało skierowanych na 32-godzinny kurs

Kurs składał się przede wszystkim z kon-

nie przygotowując się do realizacji zapisów

„Podstawy Polskiego Języka Migowego dla

wersacji, demonstracji słownictwa i dialogu,

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku

pracowników służb społecznych i admini-

a zakończył się egzaminem końcow ym

migowym i innych środkach komunikowa-

stracji” zorganizowanego przez Centrum

praktycznym.

nia się podjął następujące działania:

Edukacji Lechaa w okresie od 21.11.2011

Każdy z uczestników kursu otrzymał

1. W  ramach projektu „Kadr y nowo-

r. do 29.11.2011 r., którego celem było

materiały szkoleniowe m.in. „Minirozmów-

czesnej Europy” realizowanego przez

zapoznanie się z problematyką środowiska

ki migowo (PJM) – polskie, polsko-migowe

Urząd Miasta Lublin 7 pracowników

osób niesłyszących oraz nabycie umiejęt-

(PJM) ze słowniczkiem, Znaki migowe

i Zdrowotnego.

Ośrodka ukończyło I stopień kursu ję-

ności używania znaków Polskiego Języka

i przykładowe dialogi przydatne w urzędach

zyka migowego oraz 3 osoby z tej grupy

Migowego wraz ze słowami niezbędnymi

administracji publicznej” pod redakcją Iwo-

ukończyły II stopień kursu.

w funkcjonowaniu Urzędu Pracy.

ny Grzesiak wraz z płytą, przydatne do dal-

2. W 2011 r. w ramach projektu systemowego

Wszystkie przeszkolone osoby zajmują

„Człowiek inwestycją w społeczeństwo”

się bezpośrednią obsługą klienta w różnych

współfinansowanego ze środków Unii

komórkach organizacyjnych MUP:

Europejskiej w ramach Europejskiego

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl

• 1 pracownik w Referacie Kancelarii,

15

szego samokształcenia i użytku w praktyce. Joanna Olszewska

«

Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urząd Miasta Lublina

Fot. Microsoft

zwoli niesłyszącym na wysyłanie zapytań

15


wywiad Japoński Język Migowy Wywiad z Mayuko, Guchą Japonka, która porównuje i wskazuje różnice pomiędzy Amerykańskim (ASL) a Japońskim (JSL) Językiem Migowym. Mayuko jest bardzo aktywna w Japonii. Studiowała na Uniwersytecie Gallaudeta. Na Youtube Mayuko zamieszcza lekcje (teraz już jest ich 26), w których po kolei wyjaśnia dane zagadnienie. Wszystko jest oczywiście uzupełnione różnymi scenami z życia, kultury i obyczajów japońskich. Jej najnowszy film na YT jest na temat japońskich... słodkości). Filmy zawierają napisy, więc jeśli ktoś nie zrozumie zawsze może przeczytać.

dobry jak teraz. Przez długi czas ludzie

komórkowych e-maile to porównaniu do

postrzegali język migow y jakby ten był

USA Japonia ma jeszcze wiele do zrobienia.

małpim językiem. Ale teraz zmienili swoje

Poza tym w Japonii nie ma odpowiednika

podejście. Język migowy zaczyna być trak-

amerykańskiego prawa ADA (American

towany jak język obcy np. angielski. Poza

Disabilities Act - amer ykańska ustawa

tym sporą popularnością cieszą się sztuki

o niepełnosprawności), co utrudnia ochro-

teatralne w ykorzystujące język migow y

nę praw głuchych w sądach. W USA kiedy

wiec wzrasta też zainteresowanie samym

osoba Głucha idzie do sądu musi dostać

językiem. Tłumacze języka migowego za-

szybko tłumacza - bez tego żadna rozprawa

czynają być doceniani.

ani działania ją poprzedzające nie mogą się rozpocząć. Z prostej przyczyny - Głusi mają

Migam.pl: Gdzie nauczyłaś się Amery-

Migam.pl: Czy Japoński Język Migowy

prawo rozumieć co mówią osoby słyszące.

kańskiego Języka Migowego?

