Page 1

8 september 2011 35ste Jaargang • nr. 1

Dringen: Hello Kitty komt eraan Pagina 15

Studerende boer kan filosoferend koeien melken

Wat zijn de gouden studietips van kenners? ‘Work hard, party hard!’

De wetenschap van afwas, koelkast en vieze doucheputjes

Pagina 3

Pagina 7

Pagina 8-9

1+1+1=6 Zes vragen over de fusie Leiden, Delft en Rotterdam Leiden, Delft en Rotterdam willen fuseren tot een Zuid-Hollandse superuniversiteit. Maar kan dat zomaar? En heeft dat zin? ‘Het is terra incognita.’ Komt die fusie er? Dat beslissen de universiteiten pas in het voorjaar van 2012. Mocht de keuze uiteindelijk op een fusie vallen – want ook andere samenwerkingsvormen zijn nog mogelijk - dan kan dat door de politiek worden afgeschoten. Er bestaat geen ‘fusieverbod’, zegt Ruud Louw, die twee jaar geleden afzwaaide als secretaris van het

Leidse college van bestuur en recentelijk promoveerde op een onderzoek naar het hoger onderwijsrecht. ‘De wet moet echter wel aangepast worden om een fusie mogelijk te maken.’ En daarvoor is ‘politieke wil’ nodig. Als die ontbreekt, zegt. Louw, kunnen de universiteiten het anders aanpakken. ‘Ze kunnen een samenwerkingsinstituut in het leven roepen. Dat kan een raad van toezicht en een college van bestuur krijgen. De drie universiteiten kunnen bevoegdheden afdragen aan het college van het instituut. Dan ontstaat er een structuur die wel heel veel op een gefuseerde universiteit lijkt.’

Wat zeggen de experts? Los van de politieke obstakels moet het plan breed gedragen worden. Jan Adriaanse is hoogleraar bedrijfseconomie in Leiden en doet onderzoek naar de reorganisaties en fusies (‘en vooral waarom die verkeerd aflopen’). Adriaanse: ‘Het ligt misschien voor de hand, maar fusies mislukken vooral als er geen goede reden is om met elkaar in zee te gaan.’ Colleges moeten volgens hem ‘helder uiteenzetten dat één plus één plus één niet drie is, maar zes. Je moet een beeld schetsen waar werknemers toch niet tegen kunnen zijn. Het benadrukken van de voordelen van schaalvergroting en geld bespa-

Leiden trok 4490 eerstejaars, 400 meer dan vorig jaar. Maandag heetten leden van Catena elkaar welkom met slagroomtaarten. Zie pagina 5. Foto Taco van der Eb

ren werkt in ieder geval zeer demotiverend richting personeel.’ Econoom en fusiespecialist Hans Schenk, van de Universiteit Utrecht: ‘Als het een idee is van een paar bevlogen mensen uit de top, dan is het gedoemd om te mislukken.’ Van te voren beloofde voordelen worden vaak niet behaald, aldus Schenk. ‘Je zou pas moeten fuseren als je ondubbelzinnig kunt vaststellen dat het een voordeel biedt op de huidige situatie. Dat is in dit geval moeilijk.’ Is het nodig? Volgens de bestuurders van de drie universiteiten is een bundeling van krachten nuttig om meer geld binnen te halen uit Europa, hoger te komen op universitaire wereldranglijsten en goedkoper te kunnen werken. Vooral de Chinese markt wordt als heel aantrekkelijk gezien. Chinezen die in Nederland studeren, leveren het volle pond op, omdat zij het instellingscollegegeld betalen. Voor Chinese studenten is de Shanghai-ranking zaligmakend. Op deze ranglijst neemt Leiden plaats 65 in, vijf plaatsenhoger dan vorig jaar. Delft en Rotterdam staan in de 150 tot 200 categorie. Volgens Ton van Raan, hoogleraar bibliometrie en ranglijstenspecialist van het Leidse Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies zal een fusie zeker een stijging betekenen: ‘De Shanghai-lijst kijkt vooral naar volume: Hoe groter, hoe beter. Ook het optellen van publicaties in Nature en Science telt natuurlijk flink aan als je fuseert.’ Of het op lange termijn soelaas biedt, is twijfelachtig. Van Raan: ‘In het binnen- en buitenland kan het fusiespel gespeeld worden. Uiteindelijk verdwijnt de voorsprong dan weer.’ Is fuseren goedkoper? ‘Er is geen enkele basis om te verwachten dat het schaalvoordelen gaat opleveren’, zegt Schenk ‘Dat wordt dan door strategische adviseurs van bepaalde bureaus bij collegeleden ingefluisterd. Maar cijfers zijn er niet. Het is terra incognita.’ Vergelijkbare fusies geven in ieder geval geen rooskleurig beeld. Schenk: ‘De fusies in het hoger onderwijs hebben een dramatisch resultaat opgeleverd. Kijk naar Inholland: door al dat gefuseer rezen de kosten en de salarissen van de bestuurders de pan uit.’ VB > Verder lezen op pagina 5 > Zie ook pagina 3

www.mareonline.nl geheel vernieuwd

Mare zoekt een stagiair (m/v)

Farmacologen desnoods naar rechter

Rapport kraakt Usis, college erkent fouten

Jaargang 35 van Mare wordt ingeluid met een vernieuwde website. Beter zichtbaar op mobiele apparaten en dowloadbare pdf’s.

Bij Mare is plaats voor een stagiair(e). Studenten met journalistieke ambities kunnen solliciteren. Mail cv en brief naar frank.provoost@mare.leidenuniv.nl

De sectie medische farmacologie van het Leiden Amsterdam Centre for Drug Research (LACDR) wordt waarschijnlijk opgeheven. ‘Wij zijn erg boos.’

Het studentenadministratiesysteem is verkeerd ingevoerd, aldus Capgemini. ‘We zijn gaan bouwen, zonder precies te weten wát we precies gingen bouwen.

Pagina 4

Pagina 5

Salariskwestie uit Wikipedia-lemma rector geschrapt Uit het Wikipedia-lemma van rector magnificus Paul van der Heijden zijn passages geschrapt over diens overschijding van de Balkenende-norm. DOOR BART BRAUN Dinsdag ontdekte een Wikipedia-redacteur de meer dan drie maanden oude verandering in het lemma van de rector. Twee alinea’s over zijn inkomen waren verwijderd, door een gebruiker met de naam Hettyvandermeij. De belangrijkste: ‘Op 24 november 2010 nam de faculteitsraad Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden unaniem een motie van treurnis aan, wegens het overschrijden van de Balkenende-norm in de beloning van twee leden van het college van bestuur, onder wie Van der Heijden.’ Radiojournalist Botte Jellema schreef een stukje over de verwijdering op zijn weblog. Daar merkt hij iets op: de personal assistant van Van der Heijden heet Hetty van der Meij. ‘Onwelvallige informatie weggehaald? Dat is nieuw voor mij’, reageert ze telefonisch. ‘Maar uw gesprek schikt mij niet op dit moment, omdat ik niet op de universiteit ben. Ik ga u dus wegdrukken, dag!’ Universitair voorlichter Caroline van Overbeeke bevestigt dat de veranderingen afkomstig zijn van het bestuursbureau. Onduidelijk is of Van der Meij dit op eigen initiatief deed, of in opdracht van Van der Heijden. Van Overbeeke: ‘Wij vinden dat als er onjuistheden staan, we die zelf mogen aanpassen, en zo ook bij stukken die uit de context gerukt zijn.’ Maar die motie was er toch gewoon? ‘Ja, maar Van der Heijden zit onder de Balkenende-norm.’ De rector ontvangt volgens het jaarverslag van de universiteit een bruto salaris van € 167.424, lager dan dat van de voormalige premier. Maar daarbovenop ontvangt hij een pensioenvoorziening van enkele tienduizenden euro’s (€ 43.622, verleden jaar), en als je die twee bedragen optelt, kom je juist boven de norm uit.

> Verder lezen op pagina 5

Bandirah Pagina 16


2  Mare · 8 september 2011 Geen commentaar

Groentijd Door Bart Braun Vroeger probeerde ik het nog wel eens, met zo’n collectefeut. ‘Ik stop honderd euro in je bus, als je je voor dit jaar weer uitschrijft bij je vereniging.’ Dat doe ik niet meer, omdat de studenten die voor hun ontgroening – oh pardon, ik bedoel natuurlijk: KennisMakingsTijd – moeten collecteren er geen seconde over na hoeven denken. No way. Ze staan daar niet voor arme negertjes, kankerpatiënten, de opvang van mishandelde cliniclowns of wat er ook op hun collectebus mag staan. Ze staan er om bij hun clubje te mogen. Waarom die clubjes jaar in, jaar uit kiezen voor het collecteren is me een raadsel. De collectanten zijn meestal alleen of met zijn tweetjes, dus veel Kennis Gemaakt wordt er niet. Het stimuleren van samenwerking, organisatietalent, creativiteit of andere binnen de vereniging gewenste eigenschappen lijkt niet aan de orde. De goede doelen zullen het door de verenigingen gegeven paard natuurlijk niet in de bek kijken. Geld is geld. Maar toch: de bussen zaten wel erg dicht op elkaar. Tijdens een wandeling van het station naar huis kwam ik meer dan twintig bedelende Augustijnen tegen. Wellicht had een slimmere verdeling over Nederland aanzienlijk meer geld op kunnen leveren voor het Rode Kruis. Maar toch: de ongeïnteresseerde uitstraling van het meisje met een KWF-bus, de wallen onder de ogen, het tweetal dat er maar bij ging zitten om peukjes te roken, dat straalt toch af op die goede doelen. Niet elke voorbijganger heeft er begrip voor dat de sjaarzen het alleen voor hun clubje doen. Een echte collectant die over een paar weken langs de deuren gaat, moet opboksen tegen die opgewekte weerzin. Maar toch: de zichtbare tegenzin van de bedelaars versterkt het idee dat collecteren iets stoms en vervelends is, dat je nooit uit jezelf zou doen omdat, ik noem maar iets, je hebt gezien hoe verschrikkelijk iemand ten onder kan gaan aan kanker. De drempel om vrijwillig iets voor een goed doel te doen, zal er eerder door verhoogd worden dan verlaagd. Als een vereniging dan toch wil dat de eerstejaars iets bijdragen aan de wereld – een prijzenswaardige opvatting – dan kan dat zoveel slimmer. Op manieren waarbij ze wel samen moeten werken, creatief moeten zijn, organisatievermogen moeten tonen. Laat ze kunstjes opvoeren en rondgaan met de pet voor het goede doel – of laat ze het kunstje opvoeren in bejaardentehuizen. Laat ze samen graffiti verwijderen. Mijn favoriet: zet ze in om de vele braakliggende terreintjes van Leiden om te toveren in guerilla gardens. Het is geschikter om de Leienaars te laten zien dat studenten meer doen dan zuipen en kotsen. Het is geschikter om een groepsband te kweken. Het is goed voor de biodiversiteit, het is goed tegen fijnstof, en als de sjaarzen later een tuin krijgen, kunnen ze er nu al wat over leren. Dat is pas een groentijd.

Colofon

Redactie-adres Pieterskerkhof 6 2311 SR Leiden Telefoon 071–527 7272 Fax 071–527 7288 Website mareonline.nl E-mail redactie@mare.leidenuniv.nl De redactie is op vrijdag gesloten. Oplage circa 15.000

Column

Hoofdredactie

Frank Provoost frank.provoost@mare.leidenuniv.nl Redactie

Harmke Berghuis redactie@mare.leidenuniv.nl Thomas Blondeau redactieleiden@gmail.com Vincent Bongers vbongers@mare.leidenuniv.nl Bart Braun bbraun@mare.leidenuniv.nl Dirk-Jan Zom D.Zom@mare.leidenuniv.nl Berit Sinterniklaas (stagiaire) Medewerkers

David van Bodegom • Rivke Jaffe • Petra Meijer • DM Sanders • Benjamin Sprecher Secretariaat Harmke Berghuis Fotografie Taco van der Eb • Marc de Haan Illustraties Bas van der Schot • Bandirah • Silas.nl Basisontwerp Roeland Segaar, Zabriski Communicatie Art direction en vormgeving richgirl-design.com Drukwerk Dijkman Offset Amsterdam Advertenties Bureau van Vliet B.V. Postbus 20 2040 AA Zandvoort Telefoon 023 - 571 47 45 Fax 023 - 571 76 80 Redactieraad

Prof. dr. J.P. Abrahams (voorzitter) • prof. dr. J. van den Broek • I. Bronstring • drs. J.C.M. Damen • prof. dr. A.J.W. van der Does • dr. H. Heestermans • prof. dr. J.J.M. van Holsteyn • mr. F.E. Jensma • dr. J.C. de Jong • J. Lut • E. van Kuppevelt • dr. D.J.W. Meijer • R. Nieuwenkamp • drs. R. Rijghard • L. Tijs • E. de Vries Jaarabonnementen

Een jaarabonnement op Mare loopt van september t/m juni. Belangstellenden kunnen Mare thuis­gestuurd krijgen door € 35,- over te maken op bankrekening 53.82.81.693 ten name van Universiteit Leiden inzake Mare. Studenten betalen € 25,-. Zij maken dit bedrag over op bovenstaand bankrekeningnummer onder vermelding van hun studentnummer. Adreswijzigingen

Alleen schriftelijk met postwikkel. Klachten en opmerkingen over de toezending van Mare 071-5277272. Mededelingen voor het op donderdag verschijnende nummer moeten uiterlijk de voorafgaande donderdag 16.00 uur in het bezit van de redactie zijn. ISSN 0166-3690

Als ik een zeekomkommer was… Nieuw jaar, nieuwe kansen, of zelfs een geheel nieuw begin. Dat laatste geldt natuurlijk voor jou, eerstejaars. Gefeliciteerd dat je nu al zo studentwise bent om deze column te lezen! Maar voordat mijn column daadwerkelijk aanvangt, een klein retrospectief: ik weet nog goed hoe ik, om twaalf uur ‘s middags, bij de blauwe bankjes op de begane grond van FSW, een groepje eerstejaars mijn allereerste Mare-artikel zag lezen. Nieuwsgierig kwam ik dichterbij, alleen om er achter te komen dat mijn meesterwerkje keihard werd uitgelachen. Lieve eerstejaars, je kan - geheel preventief - de tering krijgen. En dan nu door naar mijn eigenlijke verhaal. Dat speelt zich af in de Filippijnen, waar de Amerikanen in 1945, vlak voor de kust van het eiland Bushwanga, een Japans vloot de zeebodem in boorde. De wrakken liggen rond de 30 meter diepte; op de meeste kun je duiken. Het was laagseizoen, dus ik kon mij een persoonlijke divemaster veroorloven. Chris was een iel mannetje van rond de vijftig, kaal en compleet oversekst. Elke duik eindigde steevast met een opmerking als: ‘Oh man, did you see that jackfish? I swear, if I were a sea cucumber I would have fucked that jackfish so hard!’ De uren tussen de duiken werden gevuld met verhalen over de geheime bordelen van het oh zo brave moslimland Maleisië en plastische beschrijvingen van de ‘Bangkok sandwich’. Tijdens een van de duiken kwam ik op 40 meter diepte vast te zitten in een verwrongen gang die tot de machinekamer van een kapotgebombardeerde Japanse olietanker leidde. Om te voorkomen dat ik in paniek zou raken keek Chris mij strak in de ogen en schreef toen met potlood op een plastic bordje: ‘Just think of all the girls you could fuck tonight.’ En aan het eind van de middag klonk het: ‘Dude, I’m going to lick some pussy tonight. Man, you know how I love the pussy. PUSSY PUSSY PUSSY! Benjamin, I’ll see you at the karaoke bar.’

