Page 4

4  Mare · 21 november 2013 Nieuws

Gestolen fietsen Een dropping in het Westland is drie Leidse studenten duur komen te staan. Voor hun ontgroening van een studentenvereniging moesten zij in de nacht van vorige week woensdag op donderdag vanuit De Lier terug zien te komen naar Leiden, een tocht van ruim dertig kilometer. Het trio besloot fietsen uit een schuurtje in het dorp te stelen. Toen omstanders inbraakgeluiden hoorden, waarschuwden zij de politie. Agenten zagen de studenten fietsen en hielden ze aan. Uiteindelijk werd het drietal ingesloten. De politie wil niet zeggen om welke vereniging het gaat.

Koffiebekers ‘Biologisch afbreekbaar’ staat er in blauwe letters op de witte koffiebekers die overal aan de universiteit worden gebruikt. ‘Maar dat biologisch afbreekbare werkt pas als je ze los inzamelt, wat bij de faculteit Geesteswetenschappen momenteel nog niet gebeurt’, merkte Sander van Diepen van studentenpartij BeP op tijdens de afgelopen faculteitsraad. ‘Ik volg een minor bij sociale wetenschappen en daar zag ik dat er aparte gaten naast de afvalbakken zitten voor de bekers.’ Jolanda Riel, portefeuillehouder bedrijfsvoering, beloofde op de opmerking terug te komen.

Leidse eredoctoraten De Oostenrijkse reumataloog Josef Smolen en de Duitse chemisch bioloog Herbert Waldmann ontvangen een eredoctoraat van de Universiteit Leiden. Smolen heeft onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de behandeling en prognose van auto-immuunziekte reumatoïde artritis. Zij krijgen de onderscheiding bij de volgende dies natalis van de universiteit op 7 februari 2014. Bij de uitreiking van de eredoctoraten zijn professoren Tom Huizinga en Hermen Overkleeft de erepromotoren.

Wielrennen tegen suiker Profwielrenner Martijn Verschoor (28) heeft 15 duizend euro gedoneerd aan het Leids Universitair Medisch Centrum voor onderzoek naar suikerziekte. Verschoor heeft in totaal 16 duizend euro binnengehaald door met zijn ‘Stichting Diabetes Type 1 en Topsport’ in Drenthe de Diabetes Classic te organiseren. De duizend euro die niet naar het LUMC gaat, wordt gebruikt om ook in 2014 de Classic te kunnen houden. Verschoor heeft zelf diabetes type 1 en is wielrenner op topniveau. Hij rijdt voor de Amerikaanse wielerploeg Novo Nordisk. Alle coureurs in dit team hebben suikerziekte.

Lege koopwoningen D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven wil graag dat woningcorporaties leegstaande koophuizen tijdelijk verhuren aan studenten. ‘Heel veel studenten wachten nog op een woning’, zei Verhoeven dinsdag tegen minister Blok van Wonen, tijdens het debat over de begroting van het ministerie. ‘Kan de minister bekijken of het mogelijk is de wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat ook te koop staande corporatiehuizen beter en makkelijker te verhuren zijn aan studenten, zodat zij in de tussentijd die huizen kunnen gebruiken?’ Blok heeft nog niet op het voorstel van Verhoeven gereageerd.

Erasmusprogramma Voor het Erasmus+-programma heeft het Europees Parlement dinsdag 14,7 miljard euro beschikbaar gesteld om studeren in het buitenland te stimuleren. Het nieuwe programma is een verzamelnaam voor bestaande onderwijsfondsen en opleidingen binnen de EU, waaronder ook de populaire Erasmusbeurzen vallen. Ook vrijwilligers en jonge sporters moeten nu de mogelijkheid krijgen een studie te volgen of stage te lopen. Daarnaast wil Brussel dat studenten een lening aan kunnen vragen voor een masteropleiding in een ander EU-land. Het totale budget van het Erasmus+-programma geldt voor de periode van 2014 tot en met 2020.

Alles in tien jaar Open Access Wetenschappelijke artikelen moeten openbaar, zegt staatssecretaris Staatssecretaris Sander Dekker wil dat over tien jaar alle wetenschappelijke publicaties via Open Access beschikbaar zijn. Wie buiten de universiteitsmuren googlet op wetenschappelijke artikelen, loopt al snel tegen digitale betaalmuren op. Onderzoek dat gedaan is van gemeenschappelijk geld, is lang niet altijd voor de gemeenschap beschikbaar. Dat is altijd zo geweest, maar vroeger, toen wetenschappelijke tijdDoor Bart Braun

schriften van papier waren en ergens opgeslagen moesten worden, was er geen keus. In het internet-tijdperk is die keus er wel, en verschijnt er ook wetenschap in zogeheten Open Access-tijdschriften, die wel gratis toegankelijk zijn voor iedereen. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat per 2024 alle Nederlandse onderzoek via Open Acces toegankelijk is. Om die deadline te halen moet in 2019 zestig procent al zover zijn. ‘Voor sommige disciplines is dat

nog niet of nauwelijks gebruikelijk; in een aantal disciplines zijn er weinig Open Access-tijdschriften beschikbaar. Ook zijn er disciplines waar boeken de gebruikelijke manier van publiceren zijn. Dat maakt de gestelde doelen ambitieus’, geeft Dekker toe in zijn brief. Wat het ook ambitieus maakt, is dat publiceren op deze manier duurder is. Wie in het topblad Nature wil publiceren onder Open Accessvoorwaarden, betaalt zo’n drie en een half duizend euro extra. Dekker trekt in zijn brief geen extra geld uit

voor die kosten. Dat had de Britse overheid wel gedaan, echter: ‘Dit leidde niet tot een versnelde transitie, maar tot een continuering van de overgangsfase.’ Als de Nederlandse overstap niet vanzelf gaat, zullen Dekker en zijn minister een wetswijziging opstellen die het verplicht maakt. Over het openbaar maken van onderzoeksgegevens, voor subsidieverstrekker NWO een belangrijke eis, staat niets in de brief. Dekker beschouwt dat als een ‘verschillend onderwerp, met andere belangen.’