jest łatwy do nauki dla obcokrajow-

Chciałabym żeby w Japonii była ustawa

ców?

chroniąca prawa Głuchych zarówno w są-

Mayuko: Studiowałam ASL (American Sign Language) 6 miesięcy na Uniwersyte-

Mayuko: Tak, pod warunkiem że mamy

cie Gallaudeta, w Waszyngtoniew 1996  r.

na kim się wzorować. Znam Amerykanina,

Chodziłam do szkół dla osób słyszących

Później dodat kowo poznawała m A SL

który biegle włada Japońskim Językiem

już od podstawówki. Nigdy nie miałam tłu-

przebywając wśród społeczności głuchych.

Migow ym, a przebywał w  Japonii tylko

macza języka migowego i musiałam nauczyć

dwa lata.

się czytać z ust nauczycieli. Szkoły w USA

Migam.pl: Porównywanie języków

dzie jak i w szkole czy szpitalu.

włącznie z uniwersytetami mają obowiązek

migowych dwóch różnych krajów jest

Migam.pl: Jaka jest sytuacja prawna

zatrudniać tłumaczy języka migowego dla

bardzo ciekawe. Skąd pomysł na takie

osób głuchych w Japonii?

Głuchych i słabo słyszących.

działanie?

Mayuko: Głusi w Japonii nie mogli dostać

Mayuko: Języki migowe to moja pasja i po

prawa jazdy aż do 2008 r., kiedy to uzyskali

Migam.pl: Dziękuję za rozmowę. Zapra-

prostu chciałam się nią podzielić z wieloma

takie prawo. To było bardzo dziwne bo

szamy do Polski!

osobami. Odkąd przeprowadziłam się do USA

w USA mogłam prowadzić już od 1998 r.

Mayuko: Rów nież dziękuję. Bardzo

zaczerpnęłam z kultury amerykańskiej wiele

Poza tym nie ma znanego w USA systemu

chciałbym odwiedzić kiedyś Polskę, poznać

nowych rzeczy. To zmieniło moje życie i sposób

telekonferencji, który jest znany w USA

nowych ludzi i nauczyć się Polskiego Języka

postrzegania świata. Więc teraz moja kolej - chcę

i można z  niego korzystać bez żadnych

Migowego. Oprócz tego chciałabym spróbo-

podzielić się z ludźmi moimi doświadczeniami.

przeszkód w kontaktach z tłumaczami ję-

wać polskiego jedzenia :)

zyka migowego. Mam nadzieję, ze wkrótce

Migam.pl: Jak wygląda życie Głuchych

będzie wdrożony w Japonii i  że mieszka-

w Japonii?

jący tam głusi będą mogli porozumiewać

«

rozmawiał: Sławomir Łuczywek

migam.pl

Mayuko: Kiedy mieszkałam w Japonii

sie ze słyszącymi osobami bez przeszkód.

Mayuko

klimat wokół osób Głuchych nie był tak

Mimo że Japończycy wysyłają z telefonów

http://JSLvideo.com

16

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl


nauka INFORMACJA PRASOWA Miło nam poinformować Państwa o inauguracji kampanii:

„Usłyszeć krzyk niesłyszących”, którą Fundacja A.R.T. www.przeciwprzemocy.pl realizuje wspólnie ze zwycięzcą Startup Heroes portalem www.migam.pl Kampanię rozpocznie konferencja dla wszystkich osób, którym nie jest obojętny los osób niesłyszących, które jako ofiary przemocy są skazane same na siebie. „Usłyszeć krzyk niesłyszących” to hasło, które ma sprowokować osoby najbardziej zainteresowane czyli: urzędników, lekarzy, policjantów, straż miejską, nauczycieli do działania. W Polsce razem osób z uszkodzonym słuchem jest około 470 tys., natomiast samych Głuchych jest 150 tyś, źródło: POKL, PEFRON, PZG, Projekt 4 Kroki. Środowisko osób Głuchych jest niezwykle hermetyczne, nie ze względu na swoją specyfikę, lecz z powodu osób słyszących, które boją się konfrontacji. Podobnie jest z  problematyką przemocy w rodzinach niesłyszących, gdzie zarzewiem sporu jest głównie słyszący małżonek/małżonka. Sytuacja osoby Głuchej, wobec której stosowana jest przemoc nie pozwala na zgłoszenie takich zdarzeń. Powodem jest brak tłumaczy lub po prostu lęk osoby zastraszanej, której wmawia się, że nikt jej nie wysłucha, że nie znajdzie świadków i a tym samym nie udowodni nikomu winy. Jednak największym problemem jest sytuacja, w której osoba Głucha oskarżana jest o stosowanie przemocy fizycznej ponieważ nie tylko nie słyszy, ale i nie mówi więc nie bedzie mogła się bronić. Doprowadza się taka osobę do stanu psychicznego załamania, które jest wynikiem psychologicznego wpływu oskarżyciela. Dodatkowym problemem jest zachowanie osoby Głuchej w  trakcie rozpraw sądowych - często osoba ta nie