Voordat Chris duikinstructeur werd was hij boeddhistisch monnik in een Thais klooster. In de avonden dat Chris achter de hoeren aanzat en ik met zijn mede-duikinstructeurs onbegrijpelijke Aziatische liedjes probeerde te zingen, kreeg ik veel te horen over de vernietiging van het milieu daar. De zee voor de kust van de Filippijnen is zo overbevist dat lokale vissers soms boten met duikers volgen naar de nog overgebleven koraalriffen, om daar ‘s nachts met dynamiet en cyanide een laatste lading vis binnen te halen. Volgens de officiële statistieken hebben de Filippijnen in de afgelopen jaren 95 procent van hun koraalriffen gesloopt. Van de jungle die er ooit stond is ook nauwelijks iets over. Bekend natuurlijk. Maar dat is niet hetzelfde als het met eigen ogen zien. Wat heeft mijn promotieonderzoek nog voor zin, als er niets meer over is om te redden? Terug in Nederland probeer ik ‘s werelds milieuproblemen op te lossen door te kijken naar recycling van zeldzame metaaltjes. Metaaltjes waar bij nader inzien vooral de westerse iPad-kopende consument last van zou hebben als ik faal. Twee weken heb ik gedeprimeerd achter mijn bureau gezeten en online-comics gelezen. Twee weken kwam ik elke dag tien minuten later op mijn werk. Twee weken van existentiële crisis. Tot ik uiteindelijk met mijn promotor aan tafel zat. Hij sprak: ‘Overdag moet je gewoon artikelen lezen, data verzamelen en dingen analyseren. Het onderzoek zelf is toch hartstikke leuk? Over de zin van je PhD denk je ‘s avonds maar na.’ En, beste eerstejaars, zo is het. Mijn onderzoek heeft misschien geen zin, maar ik heb er zeer zeker wel zin in. Benjamin Sprecher promovendus bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden


8 september 2011 · Mare 3 Deze week

Studentenbesturen verzamelen zich voor de Pieterskerk. Foto Marc de Haan

Rolls Royce’s of Kia’s? Gemengde reacties op fusieplannen Het college van bestuur sluit een fusie met Rotterdam en Delft niet uit, al zijn er nog wat bestuurlijke haken en ogen. ‘Heel Nederland denkt mee.’ Door Vincent Bongers Rector magnificus Paul van der Heijden danste zoveel mogelijk om het beruchte fwoord heen. Maar zo op het einde van zijn toespraak bij de opening van het academisch jaar, maandag in de

Pieterskerk, zei hij dan toch dat een ‘volledige fusie’ met de universiteiten van Delft en Rotterdam ‘niet buiten de gedachten gesloten wordt.’ Op vrijwel hetzelfde moment in Delft was collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg van de TU wat explicieter. ‘Fusie is geen vies woord’, zei hij in zijn speech. In Rotterdam werd voorzichtig van ‘een samenwerking, mogelijk uitmondend in een fusie’ gesproken. Aan het idee van een gehele sa-

mensmelting dat Van der Heijden een ‘vergaande variant’ noemde, zitten wel de nodige bestuurlijke haken en ogen. De raden van toezicht en de universiteitsraden moeten instemming verlenen. En ook niet onbelangrijk: De politiek kan voor een fusie gaan liggen. ‘Heel Nederland denkt mee’, concludeerde Van der Heijden dan ook. Een intensievere samenwerking is in ieder geval nodig als ‘we op een aantal onderzoeksgebieden in

de Champions League willen blijven spelen’. De drie universiteiten presenteren begin 2012 een strategische nota. Dan zal duidelijk worden of er ook daadwerkelijk op een fusie wordt ingezet. Een waarschuwing uit de politiek liet niet lang op zich wachten. Halbe Zijlstra, staatssecretaris voor het hoger onderwijs, liet weten alleen voorstander van een fusie te zijn als de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd en de overhead afneemt.

Over hoe de colleges dat moeten aantonen, deed hij geen uitspraken. Ook oud-Shelltopman, Jeroen van der Veer, ging in zijn gasttoespraak in Leiden kort in op de fusie. Hij raadde de colleges aan om heel scherp te formuleren waar de universiteiten in de toekomst nu eigenlijk precies op inzetten. Veel studenten die een goede opleiding krijgen of minder studenten met een excellente opleiding? Van der Veer: ‘Willen we Rolls Royce’s en BMW’s produceren of de Toyota’s en Kia’s?’ Onder de toehoorders in de Pieterskerk werd er met gemengde gevoelens de speech van de rector gereageerd. Oud-rector Douwe Breimer, lid van de raad van toezicht van de TU Delft, staat ‘zeer positief ’ tegen een intensievere samenwerking. ‘Het is echt een kans.’ Of een fusie de juiste oplossing is, laat hij in het midden. ‘Het is te vroeg om daar iets over te zeggen.’ ‘Het is allemaal nog weinig concreet’, vindt Roel Glasbeek, universiteitsraadslid voor de partij Bewust en Progressief. ‘We weten het gewoon nog niet. Het is onzin om nu al voor of tegen te zijn.’ Anne van der Breggen en Sanne Stegwee, beide studenten geneeskunde en bestuursleden van Quintus, hebben zo hun twijfels. ‘Ik ben zelf niet zo’n voorstander van’, zegt Stegwee. ‘Het kan wel goedkoper worden. Ik denk alleen dat het voor de academische vorming van studenten minder goed is. Maar het gaat het college uiteindelijk om de pieken.’ Van der Breggen: ‘En er is, mede door de Halbe-heffing, al weinig tijd over voor leuke en nuttige dingen naast de studie.’ ‘Stel dat je anderhalf uur per dag moet reizen, dan word ik daar niet vrolijk van’, zegt Stegwee. ‘Dat is voor Leidse begrippen best een lange reistijd.’ Ook voor de verenigingen kan het op termijn nadelige gevolgen hebben. Van der Breggen: ‘Stel dat alle technische studies naar Delft verdwijnen. Dan is er minder diversiteit en worden studentenverenigingen meer studieverenigingen. Dan worden rechten en psychologie wel heel dominant.’ Ook de man-vrouwverhouding wordt wellicht verstoord in Leiden. ‘En er zijn al heel veel vrouwen die hier studeren’, aldus Stegwee.

Frutti di Mare

Filosoferen tussen bieten en koeien ‘Kom maar binnen’, zegt zijn moeder. ‘Hij is achter aan het werk.’ Vanuit een moestuin komt, met kaplaarzen aan, Corneel van Rijn (30) aangelopen. Hij is masterstudent filosofie. En boer. Hij woont in Leiden met zijn vrouw en drie kinderen. Maar regelmatig gaat hij naar Hoogmade, om daar de koeien te melken, bezoekers te ontvangen of de moestuin te schoffelen. ‘Het werd er met de paplepel ingegoten’, vertelt hij over het boerenbestaan. Na verhuizing naar Leiden had hij ook wel eens een ‘duf’ bijbaantje. ‘Maar ik ging weer meer hier werken en kwam erachter dat ik het toch erg leuk vond. Ik ben toen samen met mijn vader en broer een maatschap gestart. Ik vind het gewoon mooi. Het werk is heel afwisselend, het is een prachtige plek die ik al heel lang ken. Je bent je eigen baas. En je hebt de ruimte om te experimenteren.’ Een voorbeeld: de moestuin. Corneel: ‘Mijn opa was niet zo’n tuinder. Ik ben er weer mee begonnen.’ Hij verbouwt nu onder andere bietjes, wortels, courgettes, snijbonen, appels

Door Dirk-Jan Zom

en enkele Zuid-Amerikaanse knolgroenten. Biologisch houdt in: geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest. Van acht afnemers ontvangt hij ieder 150 euro, waarvoor ze van april tot november iedere week een pakket met groenten krijgen. Buiten naast de stal springt Corneel een hok in, zo tussen tien jonge koeien. Die reageren onrustig. ‘Omdat ze hier lang bij de moeder blijven, zijn ze geen mensen gewend. Onlangs sprong daarom een van de pinken zo het hok uit. Ik zag ‘m vervolgens de brug over rennen.’ Een oplettende buurman ving het dier in zijn tuin. De combinatie met de studie is wel moeilijk, vertelt Corneel. ‘Ik ben boer, student en huisvader. Daarom heb ik er wel langer over gedaan. Ik ben hier vaak ’s avonds en in het weekend om te melken. Zaterdag zijn we altijd open, voor de verkoop.’ Dit jaar wil hij afstuderen. Daarna wil hij meer op de boerderij gaan werken. ‘Als ik zeg dat ik studeer, denken mensen vaak dat ik in Wageningen zit,

niet dat ik filosofie doe.’ Toch biedt het werken op het land juist ruimte tot nadenken. Corneel: ‘Als ik hier bezig ben, heb ik altijd pen en papier bij me. Dan denk ik na over hoe ik een stuk wil opschrijven of welke argumentatielijn ik wil volgen. Als ik dan een idee krijg, kan ik dat meteen opschrijven.’ De boerderij heeft ook al aantrekkingskracht op zijn kinderen. Corneel: ‘Ze hebben veel ruimte om te spelen, er is een hut, een buitentrampoline. En ze zijn gek op de koeien.’ ‘Ik ben overal gek op’, schreeuwt zijn driejarige zoontje tussendoor. Corneel: ‘Mijn oudste wil nu ook boer worden. Dat zou dan de zevende generatie zijn die boer wordt. Mijn familie is al 150 jaar op deze boerderij actief.’ Vandaag wil Corneel nog even wat oogsten in de moestuin. Daarna moet hij alweer terug naar Leiden, zegt hij. Zijn andere twee kinderen moeten van school worden gehaald. Meer informatie over de boerderij op boerderijbuitenverwachting.nl

Foto Marc de Haan


4  Mare · 8 september 2011 Nieuws

LU-Card gerepareerd Een eerste lichting van de Leiden University Card (LU-Card) die in augustus verzonden is, werkte niet. Half augustus kregen ontvangers van de LU-card een mailtje waarin werd opgeroepen de kaart te vernietigen. Het zou gaan om ongeveer 2.000 kaarten. Een woordvoerder van de universiteit vertelt dat de leverancier een programmeerfout had gemaakt: door het gebruik van een verkeerd kaartnummer konden de kaarten niet gelezen worden. Hierop is de leverancier verzocht nieuwe kaarten te leveren. Eigenaars van de LU-Card hebben binnen anderhalve week een nieuwe kaart toegestuurd gekregen. De kaart, die dit jaar ingevoerd is, dient als toegangsbewijs, identificatiemiddel en leenkaart voor de bibliotheek.

Beleg in steen Afgestudeerden en andere geïnteresseerden in de Universiteit Leiden kunnen beleggen in obligaties in universiteitsgebouwen. Dat maakte rector magnificus Paul van der Heijden tijdens de opening van het academisch jaar bekend. De obligatieverkoop loopt via de door de universiteit opgerichte beleggingsinstelling Belvédère Academia Leiden University. De Universiteit Leiden is hiermee de eerste universiteit waar in cultureel erfgoed belegd kan worden. De obligaties kosten 1000 euro per stuk en zijn volgens Belvédère vooral bedoeld om de banden met alumni aan te halen. Daarnaast worden de kosten voor renovatie en onderhoud goedkoper voor de universiteit. Wie geld stopt in de Sterrewacht of Academiegebouw krijgt elk jaar een rentevergoeding van drie procent. Ook zijn er fiscale voordeeltjes omdat het om een culturele belegging gaat.

Exit student-assessor Er komt geen student-assessor in het college van bestuur. Dat is de reactie van staatssecretaris Zijlstra op een Kamermotie. Volgens de oppositie zouden dubieuze afstudeerpraktijken zoals bij InHolland eerder aan het licht komen wanneer er een student-assessor in het college van bestuur zou zitten. Zijlstra gelooft echter niet dat een student volledig op de hoogte kan zijn van de gang van zaken bij alle instellingen van de universiteit. Bovendien meent hij dat overleg van het bestuur dan buiten de vergaderingen plaats zal gaan vinden en dat de positie van de student ten opzichte van medezeggenschapsraad en andere studenten onduidelijk zal zijn. Een eerdere motie uit 2009 met eenzelfde voorstel sneuvelde al in de Eerste Kamer. De Rijksuniversiteit Groningen stelt wel een student-assessor aan. Deze heeft geen stemrecht.

Hogere studieschuld Studenten gaan door de langstudeerboete en de beperking van de basisbeurs/maatregelen van de overheid meer en langer lenen, waardoor hun studieschuld stijgt. Daarvoor waarschuwt het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), dat advies geeft over huishoudfinanciën. Volgens het NIBUD krijgen vooral studenten die nu met de studie starten te maken met hogere schulden. In 2011 was de schuld van afgestudeerde studenten al hoger dan in 2010, van gemiddeld € 13.318 in 2010 naar € 14.657 in 2011. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat 53 procent van de studenten de lening achteraf als een last ervaren. Vooraf maakt 42 procent zich niet druk of zij de lening kunnen terugbetalen.

Diplomaregister Een diplomaregister botst niet met de privacy, vindt staatssecretaris Zijlstra. Hij reageert hiermee op vragen van de Eerste Kamer die moet beslissen over de invoering van het register. Vanaf 1 januari moet in dit register van alle Nederlanders genoteerd staan welke erkende diploma’s ze behaald hebben.