Trage computers, verdwenen documenten Docenten van de rechtenfaculteit klagen over computerproblemen. Het bestuur kan geen garantie geven dat het haperende netwerk snel weer soepel loopt. Het is onduidelijk wat er nu precies misgaat, bleek tijdens de faculteitsraad rechten van maandag. Personeelslid en promovenda Judit Altena kaartte de trage computers aan. De problemen duren al maanden en worden maar niet opgelost. Medewerkers hebben last van ‘permanente traagheid in alle programma’s, maar vooral mensen die in lange Word-documenten werken hebben problemen. Een eenvoudige bewerking duurt minuten’, zei Altena. ‘Soms vraag ik me af of er wel genoeg sense of urgency is bij het bestuur om het probleem op te lossen. We horen er zo weinig over. Is er zicht op een oplossing? Het zal ongetwijfeld zijn dat mensen er hard mee bezig zijn maar we merken er niets van. Het voelt als eeuwige ellende.’ ‘Het is helaas een bekend probleem dat een maand of drie geleden begonnen is’, zei Kees Pafort van het rechtenbestuur. ‘Computers starten traag op. Documenten raken kwijt. Er zijn veel calls afgegeven aan het ICT Shared Service Centre (ISSC) van de universiteit. Ik ben er 100 procent van overtuigd dat de ISSC-medewerkers er heel hard aan werken om het probleem te tackelen.’ Pafort gaf toe dat de ‘oplossingen tot nu toe geen lange houdbaarheid hebben’. ‘Telkens duikt het probleem opnieuw op. Het heeft mogelijk te maken met de invoering van de

nieuwe universitaire werkplek. En het aanhaken van andere faculteiten aan een centraal systeem. Ik kan geen enkele garantie geven over een oplossing. We kaarten het steeds aan bij het ISSC. Het is blijkbaar moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. Het is onduidelijk wat er precies mis is.’

Rechtendecaan Rick Lawson: ‘Het rechtenbestuur staat hier even machteloos in als de andere medewerkers van de faculteit. Het is niet iets dat we kunnen oplossen door extra geld te investeren of snoertjes goed in stekkertjes te doen. We zijn leken aan de zijlijn op dit punt. Het is niet anders.’ VB

‘Gemeenten kaasschaven te vaak’ Welke partij het grootst is in de gemeenteraad, heeft geen invloed op lokale bezuinigingskeuzes. Dat blijkt uit onderzoek van The Hague Governance Quarterly, een nieuw online platform van Bestuurskunde en The Centre For Innovation van Campus Den Haag, dat vrijdag wordt gepresenteerd. Wat zijn de resultaten? Universitair docent bestuurskunde Joery Matthys: ‘Op een aantal gebieden, zoals jeugd en veiligheid, wil men overal liever niet bezuinigen; bij een aantal andere zaken vindt men nog wel wat ruimte. Dat bleek niet afhankelijk te zijn van de

politieke partij die het grootst is. Dat is niet vreemd, maar we hadden iets anders verwacht. We constateerden ook dat de kaasschaafmethode niet erg geliefd is, maar wel veel wordt gebruikt. Daarbij hoeven namelijk geen echte keuzes gemaakt te worden. ‘Verder zou je zeggen dat men op bepaalde gebieden waarop al flink bezuinigd is, zoals cultuur en verkeer, nu wat terughoudender zal zijn. Maar dat is juist niet het geval.’ Hebben jullie ook ontdekt welke bezuinigingen het best werkten? ‘Nog niet echt. We hebben burgemeesters en gemeentesecretarissen namelijk gevraagd waarop

al bezuinigd is, waarop dat naar verwachting nog gaat gebeuren en voor welke gebieden ze zelf zouden kiezen. De effectiviteit is niet specifiek bevraagd, maar veelgebruikte methodes, zullen wellicht het beste werken. Hoewel juist de kaasschaafmethode eerder nefast is.’ De volgende editie gaat over extra inkomstenbronnen voor gemeenten. Waar kunnen we aan denken? ‘Er zijn natuurlijk de klassiekers, zoals vergunningen. Maar er zijn ook innoverende ideeën, met groene projecten, die op langere termijn wat kunnen opleveren. Binnenkort gaat de nieuw survey de deur uit.’ MVW

Meer academici voor de klas Promovendi moeten al tijdens hun promotie een gedeelte van de lerarenopleiding kunnen volgen, vindt universiteitskoepel VSNU. Er is een lerarentekort in Nederland, en er is vooral een tekort aan universitair geschoolde docenten. In 2016 zullen er zo’n 2200 voltijdbanen tekort zijn. De Nederlandse universiteiten presenteerden een gezamenlijk actieplan om meer academici voor de klas te krijgen. De instroom van universitaire lerarenopleidingen is de afgelopen jaren wel gestegen, maar niet genoeg om de dreigende tekorten op te vangen. Universiteitskoepel VSNU presenteerde daarom een actieplan. Er komt meer voorlichting over en werving voor de lerarenopleidingen, maar wel gecombineerd met een selectie om ongeschikte kandidaten buiten te houden. Die opleidingen krijgen meer startmomenten, stoomcursussen en moeten flexibeler worden. Dat laatste zou er onder meer toe moeten leiden dat promovendi al tijdens hun promotie onderdelen van de lerarenopleiding kunnen volgen. BB

Mare 10 (37)  
Mare 10 (37)  

Leids universitair weekblad

Advertisement