kryje emocji wynikających z absurdu sytuacji, jest nadpobudliwa i wydaje dziwne nieartykułowane dźwięki, co w oczach niektórych przemawia za jej winą. Ta sytuacja w Polsce zmienia się wraz z większą ilością biegłych sądowych tłumaczy języka migowego. Kiedy osoba Głucha ma dostęp do tłumacza języka migowego jest w stanie bronić się skutecznie; czuje się bezpiecznie i pewnie. Osoba Głucha wzywana na sprawę w  charakterze oskarżonego najczęściej boi się, że nie będzie tłumacza języka migowego, przez co nie będzie możliwości obrony; wypowiedzenia się we własnym imieniu. Tłumacz języka migowego jest niezbędny i  coraz częściej skłania Głuchych do składania wniosków do sądu i walki o swoje prawa a w konsekwencji godne życie. Nie pozostawaj obojętny… Na konferencję inicjująca kampanię zostali zaproszeni m.in.: • Eunika Lech • Olgierd Kosiba • Halina Wojda-Wilczyńska • Agnieszka Nasiłowska • Tomek Fijołek Pomysłodawcy kampanii: Migam.pl – wszystko co jest związane z językiem migowym. Celem firmy jest popularyzująca języka migowego (w  tym opracowanie największego w Europie słownika) oraz rozwiązywanie problemów osób głuchych m.in. poprzez kampanie informacyjne. Fundacja A.R.T przeciwprzemocy.pl to projekt, który ma za zadanie pokazywać działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Prowadzimy doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych. Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla profesjonalistów oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań. Kampania ma charakter edukacyjno-społeczny. Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu: Kwestie merytoryczne: biuro@migam.pl Współpraca, patronaty, sponsorzy, prasa, pomoc@przeciwprzemocy.pl, Tel.: 088 55 52 222 Konferencja uzyskała patronat organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niesłyszących.

PARTNERZY PROJEKTU:

www.migam.pl

www.migam.pl Odwiedź nas na www.migam.pl

17 : http://www.facebook.com/fundacja.art oraz http://www.facebook.com/migampl

17


Skontaktuj się z nami reklama@migam.pl

Ewa – 22 242 86 57 Marek – 22 242 86 58 Monika – 22 242 86 53

C E N N I K POWIE RZCHNI REKLAM OWYCH

Okienko na I okładce 210 x 30 mm

1/2 strony 210 x 145 mm

Reklamy

cena (PLN netto)

1/1 kolumny - reklama lub artykuł sponsorowany

6.400

Okienko na I okładce

5.000

1/2 kolumny

4.200

1/3 kolumny

3.600

1/4 kolumny

2.800

„wyspa”

2.500

1/2 strony 102 x 297 mm

1/3 strony 71 x 297 mm

1/3 strony 210 x 90 mm

1/4 strony 55,5 x 297 mm

Cała strona 210 x 297 mm

1/4 strony 210 x 67,5 mm

1/4 strony 102 x 135 mm

„wyspa” 106 x 106 mm

20 18

www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl www.migam.pl

E-gazeta migam.pl 3  
E-gazeta migam.pl 3  

news, deaf

Advertisement