Farmacologen boos over opheffing En gaan desnoods naar de rechter De sectie medische farmacologie van het Leiden Amsterdam Centre for Drug Research (LACDR) wordt waarschijnlijk opgeheven. Medewerkers ontvingen in juli een bevestiging van het faculteitsbestuur Wiskunde en Natuurwetenschappen, nadat de faculteitsraad met de plannen had ingestemd.

miljoen euro. Op een voorstel om medische farmacologie en farmacologie samen te voegen is volgens Erno Vreugdenhil, waarnemend hoofd van medische farmacologie, geen reactie ontvangen. Vreugdenhil zegt dat dit een besparing van twee ton kan opleveren en dat er draagvlak voor bestaat binnen het instituut. Het definitieve besluit over de

opheffing zal waarschijnlijk in september zal vallen. Dan is er nog de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij de Commissie voor Beroep en Bezwaar. Vreugdenhil: ‘Dat gaan we zeker doen. Wij vinden de situatie dusdanig absurd en zijn ook erg boos. Alles wat in onze macht ligt zullen we doen, ook als dat tot een gang naar de rechter leidt, al hoop ik niet dat het zo ver komt.’

Het LUMC onderzoekt nog waar het geld dat nu naar medische farmacologie gaat in de toekomst voor gebruikt zal worden. Volgens Vreugdenhil heeft de raad van bestuur aangegeven dat het geld beschikbaar zal blijven om de band met het LACDR te verstevigen. Decaan van de bètafaculteit Sjoerd Verduyn Lunel was deze week niet voor commentaar bereikbaar.

Het faculteitsbestuur blijft erbij dat de sectie onvoldoende past binnen het profiel van de faculteit en dat de aanvullende financiering met het oog op de bezuinigingen niet langer op te brengen valt, zo staat in een nieuw voorstel voor een reorganisatieplan. De sectie wordt gefinancierd door het Leids Universitair Medisch Centrum, maar volgens het bestuur is deze bijdrage niet voldoende en moet de faculteit bijspringen. De bijdrage wordt volgend jaar gekort met een ton tot 600.000 euro. De voorgestelde samenvoeging van andere secties binnen het LACDR is wel van de baan. Hier bestond geen draagvlak voor binnen het instituut, zo bleek uit reacties op een eerdere versie van het reorganisatieplan. De medewerkers blijven bij hun bezwaren. Volgens hen past medische farmacologie wel binnen het profiel van de faculteit en kan het onderzoek juist bijdragen aan de geplande intensivering van samenwerking met het LUMC. De bijdrage van het LUMC is volgens hen wel voldoende. Volgens het plan van het faculteitsbestuur bedragen de kosten van continuering van de sectie 1,7

Door Dirk-Jan Zom

Slechte spellers volgend jaar de klos

Wederom bedreigd: het LAKtheater

Rechtenstudenten die in september 2012 van start gaan, worden van de studie verwijderd als ze zakken voor de taaltoets. Dit jaar zijn er nog geen consequenties verbonden aan een onvoldoende.

De toekomst van het LAKtheater is voor de zoveelste keer onduidelijk.

Het bestuur van rechten wilde eigenlijk al dit collegejaar de mogelijkheid hebben om studenten die het Nederlands niet voldoende beheersen de deur te wijzen. Dat bleek om verschillende redenen niet haalbaar. Rechten wil bijvoorbeeld dat potentiële studenten goed geïnformeerd worden over de toets. Dat was dit collegejaar nog niet mogelijk. Vanaf 2012 wordt de toets opgenomen in het onderwijs- en

examenreglement van de faculteit. Studenten krijgen een herkansingsmogelijkheid. ‘Het is een fikse ingreep’, zei uittredend decaan Carel Stolker vorige week tijdens de faculteitsraad. ‘Maar tot nu toe wordt vaak pas veel te laat vastgesteld dat een student een taalachterstand heeft.’ Voor de tweede toets die in mei van dit jaar werd gehouden, haalde 30 procent een onvoldoende. Als dat in 2012 weer gebeurt, dan moet een groot gedeelte van de studenten vertrekken. Dat zou vervelend kunnen uitpakken. ‘Wat doen we als blijkt dat we na de toets ineens een derde minder studenten hebben?’ wilde perso-

neelsraadslid Birgit Wildenburg weten. Het faculteitsbestuur gaat er echter vanuit dat er een grote overlap gaat zijn tussen de groep studenten die hun bsa niet halen en de zakkers voor de toets. ‘Als er geen relatie blijkt te zijn dan hebben we een probleem, zei Pauline Schuyt, de portefeuillehouder onderwijs in het bestuur. Ook verwacht het bestuur dat alle studenten de toets heel serieus maken als er ernstige consequenties aan zakken zijn verbonden. In mei was er ongetwijfeld een gedeelte van de studenten die er met de pet naar gooide. Het bestuur hoopt dat percentage van dertig procent flink zal zakken. VB

Fiets fout = niet altijd weg De gemeente mag niet zomaar een fiets verwijderen. Alleen als een fiets aantoonbaar gevaar oplevert, mag deze zonder waarschuwing vooraf aan de gebruiker weggehaald worden. Dit heeft de bestuursrechter in Utrecht besloten. De fietser die de zaak had aangespannen kreeg een schadevergoeding voor het doorgeknipte slot. De verwijderde fiets stond niet in, maar net buiten het fietsenrek. Dit kon volgens de rechter niet als gevaarlijk worden gezien,

maar slechts als hinderlijk. In dat geval moet eerst een waarschuwing gegeven worden, bijvoorbeeld door een label aan de fiets te bevestigen met een redelijke termijn om de fiets zelf weg te kunnen halen. GroenLinks heeft het college van B&W vragen gesteld over de consequenties van de uitspraak van de rechter voor het Leidse beleid. Ook in Leiden worden regelmatig fout geparkeerde fietsen verwijderd. Het zou gaan om ongeveer 5.000 fietsen per jaar, in het kader van het Fiets Fout=Fiets Weg-beleid, dat

onveiligheid en rommeligheid moet tegengaan. In het stationsgebied is het daarom verboden fietsen buiten rekken of de fietsenstallingen te plaatsen. Verwijderde fietsen kunnen tegen betaling van een boete van 26 euro worden opgehaald. In het Leidsch Dagblad noemde fractievoorzitter Pieter Kos van GroenLinks het beleid failliet. Waarschijnlijk wordt op 13 september meer duidelijk over de consequenties van de uitspraak, dan worden de vragen van GroenLinks door het college beantwoord. DJZ

Het LAKtheater, het vlakkevloertheater dat vroeger bij de Universiteit Leiden hoorde, zit andermaal in zwaar weer. Bij een vorige bezuinigingsronde besloot het college van bestuur dat de exploitatie van een theater niet tot de kerntaken van de universiteit behoorde. Het LAK kwam na veel getouwtrek op het gezamenlijk bord van de gemeente Leiden (die de subsidie verstrekt) en de Universiteit Leiden (die de locatie gratis ter beschikking stelt). Eventjes leek het alsof het LAKtheater mocht blijven. Echter: ‘De directie van het theater heeft deze zomer laten weten dat verzelfstandiging in een eigen stichting helaas geen toekomstbestendige oplossing is’, meldt het Laktheater nu op haar website. Wat die zin betekent? ‘Daar kan ik helaas niets meer over zeggen dan dat het een lang en uitgebreid verhaal is’, aldus woordvoerder Louisa de Koning. ‘Er zijn verschillende kippen op verschillende eieren aan het broeden, en die willen we niet storen.’ Het theaterseizoen 2011-2012 gaat nog gewoon door. Daarna is de toekomst onduidelijk. De gemeente Leiden onderzoekt of het mogelijk is om het LAK te laten fuseren met de al gefuseerde stadsgehoorzaal en de schouwburg. Dat moet in 2012 duidelijk worden. En als duidelijk wordt dat het niet kan? ‘Dan komt er misschien een ander ei uit’, zegt De Koning hoopvol. BB


8 september 2011 · Mare

5

Nieuws

Meer eerstejaars, Hoe zit het met die norm? Augustinus wint > Vervolg van de voorpagina ‘Pensioen is geen salaris’, aldus Van Overbeeke. ‘Die fout wordt elke keer weer gemaakt.’ Maar hoe zit het dan met die Balkenende-norm? ‘Niemand weet precies wat er wel en niet onder die norm verstaan wordt’, legt financieel expert Martijn van Namen van GVN adviseurs uit. ‘Loon is alles dat uit dienstbetrekking wordt verkregen, maar het daadwerkelijk genoten loon is minder. De vraag is wat er indertijd bedoeld werd met die Balkenende-norm. Vallen royale onkosten er ook onder? Dat wordt vaak niet zo gezien. Om daar een einde aan te maken, ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Daarin staat niet alleen een maximum salaris van € 187.340, maar ook maximale ontslagvergoeding en een maximum op ‘voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn’, zoals pensioenen. Dat voorgestelde maximum is € 28.767. Als die wet wordt aangenomen, zal Van der Heijden dus wat van zijn pensioenvoorziening naar zijn salaris moeten laten schuiven om onder de Balkenende-norm te blijven. De gewraakte teksten zijn inmiddels weer terug te lezen op Wikipedia. De verschillende versies van het lemma zijn terug te vinden via de vernieuwde website van Mare: www. mareonline.nl. BB

De universiteit verwelkomt dit collegejaar 4490 nieuwe studenten. Dat zijn er 400 meer dan vorig jaar.

Dat blijkt uit de meeste recente cijfers van Studielink. In totaal was er een flinke toename was in het totaal aantal studenten. Het gaat overigens wel om vooraanmeldingen, in oktober zijn de definitieve cijfers bekend en die kunnen behoorlijk afwijken. Het lijkt er voorlopig op dat het marktaandeel van de universiteit licht zal stijgen van 7,5 procent naar 7,7 procent. Dat is belangrijk want de overheidsfinanciering is deels gekoppeld aan het marktaandeel. Opvallende stijgers onder de studies zijn bestuurskunde, die van 152 naar 206 eerstejaars gaan, en politicologie die er meer dan honderd eerstejaars bij krijgen en op 237 uitkomen. Rechten steeg ook flink omdat er dit jaar geen fixus is op de opleiding rechtsgeleerdheid. Bij Geesteswetenschappen verdubbelt de studie Grieks, zij gaan van 15 naar 30 eerstejaars. Vier van de vijf grootste studentenverenigingen kregen dit jaar meer leden. Uit cijfers van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen blijkt dat Augustinus het hoogste aantal nieuwe leden heeft: 383. Daarmee wordt Minerva afgetroefd, zij noteerden 372 sjaarzen. Quintus ontving 220 nieuwe leden. SSR komt uit op 178 nieuwelingen. Catena doet het ietsje minder goed. De vereniging noteert voorlopig 100 nieuwe leden, dat waren er vorig jaar nog 121. HB/VB

Meneer de Professor Klein is fijn, echt waar De managers grijpen de macht. We zien het overal: in het bedrijfsleven, de ziekenhuisbranche – en in het onderwijs. Meer bestuurders, meer bonussen en auto’s met chauffeur: en steeds minder vakmanschap, menselijke maat en onderling vertrouwen. Tijdens de opening van het academisch jaar afgelopen maandag werd onze academie geconfronteerd met het jongste project van deze ambitieuze klasse. Een megafusie van Leiden, Delft en Rotterdam, om een ‘kennisdelta’ te kunnen vormen die zó groot wordt dat we vanaf de Chinese muur te zien zullen zijn (of zoiets). ‘We willen een besluit nemen op basis van rationele argumenten’, aldus rector magnificus Van der Heijden. Die ‘rationele argumenten’ van managers zijn altijd gebaseerd op de veronderstelling dat schaalvergroting tot schaalvoordelen leidt. Deze veronderstelling heeft als voordeel dat het een eeuwig werkterrein voor henzelf creëert. Nadeel is echter dat deze ‘rationele’ modellen weinig tot niets te maken hebben met waar het op de werkvloer om gaat. Schaalvergroting maakt de lijntjes langer, besluitvorming formeler en onpersoonlijker, onttrekt flexibiliteit aan de o r ganisatie en betrokkenheid aan werknemers. De beoogde ‘schaalvoordelen’ zijn in werkelijkheid dus verwaarloosbaar en ook uitstekend te realiseren door samenwerking en overleg – precies de zaken die door de in het vooruitzicht gestelde fusie bemoeilijkt worden. Bovendien: ‘topinstituten’ zijn altijd klein. Oxford en Cambridge bestaan uit colleges met niet meer dan vier of vijf studenten per vakgebied per jaar! Princeton heeft niet meer dan een totaal van 7.500 studenten! Klein is fijn, echt waar. Kleine scholen presteren structureel beter dan grote scholengemeenschappen. De slijter op de hoek heeft vaak betere wijnen voor een lagere prijs dan Gall&Gall Gall&Gall. Liever een klein ziekenhuis, waarin de verpleegsters je bij naam kennen. Enzovoorts. Maar al deze ervaringen leren ons kennelijk niks. De fusiedrift woedt voort. De in 1927 verschenen film Metropolis van Fritz Lang toont het beeld van de toekomst waar we heen dreigen te gaan. Een toekomst waarin de mens een volkomen anoniem radertje is geworden in de wereldmachine en zowel het bestaande als het toekomstige is uitgedacht door ‘bovenbazen’. Wat er ooit aan menselijke vrijheid heeft bestaan, is opgegaan in het ‘rationele’ grotere geheel. Arbeidsproductiviteit en creativiteit gaan daarmee uiteindelijk te gronde, maar tegen die tijd is het al te laat voor een koerswijziging. De duizend onzichtbare koorden die ons in vrijheid binden aan onze verantwoordelijkheden, en de kleine gemeenschap doen vormgeven en functioneren, zijn dan al doorgesneden. De val is dichtgeklapt en er is geen weg meer terug. Prof. D.M. Sanders is gastonderzoeker aan de Universiteit Leiden. Op deze plek doet hij Voortaan wekelijks verslag van zijn indrukken.

Adviesbureau kraakt Usis College geeft fouten toe, raad eist excuses Een onafhankelijk rapport laat geen spaan heel van de manier waarop Usis, het nieuwe systeem voor studentenadministratie, is ingevoerd. ‘We zijn gaan bouwen, zonder precies te weten wát we precies gingen bouwen. DOOR VINCENT BONGERS Medewerkers worden er gek van, studenten snappen er niets van en het kost 10 miljoen euro - twee keer zo duur als begroot. Bij de invoering van het nieuwe studenten administratie en volgsysteem Usis ging veel mis, concludeert consultancybureau Capgemini. Het bureau laat in haar evaluatie geen spaan heel van het project. Usis wordt door gebruikers ‘omslachtig, star en complex’ genoemd. Het beheer kost meer tijd dan voorheen en de kwaliteit van de service is nog niet op het oude niveau. De onderwijsadministraties van de faculteiten zette naar schatting 30 procent meer personeel in om de dienstverlening enigszins op peil te houden.

In 2005 besloot de universiteit samen te gaan werken met andere instellingen om een nieuw studentenadministratiesysteem op poten te zetten. Het programma Campus Solutions van softwarebedrijf Oracle werd aangekocht en vormde de basis voor Usis. ICT-specialist Atos ging samen met de partners Usis verder ontwikkelen en invoeren. Dit bedrijf leverde ‘ondanks dwingende afspraken’ niet voldoende kennis, aldus Capgemini. Projectteamleden kenden het systeem bij invoering niet goed genoeg en tests door gebruikers vielen in het water. Dodelijk in het rapport is de opmerking dat ‘sommige studenten naar grote tevredenheid’ gebruiken maken van Ucheck. Dat is een door een geneeskundestudent ontwikkeld hulpprogramma voor Usis. Vorige week legde het college van bestuur tijdens de universiteitsvergadering verantwoording af over het project. ‘We hebben onze lessen geleerd’, zei vicecollegevoorzitter Willem te Beest. ‘We zijn gaan bouwen, zonder precies te weten wát we

precies gingen bouwen. We wilden tegemoet komen aan alle wensen .’ Het steeds veranderen van de voorwaarden maakte het volgens het college onmogelijk om het programma goed uit te rollen. Studentenfractie SGL/CSL vond de reactie van het college wat nonchalant. Excuses voor fouten werden niet gemaakt. Jorgen Bogaard van de SGL/CSL confronteerde Te Beest met een uitspraak die hij had gedaan over het project: ‘“Er zijn geen fouten gemaakt en als die wel zijn gemaakt dan zijn ze met zijn allen gemaakt”. Staat u nog achter deze opmerking?’ Volgens Hendrik Kaptein, voorzitter van Abvakabo/fnv fractie in de raad, wekte Te Beest de indruk dat hij met deze opmerking zijn eigen werknemers afviel. ‘Dat heb ik nooit zo ervaren en zeker niet beoogd’, reageerde Te Beest. Hij nam de gewraakte uitspraak dan ook terug. Daarmee is de kous niet af. Dit rapport gaat over de implementatie van Usis. De raad wil nu nog meer weten over de periode hiervoor.

‘Er zal hier niet veel veranderen’ > Vervolg van de voorpagina Wat kan er samen? Als de opleidingen en onderzoeksgebieden van de drie universiteiten naast elkaar gelegd worden, dan vullen die elkaar behoorlijk goed aan. Samenwerking is er ook al volop. Zo hebben Leiden en Delft samen de succesvolle opleiding Life Science & Technology opgezet. Met Rotterdam biedt Leiden een opleiding pedagogiek, evenals Chinees recht. Zo zijn er tal van andere initiatieven die floreren. Volgens Schenk is het slimmer zulke ontwikkelingen te stimuleren. ‘Je kunt veel beter initiatieven vanuit de basis goed faciliteren dan van boven een strak beleidsplan opleggen. Dat soort fusies is meestal ten dode opgeschreven. In een groot instituut gaat niet iedereen automatisch met elkaar samenwerken. Ik heb zelf meer dan tien jaar op de Erasmus Universiteit gewerkt. De meeste mensen hebben al geen idee van wat er een verdieping hoger gebeurt.’ Levert het wat op? Historicus Eric Storm, lid van de faculteitsraad Geesteswetenschappen, heeft zijn twijfels. ‘Historici werken al samen met vakgenoten die hun interesses delen. Die kunnen in Rotterdam, Oxford zitten of verbonden zijn aan een of andere obscure derde werelduniversiteit, dat maakt niet uit. Een fusie gaat die processen niet veranderen.’ Hij verwacht ook niet dat een grotere universiteit effectiever is in het binnenhalen van Europees geld, zeker niet voor Geesteswetenschappen. ‘Het heeft voor ons niet erg veel zin. Vaak dien je binnen een programma met collega’s van andere universiteiten een verzoek in. Daar zal niet veel in veranderen.’ Universitair hoofddocent sociaal

recht Barend Barentsen, lid van de faculteitsraad Rechten, verwacht ook niet al te veel voordelen. ‘We schieten er waarschijnlijk niets mee op. Mogelijk kunnen diensten als personeelsadministratie worden samengevoegd. Daarnaast kost het enorm veel energie om zo’n fusie voor elkaar te krijgen. Ik verwacht dat we Leiden gewoon blijven doen wat we altijd al doen.’ Volgens Barentsen bestaat de mogelijkheid dat de nieuwe organisatie er ‘een potje van maakt’ en de drie al bestaande merknamen bezoedelt. Met als gevolg imagoschade. ‘De nieuwe naam, wat die ook moge worden, is dan niet meer synoniem aan kwaliteit. Wellicht wordt er dan spottend over ons gesproken als Inholland University.’ Schenk ziet meer nadelen: ‘Te grote schaal leidt maar al te vaak tot standaardisering en verschraling. Gevreesd moet worden dat de toch al veel te omvangrijke universitaire bureaucratie slechts verder zal toenemen.’ Hoe gaat de superuniversiteit heten? Dat is nog onduidelijk. Toen in de media de naam Leiden University werd genoemd, schoten Delftenaren en Rotterdammers in de stress. Dat lijkt dus niet waarschijnlijk. Maar wat dan wel? De Corbulo University? Die naam werd geopperd in de jaren tachtig, toen er ook al werd gebrainstormd over een fusie. De Romeinse veldheer Gnaius Domitius Corbulo was een gevreesd bevelhebber die zijn manschappen een kanaal tussen de Rijn met de Maas liet graven. Op de verkennende samenwerkingsnota van de drie universiteiten prijkt voorlopig de naam LDR University, spreekt uit ‘Leader University’, maar dat is wellichte een tikje arrogant. VB


6  Mare · 8 september 2011 Advertentie

Alleen voor

studenten

% 0 5rting op

ko

+

headphone cadeau!

De Volkskrant heeft een oorstrelende aanbieding voor studenten. Neem nu voor een jaar een studentenabonnement op de Volkskrant en ontvang naast 50% korting een Sennheiser headphone cadeau. Je betaalt slechts € 14,25 per maand. Ga nu naar vk.nl/gratisheadphone om gebruik te maken van dit tijdelijke aanbod!* *Alle info en voorwaarden op vk.nl/gratisheadphone

vk.nl/gratisheadphone


8 september 2010 · Mare 7 Opinie

Die 6 zit tussen de oren Zesjescultuur is een vaag begrip, maar Zijlstra baseert er wel zijn paradoxale beleid op Van staatssecretaris Halbe Zijlstra moeten alle studenten excelleren. Maar dat wordt ze juist onmogelijk gemaakt, betoogt Johannes Visser. ‘Hij probeert van onderwijs een bioindustrie te maken.’ Door Johannes Visser Het beeld is bekend: de student aan wie je steevast je pen moet uitlenen, die aan het eind van de collegereeks je aantekeningen wil kopiëren, die meer weet van poppers dan van Popper en die rimmen verkiest boven Rimbaud. En dan blijkt in het derde jaar dat je met hem in dezelfde bachelorscriptiewerkgroep zit, omdat hij de afgelopen jaren weliswaar vaker met zijn gezicht dan met zijn kont boven een wc heeft gehangen, maar toch precies aan alle criteria voor de werkgroep heeft voldaan – mits hij volgende week die ene opdracht nog inlevert. Het moet maar eens afgelopen zijn, vindt Halbe Zijlstra. Hij wil af van de zesjescultuur. Dat hoeft niet te verbazen, want Zijlstra heeft een hekel aan cultuur. Toch is het op zijn minst komisch te noemen dat het juist Zijlstra is die de student van anti-intellectualisme beticht. Een politicus wiens grootste verdienste de invoering van de Voetbalwet is. Iemand die in interviews grif toegeeft dat muziek gaat om ‘uit je dak gaan’ en wiens favoriete auteur Dan Brown is. Bovendien heeft Zijlstra er in zijn eerste jaar als staatssecretaris juist alles aan gedaan om het excellerende studenten moeilijk te maken. Voor een tweede studie betaal je duizenden, zo niet tienduizenden euro’s. Zijlstra die ageert tegen de zesjescultuur is als Robert M. die zich uitspreekt tegen de kinderstring Volgens deze Zijl-

stra gaat de student, of liever de student van tegenwoordig, dus het liefst voor een zesje. Een blik in het digitaal krantenarchief van LexisNexis leert ons dat de term ‘zesjescultuur’ al in 1996 voor het eerst in een tijdschrift verschijnt. In Quote wordt universiteit Nijenrode besproken, met als opmerkelijke conclusie: ‘De zesjescultuur is aan het verdwijnen. Met een zesje kun je niet meer overleven.’ Op 27 april 2005 verschijnt een ANP-bericht over een studentenprotest tegen de plannen van, jawel, staatssecretaris Rutte. ‘De studenten vrezen dat zij in de toekomst geen tijd meer hebben om zich naast hun studie te ontplooien. Ook verwachten zij dat een “zesjescultuur” ontstaat als de Tweede Kamer akkoord gaat met de plannen van de staatssecretaris.’ Op 13 oktober 2006 een nieuw krantenbericht: ‘Ze (minister Maria van der Hoeven, JV) meent dat leerlingen ‘het gewoon goed doen’, dat ‘excelleren geen vies woord meer is’ en dat de ‘typische Nederlandse zesjescultuur’ langzaam verdwijnt.’ NRC Handelsblad kopt op 10 maart 2007: ‘Studenten zweren zesjescultuur af.’ Even gemakkelijk wordt in dezelfde jaren het tegendeel beweerd: de student is wel degelijk lui en twee op de drie studenten geeft aan geen extra moeite te

doen voor een cijfer hoger dan een zes. Het is een vaag begrip, de zesjescultuur, een pijn die niet verklaard kan worden en die misschien zelfs tussen de oren zit. Maar niet voor Zijlstra. Hij gelooft heilig in de zesjescultuur. Misschien niet zo gek. Als je een jaar met Dion Graus hebt samengewerkt, ga je vanzelf geloven dat er met het onderwijs iets mis is geweest de afgelopen jaren. Zijlstra komt zelfs met maatregelen die de tendens moeten stoppen. Uit een bericht van de NOS: ‘Volgens de staatssecretaris moet het gemakkelijker worden voor onderwijsinstellingen om eindexamencijfers te laten meetellen bij de selectie van studenten. Maar cijfers mogen niet het enige selectiecriterium zijn; er moet bijvoorbeeld ook een motivatiegesprek worden gevoerd.’ Je hoeft geen acht voor argumentatie gehaald te hebben om te zien waarom Zijlstra’s plannen geen oplossingen bieden. Bijvoorbeeld: wanneer je eindexamencijfers laat meetellen bij de selectie van studenten, kan dat ertoe leiden dat studenten in spe de toegang tot hun studie naar keuze wordt ontzegd. Gedemotiveerd beginnen zijn aan de studie die hun tweede keuze is. Of: het zal

de bijna-student die niet weet wat hij moet studeren zijn die slecht voor de dag komt bij een motivatiegesprek. Hij zal bij elk motivatiegesprek hetzelfde probleem hebben. Bovendien heeft het selectiebeleid voor de kandidatenlijst van de PVV al aangetoond dat zo’n methode de rotte appels er niet per se uit hoeft te pikken.

‘Zijlstra die ageert tegen de zesjescultuur is als Robert M. die zich uitspreekt tegen de kinderstring’ Er zijn nog 101 andere praktische bezwaren te geven tegen de Buurman & Buurman-oplossingen van Zijlstra. Verontrustender is dat de plannen het onderwijsbeleid van de afgelopen veertig jaar simpel aan de kant schuiven. Probeert de regering al sinds invoering van de Mammoetwet in 1968 zoveel mogelijk jongeren aan een vervolgopleiding te krijgen, nu wil zij slechts nog excellerende studenten. Bovendien ondermijnt Zijlstra met zijn maat-

regelen en passant het hele idee van de middelbare school. Een vwo-diploma alleen geeft als het aan Zijlstra ligt binnenkort geen garantie meer op een studie. En merk ook de paradox op. Enerzijds wil Zijlstra dat eindexamencijfers mee gaan wegen bij de selectie van studenten, anderzijds wil hij dat eindexamencijfers minder belangrijk worden - een motivatiegesprek moet ook mee gaan tellen. Zijlstra zal er zelf niet bij stilstaan. Voor hem is het probleem, als dat er al is, even eenduidig als de plots van zijn favoriete boeken. Laat je Zijlstra de financiële crisis oplossen, dan stort hij morgen een tientje op eenieders rekening. Vraag je naar Zijlstra’s oplossing voor het PalestijnsIsraëlisch conflict, organiseert hij een touwtrekwedstrijd die voor eens en altijd beslist wie zich rechtmatig eigenaar van het land mag noemen. Moet Zijlstra iets doen aan de voedseltekorten in derdewereldlanden, dan stuurt hij nog geen week later een dozijn Allerhandes naar Congo. Eerst was Zijlstra er alleen nog op gebrand studenten zo snel mogelijk door hun studie heen te jagen. Langstudeerders moesten worden beboet en tweede studies waren uit den boze. Nu wil hij ook nog dat nieuwe studenten gemotiveerd zijn en excelleren. Zijlstra probeert van onderwijs een bio-industrie te maken. Dan moet hij niet vreemd opkijken wanneer dat slechts taaie sudderlapjes oplevert. Johannes Visser sprak vorig jaar bij de studentenprotesten in Amsterdam en Den Haag de menigte toe. Hij studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg een 7,5 voor zijn scriptie.


8

Mare · 8 september 2011

Wetenschap

De wetenschap van Wie als eerstejaars de universiteit binnenkomt, verlaat ook de veilige haven die het ouderlijk huis was. Het studentenhuis is nieuwe omgeving, met zijn eigen uitdagingen. Mare zette er een paar op een rijtje. TEKST BART BRAUN ILLUSTRATIE JEROEN MEIJER

In het Nederlands noemen we het mannelijk ejaculaat ‘sperma’, maar eigenlijk zijn de zaadcellen in de minderheid. Het zaad is vermengd met andere vloeistoffen die in de prostaat en de zaadblaasjes gemaakt worden. Een van de eigenschappen van deze lichaamscocktail is dat een kwakje vrij snel stolt na de zaadlozing.

Het doucheputje

Vermoedelijk gebeurt dat om te voorkomen dat na de seks alles weglekt in plaats van het vrouwtje te bevruchten. Het proces verloopt sneller bij hogere temperaturen, dus ook onder de warme douche, die immers niet veel kouder is dan een vrouw. Als het er om wat voor reden dan ook

naar uitziet dat er sperma in het doucheputje gaat komen, kun je jezelf een hoop gênant schoonmaakwerk besparen door de koudwaterkraan open te draaien. Hebben we ergens gelezen.

De afwas

Om het grootste misverstand meteen weg te ruimen: schimmels zijn geen planten. Ze vormen een eigen rijk van levende wezens, net zoals planten en dieren. Dat groene spul op de afwas van vorige maand ziet er misschien uit als mos, maar het verschilt er meer van dan een mens verschilt van een zeester. Het grootste verschil tussen planten en schimmels is dat planten zelf hun eten aanmaken met behulp van zonlicht, maar dat schimmels andere dingen moeten eten. De etensresten op vieze borden, bijvoorbeeld. Het is lastig om met het blote oog schimmels tot op de soort nauwkeurig te benoemen. Als vuistregel kun je aannemen: de asgrauwe schimmel op fruit heet Botrytis. Op brood vind je Rhizopus-soorten. Groene schimmels zijn vaak Aspergillus of Penicillium. Rode of oranje schimmels behoren tot het geslacht Fusarium en zijn daarmee familie van de schimmel waar de vleesvervanger Quorn van gemaakt is. Dat laatste betekent overigens niet dat je voedsel met schimmels erop nog kunt eten. Zolang je niet meer je maaltijd consumeert van de beschimmelde borden, kunnen ze niet zoveel kwaad. Huisgenoten met astma zullen het je wel kwalijk nemen als je het zover laat komen: zij kunnen last krijgen van de schimmelsporen.

De koelkast Je hebt lasagne gekookt voor je jaarclub, en er is een beetje over. Dat gaat terug in de koelkast, natuurlijk. Hoe lang kun je het daar bewaren? Toch wel een weekje, ongeveer? Volgens het Voedingscentrum moeten resten van maaltijden na twee dagen al opgegeten zijn. Tenminste: twee dagen, als je aanneemt dat je lasagne helemaal gaar was toen je hem serveerde, dat je hem dezelfde avond al weer terugzette in de koelkast, en dat die koelkast niet warmer is dan zeven graden. ‘Je kunt al je zintuigen gebruiken om te bepalen of iets nog goed is’, vertelt voorlichter Patricia Schutte van het Voedingscentrum. ‘Ziet het er nog goed uit? Ruikt het nog goed? Je kunt een klein beetje proeven. Maar helaas werkt die methode niet altijd, en daarom hanteren we die termijn van twee dagen.’ Schutte: ‘Die grens is natuurlijk niet exact. De houdbaarheid hangt af van allerlei factoren die van invloed zijn op de bacteriegroei: de bereidingswijze, de versheid van de ingrediënten, hoe lang iets buiten de koelkast heeft gestaan, enzovoort.

Die bacteriegroei wil je zo laag mogelijk houden, want af hankelijk van de soort bacteriën en het aantal, kun je daar ziek van worden. Na twee dagen is die hoeveelheid nog betrouwbaar, in het algemeen.’ Schutte: ‘Het is een wijdverbreide misvatting dat het eten van voedsel dat al een beetje bedorven is, goed is voor de weerstand. Er zijn zo ontzettend veel soorten bacteriën dat de kans dat je net de goede treft, heel klein is. In elk eten zit weer wat anders: in die lasagne treft u bijvoorbeeld wellicht Bacillus cereus aan, die op graanproducten leeft. Maar blootstelling aan die bacil beschermt u niet tegen de Campylobacter in een kipfilet.’

V o o r studentenhuizen, waar de koelkast vaker opengaat dan bij gezinnen, is het zaak de koelkasttemperatuur wat lager te zetten, adviseert Schutte. Vier graden Celsius is ideaal. ‘Als je niet weet hoe warm het in je koelkast is, kun je voor een paar euro een koelkastthermometer kopen bij de huishoudwinkel.’


8 september 2011 · Mare

9

het studentenhuis Bof

Vroeger was de bof een kinderziekte. Tegenwoordig heerst het vooral onder studenten. Het goede nieuws: waarschijnlijk krijg je het niet, want sinds 1987 worden kinderen ertegen gevaccineerd. Het slechte nieuws: dat vaccin helpt niet bij iedereen even goed, omdat het na verloop van tijd zijn werkzaamheid verliest. Normaal gesproken krijgt je immuunsysteem nog af en toe een zetje als het een

wild bofvirus tegenkomt, maar dat is in Nederland vrij zeldzaam. Behalve onder studenten. Wel is het zo dat de verschijnselen minder zijn bij mensen die gevaccineerd zijn. Daarnaast gebruiken de Nederlandse vaccins de zogeheten Jeryl Lynn-stammen van het bofvirus. De ontwikkelaar van het vaccin cultiveerde de vaccinvirussen uit wilde virussen die hij in de keel van zijn dochtertje Jeryl Lynn vond, vandaar de naam. Dat virus beschermt heel goed tegen virussen die lijken op de bof van het meisje. Voor de kenners: virussen met genotype A. De studentenbof, voor het eerst gesignaleerd in Delft, heeft

echter genotype G. Daardoor kan het makkelijker aan het gevaccineerde immuunsysteem ontsnappen. Vergelijk het met hoe beveiligers sinds 2001 heel goed zijn in het aanhouden van moslims, maar blonde terroristen over het hoofd zien. Nog meer goed nieuws: als je het onverhoopt toch krijgt, is er vrijwel altijd niets aan de hand. Alle mensen van voor 1987 die je kent, hebben het ook overleefd. Het probleem zit hem in dat ‘vrijwel’ van vrijwel altijd. De ontsteking kan bijvoorbeeld overslaan naar de zaadballen of eierstokken. Daar kun je in zeldzame gevallen onvruchtbaar van worden. Het virus verspreid zich via kleine speek-

seldruppels. Hoesten, niezen en praten kunnen al genoeg zijn: als je vriendje ineens een bolle kaak heeft, hoeft dat niet te betekenen dat hij met iemand anders heeft gezoend. Niezen in een zakdoekje dat je daarna weggooit, verkleint de kans dat je je vrienden en huisgenoten besmet. De GGD adviseert studenten die niet of slechts één keer zijn gevaccineerd om alsnog een anti-bofspuit te halen. Die beschermt ook meteen tegen mazelen en de rode hond. Als je niet meer weet hoeveel prikken je als kind kreeg, kun je dat nagaan bij het RIVM, telefoonnummer 0302743042.

Slaapgebrek

Er zijn zoveel leuke dingen en mensen te doen in het studentenleven dat slaap algauw een verspilling van kostbare tijd lijkt. Dat is het zeker niet! Chronisch slaaptekort zorgt ervoor dat je slechter presteert bij colleges, tentamens en – nog erger – in het verkeer. Slaapgebrek verstoort ook de huishouding van hormonen die de voedselinname en glucose besturen, zodat je er een verhoogd risico op overgewicht en op suikerziekte van krijgt. Langdurig en hevig slaaptekort is zo onaangenaam dat legers en geheime diensten het inzetten als verhoormethode. Doe het jezelf niet vrijwillig aan.

Schorheid

Je wordt makkelijk hees van het studentenleven. Alcohol droogt de stembanden uit, en zorgt ervoor dat je harder gaat praten. Ook schreeuwen en zingen studenten in de regel wat meer dan andere volwassenen. Met name meisjes zijn gevoelig, omdat die hogere stemmen hebben. Hun stemplooien moeten vaker trillen, en worden dus sneller moe. Als de schade niet de kans krijgt om zich te herstellen, kan de hese studentenstem chronisch worden: je krijgt dan eelt op je stembanden. Een logopedist kan dan nog uitkomst bieden, maar voorkomen is beter dan genezen: rook niet, drink met mate, rustig aan met mentholsnoepjes en probeer het volume te beperken. Voor dat laatste zullen ook de Leidse burgers je dankbaar zijn.


10  Mare · 8 september 2011 Advertentie

Maretjes De prijs voor een Maretje bedraagt €8,– per 30 woorden, opgegeven via redactie@mare.leidenuniv.nl uiterlijk t/m maandag 16.00 uur. Maretjes aangeboden voor commerciële doeleinden worden niet geplaatst, evenmin als Maretjes waarin zaken worden aangeboden die de waarde van 4.500 euro te boven gaan. Beginnerscursus Capoeira start 21 september van 19.30 tot 20.30 uur. Zeven weken, kosten €50. Adres: gymzaal PC Hooftlaan in Leiden. Meer info? Capoeiracursus@live.nl Gezocht: Voor verschillende onderzoeken van de afdeling anesthesiologie van het LUMC zijn wij op zoek naar gezonde mannelijke vrijwilligers (18-45 jr), die tegen vergoeding mee willen doen aan pijn- en ademhalingsonderzoeken. Indien u belangstelling heeft, neem dan contact op met drs. Merel Boom, of prof. dr. A. Dahan, tel: 071-5262301 of m.c.a.boom@lumc.nl. Zit jij niet lekker in je vel? Doe dan mee met een onderzoek van de Universiteit Leiden naar hardlopen en het effect op stemming. Voorwaarden zijn dat je tussen de 18 en 25 jaar bent, niet meer dan 1 uur per week aan sport doet en momenteel geen behandeling ondergaat voor je klachten. Er wordt van je verwacht dat je gedurende 4 maanden ongeveer 2 keer per week (begeleid en onbegeleid) hardloopt. Stuur een mailtje naar experimenthardlopen@gmail.com en er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen. Het programma Man Bijt Hond zou het leuk vinden om binnenkort een serie te maken over een studentenhuis. Veel mensen hebben wel een idee of vooral veel vooroordelen over studentenhuizen, maar hoe gaat het er nu eigenlijk echt aan toe? Man bijt hond wil ‘de mens achter de student’ leren kennen en zoekt daarom een aantal gezellige huizen om het hier eens over te hebben. Lijkt jullie huis dit leuk en hebben jullie wel wat te vertellen en te laten zien? Dan komen we graag een keer geheel vrijblijvend op bezoek.Wanneer jullie mij jullie nummer mailen kan ik contact met jullie huis opnemen om wat meer uitleg te geven, en kunnen we bekijken of we binnenkort een keer langs kunnen komen. Alvast bedankt voor jullie reactie! Annemarie bouwman 035-6719058. GEZOCHT: HUISWERKBEGELEIDERS voor GESCHIEDENIS (20ste eeuw) en NEDERLANDSE LITERATUUR (geschiedenis, vroege literatuur). Wie kan deze vakken aantrekkelijk en begrijpelijk maken voor onze zoon: een 15-jarige gymnasiast (4de klas Haganum, Den Haag) met uitgesproken beta-kwaliteiten. Het strekt tot aanbeveling als huiswerkbegeleiders aan kunnen sluiten bij de belangstelling van onze zoon (muziek, computers, techniek) en mogelijk met meer vakken kunnen helpen. Frequentie en tijdstip nader af te spreken. Locatie: aan huis in Voorburg. Reistijd deels vergoed. Inlichtingen via tel. 0624624628 en/of t.kalker@hetnet.nl. Word jongerenvertegenwoordiger naar de VN, en reis naar de VN in New York! Laat jij de stem van jongeren horen op toonaangevende bijeenkomsten met beleidsmakers? Opgeven vóór 12 september www. dewereldvandevn.nl Mooie kamer met eigen keuken (met fornuis, ijskast en wat serviesgoed), badkamer en w.c. Terras. Dicht bij centrum en U.B. September mogelijk. €580.-. Big room with view on garden with own kitchen, bathroom and toilet.Terrace. Near centre and University Library. €580.- monthly. September possible. Tel. 0715133681.

Shuhari-dojo: karatecursus voor vrouwen en meiden! Start basiscursus zo. 11/9, 19:15-20:45. Gratis proefles is nog mogelijk. Gymzaal ‘De Brug’, Wassenaarseweg 499, Leiden. Informatie: Corinna, 0715231866, shuharidojo@xs4all.nl, www.shuriryu.nl. Bijbaantje? Gezocht zelfstandige, behulpzame student wonend in Den Haag voor enkele uren/week: clienten ontvangen, klein huishoudelijk werk, koffie en lunch verzorgen. Loon afhankelijk van leeftijd. Reacties naar info@centrummindfulness.nl.

Maretjes extra Maretjes-extra zijn bedoeld voor semi-commerciële instanties. De prijs voor een Maretje-extra is € 23,– incl. BTW voor elke vijfendertig woorden. U kunt deze advertenties uiterlijk op de vrijdag vóór het verschijnen van Mare opgeven bij Bureau van Vliet B.V., postbus 20, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023-571 47 45. E-mail: Zandvoort@bureauvanvliet.com WIL JE VAN JE BRIL OF LENZEN AF EN € 680,- VERDIENEN? KIJK DAN VANDAAG NOG OP WWW.FOCUSKLINIEK. NL VOOR ONZE UNIEKE ZOMERKORTINGSAKTIE. EEN BIJBAAN BIJ EEN ONDERNEMEND EN JONG ADVOCATENKANTOOR? Dit is je kans! Valegis Advocaten in Rijswijk, (bereikbaar per o.v.) zoekt een student(e) voor ondersteunende werkzaamheden zoals: kopiëren, koffie zetten, telefoon, secretariële werkzaamheden etc. Ben je gedurende ca. een jaar (of langer) minimaal 1 volle (vaste) dag per week beschikbaar? Stuur dan je motivatie met c.v. aan: c.brederije@valegis. com. Evt. meer info op 070 3196040. Problemen met het schrijven van je scriptie? Bel de scriptiebegeleider voor hulp en advies op het gebied van de sociale wetenschappen, bestuurskunde, politicologie en SPSS. Voor gratis intake 06 25056453 of www.de-scriptiebegeleider.nl. Uurtje over per dag? Wij zoeken kindvriendelijke studenten die van 11:45 tot 13.15 willen helpen met de overblijf op verschillende basisscholen in Leiden. Wij betalen €10,00 per keer. Interesse? Bel 071-5161209 (Saskia Stapper). Wil je 3 volle dagen genieten van het Oktoberfest in München? Pak dan nu je kans en stel zelf je ideale weekend samen via Oktoberfestreizen.nl Je reist met de bus, trein, vliegtuig of eigen vervoer en je overnacht in een pension, hotel of in een (huur) tent op de camping. Optionele boekingsitems: biertafels en entree Afterparty. Het Oktoberfest duurt 17 dagen, van 17Sep tot 02Okt2011, kies je weekend! Meer info en boeken; www.oktoberfestreizen.nl. OPROEP: HUURPROBLEMEN? Heb je een studentenkamer en heb je te maken met achterstallig onderhoud door de huisbaas of de woningcorporatie? Wordt er niks aan gedaan? Of betaal je een veel te hoge huur? Laat het ons weten! Wij gaan proberen je te helpen. Mail je verhaal naar: info@ vorstmedia.tv Jong dynamisch advocatenkantoor zoekt voor de woensdagen student(e) (rechtsgeleerdheid) voor de functie van juridisch secretaresse (bestaande uit alle secretarieel administratieve werkzaamheden). Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met cantarella@hoogendam-advocaten.nl.

PROGRAMMA Studium Generale najaar 2011 (1) www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Studium Generale organiseert brede activiteiten voor studenten, medewerkers, alumni en andere geïnteresseerden die graag over de grenzen van hun vakgebied heen kijken. TOEGANG IS GRATIS! GEEN AANMELDING NODIG. IEDEREEN IS WELKOM! (Indien niet anders vermeld. Kom wel op tijd, want vol = vol!) Voor een uitgebreid programma zie: www.studiumgenerale.leidenuniv.nl Lezing 2: Alternatieven voor Serie Nederland en de Europese antibiotica expansie overzee Peter Nibbering, wetenschappelijk Een hoorcollege over de koloniale onderzoeker, Afdeling Infectieziekten, geschiedenis, van 1400 tot heden Leids Universitair Medisch Centrum door prof.dr. Leonard Blussé en prof.dr. Piet Emmer Maandagavond 10 oktober 2011 Lezing 1: Groenbemesting Ton Bisseling, hoogleraar moleculaire Dinsdagavond 6 september 2011 biologie, Laboratorium voor Moleculaire Blussé: West-Europa aan de Biologie, Wageningen University & vooravond van de expansie overzee Research Centre Emmer: De Iberiërs en de expansie Lezing 2: Recycling met schimmels naar het westelijk halfrond Han Wösten, hoogleraar microbiologie, Universiteit Utrecht Dinsdagavond 13 september 2011 Blussé: · Portugal en de expansie naar het oostelijk halfrond Maandagavond 17 oktober 2011 Emmer: Het Caribische gebied, de Micro-organismen en de geneugten WIC en slavenhandel van het leven. Over lekkere en gezonde gefermenteerde voedingsmiddelen Dinsdagavond 20 september 2011 Eddy J. Smid, universitair Blussé: De VOC in Azië hoofddocent, Laboratorium voor Blussé: Het koninkrijk en de Levensmiddelenmicrobiologie, totstandkoming van Nederlands Wageningen University & Research Oost Indië Centre Dinsdagavond 27 september 2011

Emmer: De West en de afschaffing van de slavernij Emmer: Het moderne imperialisme

Maandagavond 24 oktober 2011

Blussé: De laat-koloniale staat en de opkomst van het nationalisme Emmer: Dekolonisatie

De bacteriën in onze darm en hoe we daarmee communiceren Michiel Kleerebezem, Principal Scientist, NIZO food research, en hoogleraar bacteriële metagenomica, Wageningen University & Research Centre

TIJD & PLAATS:

Maandagavond 31 oktober 2011

Maandagavond 19 september 2011

Wednesday 14th of September 2011

Dinsdagavond 4 oktober 2011

Wednesday 26th of October 2011

Are We Really Fair? True Fairness Versus Instrumental Fairness Eric van Dijk, Professor of Social Psychology, Institute of Psychology, Leiden University TIME & VENUE

7.30 till 9.00 hrs room 003, Lipsius building (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden Serie Jubileum LAKtheater: 65, maar nog lang niet met pensioen! Woensdag 5 oktober 2011

Een gedreven maker: over Ann Van den Broek en haar voorstelling Co(te)lette Liesbeth Osse, dans- en dansfilmdeskundige, o.a. verbonden aan De Bouwmeester, de Academie voor Podiumkunsten en de VU Donderdag 6 oktober 2011

Muziektheater – Hauser Orkator Huib Stam, VPRO-televisiemaker, schrijver over film en TV voor o.a. de Volkskrant, journalist, recensent, auteur en documentairemaker Vrijdag 7 oktober 2011

Betekenis in beweging, de invloed van de mime op het Nederlands theater Robbert van Heuven, theaterjournalist en dramaturg

Biobrandstof uit microalgen René Wijffels, hoogleraar bioprocestechnologie en TIJD & PLAATS: wetenschappelijk directeur AlgaePARC, 20.30 – 21.15/30 Wageningen University & Research zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Centre Serie Cleveringaplaats 1, Leiden Microcanon Toegang tot de lezingen voor Een canon aan microbiologische TIJD & PLAATS: iedereen en gratis. kennis naar aanleiding van het Feestlezing op 12 september: Voor de voorstellingen geldt de 100-jarig bestaan van de NVvM 19.30 uur (koffie/thee vanaf 19.00 reguliere kaartverkoop via het uur), Museum Boerhaave, Lange St. LAKtheater. Agnietenstraat 10, Leiden. Maandagavond 12 september 2011 Overige avonden: 19.30 uur, zaal 005, Bacteriën: onze onzichtbare Serie Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, recycleerders Schrijvers & Theater Leiden Feestlezing ter gelegenheid van 100 jaar Nederlandse Vereniging voor Dinsdag 18 oktober - Boris Vian Microbiologie Serie Boris Vian, de Dagschuimer Social Justice Just how? J. Gijs Kuenen, emeritus hoogleraar Dr. Sjef Houppermans, UHD Opleiding Defining and contextualizing Social algemene en toegepaste microbiologie, Franse taal en cultuur, Universiteit Justice Afdeling Biotechnologie,TUDelft Leiden 19.00 - 22.00 uur inclusief pauze en vragen zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden

Vaccinontwikkeling Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins en vaccinatie, Afdeling Medische Microbiologie, Leids Universitair Medisch Centrum Maandagavond 26 september 2011

Lezing 1: De ontdekking van penicilline door Alexander Fleming: een mijlpaal in de behandeling van infectieziekten Lenie Dijkshoorn, associate professor medische microbiologie, Afdeling Infectieziekten, Leids Universitair Medisch Centrum

Social Justice Beyond Borders? Pieter Pekelharing, Lecturer in Philosophy, Faculty of Humanities, University of Amsterdam

Dinsdag 25 oktober – James Kelman

Wednesday 21st of September 2011

Dinsdag 8 november – Franz Kafka

Justice and the Market Rutger Claassen, Assistant Professor of Political Philosophy, Institute of Political Science, Leiden University

De bijl voor de bevroren zee in ons Kafka`s literatuur en leven Prof.dr. Anthonya Visser, hoogleraar Duitse taal- en letterkunde, Universiteit

Wednesday 28th of September 2011

tIJD & PLAATS:

Social Justice in Practice A.G. Castermans, Faculty of Law, University of Leiden

How Late It Was, How Late Prof.dr. Richard Todd, hoogleraar Britse Letterkunde, Universiteit Leiden

dinsdagavond 19.30-21.00 uur 18 oktober: zaal 003 25 oktober en 8 november: zaal 028 Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden

ORGANISATIE & INFORMATIE: Studium Generale Universiteit Leiden • Postbus 9500, 2300 RA Leiden • 071 527 7283/7295/7296

studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl • www.studiumgenerale.leidenuniv.nl


8 september 2011 · Mare 11 Onderwijs

Wees geen spons Tips van mensen die weten wat studeren is Eerstejaars, vergeet alles wat u tot nu toe gehoord heb. De universiteit is geen braspartij en ook geen middelbare school plus. U bent hier om te studeren. Hoe? Hierbij zes tips tegen de zesjescultuur.

1.

Wat wil die eigengeiler van een docent horen? Rutger Bregman behaalde zijn bachelortitel geschiedenis cum laude met het dubbele aantal studiepunten. Onlangs publiceerde hij het boek Hoe haal ik mijn tentamen?. ‘Van studeren wordt vaak gezegd dat je alles kunt halen als je maar intelligent bent en hard genoeg werkt. In mijn boek bekijk ik het tentamen en de studie nu eens niet vanuit de student maar vanuit de docent. Wat wil hij horen? Neem je docent serieus, zorg dat je naar elk college gaat zodat je weet waar hij de accenten legt. Want docenten zijn allemaal ontzettende eigengeilers die hun graag hun eigen boeken voorschrijven en teruglezen wat ze zelf belangrijk vinden. Op deze manier kun je met zo min mogelijk tijd de beste resultaten halen.’

2.

Wees geen spons Cathelijne Filippo is studentenpsycholoog aan de Leidse universiteit. ‘Voor eerstejaars is het vooral belangrijk dat ze overzicht houden. Welke vakken moet ik halen? Hou ik mijn stof en aantekeningen goed bij? Zorg ik ervoor dat ik niet alles vlak voor het tentamen moet doen? ‘Nieuwe studenten moeten er rekening mee houden dat de universiteit echt anders is dan de middelbare school. Daar kon je je nog beredderen met de sponstechniek; alles dus in één keer opnemen. Maar daar is

de hoeveelheid stof nu te groot voor. Ze moeten strategisch studeren door hoofdlijnen te onderscheiden, schema’s maken enzovoorts. Als studenten twijfelen over hun studie of hun aanpak kunnen ze op de site van de studentenondersteuning de vragenlijst van SMART (StudieManagement & Academische Resultaten Test) invullen. Dan kun je meteen zien waar de knelpunten zitten. Er zijn workshops om deze aan te pakken. Ook kunnen ze terecht bij ons open spreekuur. Bij vragen over de opleiding is de studieadviseur aangewezen en als het om de studiekeuze gaat kun je bij de studiekeuzeloopbaanadviseur aankloppen.’

3.

Doe niet meer dan nodig is Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, studeerde rechten in 1963-1969.

‘Ik heb niet meer gedaan dan nodig was voor mijn afstuderen. Het werd op het laatst wel interessanter omdat je dichter bij je eigen interesse komt. Maar in het begin had je vakken als Romeins recht, een hele kluif. Grote, dikke boeken moest je doorploegen met al die Latijnse teksten, vreselijk. Daar had ik een repetitor voor. Die zei eens (zet krakerig stemmetje op, red.): “Als u zo doorgaat, meneer Opstelten, blijft u zitten in dat ULO-klasje daar aan het Rapenburg.” ‘Ik heb dus publiek recht gedaan, bestuurskunde. Dan kreeg ik zo’n stapel boeken mee en bij het tentamen was het eerste wat hij vroeg: “Ivo, heb je al die boeken gedaan?” Dan zei ik: “Ja, Herman.” Hij zat ook bij Minerva, ik kende hem. “Als je dat echt gedaan hebt, heb je een zeven’, zei hij. “Daar neem ik geen genoegen mee”, antwoordde ik, “ik ga voor meer”.

‘En na een half uur van praten en vragen stellen, zei hij: “Het gesprek is beëindigd. Zie je wel dat zeven het juiste cijfer is.” (lacht) Zo ging dat toen nog.’ (uit een eerder verschenen Mare-interview)

4.

Werk je aantekeningen meteen uit David Fontijn is docent archeologie en won in 2009 de prijs als beste docent van de Universiteit Leiden. ‘Het is zo vanzelfsprekend dat ik het eerst niet eens deed. Tot iemand het me zei. Als je op de dag zelf je aantekeningen uitwerkt, ben je er niet zoveel tijd mee kwijt en heb je beter overzicht. En als je de stof extra aantrekkelijk wil maken, ga dan ook boeken naast je stof lezen. Een docent geeft vaak suggesties mee. De meeste mensen doen dat niet, maar

De lat moet omhoog Nieuwe maatregelen dwingen studenten meer punten te halen en sneller hun studie af te ronden. Studeren wordt minder vrijblijvend. Een belangrijke maatregel die dit moet gaan bewerkstelligen is de langstudeerboete, die vanaf september 2012 ingaat. Studenten die een vertraging oplopen van meer dan één jaar in de bachelor of meer dan één jaar in de masterfase krijgen een boete van 3.000 euro per jaar, bovenop het reguliere collegegeld. Uitzonderingen zijn er wel voor studenten met een functiebeperking, studentenbestuurders worden vooralsnog niet ontzien. Ook deeltijdstudenten krijgen met de nieuwe regeling te maken. Hiernaast bestaat het plan om de studiefinanciering in de master vanaf september 2012 te vervangen door een sociaal leenstelsel. Dit betekent dat studenten voortaan een goedkope lening krijgen in plaats van een beurs. Je krijgt wel twintig jaar om je studieschuld terug te betalen in plaats van vijftien jaar. Ook op de universiteit zijn er maatregelen genomen om studiesucces te vergroten. Het bindend studieadvies stelt dat je 40 studiepunten moet halen in je eerste jaar om door te kunnen met je studie. In het tweede jaar moet je vervolgens de propedeuse halen. Het studieplan moet er vanaf volgend collegejaar voor zorgen dat studenten vanaf hun tweede jaar beter gevolgd worden. Studenten maken afspraken over de te volgen vakken en te maken tentamens per semester. Gaat het niet goed, dan kan er zo ook sneller actie worden ondernomen. Een tweede master of bachelor wordt duurder: studenten die verder willen studeren, gaan een prijs betalen die gelijk is aan het instellingscollegegeld. Dit kan oplopen tot wel twintigduizend euro. En staatssecretaris Zijlstra liet zijn plannen voor de toekomst zien in de onlangs gepubliceerde Strategische Agenda Hoger Onderwijs. De lat voor studenten moet omhoog: minder herkansingsmogelijkheden, meer contacturen en meer excellente studenten. Nominaal studeren moet regel zijn in plaats van uitzondering. DJZ

ik vond het echt motiverend. Maar goed, ik wist ook al vanaf mijn vierde dat ik archeoloog wou worden.’

5.

Weet wat je wil Maaike Kroon (30) is de jongste hoogleraar van Nederland en werkzaam op het gebied van de scheidingstechnologie, aan de Technische Universiteit Eindhoven. ‘Je moet goed weten wat je wil en daar voor gaan. Als eerstejaars kun je wel eens ontmoedigd worden door de algemene vakken. “Dit is niet waarom ik deze studie koos”, denk je dan. Sommigen haken dan af terwijl je net in je tweede jaar meer je richting kan bepalen. ‘Denk daarom altijd een stapje vooruit en blijf dat ook je hele studie doen. Als je gaat afstuderen, kom dan zelf met je onderzoeksvraag en stap niet zomaar in het project van promovendus. Wil je verder in de wetenschap, zorg dan ook dat je op tijd je onderwijsdiploma haalt.’

6.

Neem een voorbeeld aan de Leidse student Jamie Jamie Chua (19!), vierdejaars geneeskundestudent en derdejaars conservatorium student, jazzpiano. Mare vroeg naar zijn geheim. Rond middernacht mailde hij: ‘1. Goed plannen. 2. Focussen op één ding. Alles wat ik doe, doe ik goed, anders doe ik het niet. 3. Geloven in je mogelijkheden. 4. Work hard, party hard. Positieve bekrachtiging werkt. 5. Zoek continu naar mensen die je kunnen inspireren. Ik heb liever geen docent dan een slechte docent. Maar een echt goede en inspirerende docent is goud waard.’

Door Thomas Blondeau

Voor meer informatie zie www.studietips.leidenuniv.nl


12  Mare · 8 september 2011

drukken vormgeving

@UAFtweets

UAF studie en werk

voorlichting

Hany is gevlucht en studeert nu aan de VU #studievoorvluchtelingen

offerte proefschriften.nl

Academische Agenda

20374_GVO_Adv_42x50.indd 1

25-08-11 (wk 34) 10:28

A.C.W. Vos zal op 8 september om 15.00 uur promoveren tot doctor in de Geneeskunde. De titel van het proefschrift is ‘Towards therapeutic disease control in inflammatory bowel diseases’. Promotor is Prof.dr. D.W. Hommes. J.J. van Gastel zal op 8 september om 16.15 uur promoveren tot doctor in de Geesteswetenschappen. De titel van het proefschrift is ‘Il Marmo Spirante: Sculpture and Experience in Seventeenth-Century Rome’. Promotor is Prof.dr. C.A. van Eck. H. Di Lorenzo Pires zal op dinsdag 13 september om 13.45 uur promoveren tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. De titel van het proefschrift is ‘Spatial coherence and entanglement of light’. Promotor is Prof.dr. J.P. Woerdman. C. Phillips-Veeze zal op woensdag 14 september om 11.15 uur promoveren tot doctor in de Rechtsgeleerdheid. De titel van het proefschrift is ‘Child-headed households: A feasible way forward, or an infringement of children’s right to alternative care?’ Promotoren zijn Prof.mr. M.R. Bruning en Prof.mr. J.E. Doek (em. VU Amsterdam). K. Peng zal op woensdag 14 september om 13.45 uur promoveren tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. De titel van het proefschrift is ‘Hydrogel based drug carriers for controlled release of hydrophobic drugs and proteins’. Promotoren zijn Prof.dr. J.G.E.M. Fraaije.

A. Fens-de Zeeuw zal op woensdag 14 september om 15.00 uur promoveren tot doctor in de Geesteswetenschappen. De titel van het proefschrift is ‘Lindley Murray (1745-1826), Quaker and Grammarian’. Promotor is Prof.dr. I.M. TiekenBoon van Ostade. J.B. Dmitrieva zal op woensdag 14 september om 16.15 uur promoveren tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. De titel van het proefschrift is ‘Aspects of Ontology Visualization and Integration’. Promotor is Prof.dr. J.N. Kok. M.P.M. van der Linden zal op donderdag 15 september om 13.45 uur promoveren tot doctor in de Geneeskunde. De titel van het proefschrift is ‘Predictive Factors for Outcome of Rheumatoid Arthritis’. Promotor is Prof.dr. T.W.J. Huizinga. A.A. Hellingman zal op donderdag 15 september om 15.00 uur promoveren tot doctor in de Geneeskunde. De titel van het proefschrift is ‘Bone marrow derived cells in collateral formation: studies toward therapeutic arteriogenesis’. A.R. Korteweg zal op 15 oktober om 16.15 uur promoveren tot doctor in de Sociale Wetenschappen. De titel van het proefschrift is ‘The superpower, the bridge-builder and the hesitant ally: how defense transformation divided NATO (1991-2008)’. Promotor is Prof.dr. R. de Wijk.

Kloosterweekend Leef een weekend mee op het rimte van het kloosterleven, en ervaar de rust en stilte. Norbertijnenabdij van Berne, Heeswijk Datum: 26-28 november 2011 Kosten: € 50,- exclusief reiskosten Rob van Waarde (robvanwaarde@gmail.com) “100 strangers” workshop Het concept is simpel: ga met je camera de straat op, spreek iemand aan en maak naast een praatje ook een foto. Doe dit honderdmaal en voilá: je hebt jouw “100 strangers”- project met succes afgerond. Bij de LSE kun je enkele projectfoto’s in een expositie bewonderen én een tweedelige workshop volgen die je op weg helpt om aan jouw “100 strangers” te beginnen. Data: dinsdag 20 september en 11 oktober van 19.00-20.30 uur David Knecht (dledknecht@hotmail.com) of Nico van der Perk (nicovanderperk@gmail.com) Expose “Step out of your comfort zone!” Zie je een carrière voor je bij een ministerie, maar wil je een mening die gebaseerd is op feiten? Wil je leidinggeven aan 50 mensen, maar wel een people manager zijn? Wil je als criminoloog ook buiten de gevangenis kunnen kijken? Weet je heus wel dat de wereld niet alleen zwart en wit is, maar wil je je toch nog laten verrassen? Wil je als psycholoog ook de samenleving zien waar mensen na de behandeling in terugkeren? Kortom: wil je een bredere ontwikkeling naast je intelligentie? Doe mee met “Expose”!!. Begeleiding en aanmelding: Rob van Waarde (robvanwaarde@gmail.com) Think?! CEO’s van multinationals en politici vertellen dat belangrijke veranderingen (in persoonlijk leven, maar ook in wetenschap en bedrijfsleven) via een persoonlijke route verlopen. De verandering blijft niet aan de oppervlakte, maar dringt door tot hun hart. Je kunt leren om hier gebruik van te maken in jouw persoonlijk leven, want het helpt je om keuzes te maken die je tot je bestemming brengen. Tot je bestemming te komen betekent enerzijds dat jij bijdraagt aan je omgeving, aan de samenleving en anderzijds dat je dat voldoening geeft en je je thuis voelt. Data: donderdag 22 september, 6 oktober en 27 oktober van 20.00-22.00 uur Hanno Wisse en Rob van Waarde (robvanwaarde@gmail.com)

Steun vluchtelingen bij hun studie. Ga naar www.uaf.nl en win twee bioscoopbonnen! De actie loopt tot 1 oktober 2011.

Rapenburg 100, 2311 GA Leiden Www.ekklesialeiden.nl

Academisch Talencentrum – Academic Language Centre Mare-135x200.indd 1

Taalcursussen/Language courses 2011

Wil je je talenkennis verbeteren of een nieuwe taal leren? Het Academisch Talencentrum biedt een groot aantal praktische taalcursussen. Als je niet zeker bent van je startniveau, kun je gratis een instaptoets maken via de website of bij het Academisch Talencentrum. De onderstaande tijden zijn onder voorbehoud. Check daarom de website of kom langs bij het Academisch Talencentrum (Lipsius/1.25).

Zakelijk Engels Business English: vrijdag 10.15-12 uur

Duits Opfriscursus: donderdag 20.15-22 uur

Engels voor medewerkers Wetenschappelijk presenteren: vrijdag 13.15-15 uur Uitspraak: vrijdag 13-15 uur Academisch Schrijven: dinsdag 14-17 Teaching in English: dinsdag, 11.15-14 uur woensdag, 19.15-22 uur

Arabisch Arabisch 1: maandag 20.15-22 uur Arabisch 1: woensdag, 18.15-22 uur Arabisch 2: woensdag 20.15-22 uur

Start vanaf 19 september:

Frans Frans 1: donderdag 20.15-22 uur Frans 2: maandag 20.15-22 uur Frans 3: woensdag 18.15-20 uur Frans 4: woensdag 20.15-22 uur Frans 5: dinsdag 20.15-22 uur DELF: dinsdag 18.15-20 uur

Indonesisch Indonesisch 1, donderdag, 20.15-22 uur

Italiaans Italiaans 1: maandag 18.15-20 uur Italiaans 2: maandag, 20.15-22 uur Italiaans 3: dinsdag 18.15-20 uur Italiaans 4: dinsdag 18.15-20 uur Conversatie: dinsdag 20.15-22 uur

Russisch Russisch 1, donderdag 20.15-22 uur Russisch 2, dinsdag 20.15-22 uur Russisch 3, dinsdag 18.15-20 uur

Engels Engels 2: woensdag 15.15-17 uur Engels 3: donderdag 13.15-15 uur Engels 3: vrijdag 12.15-14 uur Engels 4: dinsdag 18.15-20 uur Engels 4: donderdag 18.15-20 uur Engels 4: vrijdag 14.15-16 uur Engels 5: dinsdag 17.15-19 uur Engels 5: dinsdag 20.15-22 uur Engels 5: woensdag 13.15-15 uur Engels 5: donderdag 16.15-18 uur Engels 6: woensdag 18.15-20 uur Engels voor studenten English for Academic Purposes: maandag, 14.15-17 uur EAP-writing for Master’s students: dinsdag, 15.15-18 uur International Legal English: woensdag, 12.15-14 uur

Spaans Spaans 1: dinsdag 18.15-20 uur Spaans 1: woensdag 18.15-20 uur Spaans 1: donderdag 16.15-18 uur Spaans 2: dinsdag 20.15-22 uur Spaans 2: donderdag 18.15-20 uur Spaans 3: donderdag 20.15-22 uur Spaans 4: woensdag 20.15-22 uur Conversatie: maandag, 18.30-20 uur

Chinees Chinees 1, dinsdag 20.15-22 uur Chinees 2, woensdag 20.15-22 uur Chinees 5, maandag, 20.15-22 uur

Japans Japans 1, donderdag 20.15-22 uur Japans 2, dinsdag 20.15-22 uur Japans 3, maandag, 20.15-22 uur

Turks Turks 1, dinsdag 20.15-22 uur Turks 2, maandag, 20.15-22 uur Zweeds Zweeds 1, woensdag 20.15-22 uur

Dutch for Foreigners

Dutch 1: Mon/Wed 19.15-22 hrs Dutch 1: Tue/Thurs 19.15-22 hrs Dutch 1: Mon/Fr 15.15-18 hrs Dutch 1; Wed/ Fr 15.15-18 hrs Dutch 2: Tue/Fr, 15.15-18 hrs Dutch 2: Mon/Wed, 19.15-22 hrs Dutch 2: Tue/Thurs, 19.15-22 hrs Dutch 3: Mon/Wed, 19.15-22 hrs Dutch 3: Tue/Fr 15.15-18 hrs Dutch 3: Tue/Thurs, 19.15-22 hrs Dutch 3: Saturday, 10.15-13 hrs Dutch 4: Tue/Thurs 19.15-22 hrs Dutch 4: Mon/Wed 19.15-22 hrs Dutch 5: Mon/Wed 19.15-22 hrs Dutch 6: Tue/Thurs, 19.15-22 hrs Dutch 1+2: Mon-Thurs 9.15-12 hrs Dutch 1+2: Mon/Tue/Thurs/Fr 9.15-12 Dutch 1+2: Mon/Tue/Thurs/Fr 15.15-18 Dutch 3+4, Mon-Thurs 9.15-12 hrs Dutch 3+4, Mon/Tue/Thurs/Fr 9.15-12 Dutch 3+4, Mon/Tue/Thurs/Fr15.15-18 Dutch 5+6 Mon-Thurs 9.15-12 Dutch 5+6, Tue/Wed/Thurs/Fr 9.15-12 Dutch Plus Advanced courses, aimed at improving one specific language skill. - Writing: Monday 20.15-22 hrs - Speaking: Monday 18.15-20 hrs Preparatory Course State Exam NT2: Wednesday 15.15-18 hrs Friday 12.15-15 hr

Voor prijzen, cursusinhoud, en aantal plaatsen: www.talencentrum.leidenuniv.nl of 071-5272332 Information on prices, course content an availability: www.languagecentre.leidenuniv.nl or 071-5272332

Volg nu ook het ATC op Twitter en Facebook

15-08-11 15:20


8 september 2011 · Mare 13

Student? Abonneer je nu op nrc.next en krijg 50 euro cash op je rekening Ga naar

nrcnext.nl/student


14  Mare · 8 september 2011 English page

go?

During the opening of the academic year at Leiden University, last monday, students were taking pictures. Photo Marc de Haan

Where can you

Now its time to get down to business – no more excuses. You are now a student in Leiden, so what do you really need to know? Mare, your new weekly, provides pointers on how to furnish your room, where to get a bike and where to go for a very last drink at night.

Last-minute tips for you stay in Leiden

So you don’t have a bed?

From A to B

Two in the morning

Once you have found a place, you’ll have to furnish it. The cheapest way is via the site gratisaftehalen.nl, but you’ll have to find someone willing to fetch all the free stuff for you in a car. The thrift stores on the Waardeiland (kringloopwarenhuis.nl) and on Eksterpad (kringloopwinkel-leiden.nl) do not give goods away free, but they will deliver them to your home.

In reality, the only means of transport that is suitable for Leiden’s centre is a bike. Unfortunately, it also means that there is a chronic shortage of storage space for bikes, particularly at the Central Station. There’s a certain amount of risk in parking your bike outside the bike shelters, as Leiden council is the worst bike thief in the town. As part of the “Fiets Fout = Fiets Weg” campaign (or: bike wrong = bike gone), any bikes left outside the shelter are carted away and stored in a depot on the industrial estate De Waag on Willem Barentszstraat.

A tough moment: it’s late, the clock has just struck two and you’ve been thrown out of the pub after the last round, but you’re still thirsty. Where can you go now? And where can you get something to eat?

Ikea in Delft also delivers, but both the furniture and its delivery are more expensive. But the real student bargains are found early in the morning, when the outsized household rubbish is collected: you haul it back to your place with your drunken flatmate and carry it off to your room, only to discover, a fortnight later, that a nest of mice had already taken up residence in it. The most important thing to remember is: make sure you have as little stuff as possible -it’s very likely that you’ll be moving again soon. If you want to paint the walls, pop into the paint shop at Hooigracht 64 or Gamma on Lammenschansweg. But remember: officially, the person who rents the place after you can demand that you paint the walls white again before you leave, so make sure you find someone who doesn’t want white walls.

The owner of the vehicle may collect it there, but will need to pay 26 Euros before he can ride off on it. To add insult to injury, the industrial estate is outside the town centre. Any bikes not collected within three months are sold at Het Warenhuis, a thrift store next to the depot. The prices range from 35 to 80 Euros and there are always some 30 to 50 bikes in stock. Het Warenhuis is the cheapest second-hand bike dealer in Leiden, according to one of its staff. Large selections of second-hand bikes can also be found at Van Habraken’s (Derde Binnenvestgracht 3A), Van Polanen’s (Oude Rijn 76) and Kaasmarkt Rijwielen (Kaasmarkt 5). Alternatively, if you are not worried about buying stolen goods, you can always buy a bike from a tramp for next to nothing.

On most weekdays, you are supposed to be inside the pub by one, but on Thursday, Friday and Saturday nights, it’s two. After that, it is difficult to get in anywhere, so make sure you are inside by then, such as inside Roebels (Pieterskerk-Choorsteeg 24), which is, according to our sources, one of the finest student pubs in Leiden. But there are rumours that you can sometimes get into Lemmy’s on Morsstraat after hours and it’s also worth trying Sociëteit De Burcht or Café Jantje van Leiden (Hartesteeg 8). And if you really want, Part Deux (Hogewoerd 19) is always open. Student fraternity Catena is famous for its continual partying. Any pangs of hunger can be alleviated at City Snack on Breestraat, opposite Minerva. We recommend the broodje bal, with mayonnaise or peanut sauce. At Sinaï (Breestraat 169), you can get those afterparty classics, shawarma and kebabs. Then there is always Patrick the Baker’s right next to the Town Hall, which is open, even on Saturday, from three o’ clock at night. You can’t any fresher than that.


8 september 2011 · Mare Cultuur

Agenda

Hoi poes Hello Kitty: een mierzoet meisje van 37 jaar Het normaal zo rustige Japanmuseum het SieboldHuis pakt vanaf zaterdag uit met de grootst denkbare publiekstrekker. Kinder- en vrouwenicoon Hello Kitty komt het statige grachtenpand overnemen. Fans moeten snel zijn, want de speciale Leiden-Kitty’s zijn zo op. Hello Kitty? Ja, Hello Kitty. Het mierzoete Japanse poesje. Officieel heet ze Kitty White, woont ze in London en is ze al bijna 37 jaar een klein meisje. Kitty is een Japanse stompstaartkat, vandaar dat ze slechts een stompje op haar kont heeft, in plaats van een echte poezenstaart. Waar moet ik die van kennen? Van, ehm, alles? In 1974 verscheen ze voor het eerst, op een portemonneetje. Inmiddels heeft ze haar eigen schoolspullen, plakplaatjes, telefoons, knuffels, tekenfilms, een online rollenspel, gitaren, popcornmachines, broodroosters, juwelen, horloges en nog zo’n 20.000 (!) andere producten. Licenties van Kitty leveren haar eigenaar Sanrio zo’n half miljard euro omzet per jaar op.

15

Ze lijkt een beetje op… …op een mensenbaby, inderdaad. De schemata met het hoofd dat heel groot is in verhouding tot het lichaam, en de ogen die relatief groot zijn in verhouding tot het hoofd, komen overeen met die van een baby. Winnie the Pooh, Mickey Mouse, Nijntje, Hello Kitty en Pikachu maken allemaal gebruik van die truc. Mensen vinden dat schattig, of, zoals de Japanners zeggen, kawaii. Maar toch, ze lijkt wel echt véél meer op Nijntje dan op Mickey Mouse. Dat vond Nijntje-schepper Dick Bruna ook, en die heeft zich er luidkeels over beklaagd. Toen Sanrio Kitty van haar konijnenvriendinnetje Cathy voorzag, gaf de rechter Bruna gelijk: Cathy ging te ver. Sanrio ging in beroep, maar besloot na de Japanse aardbeving eerder dit jaar het geld aan slachtofferhulp in plaats van advocaten te besteden.

En nu komt Kitty naar Nederland? Vanaf zaterdag is in Japanmuseum het Sieboldhuis de expositie Hello Kitty – Hello Holland. Hij duurt maar tot 20 november, dus het zal dringen worden tussen de in zuurstokkleuren geklede fans, vooral vrouwen tussen de twintig en veertig. En trouwens: Kitty ziet er wel uit als een kleutermerk, maar ze dankt haar succes aan het feit dat ze wordt verkocht aan mensen die rijker zijn dan kleuters. Waarom nu pas? ‘Ik denk dat we het meepakken op haar hoogtepunt’, aldus Kris Schiermeier, sinds een jaar directeur van het SieboldHuis. ‘En je moet natuurlijk ook een geschiedenis hebben om op terug te blikken voordat je kunt exposeren.’ Hello Kitty – Hello Holland is de afsluiting van het kawaii-jaar van het museum. Wat is er te zien op die expositie? De Hello Kitty-vibrator, -kettingzaag en -AK-47 zijn geen officiële Sanrio-merchandise, Sanrio-merchandise Sanriomerchandise en zijn dus afwezig. De spulletjes die al bij de V&D liggen zijn ook weggelaten, want die liggen al bij de V&D. Wel zijn er heel veel limited edition spulletjes waar verzamelaars hard op gaan. Nonchalant houdt Schiermeier een oud tupperware-achtig bakje omhoog. ‘Daar is een bod van duizend euro op gedaan.’ De spullen komen deels uit Japan, en deels van Nederlandse Kitty-fanaten.

En de hoogtepunten? Een speciaal voor Lady Gaga ontworpen jurk met poezenhoofdjes kijkt over de belangrijkste zaal van de expositie uit, maar overal in het museum is ze terug te vinden. Er komt een speciaal voor de tentoonstelling gemaakte film. Kleine kinderen – de andere doelgroep – kunnen knutselen, kleuren of een brief aan Kitty schrijven. Voor de souvenirwinkel zijn duizend Kitty-poppetjes gemaakt, met een jurkje vol Leidse sleutels. Snel kopen, wie weet dat ook daar straks een rijke verzamelaar op gaat bieden. En komt ontwerpster Yuko Shimizu ook nog langs? Neen. Tekenares Yuko Yamaguchi, die het katje bekend maakte, zal er ook niet zijn. Op Dick Bruna hoeven we al helemaal niet te rekenen. Het Sieboldhuis richt zich traditioneel meer op de hoge cultuur van Japan. Kunnen we nu ook een Pokémon-, Hentai-, of Godzillatentoonstelling verwachten? ‘We beginnen met Kitty’, zegt Schiermeier. ‘Daarna zien we wel weer verder.’ DOOR BART BRAUN

Hello Kitty – Hello Holland Museum SieboldHuis, Rapenburg 19 10 sept t/m 20 nov, € 8,50 (UL-studenten betalen € 1 op vertoon van hun collegekaart)

FILM

TRIANON Rise of the Planet of the Apes Dagelijks 18.45u en 21.30 u Bridesmaids Dagelijks 18.45 u Horrible Bosses Dagelijks 21.30 u Harry Potter: And the Deathy Hallows Part 2 3D O.V. Dagelijks 18.30. Za., zo., en wo. 14.15 u Super 8 Dagelijks 21.30 LIDO STUDIO Glee: The 3D Concert Movie Dagelijks 19.00 u Final Destination 5 3D Dagelijks 21.30 u Harry Potter: And the Deathy Hallows Part 2 2D O.V. Za., zo. en wo. 14.15 u Bad Teacher Dagelijks 19.00 u Cowboys & Aliens Dagelijks 21.30 u The Hangover part II Dagelijks 18.45 u The Devil’s Double Dagelijks 21.30 Crazy, Stupid, Love. Dagelijks 18.45 + 21.30 za. zo. en wo. 14.15 KIJKHUIS Tous les Soleils Dagelijks 18.45 u The Tree of Life Dagelijks 21.00 u Melancholia Dagelijks 19.15 u en 22.00 u

MUZIEK

LVC Triplex VIII Vr 9 sept 20.00 u v.v.k. € 7,50/deur €10,Kaputt! Met Funtcase, Lost, Requake & Badklaat Za 10 sept 23.00 u € 15,QBUS Jungle by Night Za 10 sept 22.00 u € 10,JAZZCAFÉ DE TWEE SPIEGHELS Floriaan Wempe Sextet ft Karel Boehlee Vrij 9 sept vanaf 21:00 uur Jamsessie o.l.v. Jeen Rabs Ma 12-sep vanaf 21:00 uur

T H E AT E R

LAKTHEATER WarmLopen (voorproefjes) Zo 11 sept 15.15 u € 3,50 IMPERIUMTHEATER Leids Dialogenfestival Vr 9 en za 10 sept 20.30 u € 8,-

DIVERSEN

OPEN MONUMENTENDAGEN Zo’n 40 monumenten houden open huis Za 10 en zo 11 sept MIDNIGHTWALK Start aan de Beestenmarkt Vr 9 sept 21.00 u € 5,- voor studenten OUDE UB, RAPENBURG Stella Maris Een constellatie over de ruimte Tot 7 november 2011 RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN Sisi en Wilhelm II t/m 11 sept Vorm tegen tijd: keramiek van Martin McWilliam t/m 18 sept NATURALIS Preparatie LiveScience Za 10 sept 11.00 – 15.00 u MUSEUM BOERHAAVE Kwik nagenoeg nul t/m 8 januari 2012 LAKENHAL Fer Hakkaart en Frans de Wit t/m 6 nov MUSEUM VOLKENKUNDE Maori t/m 18 sept


16

Mare · 8 september 2011

Kamervragen

00:01 PM

Het hbogedoogbeleid

Foto Marc de Haan

‘Ik kan mijn kont niet keren’ Kasper van Alphen (20), tweedejaars culturele antropologie Huis: Huize Mummiezicht, Van Houtstraat 3 Aantal huisgenoten: 21 Grootte: 8 m2 Prijs: € 200,- inclusief Hoeveelste kamer is dit? ‘Mijn eerste. Ik woon hier sinds april in de sjaarzenkamer, de kleinste kamer van het huis. Dit is volgens mij het oudste dubbelgemengde huis van Leiden. Toen ik ging studeren wilde ik niet gelijk op kamers. Ik woonde in Zoetermeer, ongeveer twintig minuten rijden met de bus. Naarmate ik meer mensen leerde kennen, werd ik er een beetje moe van; de laatste bus ging altijd al vroeg. ‘In eerste instantie vroeg ik me af of ik een kamer fijn zou vinden. Ik houd wel van hygiëne en netheid. Bij mijn eerste

Bandirah

keer hospiteren kwam ik hier terecht. Ik ben nu heel tevreden. De locatie is top, Augustinus, waar ik nu eerstejaars ben, zit om de hoek. En het is heel gezellig in huis, dat vind ik belangrijker dan netheid. Met 21 huisgenoten is er altijd wel iemand die wil eten of een drankje doen. We hebben iedere dinsdag huiseten, houden borrels en hebben een huisweekend. Iedereen neemt ook vrienden mee naar huis. Het is altijd druk.’

ongeopende fles wodka, zonde om te laten liggen. Die heb ik met de huisgenoot die hier het langst woont opgedronken. Daarna nog bier, wijn, alles door elkaar, en naar de Next (studentendiscotheek, red.) gegaan. De volgende ochtend was verschrikkelijk. Toen was ik wel blij dat het hier zo klein was. Als ik opsta kan ik rollen naar de koelkast. Ik zet vanaf mijn bed de tv aan, en heb mijn laptop bij de hand.’

Is het dan niet heel gehorig? ‘De muren zijn niet dik en ik kan soms zelfs de erotische taferelen horen.’

Hebben jullie een huisontgroening? ‘Die komt nog. In het huis willen ze eerst weten of je blijft. Anders heb je straks een ontgroening achter de rug terwijl je hier maar een halfjaartje hebt gezeten.’

Wat was je brakste avond? ‘Dat was met de verjaardag van een huisgenoot. Er werden drankspelletjes gespeeld, maar ik deed niet mee. Er lag nog een

Wat is het mooiste object in je kamer? ‘Mijn tv. Bang dat die gestolen wordt,

ben ik niet, want ik woon niet op de begane grond. Zelf heb ik wel een keer ingebroken in mijn kamer, toen ik mijn sleutel was vergeten. Ik heb gewoon de glazenwasserstrap gepakt die beneden stond. Maar een inbreker zou wel gek zijn om.’ En hoe zit het met opruimen? ‘Dat doe ik veel minder sinds ik uit huis ben. Als ik hier ga stofzuigen, kan ik mijn kont nog niet keren. Ook de deur van mijn kledingkast kan nauwelijks open door het gebrek aan ruimte. Vandaar dat er vaak kledingstukken rondslingeren in mijn kamer. Maar als we met een paar mensen op mijn bed tv zitten te kijken, is het eigenlijk wel knus.’ DOOR HARMKE BERGHUIS

Deze El Cid-week was anders dan de anderen. Maandagochtend wist ik al dat er iets niet klopte. Zoals ieder jaar verzamelden honderden aanstaande studenten zich op de Beestenmarkt, maar waarom kwam de regen niet met bakken uit de hemel? Het is tenslotte traditie om in dampend natte kleding naar de rector te moeten luisteren. Dit jaar zaten de terrasjes echter vol, de verenigingen lieten zich van hun beste kant zien en elk grasveld veranderde in een spontane picknick. Een week later, tijdens de introductiedagen van de hogeschool zat ook iedereen buiten in de zon. Maar binnen, waar verschillende studentenverenigingen met een kraampje op de informatiemarkt stonden, was het een trieste bedoening. De hbo’ers wisten namelijk niets van de kraampjes af. Deze kindjes zouden straks na hun college weer bij papa en mama thuis op de bank zitten. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer hbo’ers zich opgeven voor de El Cid-week. Tijdens deze dagen maken ze wél kennis met de het rijke verenigingsleven dat Leiden te bieden heeft. Maar is het niet vreemd dat hbo’ers welkom zijn tijdens de El Cid en bij studentenverenigingen, zonder dat ze hier informatie over ontvangen? De meesten horen alleen over de El Cid van het selecte groepje hbo’ers dat er wel heenging. ‘Het is net zoiets als de hbo-dagen, maar dan veel leuker’, hoorde ik ze tegen elkaar zeggen. Dit leidt logischerwijs tot scheve gezichten. Ondertussen was de El Cid er een van records, kunnen we overal lezen. Dit heeft echter ook een keerzijde. De El Cid-week zat vol. Er stonden mensen op de wachtlijst en de rij voor de polsbandjes stond tot aan de brug. De feestjes bij Augustinus waren zo druk dat dansen onmogelijk werd, het watersportfeest verplaatste zich langzaam naar buiten omdat de rij voor Asopos oneindig lang was. De pannenkoeken waren op en meerdere grote verenigingen moesten een ledenstop invoeren. De El Cid-commissie kampt dus met een groot dilemma. Ze willen zoveel mogelijk mensen aantrekken. Naast eerstejaars en hbo’ers konden nu ook ouderejaarsstudenten een passe-partout kopen. De verenigingen barsten echter uit hun voegen. Het is daarom belangrijk dat er keuzes worden gemaakt. We moeten af van het hbo-gedoogbeleid. Ze horen er helemaal bij, of helemaal niet. Als hbo’ers welkom zijn, doe het dan goed. Informeer iedereen, wel zo eerlijk. Noem tijdens de openingsspeech niet alleen de studenten van de universiteit maar ook de mensen van het hbo. Houd er als hogeschool – net als de universiteit dat doet – rekening mee dat mensen een werkweek of een kampweek bijwonen, en plan dus geen verplichte bijeenkomsten in de weken na de El Cid. Maar de capaciteit is niet oneindig. We willen toch niet dat mensen zich snel ergens inschrijven om een ledenstop voor te zijn, zonder de kans te hebben gehad overal rond te kijken? Als we niet langer selecteren op opleidingsniveau of studiejaar is er wellicht een andere selectie noodzakelijk. Wie schrijft zich het snelst in bij ons kraampje? Hoe snel ad je een biertje? Hoe hard kan je zingen? Wat is je cupmaat? Dat is een beetje jammer. PETRA MEIJER

Profile for Mare Online

Mare, jaargang 35, nr. 1  

Leids Universitair Weekblad

Mare, jaargang 35, nr. 1  

Leids Universitair Weekblad

Advertisement